Jak správně založit e-shop? | Dostupný advokát

Jak správně založit e-shop?

Obrázek k článku Jak správně založit e-shop?

7. 2. 2018 / autor: Ondřej Preuss

Při zahájení on-line podnikání a založení e-shopu nestačí mít jen promyšlenou obchodní stránku, ale je třeba se věnovat také právním aspektům podnikání. Při založení e-shopu je totiž nutné splnit podmínky nejednoho právního předpisu. Pokud se chystáte začít podnikat na internetu a založit si e-shop v roce 2018, je právě pro vás určen tento blog. V něm si řekneme o povinnostech, které není radno při zakládání e-shopu podceňovat, a co vše je třeba splnit, aby bylo e-shop možné provozovat v souladu s právními předpisy.

Čeho se vyvarovat při zakládání startupů, jsme se také věnovali v našem dřívějším blogu.

Oprávnění podnikat

V první řadě je potřeba si uvědomit, že při provozování e-shopu budete vystupovat jako podnikatel. Je tedy nezbytné nejdříve získat příslušné živnostenské oprávnění. To dostanete do týdne na jakémkoli živnostenském úřadě. Pro vaše podnikání si musíte také vybrat správnou formu podnikání. V počátcích bude stačit, když budete podnikat jako osoba samostatně výdělečně činná (tzv. podnikání na živnostenský list). V případě růstu podnikání už ale bude vhodné uvažovat o založení obchodní společnosti, kdy pro provozovatele e-shopu bude nejčastější společnost s ručením omezeným.

Oproti podnikání na živnostenský list bude hlavní výhodou větší důvěryhodnost podnikání a také to, že nebudete ručit za veškeré závazky z podnikání. Jako osoba samostatně výdělečně činná totiž odpovídáte za dluhy z podnikání celým svým osobním majetkem, i když by tento majetek nesouvisel s vašimi podnikatelskými aktivitami. Pokud se rozhodnete podnikat s dalšími společníky, vyjasněte si předem vzájemné vztahy a odpovědnost za činnosti při provozování e-shopu. Vedle živnostenského oprávnění je třeba myslet také na registraci u finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny. Pokud svému e-shopu vytvoříte logo, bude vhodné ho registrovat jako vaší ochrannou známku, aby ji nemohla využívat jiná osoba. Registrace ochranné známky se provádí u Úřadu průmyslového vlastnictví.

Zaměstnanci

Pokud budete provozovat pouze malý e-shop, pak na jeho provoz nejspíše vystačíte sami. U větších e-shopů je ale potřeba počítat s tím, že k jejich provozu budete muset najmout zaměstnance. Při kratších pracovních úvazcích bude vhodné využívat dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce, které jsou z daňového hlediska pro zaměstnavatele nejvýhodnější. Musíte ale počítat s tím, že podle dohody o provedení práce nesmí zaměstnanci pracovat víc než 300 hodin v kalendářním roce, u dohody o pracovní činnosti pak zaměstnanci mohou odpracovat nanejvýš 20 hodin týdně. Pokud zaměstnanec bude vykonávat práci ve větším rozsahu, pak s ním uzavřete pracovní smlouvu. Jako zaměstnavatel budete za své zaměstnance muset také odvádět daň z příjmu a sociální a zdravotní pojištění.

Obchodní podmínky

Při prodeji na internetu vzniká stejný právní vztah, jako by došlo k prodeji v běžném kamenném obchodě. Prodej v e-shopu ale vyžaduje podrobnější úpravu, kterou budou obsahovat obchodní podmínky. Co by v nich mělo být?

Obchodní podmínky nahrazují obsah smlouvy. Většina kupujících ale bude na e-shopu vystupovat jako spotřebitel - nepodnikatel. Vůči spotřebitelům je možnost odchýlení se od zákona ve smluvních podmínkách značně omezená, zákonodárce zde chrání především práva spotřebitelů. Do obchodních podmínek tak není možné vložit smluvní pokutu nebo rozhodčí doložku a další zákonem zakázané ujednání. Je naopak nutné spotřebiteli poskytnou velké množství informací, například o možnosti odstoupit od smlouvy ve 14denní lhůtě po obdržení zakoupeného zboží nebo o právu obrátit se na Českou obchodní inspekci v případě sporu s prodejcem. Nesprávně sepsané obchodní podmínky můžou vést k pokutě od ČOI, je tedy důležité jim věnovat velkou pozornost.

Nedoporučujeme využívat vzorové obchodní podmínky pro e-shop dostupné ke stažení na internetu, protože nemusí odpovídat aktuální právní úpravě nebo konkrétním potřebám vašeho e-shopu.

Pro přípravu obchodních podmínek sestavených na míru vašemu podnikání se seznamte s naší nabídkou.

Smlouvy s dodavateli

Pro bezproblémový chod e-shopu je také potřeba zajistit dostatečné množství zboží a v případě potřeby také zajistit jeho doplňování. Od počátku podnikání je proto vhodné mít s dodavateli uzavřené smlouvy, na základě kterých budete zboží v případě potřeby objednávat, včetně sjednání závazných termínů dodávek. Pouze tímto předejdete situaci, kdy byste nebyli schopni zákazníkům objednané zboží včas dodat. Přesně sjednanými podmínkami s dodavateli budete předcházet také tomu, aby váš rozpočet netížily nezaplacené faktury, protože budete schopni lépe plánovat své finanční toky. Pokud váš obrat přesáhne jeden milion korun za posledních 12 měsíců, musíte počítat s tím, že se stanete plátcem daně z přidaného hodnoty. Jak při nákupu, tak při prodeji zboží proto bude nutné zohlednit v cenách DPH.

Ochrana osobních údajů zákazníků

Při provozování e-shopu budete každodenně pracovat s osobními údaji svých zákazníků. S těmi je třeba zacházet v souladu se zákonem a nařízením Evropské unie (GDPR). Je tedy nutné předem získat jednoznačný souhlas zákazníka se zpracováním těchto údajů. Existenci souhlasu musíte být schopni po celou dobu zpracování osobních údajů prokázat. Souhlas se zpracováním osobních údajů musí rovněž provázet náležité poučení o účelu a způsobu tohoto zpracování. Pokud budete uchovávat osobní údaje zákazníků, je nutné se nejprve zaregistrovat u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Více se o tématu ochrany osobních údajů při provozování e-shopu dočtete zde.

Pro právní audit povinností “GDPR” na míru vašeho podnikání se seznamte s naší nabídkou.


Zajistíme, že vaše podnikání bude po právní stránce bez nejasností a kliček. Běžně už do třech dnů!

Vše proběhne jednoduše, on-line, na míru tomu, co potřebujete, a za předem danou cenu. Většinu případů vyřídíme do třech pracovních dnů. Se sepisováním i kontrolou všeobecných i specifických obchodních podmínek máme bohaté zkušenosti.

Začínáte s podnikáním, spouštíte novou službu nebo zakládáte e-shop? Díky nám máte jistotu, že při vašem podnikání snadno předejdete právním rizikům.

Anonymní vzor obchodních podmínek ke stažení zdarma vás účinně neochrání. Podmínky vytvořené na míru od odborníků ano. Předcházejte problémům s neuhrazenými platbami, vráceným zbožím nebo ochranou osobních údajů vašich zákazníků (včetně GDPR). Garantujeme správnost všech obchodních podmínek podle nového občanského zákoníku (NOZ).

Co pro vás uděláme:

Varianty naší nabídky Standard Premium
Sepíšeme obchodní podmínky na míru vašemu případu
Zkontrolujeme existující obchodní podmínky na míru vašemu případu
Poskytneme konzultaci s advokátem pro zhodnocení rizik a dalšího postupu60 minut90 minut
Jak rychle vše zpracujeme a najdeme pro vás řešení?do týdnedo 72 hodin
GDPR audit pro podnikatele za zvýhodněnou cenu — popis služby
Konečná cena včetně DPH79006528,56 Kč bez DPH95007850,80 Kč bez DPH

Rychlé představení služby

S čím jsme už klientům pomohli?

Obchodní podmínky nejčastěji sepisujeme nebo kontrolujeme pro e-shopy, které nabízejí různé výrobky nebo služby, ale také jsme je sepsali pro:

  • prodejce náhradních dílů do automobilů,
  • provozovatele úložiště dat,
  • prodejce zážitků,
  • odhadce nemovitostí, nebo
  • provozovatele internetové seznamky.

Co říkají lidé, kteří využili našich služeb?

Zuzana Marková (provozovatelka fitness centra): „Nechali jsme si pro naši tělocvičnu sepsat obchodní podmínky a jsme za to moc rádi. Jasné vztahy dělají přátele, v businessu to platí desetinásob“.
Další reference našich zákazníků naleznete v záložce Reference.

Radíme vám i v médiích:


Ohodnoťte tento článek:

Mohlo by vás také zajímat: