Když se děti nechovají s úctou | Dostupný advokát

Když se děti nechovají s úctou

Když se děti nechovají s úctou

7. 5. 2019 / autor: Ondřej Preuss

„Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi“, zní jedno z deseti přikázání. Co když se k vám ale vaše dospělé dítě obrátilo zády, je nevděčné, nebo vám dokonce svým jednáním ubližuje? Jak můžete podle práva takovou situaci řešit? Víte, kdy můžete chtít po potomkovi vrátit dar, kdy a jak ho můžete vydědit? A jak je to s dědictvím, když se o vás vaši potomci nezajímají, ale někdo jiný se denně stará?


„Vrať mi dům!“

Pokud někomu něco darujete, máte podle občanského zákoníku možnost svůj dar odvolat ze dvou důvodů. V prvním případě jde o situaci, kdy se ocitnete v nouzi, že nemáte na svou výživu, pak můžete žádat, aby vás živil obdarovaný, nebo aby vám vrátil dar. V druhém případě můžete dar odvolat tehdy, pokud je obdarovaný nevděčný. Nemusí se jednat o nevděčného potomka, ustanovení se vztahuje na jakoukoli obdarovanou osobu.

Odvolávat dar pro nevděk ale není jen tak. Obdarovaný musí dárci nějak ublížit, a to buď úmyslně, nebo z hrubé nedbalosti. Může se jednat o fyzické napadení, nebo třeba odmítání pomoci nemohoucímu. Vždy je potřeba posuzovat konkrétní okolnosti, hodnotu daru, ale i třeba chování dárce.

Odvolat dar lze do roka od nevděčného jednání

Na odvolání daru stanoví zákon lhůtu. Vrácení daru můžete požadovat do jednoho roku od doby, kdy došlo k nevděčnému jednání. Pokud se o takovém jednání dozvíte později, pak do jednoho roku ode dne, kdy jste se o něm dozvěděl. Dar mohou odvolat i dědicové dárce, a to do roka od smrti dárce. Pokud nevděčný potomek stihl již dar třeba prodat, musí dárci zaplatit hodnotu daru. Pokud obdarovaný nevydá dar, ani peníze dobrovolně, můžete se obrátit na soud.

Koho můžete vydědit?

V případě, že jste potomkovi majetek nedarovali, ale nechcete aby jej získal ani po vaší smrti, máte možnost ho částečně nebo úplně vydědit. Stejně jako u odvolání daru i pro vydědění jsou stanoveny přísné podmínky a potomek se musí chovat opravdu zavrženíhodně, aby mohl být platně vyděděn. A koho se vlastně vydědění týká? I když sepíšete závěť nemůžete ze zákona pominout své děti a pokud oni nedědí tak jejich potomky. Jedná se o tzv. nepominutelné dědice. Je-li nepominutelný dědic nezletilý, musí se mu dostat aspoň ¾ svého zákonného podílu. Pokud vašemu dítěti už bylo 18 let, musí z dědictví dostat aspoň ¼ svého zákonného podílu.

Kdybyste tedy svým dětem z dědictví odkázali míň, než jsou tyto jejich podíly, nebyla by závěť v tomto úseku platná. Výjimkou je to, když dítě vydědíte. Pak bez ohledu na svůj nepominutelný podíl nedostane nic.

Kdy a jak provést vydědění

Občanský zákoník stanoví několik důvodů, které vás k vydědění nezdárného dítěte opravňují:

 • potomek vám neposkytl potřebnou pomoc v nouzi,
 • potomek o vás neprojevuje opravdový zájem, jaký by projevovat měl,
 • potomek byl odsouzen pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze nebo
 • potomek vede trvale nezřízený život.

Vydědění se provádí stejně jako sepsání závěti.

Jak dostat nezdárného potomka z bytu?

Mezi další nepříjemné situace patří ta, kdy s vámi váš dospělý potomek stále žije pod jednou střechou, ale do práce nechodí, nechává se od vás živit a v horším případě ještě vytváří dluhy. Někdy nezdárné dítě ani u rodičů už fyzicky nebydlí, ale má tam hlášený trvalý pobyt a rodiče se bojí návštěvy exekutora. Jaká je cesta ven? Pokud nechcete, aby s vámi vaše dospělé dítě bydlelo a domluva nestačí, rozhodně nedoporučujeme sbalit kufry a vyměnit zámky. Tím byste si akorát problémy přidělali. Vždy je potřeba se obrátit na soud. Pokud dítě není spolunájemcem, nebo spoluvlastníkem bytu, můžete podat žalobu na vyklizení a nechat ho vystěhovat. Pokud by dítě mělo k bytu i nájemní či vlastnické právo, bude situace složitější a nejprve bude zapotřebí zrušit spoluvlastnictví či společný nájem.

Ve chvíli, kdy u vás potomek už nebydlí, ale má tam hlášený trvalý pobyt, můžete podat žádost na zrušení trvalého pobytu. Budete muset prokázat, že potomek nemá užívací právo k nemovitosti a že objekt neužívá.

Když se místo dětí stará někdo jiný…

Častý je i případ, kdy se ve stáří a nemoci místo potomků stará někdo jiný. A vy byste rádi, aby po vás dědil. Na to je vždy dobré pamatovat předem a sepsat závěť. Pokud máte děti a nesepsali jste závěť (ani platné vydědění dětí), jiná osoba po vás dědit nebude. Taková pečující osoba by mohla dědit až ve druhé dědické třídě (pokud s vámi žila aspoň rok ve společné domácnosti), a to společně s vaším případným manželem a rodiči.


Online právní poradna — odpověď od advokáta

Hledáte odpověď na právní otázku? Potřebujete se ujistit, že rozumíte vašemu právnímu problému? Chcete posoudit, která varianta je správná nebo zkontrolovat postup? Dáme vám jasnou a srozumitelnou odpověď. Radíme rychle a odborně v široké škále právních problémů občanům, společnostem, spolkům i SVJ a BD.

Tato služba je určena klientům, kteří hledají spíše jednorázovou odpověď na problém, který řeší. Pokud je váš problém složitější nebo si nejste jisti, v čem problém spočívá, využijte naší služby Řešení od právníka na míru.

Rychlá odpověď od právníka — specialisty na problém, který potřebujete vyřešit

Naši specializovaní advokáti nejčastěji řeší tyto případy:

 • dohody a spory (včetně náhrady škody),
 • obrana práva z uzavřené smlouvy (včetně uplatnění smluvních pokut),
 • rozvody a výživné,
 • dědictví a vydědění,
 • neoprávněná výpověď ze zaměstnání, včetně nároku na odstupné,
 • reklamace vad a záruky za provedené práce,
 • ochrana osobnosti,
 • pokuty uložené za provoz automobilu
 • a mnohé další.
Co pro vás můžeme udělat Odpověď od advokáta
Odpovíme na právní otázku, posoudíme varianty řešení, zkontrolujeme správnost postup
Sepíšeme písemné shrnutí naší rady
Do kdy budete mít odpověď?do 48 hodin
Konečná cena včetně DPH15001239,60 Kč bez DPH

Jak vám službu poskytneme

 • Po krátké registraci uhradíte naše služby platební kartou nebo převodem na účet, je to jednoduché jako v jakémkoli jiném eshopu,
 • ihned po úhradě služby vás kontaktuje telefonicky nebo po skypu náš advokát,
 • náš advokát s vámi osobně probere vaši záležitost (počítejte cca 30-60 min) a navrhne řešení nebo další postup,
 • do jednoho pracovního dne obdržíte stručné písemné shrnutí právní rady, který si můžete ponechat pro vaši potřebu.

Kdo vám službu poskytne

Služby poskytují advokáti zapsáni na seznamu advokátů České advokátní komory (ČAK) nebo pod jejich zkušeným vedením advokátní koncipienti. Všichni naši právníci jsou pojištěni proti škodě, kterou by mohli klientovi způsobit nesprávnou právní radou. Podívejte se na medailonky našich advokátů.

Všichni naši advokáti a koncipienti jsou navíc specializovaní na určitou právní oblast, před vaší věcí již řešili řadu obdobných problémů. Proto jsou naše služby vysoce efektivní, odborné a v konečném důsledku i levnější než u právníků bez specializace.

Služby poskytujeme v celé ČR, zpravidla online! Nejsme jen advokáti z Prahy, ale naše služby vám poskytneme i v té poslední vísce. Online, efektivně, rychle, finančně výhodně.

Garance vrácení peněz!

Pokud se službou našeho advokáta nebude z jakéhokoliv důvodu spokojeni, vrátíme vám u nás utracené peníze bez diskuzí! Této garance se nebojíme, protože 99% našich klientů říká, že by naše služby doporučili svým rodinám a přátelům. Také se tak i děje.

Ačkoliv naše právní poradenství poskytujeme zpravidla online, budete v porovnání s klasickou advokátní kanceláří příjemně překvapeni. Požadujte pro sebe garanci kvality a nespoléhejte na bezplatnou právní poradnu ani bezplatné právníky.

Co říkají lidé, kteří využili našich služeb?

Ing. Lucie Proroková, Ostrava (překladatelka): „S jednorázovou konzultací jsem byla velice spokojena. Získala jsem zpětnou vazbu ke smlouvě a navíc jsem z celé konzultace získala zápis. A to vše v krátkém termínu - do druhého dne od objednání.“
Michal Vrátný, Praha (podnikatel): „Děkuji za rychlou a precizní radu. Musím se přiznat, že jsem byl původně k přínosu advokáta skeptický. Nakonec jsem však rád, že jsem do toho šel. Navíc mám jasno v tom, kam se příště ohledně právního poradenství pohodlně obrátit.“
MDDr. Pavla Kramolišová, Nový Jičín (zubařka): „Oceňuji, jak rychle a pro mě jako laika srozumitelně pracujete. Ušetřilo mi to čas, nervy a obavy s neznámého. Už nikdy do bezplatné právní poradny.“
Lukáš Řezníček, Praha (řízení letového provozu): „Web i odvedenou službu hodnotím rozhodně pozitivně. Advokátní kancelář Dostupný advokát odhalila v mé smlouvě o převodu bytu „nenápadné“ riziko, které by mě stálo hodně peněz.“
Štěpán Mičunek, Rožnov p. R. (podnikatel): „Na Dostupného advokáta jsem se obrátil s prosbou o pomoc s neplatičem. Advokáti mi poradili, jak dále postupovat. Náš spor se dostal až před soudy, kde byl Dostupný advokát můj právní zástupce. Soudy jsem vyhrál, služby tohoto webu mohu vřele doporučit.“
Tomáš Hrdlička, Nové Strašecí (servisní technik): „Jít osobně za právníkem mně přišlo dost nepříjemné. Zde jsem ale všechno vyřídil bez toho, abych se s ním musel setkat a hledat ho v seznamu advokátů. Koupil jsem u něj právní konzultaci, protože mě zaměstnavatel vyslal na dlouhodobou pracovní cestu a já jsem ani nevěděl, na co mám nárok. S právníkem jsem mluvil online přes skype, byl příjemný, služba rychlá, můžu jen doporučit.“
Pavel Kasal, Praha (provozovatel webu): „Při předčasném odstoupení od operativního leasingu mi byla vyúčtována nesmyslně vysoká částka za to, že se vůz údajně prodal za nižší cenu, než byla jeho tržní hodnota. To se mi nezdálo, a tak jsem se obrátil na online právní poradnu Dostupného advokáta, který se velice rychle seznámil s celým případem a následně mi doporučil možné varianty, jak se bránit. Samozřejmě mi pomohli připravit potřebné podklady. Díky nim jsem musel uhradit pouze zlomek původní částky a tím ušetřil desetitisíce korun.“
Mgr. Vojtěška Kupcová, Otrokovice: „Chci poděkovat za výborné služby, které jste mi poskytli. Jsem důchodkyně a nesplacená směnka ve výši 100.000 Kč pro mne představovala ztrátu finanční rezervy, kterou v mém věku považuji za důležitou. Ztrácela jsem naději. "Dostupný advokát" kvalifikovaně záležitost vyřešil bez toho, abych někam musela chodit či se dokonce účastnit soudních jednání! Mnohokrát děkuji, vaší práce si velice vážím a přeji hodně úspěšných řízení.“
Další reference našich zákazníků naleznete v záložce Reference.

Napsali o naší službě:


Ohodnoťte tento článek:

Mohlo by vás také zajímat: