Křivá výpověď: lhát u soudu se nevyplácí

Odborníci se shodují, že křivá výpověď je jevem poměrně častým. Realita bezpochyby násobně překračuje počet reálně odsouzených za tento trestný čin. Kdo a při jaké příležitosti se trestného činu křivé výpovědi dopouští? Jaké jsou hranice vlastní obhajoby u soudu? A které slavné osobnosti se do křivé výpovědi zapletly?

výpověď v soudní síni, křivá výpověď
5 minut čtení

Kapitoly článku

Definice křivé výpovědi

Co je to křivá výpověď nám definuje trestní zákoník. Podle něj se ho může dopustit svědek, který před soudem, mezinárodním soudním orgánem, soudním komisařem, orgánem činným v trestním řízení anebo před vyšetřovací komisí Poslanecké sněmovny bude lhát o okolnosti, která má pro dané řízení podstatný význam. Stejný dopad má i jednání, kdy svědek takovou podstatnou okolnost zamlčí.

Trestem může být odnětí svobody na šest měsíců až tři léta, při způsobení značné škody nebo při poškození jiného v zaměstnání či v rodině na dvě léta až deset let. Podobně jako svědek je trestně postižitelný i soudní znalec za podání nepravdivého znaleckého posudku. Ostatně jedná se o společný trestný čin „Křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek“. Reálně ale pouze minimum odsouzených za uvedený trestný čin skončí ve vězení. Typickým trestem bývá spíše podmínka.

Trestný čin křivé výpovědi se tedy primárně nemůže vztahovat na obviněného, pro kterého se naopak uplatní předpokad nemožnosti nutit jej k výpovědi či doznat se ke spáchání trestného činu, jak zakotvuje i trestní řád. Ovšem ani obviněný či obžalovaný nemůže v trestním řízení říkat cokoliv si zamane, jak zmíníme dále.

Tip: Bylo proti vám či někomu z vašich blízkých zahájeno trestní stíhání? Může se jednat třeba jen o omyl a vůbec nemusí dojít k odsouzení, ale přesto (či spíše právě proto) je dobré znát svá práva a vědět, jakými zásadami se musí orgány činné v trestním řízení řídit, aby byla vaše práva zachována.

Také slavné osobnosti někdy křivě vypovídají

V českém prostředí je asi nejznámějším příkladem křivé výpovědi kauza expremiéra Petra Nečase, který byl trestním příkazem odsouzený za křivou výpověď. V rámci trestního příkazu mu byl uložen podmíněný trest odnětí svobody na jeden rok a pokuta 100 tisíc korun. V kauze zneužití Vojenského zpravodajství se měl přitom dvakrát dopustit u soudu křivé výpovědi a chránit tím svou někdejší ředitelku kabinetu, dnes manželku Jana Nečasovou (dříve Nagyovou). V celém případu ovšem došlo zřejmě k procesním chybám, takže ještě dosud není ukončen. Otázku viny týkající se křivé výpovědi totiž musí orgány činné v trestním řízení posuzovat zcela samostatně, nestačí tedy vycházet z jiného trestního řízení a dokazování v rámci něj. K tomu ale podle informací z médií v případu Petra Nečase nedošlo. Výpovědi učiněné v rámci jiného trestního řízení lze přečíst jako listinné důkazy a nelze je využít jako přímý důkaz v řízení novém. Vedle toho by pak mělo být učiněno i dokazování nové.

Pokud je ve věci podán odpor, trestní příkaz se ruší a je třeba nařídit hlavní líčení k projednání věci.

Rovněž v sousedním Rakousku se vysocí politici potýkají s obviněním z křivé výpovědi. Exkancléř Kurz dostal podmíněný trest odnětí svobody v délce osmi měsíců za křivou výpověď. Té se údajně dopustil, když v parlamentním vyšetřovacím výboru významně umenšoval svou roli při jmenování dozorčí rady významné státní investiční společnosti ÖBAG. Kurz byl obviněn z více trestných činů, nicméně v dalších bodech obžaloby byl zproštěn obvinění. Kurz přesto s rozsudkem soudu nesouhlasí a podal proti němu odvolání.

Zastupování obviněného v trestním řízení

Byl jste obviněn a bylo proti vám zahájeno trestní stíhání? V sázce je opravdu mnoho a nevyplatí se absolvovat trestní řízení bez porady s advokátem.

Co se týká situací, v nichž ke křivé výpovědi nejčastěji dochází, jde většinou o výpovědi přátel obviněného, kteří byli přítomni spáchání trestného činu a bojí se, že by svou pravdivou výpovědí obžalovanému přitížili. Proto si ji raději přikrášlí, případně zcela změní oproti realitě. V případě soudních znalců se nepravdivé znalecké posudky údajně nejčastěji vztahují i odhadům cen nemovitostí. Mnoho případů se ale ani k soudu nedostane.

Tip: Podle dostupných statistik se každoročně dostane před české soudy pouze několik málo set případů (většinou mezi dvěma až třemi sty obviněných) trestného činu křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku. Jak ale název trestného činu napovídá, spadají sem například i kauzy podplacených či jinak ovlivněných soudních znalců, takže křivých výpovědí bude ve skutečnosti ještě méně.

Jak se liší křivá výpověď a křivé obvinění?

Zatímco křivá výpověď velmi často směřuje ke zlehčení projednávané kauzy a zproštění viny obžalovaného, v případě křivého obvinění jde o to, že jeho pachatel vědomě a lživě obviní jinou osobu z toho, že spáchala trestný čin. Může ovšem dojít i k situaci, kdy v rámci křivé výpovědi dojde současně i ke křivému obvinění.

Za tento trestný čin hrozí trest odnětí svobody až na dva roky. V případě, že se pachatel snaží svým jednáním úmyslně přivodit jiné osobě trestní stíhání, zvyšuje se horní hranice trestní sazby až na 3 roky. Daleko přísnější trest však pachateli hrozí, pokud spáchá křivé obvinění:

  • prostřednictvím tisku, filmu, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí,
  • aby jiného vážně poškodil v zaměstnání, narušil mu jeho rodinné vztahy,
  • aby zakryl vlastní trestný čin nebo
  • způsobí škodu dosahující částky nejméně 1 000 000 Kč.

V těchto případech je trestní sazba vyšší, a to od 2 do 8 let. Pokud je způsobena škoda nejméně 10 milionů Kč, může trest odnětí svobody činit až 10 let.

Dalším obdobným jednáním je pak trestný čin pomluvy, kde ale nutně nejde o nařknutí z jiného trestného činu, ale o sdělení lži, která může poškozenému výrazně ublížit. Například když o něm rozhlašujeme, že se léčil na psychiatrii pro závažnou psychickou nemoc, nebo že jde o velmi promiskuitní osobu, která podvádí svou ženu a trpí pohlavní nemocí apod.

V praxi se často setkáváme s tím, že naši klienti čelí před podáním trestního oznámení týkající se jiné osoby obavám za postih proto, že se dopustili křivého obvinění. Proto je důležité uvědomit si, že je zásadní rozdíl mezi křivým obviněním a neúspěšným podáním trestního oznámení. Jako oznamovatel nenesete odpovědnost za správné posouzení toho, zda k trestnému činu skutečně došlo a kdo je za něj zodpovědný.

Trestní odpovědnost za křivé obvinění by vznikla až ve chvíli, kdy byste vědomě lhali a policie by vám byla následně schopná dokázat, že jste křivé obvinění podali například kvůli sporům s pachatelem, kterého udáváte.

Tip: Až dvě třetiny trestních oznámení jsou odloženy. Jak tedy správně postupovat při podání trestního oznámení, kdo ho může podat a které tři věci si pohlídat, než tak učiníte? Na to se zaměříme v našem samostatném článku.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Zastupování obviněného v trestním řízení

Byl jste obviněn a bylo proti vám zahájeno trestní stíhání? V sázce je opravdu mnoho a nevyplatí se absolvovat trestní řízení bez porady s advokátem.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Jarka BL

před 2 roky

Potřebovala jsem podat co nejrychleji trestní oznámení a společnost „Dostupný advokát“ jsem našla náhodou na webových stránkách. Komunikace proběhla v pořádku. Trvalo asi týden a oznámení jsme odeslali. Mohu doporučit, byla jsem spokojená.

Recenze služby

Ing. Peter Čunderlík

před 8 měsíců

Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady (zobrazit více) Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady jako klient pociťuji sílu právní kanceláře, že je věc konzultována z různých úhlů a pozor, peníze zde nejsou na prvním místě. Zastupitelnost kvality kvalitou doplněním z jiné oblasti- já říkám za rohem, co se přirozeně hned nevidí – může být rada od právníka pro klienta nesrozumitelnou, ale pokud klient věnuje maximální péči konzultaci a skutečně odevzdává pravdivé a snaží se i úplné informace, nemůže být negativní odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – negativní, ale konstruktivní. A proto souhlasím s názorem že pravdivé informování kanceláře již od počátku (člověk sám bez vzdělání a právnické praxe není neomylný) zjednodušuje další postup a řešení vznikají takříkajíc současně, ve spolupráci. Zastupitelnost, ochota pomoci, rychlost, dozeptání se bez obavy z navýšení ceny vytváří prostor 50% na 50%. Obě strany jsou stejně zainteresované na výsledku. Proto si i příště vyberu toto právní kancelář.

Recenze služby

Michal D.

před 5 měsíců

Rychla odpoved (telefonicky kontakt s pravnikem). Navrhli nekolik variant reseni, serazeno dle pomeru vykon / cena. Rozumne vysvetleno, nic netlacili.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024