Práce přesčas - úskalí | Dostupný advokát

Práce přesčas, výhody a úskalí

Prací přesčas je práce vykonávána nad stanovenou pracovní dobu. Zákoník práce navíc požaduje, aby přesčas byl vykonáván jen výjimečně. To se však v praxi často nedodržuje. Stejně jako v případě pana Luboše, který se na nás obrátil.
Obrázek k článku Práce přesčas, výhody a úskalí
3 minut čtení
Ondřej Preuss
10. 11. 2015

Nařízená práce přesčas nesmí u zaměstnance činit více než 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce, u vedoucích zaměstnanců pak maximálně 416 hodin ročně. Tuto míru pan Luboš bohatě překročil, přičemž mu zaměstnavatel některé přesčasy ani neuznal.

Zaměstnavatel vznesl dva argumenty.

    1. Se zaměstnancem se přeci na delší pracovní době můžu dohodnout. Máme to tak v pracovní smlouvě.
    2. Práci přesčas jsem nevyžadoval přímo. Jen jsem zadal práci, kterou bylo potřeba odevzdat.

Panu Lubošovi jsme však poradili, jak reagovat.

Ad. 1. Ani dohoda není neomezená. Za kalendářní rok nesmí práce přesčas u žádného zaměstnance přesáhnout 416 hodin. Do tohoto limitu se však nezahrnují přesčasy, za které zaměstnanec dostal náhradní volno.

Ad. 2. Je sice pravda, že prací přesčas není práce vykonávaná zaměstnancem „zbytečně“ dlouho bez souhlasu zaměstnavatele. Pokud se tedy někdo např. zdrží v kanceláři svou vinou až do večerních hodin, není to automaticky práce přesčas. Pokud však zaměstnavatel zadá práci, kterou průměrný člověk nemůže objektivně stihnout do konce pracovní doby, jedná se o práci přesčas.

Zaměstnavatel pana Luboše nakonec uznal, že práci přesčas proplatí a tak jsme dospěli ke zdárnému konci.

Shrňme však ještě výhody a nevýhody práce přesčas.

Výhody

Výhody práce přesčas je nutné rozdělit na výhody pro zaměstnavatele a pro zaměstnance. Pro zaměstnavatele je samozřejmě výhodné (a někdy i velmi důležité), pokud se práce stihne včas a řádně dokončit.

Zaměstnanec má zase za práci přesčas nárok na příplatek ve výši 25 % průměrného výdělku, pokud tedy nedostane náhradní volno. I to však může být považováno za výhodu, např. při prodlouženém víkendu atd.

Úskalí

Opět jsou výhody a nevýhody do jisté míry zrcadlově uspořádány. Hlavní nevýhodou pro zaměstnance je samozřejmě delší a namáhavější směna, proti které se navíc nemůže často bránit (zejména pokud jde o vedoucího zaměstnance). Navíc ani příplatek ji nemusí kompenzovat. Mzdu lze totiž sjednat již s přihlédnutím k práci přesčas (u běžných zaměstnanců do 150 hodin, u vedoucích v plném rozsahu, tedy až do 416 hodin). Pak nemůže zaměstnanec za práci přesčas vůbec nic požadovat.

S tímto související nevýhodou pro zaměstnavatele je určité dilema. Zaměstnavatel si musí zvolit, zda se zaměstnancem dohodne na konkrétní mzdě, která již zahrnuje práci přesčas, anebo si vymíní, že mu bude výši mzdy určovat jednostranně mzdovým výměrem. Pak ale již musí přesčasy vyplácet. Obecnou nevýhodou pro zaměstnavatele je samozřejmě jakýkoliv zvýšený náklad související s prací přesčas.

Využijte jednu z našich stálých služeb — Řešení právního problému na míru
Zjistíme, v čem je váš právní problém, jaká z něj pro vás vyplývají právní rizika a navrhneme konkrétní možná řešení. Žádný právní problém pro nás není dost velký.

Líbil se vám článek?
Sdílejte ho s přáteli


Mohlo by vás také zajímat

Nesete odpovědnost za škodu na služebním autě při nehodě?

Máte k dispozici služební auto a zajímá Vás, co se stane, pokud jej poškodíte? Udělejte si rychlý test a rámcovou představu o tom, zda vůbec a za jakých podmínek odpovídáte...

20. 10. 2015
Ondřej Preuss

Kdy má zaměstnanec nárok na placené volno?

Zákoník práce (a jeho prováděcí předpisy) garantuje zaměstnancům kromě klasické dovolené i další dny volna za zcela konkrétním účelem. Jedná se o takzvané důležité osobní překážky v práci....

2. 10. 2015
Ondřej Preuss

Jak se bránit výpovědi po 1.1.2014?

Nový občanský zákoník přinesl mnoho změn zejména do občanského a obchodního práva. Původně měl být jeho podkapitolou i úplně nový zákoník práce. Tato koncepce nakonec neprošla, přesto se však i...

1. 1. 2015
Ondřej Preuss

Jsme členy

ČAK logo

Znáte nás z médií

Dostupný advokát © 2013-2019