Jak napadnout výpověď u soudu | Dostupný advokát

Jak napadnout výpověď u soudu

Každému zaměstnanci se může stát, že mu bude jednoho nepříliš krásného dne doručena výpověď z pracovního poměru. Co můžete požadovat a jak postupovat v případě, že považujete výpověď za neoprávněnou?
Jak napadnout výpověď u soudu
5 minut čtení
Ondřej Preuss
21. 11. 2019

Co můžete po zaměstnavateli požadovat?

Pokud došlo k neoprávněnému ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, může zaměstnanec v prvé řadě požadovat, aby jej zaměstnavatel i nadále zaměstnával. Vedle toho se zaměstnanec může také domáhat, aby mu zaměstnavatel poskytl náhradu mzdy, a to ode dne, kdy měl skončit pracovní poměr, až do doby, kdy ho opět zaměstná. Pokud by například zaměstnanec s průměrným výdělkem 20 tisíc měsíčně nemohl v důsledku neplatné výpovědi pracovat jeden rok, měl by nárok na náhradu mzdy ve výši přibližně 240 tisíc korun, a to i kdyby pracovní smlouva obsahovala ustanovení, které by tyto nároky zaměstnance vylučovalo, nebo omezovalo.

Výše uvedené nároky může zaměstnanec uplatňovat, pokud dojde k neoprávněnému ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. Může přitom třeba jít i o drobnou chybu ve výpovědi.

Řešili jsme již případ, kdy zaměstnavatel špatně definoval výpovědní důvod a ani svědci u soudu neprokázali tvrzená pochybení zaměstnance. I když byla porážka zaměstnavatele neodvratná, stále soudní řízení prodlužoval a odvolával se. Nakonec tím výše odstupného vyrostla do závratných výšek v řádech statisíců korun.

Pozor na tzv. výpověď dohodou

Zaměstnanec ale v zásadě nebude moci namítat neplatné ukončení pracovního poměru, pokud dojde ke skončení pracovního poměru dohodou, tedy pokud se zaměstnavatelem uzavřel dohodu o rozvázání pracovního poměru. To se někdy označuje jako tzv. výpověď dohodou.Vychází se zde z předpokladu, že dohoda o ukončení pracovního poměru byla uzavřena na základě vůle obou stran, a proto jsou značně omezené možnosti jejího následného napadnutí. Pokud by se ale jednalo o neplatné ukončení pracovního poměru dohodou, měl by i v tomto případě zaměstnanec nárok na náhradu mzdy.

Dostal(a) jsem výpověď z práce

Při výpovědi z práce vám pomůžeme bránit se proti krokům zaměstnavatele a zajistíme, abyste od něj dostali vše, na co máte nárok. A to například včetně dlužné mzdy či odstupného. Pomoc poskytujeme v celé ČR a za předem danou cenu.

Jaké kroky jsou potřeba při obraně proti výpovědi?

Zákoník práce stanoví, jak musí zaměstnanec postupovat, pokud nesouhlasí s ukončením pracovního poměru. Postup je stejný, ať už se jedná o skončení pracovního poměru ve zkušební době, výpověď s výpovědní dobou nebo jde o okamžité zrušení pracovního poměru. O tom, jak v takové situaci postupovat, hovořil i zakladatel naší služby, Ondřej Preuss, pro Českou televizi.

Nejprve musí zaměstnanec bez zbytečného odkladu oznámit zaměstnavateli, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával. Bez zbytečného odkladu znamená v zásadě v řádu dnů až maximálně týdnů. V takovém případě pracovní poměr pokračuje i nadále. Pokud zaměstnanec toto oznámení zaměstnavateli neodešle, nebo osobně nedoručí, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby. I pokud se tedy bude jednat o neplatnou výpověď, je vždy na zaměstnanci, aby se domáhal svých práv. V opačném případě se bude mít za to, že s výpovědí souhlasí a pracovní poměr skončí.

Pokud i přes dané oznámení bude zaměstnavatel i nadále trvat na tom, že je výpověď oprávněná a zaměstnanci neumožní vykonávat zaměstnání, bude na zaměstnanci, aby podal žalobu k soudu.

Soud posoudí platnost a oprávněnost výpovědi. Lhůta pro podání žaloby je však pouze dva měsíce ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit, tj. ode dne uplynutí výpovědní doby. Není vhodné s podáním žaloby zbytečně vyčkávat, zmeškání lhůty totiž není možné prominout.

Platí to i pro výpověď danou zaměstnancem?

Pro úplnost dodáváme, že obdobných nároků se může domáhat také zaměstnavatel, pokud zaměstnanec podá neplatnou výpověď. Nejenže se zaměstnavatel bude moci domáhat toho, aby zaměstnanec dále vykonával svou práci, ale bude také moci požadovat po zaměstnanci náhradu vzniklé škody. Nedoporučujeme proto využít při podání výpovědi stažený vzor z internetu. Vzorová výpověď nemusí splňovat veškeré zákonné náležitosti, a mohla by proto být neplatná.

Pokud se chystáte podat výpověď ze zaměstnaní a potřebujete poradit, jak se vyvarovat zbytečných chyb, právníci služby DostupnyAdvokat.cz Vám velmi rádi pomohou i v takové situaci.

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Dostal(a) jsem výpověď z práce

Při výpovědi z práce vám pomůžeme bránit se proti krokům zaměstnavatele a zajistíme, abyste od něj dostali vše, na co máte nárok. A to například včetně dlužné mzdy či odstupného. Pomoc poskytujeme v celé ČR a za předem danou cenu.

od 1800 Kč
Chci pomoct
Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Líbil se vám článek?
Sdílejte ho s přáteli

Mohlo by vás také zajímat

Důsledky neplatné výpovědi ze strany zaměstnavatele

Dostali jste výpověď z pracovního poměru? Jak mít jistotu, že je podaná výpověď platná a zcela v souladu s právními předpisy? Nebo naopak že výpověď, kterou jste dostali, splňuje všechny...

8. 2. 2018
Ondřej Preuss

Jak dát výpověď v práci v 5 bodech

Přišla Vám lepší nabídka? Nemůžete vystát nervózního či sadistického šéfa? Nebo si prostě potřebujete odpočinout? Poradíme Vám, jak podat výpověď a nepřipravit se o svá práva.

23. 5. 2016
Ondřej Preuss

Neexistuje nic jako výpověď dohodou

Nedávno se na nás obrátila paní Radka, která přišla o práci při reorganizaci oddělení, kde pracovala. Pod tlakem podepsala tzv. „výpověď dohodou“....

9. 12. 2015
Ondřej Preuss

Jsme členy

ČAK logo

Znáte nás z médií

Dostupný advokát © 2013-2019