Sirotčí důchod

Ztráta jednoho nebo obou rodičů v dětském věku je vždy tragická, s příliš brzkým odchodem rodičů je však obvykle spojena i značná újma finanční. Dnes se podíváme na to, kdo a za jakých podmínek může pobírat sirotčí důchod, jak dlouho se vyplácí a jak o něj požádat.
Smutný kluk je utěšován dospělou ženou
5 minut čtení
30. 4. 2019

Nezaopatřené dítě

Na sirotčí důchod má nárok nezaopatřené dítě, kterému zemřel rodič, za předpokladu, že tento rodič splňoval určité podmínky stanovené zákonem o důchodovém pojištění. Které dítě se však považuje za nezaopatřené? Nezaopatřené dítě je každé, které ještě nedokončilo povinnou školní docházku (tedy základní školu) a pak v zásadě každé, které dál studuje, a to až do 26ti let. Zákon mluví o soustavné přípravě na budoucí povolání, nejčastěji se tedy bude jednat o studenty středních a vysokých škol. Předpisy znají i řadu výjimek. Takže za nezaopatřené dítě se třeba považuje i to, které se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz.

Rodič měl důchod, nebo splnil dobu pojištění

Častým omylem je, že nezaopatřené dítě, které přišlo o rodiče, má nárok na sirotčí důchod vždy. Není tomu tak. Druhá podmínka pro výplatu sirotčího důchodu se váže k osobě rodiče. (nebo k tomu, kdo dítě osvojil) Nárok vznikne jenom tehdy, pokud zesnulý rodič před smrtí pobíral starobní nebo invalidní důchod, anebo pokud zemřel v důsledku pracovního úrazu. V ostatních případech musí být splněna dostatečná doba důchodového pojištění. Rodič tedy musel před úmrtím dostatečně dlouho pracovat a platit si důchodové pojištění. Tak například rodič, kterému bylo přes 28 let, musel mít odpracováno alespoň jeden rok v období posledních deseti letech přede dnem úmrtí, v případě zesnulé osoby starší 38 let to jsou dva roky v posledních dvaceti letech přede dnem úmrtí.

Kolik a jak dlouho se vyplácí?

Sirotčí důchod se skládá ze základní výměry, která činí 10% z průměrné mzdy a nyní je 3 270 Kč, a z procentní výměry, která závisí na tom, jak vysoký měl (nebo by měl) zesnulý rodič starobní či invalidní důchod. Z toho se vypočte 40%. V případě, že dítěti zemřeli oba rodiče, má nárok na sirotčí důchod po obou. Za oba dostane procentní výměru z jejich důchodů, základní výměra se vyplácí jen jednou.

Důchod se vyplácí tak dlouho, dokud na něj je nárok. Pokud tedy dítě řádně studuje, klidně až do 26ti let. Je však potřeba pravidelně dokládat, že nárok pořád trvá. V praxi tedy bude dítě muset sociálce předkládat vždy aktuální potvrzení o studiu. Pokud zapomene a doloží potvrzení později, sociálka mu zpětně důchod doplatí. Vždy je dobré ohlídat si, jak to je s ukončením studia. Při skončení střední či vyšší odborné školy (obvykle v červnu) má dítě nárok na důchod ještě o prázdninách v červenci a srpnu, pokud si nevydělává tak, že by se účastnilo důchodového pojištění. To znamená, že pracovat může, ale v zásadě jen na dohodu o provedení práce a nesmí si za měsíc vydělat víc než 10.000,- Kč. Při ukončení vysoké školy platí totéž pravidlo měsíc následující po ukončení.

Nárok na důchod nezaniká ani tehdy, pokud sirotek uzavře manželství (a dál studuje). Naopak nárok zanikne, pokud si dítě někdo osvojí a právně nahradí zesnulého rodiče.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 490 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Kde a jak mám o sirotčí důchod požádat?

Žádost o sirotčí důchod je potřeba sepsat na okresní správě sociálního zabezpečení (v Praze na Pražské správě, v Brně na Městské), kde vám také podají podrobné informace, jaké všechny doklady je potřeba předložit. Bude záležet na tom, zda zesnulý rodič už pobíral starobní důchod. Pokud ne, bude potřeba prokázat i odpracované roky a tím se řízení může protáhnout.

Můžu brát sirotčí důchod a pracovat?

Ano, je to možné. Studenti denního studia si mohou přivydělat. Studenti dálkového či kombinovaného studia musí ohlídat, aby jejich práce nezakládala účast na důchodovém pojištění. Pak by o důchod přišli.

Můžu o již vyplacený důchod přijít?

I to se může stát. V případě, kdy sirotek předloží potvrzení o studiu třeba do června, ale ze školy je bohužel vyloučen už v lednu, nemá v dalších měsících na důchod nárok. O ukončení studia by měl sociálku informovat do 8mi dnů. Pokud by to neudělal a důchod dál pobíral, může chtít sociálka peníze vymáhat jako přeplatek.

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 490 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

od 490 Kč
Chci pomoct
Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Líbil se vám článek?
Sdílejte ho s přáteli

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let. Rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s pracovními problémy, řeší za ně převod nemovitosti nebo poradí s autorskou licencí.

Vzdělání

  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Mohlo by vás také zajímat

Starší paní a důchodkyně si povídají u stolu

Jak postupovat při omezení svéprávnosti

Jak je to dnes se zbavením a omezením svéprávnosti? A věděli jste, že zákon nabízí i jiné formy ochrany, třeba smlouvu o nápomoci, nebo zastoupení členem domácnosti?

19. 7. 2019
Ondřej Preuss
Obrázek k článku Novinky.cz: Hrozba pro seniory - darovat nemovitost dětem se nemusí vyplatit

Novinky.cz: Hrozba pro seniory - darovat nemovitost dětem se nemusí vyplatit

Aby se vyhnuli dědickému řízení, daruje řada lidí svůj majetek dětem nebo třeba vnoučatům ještě za svého života. Pokud se to týká nemovitosti, ve které stále bydlí, může jim to...

30. 1. 2018
Ondřej Preuss
Otec se od auta dívá jak se syn vítá před domem se svoji matkou

Co obnáší střídavá péče?

Pokud se rozcházíte či rozvádíte a máte malé děti, nutně řešíte také otázky ohledně toho, kdo se bude o děti dále starat, s kým a kde budou děti dále žít....

2. 7. 2019
Ondřej Preuss

Jsme členy

ČAK logo

Znáte nás z médií

Dostupný advokát © 2013-2019