Jak postupovat při omezení svéprávnosti | Dostupný advokát

Jak postupovat při omezení svéprávnosti

Když někoho vám blízkého postihne duševní porucha, je vždy těžké se s tím vyrovnat. Kromě soustředění se na nemoc a pomoc vašemu blízkému, je však potřeba myslet i na praktické věci. Je schopen vyřídit si své záležitosti na úřadě, nakoupit v obchodě či pochopit a podepsat souhlas se zákrokem v nemocnici? Pokud v těchto věcech váš příbuzný není samostatný, je potřeba mu pomoci a také ho ochránit před tím, aby si neuškodil třeba podpisem nevýhodné půjčky. Jak je to dnes se zbavením a omezením svéprávnosti? A věděli jste, že zákon nabízí i jiné formy ochrany, třeba smlouvu o nápomoci, nebo zastoupení členem domácnosti?
Jak postupovat při omezení svéprávnosti
5 minut čtení
Ondřej Preuss
19. 7. 2019

Co je to ta svéprávnost?

Občanský zákoník říká, že svéprávnost je způsobilost nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem (tedy právně jednat). Plnou svéprávnost získáváme v den 18. narozenin, kdy jsme tzv. zletilí a tedy schopni uzavírat jakékoliv smlouvy, nabývat nejrůznější práva a brát na sebe povinnosti. V životě některých však nastávají situace, kdy nejsou schopni domyslet následky svého právního jednání a vůbec porozumět tomu, co obnáší běžná komunikace na úřadě či v obchodě. Jednou z možností ochrany těchto lidí je omezení svéprávnosti v některých oblastech, kdy za ně jedná ustanovený opatrovník. Úplné zbavení svéprávnosti dnes není možné a i omezení musí být vždy jen dočasné a má svá jasná pravidla.

Nápomoc při rozhodování

Když se u vaší babičky objeví první známky demence, není potřeba hned omezovat svéprávnost. Pokud je babička soběstačná a běžnou komunikaci zvládá a chápe její smysl, může postačit, aby třeba s někým z rodiny uzavřela smlouvu o nápomoci. Tím získá podpůrce, který jí bude v obtížných situacích radit a se souhlasem babičky bude přítomen právním jednáním – například v bance, při jednání o nájmu bytu, při změně dodavatele energií. Babička při tom nebude omezena ve svéprávnosti. Smlouvu o nápomoci musí schválit soud. Soud také může podpůrce odvolat.

Zastoupení členem domácnosti

Další možností pomoci člověku, který není zcela soběstačný, je zastoupení členem domácnosti. Na rozdíl od nápomoci při rozhodování zde někdo z příbuzných neradí, ale přímo dotyčného zastupuje. Zástupce ale nemůže za dotyčného udělat cokoliv, zastoupení se vztahuje na obvyklé záležitosti, nemůže však třeba za zastoupeného odsouhlasit některé závažnější lékařské zákroky, nebo zacházet s větším finančním obnosem. Peníze zastoupeného může použít k obstarání jeho záležitostí, ale s financemi na účtu může hospodařit maximálně do výše životního minima (nyní 3 410 Kč) za měsíc. Zastoupení musí schválit soud.

Když nic jiného nestačí, je potřeba svéprávnost omezit – jak na to?

Pokud by výše popsané formy pomoci nestačily, nebo by váš potřebný příbuzný ani nebyl schopen pochopit jejich smysl, je potřeba omezit svéprávnost. I o omezení svéprávnosti rozhoduje soud. Nejprve je potřeba podat návrh – nejčastěji to činí někdo z rodiny (např. u postižených dětí, kterým je 18 let či naopak u starších příbuzných), případně i zařízení, kde se nemocný člověk nachází. V návrhu je potřeba popsat s čím vším má potřebný člověk potíže a že bez omezení svéprávnosti by mu hrozilo nebezpečí. Je vhodné také přiložit lékařské zprávy či jiné důkazy. Soud pak ustanoví znalce a sám se rovněž pokusí zjistit názor dané osoby. Následně rozhodne jak a v čem se svéprávnost omezuje a dotyčnému ustanoví opatrovníka.

V rozsudku by tak mělo být podrobně vyjmenováno, v čem se dotyčný omezuje – např. možnost uzavírat smlouvy, jednat s institucemi jako banka, pošta apod., nakládat s hotovostí nad 500,- Kč, volit a být volen, rozhodovat o své léčbě atd. V běžných věcech bude za opatrovaného jednat jeho opatrovník. K některým závažnějším rozhodnutím (např. ohledně větších finančních částek) bude ale potřebovat povolení soudu.

Omezit svéprávnost maximálně na 5 let

Jak už jsme si říkali, úplně zbavit člověka svéprávnosti dnes není možné. Nový občanský zákoník tuto možnost zrušil a stanoví, že omezit něčí svéprávnost je možné maximálně na 3 roky. Pokud je zjevné, že se stav člověka v této době nezlepší, může soud svéprávnost omezit na dobu delší, nejdéle však na pět let. Pak je potřeba podat nový návrh a nechat soud, aby znovu věc posoudil a rozhodl, zda a jak případně omezení nechá dál platit.

Bojím se, že se nebudu moci o sebe postarat – lze se připravit předem?

Občanský zákoník pamatuje i na tuto možnost a říká, že ten, kdo očekává, že se stane nezpůsobilým právně jednat – například z důvodu postupující duševní nemoci – může předem stanovit, jak se mají jeho záležitosti spravovat, nebo kdo by měl být jeho opatrovníkem, až to bude potřeba. Takové prohlášení můžete sepsat buď u notáře ve formě notářského zápisu, nebo alespoň nechat potvrdit dvěma svědky.

Využijte jednu z našich stálých služeb — Řešení právního problému na míru
Zjistíme, v čem je váš právní problém, jaká z něj pro vás vyplývají právní rizika a navrhneme konkrétní možná řešení. Žádný právní problém pro nás není dost velký.

Líbil se vám článek?
Sdílejte ho s přáteli


Mohlo by vás také zajímat

Pozor na 4 největší chyby, ke kterým dochází při přepisu nemovitosti

Při přepisu nemovitosti se určitě nechcete přepsat. Přepis s chybou může člověka vyjít pořádně draho. Bohužel ne vždy se to povede a drobná chyba v adrese či určení nemovitosti může...

15. 8. 2017
Ondřej Preuss

Když se děti nechovají s úctou

„Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi“, zní jedno z deseti přikázání. Co když se k vám ale vaše dospělé dítě...

7. 5. 2019
Ondřej Preuss

Darovací smlouva na nemovitost – Jaké má nástrahy a možnosti?

Rodiče se často rozhodnou věnovat svůj dům či byt dětem. Vyjde to totiž levněji, než kolik by stálo vyřízení pozůstalosti v dědickém řízení. Navíc mají rozdělení svého majetku mezi ratolesti...

12. 12. 2016
Ondřej Preuss

Jsme členy

ČAK logo

Znáte nás z médií

Dostupný advokát © 2013-2019