Jak sepsat smlouvu o dílo s řemeslníkem | Dostupný advokát

Jak sepsat smlouvu o dílo s řemeslníkem

Jak sepsat smlouvu o dílo s řemeslníkem

7. 6. 2018 / autor: Ondřej Preuss

Vlastníte nemovitost, která je v dezolátním stavu, a chystáte se na její rekonstrukci. Protože nechcete dopadnout jako Pat s Matem, oslovíte profesionály, se kterými uzavřete smlouvu o dílo. Ta často není sepsána písemně, přitom díky smlouvě s jasně vymezenými podmínkami a pravidly můžeme předejít nejednomu problému.

Každý, kdo někdy rekonstruoval byt, ví, jak je v dnešní době obtížné najít vůbec nějakého řemeslníka, natož dobrého. Málokdo pak pamatuje na sepsání smlouvy o dílo. Většina lidí je již tak vyčerpaná sháněním a je ráda, že vůbec našla. Případně lidé stavební firmě podepíšou, co předloží, což pro ně nemusí znamenat žádnou záruku.

Například marketingoví odborníci Honza a Jana se rozhodli zrekonstruovat byt podle svých představ, které dlouze promýšleli. Smlouva o dílo předložená stavební společností ale obsahovala pouze obecné nic neříkající vymezení prací. Neobsahovala konkrétní popis, jak má byt po rekonstrukci vypadat. Smlouvu tedy bylo nutné doplnit. Tím se Honza s Janou vyhnuli třeba tomu, že by v kuchyni nakonec měli místo vysněných bílých obkladů třeba levné červené dlaždičky.

Při rekonstrukci domu či jiné nemovitosti by proto kvalitní písemná smlouva o dílo měla být samozřejmostí. Předejde se tak mnoha problémům a dohadům. Stěžejním ve smlouvě by mělo být vymezení samotného díla, tedy specifikace prací, které mají být pro zákazníka vykonány. Čím bude popis obecnější, tím větší bude mít zhotovitel volnost při tvorbě díla a zákazník, kromě obecné roviny, nebude vědět, v jaké podobě dílo obdrží. Při obecném vymezení díla by pak rovněž zákazník nemohl reklamovat to, že dílo neodpovídá jeho konkrétním představám. V tomto ohledu je třeba být opatrný při využívání různých volně stažitelných vzorů smluv. Stažený vzor smlouvy nikdy nebude obsahovat důsledné vymezení díla tak, aby odpovídalo konkrétní situaci a potřebě. Pokud by dílo nebylo vymezeno vůbec nebo bylo popsáno neurčitě, mohla by být smlouva i neplatná.

Pro obě strany je důležité stanovit termín, do kdy mají být práce na rekonstrukci hotové. Objednatel tak bude vědět, kdy se bude moci nastěhovat do svého zrekonstruovaného bytu a zhotovitel naopak bude moci plánovat další zakázky. Pro případ nedodržení termínu dokončení díla je na místě sjednat smluvní pokutu. Se smluvní pokutou bude mít totiž zákazník větší páku na dodržení termínu. V případě delšího prodlení zákazník také může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení peněz.

Peníze jsou vždy až na prvním místě, jak se někdy říká. Tedy platební podmínky by měly být vymezeny ve smlouvě co nejpřesněji. Živnostník, který dílo provádí, bude často v průběhu prací potřebovat zálohy, aby mohl nakoupit materiál a uhradit další nutné výdaje. Zákazník naopak bude očekávat, že část ceny za dílo uhradí až po jeho dokončení pro případ, že by bylo provedeno nekvalitně. Je tedy důležité nastavit nejen samotnou cenu za celou zakázku, ale také výši a termíny splatnosti jednotlivých záloh. To by mělo být vázáno na odevzdání konkrétních prací. Vždy je tedy potřeba sepsat předávací protokol, minimálně na konci celého díla.

Výše ceny by pak měla být určena ideálně zcela konkrétně a konečně, protože pokud je určena odhadem či nezaručeným rozpočtem, může být za určitých podmínek dodatečně navyšována. Výslovně lze doporučit vyloučit předem odměnu za vícepráce a vázat je jen na další případnou dohodu.

Jak plnění vymáhat

Co když však písemnou smlouvu nemáme? Znamená to, že nebyla žádná smlouva uzavřena? Smlouvu o dílo lze uzavřít i ústně, nebo třeba přes objednávku po e-mailu. Vždy tedy smlouvu vlastně máme. V případě sporu o obsah takové smlouvy je pak možné vše prokazovat jakýmikoliv prostředky. Lze povolat svědky, předložit e-maily či faktury. Lze doporučit také průběžně pořizovat fotodokumentaci.

Nejlepší však je mít jasnou smlouvu, soudní spory o dílo jsou totiž jedny z nejobtížnějších. Znalecké posudky a prokazování konkrétní dohody vedou k neúměrnému prodražováni takového sporu. Navíc soud často nakonec rozhodne „šalamounsky“ a přizná třeba jen polovinu náhrady. Vlastně tak řekne, že pravda byla částečně na obou stranách. Je tedy lepší dosáhnout smíru.

V případě, že je byt, který nezbytně vyžaduje opravu, pronajatý, pronajímatel musí o zamýšlených opravách nájemce předem informovat. Ten musí takovou opravu strpět, i když pro něj bude zřejmě nepříjemná. Pokud oprava trvá nepřiměřeně dlouho a výrazně ztěžuje užívání bytu, má nájemce právo na snížení nájemného podle doby opravy a jejího rozsahu. Kdyby ale šlo o opravu, během níž nebude možné byt vůbec používat, typicky při celkové rekonstrukci, má nájemce právo na to, aby mu pronajímatel dočasně poskytl jiné bydlení, nebo může vypovědět nájem bez výpovědní doby.

Pokud je nutné vyklizení bytu, nahradí náklady na vyklizení nájemci pronajímatel a poskytne mu zálohu. Pokud nájemce odmítne vyklizení v případě úpravy, kdy se nevyžaduje jeho souhlas, může pronajímatel navrhnout soudu, aby o vyklizení bytu rozhodl. Má na to lhůtu 10 dnů od odmítnutí.

Aby bylo vše spravedlivé a vyvážené, může i nájemce provádět v bytě úpravy a přestavby, ovšem pouze se souhlasem pronajímatele. Pronajímatel ale nesmí odmítnout bez spravedlivého důvodu souhlas se změnou bytu, která je nezbytná vzhledem ke zdravotnímu stavu obyvatele bytu. Jde například o instalování širších dveří nebo snížení prahů. Pokud souhlas nedá, může ho nahradit na návrh nájemce soud.

Provedení změn v bytě bez souhlasu pronajímatele může vést k výpovědi pronajímatelem bez výpovědní doby, pokud nájemce neuvede na jeho žádost vše do původního stavu.

Tento článek jsme připravili pro Seriál Lidových novin „Právo & bydlení“. Podívejte se i na další články ze seriálu:

1. Na co si dát pozor při koupi nemovitosti

2. Jak na hypotéku

3. Co si zkontrolovat před koupí nemovitosti

4. Kdo a jak platí daň z převodu nemovitosti?

5. Co by měla obsahovat kupní smlouva na nemovitost

6. Nejčastější chyby při sepisování návrhu na katastr nemovitostí

7. Koupě nemovitosti od developera

8. Úschova kupní ceny při koupi nemovitosti

9. Rozdíl mezi bytem družstevním a v osobním vlastnictví

10. Co je to anuita?

11. Jak správně darovat nemovitost

12. K čemu slouží věcné břemeno nebo služebnost?

13. Sepsání závěti a vypořádání dědictví

14. Co je to kolace

15. Co by nemělo chybět v nájemní smlouvě

16. Kdy se může zvyšovat nájemné

17. Ukončení nájmu

18. Dohoda o ukončení nájmu

19. Jak sepsat smlouvu o dílo s řemeslníkem

20. Skryté vady a odstoupení od smlouvy o dílo

21. Kdy potřebujete stavební povolení k rekonstrukci nemovitosti?

22. Domovní řád

23. Co obnáší funkce ve výboru bytového domu?

24. Povinnosti člena výboru bytového domu

25. Proč nepodceňovat stanovy v bytovém domě

26. Společné prostory v bytovém domě

27. Co obnáší rekonstrukce bytového domu

28. Může se SVJ nebo bytové družstvo zadlužit?

29. Jak na rekonstrukci domu nebo chaty

30. Na co si dát pozor při jednání se stavební “firmou”?

31. Stavba domu na „zelené louce“

32. Jak na vyjmutí půdy ze zemědělského fondu


Zajistíme, že vytvoření a dodání díla bude po právní stránce bez nejasností a kliček. Běžně už do dvou dnů!

Vše proběhne jednoduše, on-line, na míru tomu, co potřebujete, a za předem danou cenu. Většinu případů vyřídíme do dvou pracovních dnů. Se sepisováním i kontrolou smluv o dílo máme bohaté zkušenosti.

Ať už jste zadavatel, nebo zhotovitel, díky nám máte jistotu, že při tvorbě díla snadno předejdete právním rizikům, stejně jako stejně jako Honza s Janou.

Anonymní vzor smlouvy o dílo ke stažení zdarma vás účinně neochrání. Smlouva vytvořená na míru od odborníků ano. Špatně uzavřená smlouva o dílo si vybírá svou daň. Předcházejte problémům s neuhrazenými fakturami nebo neuznanými reklamacemi. Nečekejte, až vám zbude pouze odstoupení od smlouvy o dílo nebo řešení situace soudní cestou. Garantujeme správnost všech smluv podle nového občanského zákoníku (NOZ).

Co pro vás uděláme:

Varianty naší nabídky Standard Premium
Sepíšeme smlouvu o dílo na míru vašemu případu
Zkontrolujeme existující smlouvu o dílo na míru vašemu případu
Konzultace s advokátem - zhodnocení rizik a dalšího postupu30 minut60 minut
Jak rychle vše zpracujeme a najdeme pro vás řešení?do týdnedo 48 hodin
Konečná cena včetně DPH44003636,16 Kč bez DPH59004875,76 Kč bez DPH

Rychlé představení služby

S čím jsme už klientům pomohli?

Smlouvy o dílo nejčastěji sepisujeme nebo kontrolujeme pro:

  • nejrůznější řemeslníky provádějící stavební práce (stavby, vestavby, rekonstrukce, úpravy),
  • externisty poskytující služby korporacím,
  • vývojáře software, programů a aplikací na míru,
  • překladatele, copywritery, SEO analytiky, webdesignery, nebo
  • grafické a módní návrháře.

Poradíme vám i s vhodnou právní formou dohody, například smlouvou o smlouvě budoucí o dílo.

Co říkají lidé, kteří využili našich služeb?

Jan Vrátný (podnikatel ve stavebnictví): „DostupnýAdvokát.cz mi velice pomohl se smlouvou o dílo na stavební práce, kterou jsem potřeboval upravit. Na můj dotaz ihned reagovali …..“ Celou referenci si můžete přečíst zde.
Mg.A Tomáš Klein (majitel grafického studia): „Nechal jsem si tu sepsat smlouvu o dílo pro rok 2018 a poradili mi ohledně zdanění v roce 2017. Jednou mi dokonce pomáhali s odstoupením od smlouvy o dílo kvůli neuhrazeným fakturám. Služby dobré, nemusím nikam za advokátem, značka ideál.“
Další reference našich zákazníků naleznete v záložce Reference.

Radíme vám i v médiích:


Ohodnoťte tento článek:

Mohlo by vás také zajímat: