Zkazili mi zájezd. Na co mám nárok? | Dostupný advokát

Když se dovolená nevydaří

Zkazili mi zájezd. Na co mám nárok?

11. 8. 2019 / autor: Ondřej Preuss

Dovolené má většina z nás spojené s příjemnými věcmi, jako je klid, pohoda a žádné starosti. Ovšem nástrahy číhají všude, i na rekreačních zájezdech. Jak můžete postupovat v případě, že se vaše vysněná dovolená nebude odehrávat dle vašich představ a na co si dát pozor při reklamaci zájezdu, se dozvíte v našem dnešním článku.


Co všechno lze uplatnit při reklamaci zájezdu?

Dle našeho názoru není třeba se zcela a výhradně držet textu smlouvy. Nicméně možnosti reklamace zájezdu, které nemají vazbu na služby, které jsou ve smlouvě vypočteny, jsou omezené.

Podle občanského zákoníku má zájezd vadu, není-li poskytován „v souladu se smlouvou“ – nedodržení parametrů zájezdu vypočtených ve smlouvě tedy je hlavním a nejčastějším důvodem pro reklamaci zájezdu. Tedy nejčastěji budou reklamovány třeba záměna hotelu, chybějící bazén, nedostatečné vybavení či velikost pokoje, chybějící výhled na moře, byl-li přislíben nebo nefunkční klimatizace (na všechny tyto možné vady upozorňuje i Česká obchodní inspekce). Na druhou stranu není důvod, proč by nebylo možné reklamovat např. probíhající stavební úpravy v hotelu nebo okolí, případně či hluk z nočních klubů nebo barů v blízkosti hotelu – ve smlouvě nebude pravděpodobně výslovně uvedeno, že pořadatel zájezdu zaručuje, že k např. takovým úpravám nebude během zájezdu docházet, ale vzhledem k tomu, že tyto vady mají přímou vazbu na kvalitu pobytu, je možné přinejmenším očekávat, že zákazník nebude rušen.

Zároveň ale může mít zájezd dle občanského zákoníku i vady, které, byť nebyly výslovně uvedeny (resp. vyloučeny) ve smlouvě, zákazník důvodně očekával vzhledem k „zvyklostem“ nebo k tomu, že o vlastnostech zájezdu pořadatel zákazníka „ujistil“. V tomto případě bude vždy třeba postupovat s ohledem na konkrétní kontext – tedy relevantní budou například informace z reklamy, z katalogu, z potvrzení o zájezdu, které zákazník musí dle zákona obdržet.

Pokud jde konkrétně o příklad „zvyklostí“, tak se např. často uvádí, že „čtřhvězdičkový“ hotel v západních zemích a např. v Turecku nebo Egyptě nemusí vždy být ve stejném stavu – ale zákazník může přesto na základě zvyklosti očekávat, že hotel v Turecku bude mít stejný standard na jaký je zvyklý ze západních zemí.

Co se dá považovat za podstatné vady zájezdu?

Jako podstatné jsou brány zejména ty vady, které v podstatě znemožní zákazníkovi zájezdu využít, resp. jej prožít „normálním způsobem“ – tedy např. půjde o případy, kdy rodiče musí celý zájezd pečovat o dítě, které dostalo otravu z jídla nebo o situaci, kdy se v pokoji kvůli hluku nedá spát.

Častá je například praxe „výměny”, kdy delegát nabídne klientovi, který je nespokojený s pokojem, výlet zdarma. Ta ale nenaplňuje zcela požadavek zákona – pokud se opravdu vyskytne závažná vada, musí právě ji pořadatel zájezdu odstranit, nikoliv zákazníkovi nabízet jiné výhody (tj. např. v případě silně znečištěného vybavení pokoje má zákazník veškeré právo odmítnout nabízený „výlet“ navíc a požadovat konkrétní nápravu).

Posouzení je v prvé řadě na pořadateli a zákazníkovi a na jejich dohodě. V případě, že zákazník nesouhlasí s nabízeným řešením, je možné uplatnit postup dle §2358 a odmítnout jej, případně pak odstoupit od smlouvy. Následky takového jednání (zejména finanční) pak může řešit i soud. (proto je také vhodné o jakýchkoliv nedostatcích pořídit dokumentaci, alespoň vyfotit telefonem).

Jak je to se slevou, v případě vady?

Platí podobné, co výše – zákazník se samozřejmě může domáhat slevy, o které má za to, že je přiměřená a pořadatel s tím může, ale nemusí, souhlasit – v případě sporu to bude řešit soud. Zároveň existuje i možnost mimosoudního řešení skrze Českou obchodní inspekci.

Pro kalkulaci se někdy používá tzv. frankfurtská tabulka, kterou už i jako možné vodítko pro mimosoudní vyrovnání (nikoliv ale jediné možné nebo nezbytné) uznal i Nejvyšší soud ČR.

Náhrada škody

V případě, že pořadatel zájezdu reklamovanou vadu neodstraní ve stanovené lhůtě, má zákazník právo na náhradu škody. Tam pak záleží na okolnosteh, jak proběhne následné její vyčíslení. Pokud bude např. zákazníkovi něco odcizeno nebo zničeno, bude se vycházet z hodnoty takové věci; vždy se bude muset ale odkazovat na prokazatelnou škodu. Náhrada škody má v případě neodstranění vady jinou roli, než např. právo žádat slevu – jde skutečně především o kompenzaci škody, která zákazníkovi skutečně vznikla.

Co je to újma za narušení dovolené?

Z toho, co řešil např. Soudní dvůr EU, lze zmínit např. otravu jídlem, po které se museli rodiče starat po celý pobyt o svou dceru. Podobná situace může nastat např. pokud v důsledku ztráty zavazadel zákazník musí čekat několik dní na letišti a zájezd pak kvůli tomu neuskuteční nebo případ, kdy v cizí zemi bez znalosti jazyka tráví zákazníci dovolenou, aniž by jim byl poskytnut průvodce znalý místního jazyka.

Nejprve se v takovém případě zákazník musí obrátit na pořadatele zájezdu, možné je pak opět věc řešit před soudem, případně se obrátit na ČOI.

K událostem v Řecku:

„Vis maior“ označuje událost, která je jednak nepředvídatelná a jednak nepřekonatelná – ve vztahu k extrémním výkyvům počasí samozřejmě platí, že je nemůže pořadatel ovlivnit, ale v některých situacích je možné je alespoň zčásti předvídat. Například pokud ví, že v cílové zemi jsou časté a pravidelné záplavy (které např. komplikují dopravu) nebo monzunové deště, nemůže odkázat na tuto výjimku. Pokud jde o bouři v Řecku, lze tvrdit, že byla svým rozsahem a intenzitou výjimečná, tedy zde je mnohem pravděpodobnější, že by pořadatel mohl takto argumentovat.

„Vis maior“ slouží sama o sobě jako výjimka z povinnosti nahradit škodu způsobenou porušením smlouvy ze strany pořadatele. Výjimky z této výjimky jsou tři (ale pro účely události v Řecku se pravděpodobně neuplatní): taková překážka (ve splnění povinnosti ze smlouvy) vznikla z „osobních poměrů“ škůdce, škůdce byl již v prodlení s plněním povinnosti nebo se jednalo o překážku, kterou byl škůdce povinen dle smlouvy překonat.


Poradíme, jak váš problém nejvhodněji vyřešit

Pokud vaši právní záležitosti neřeší žádná služba z naší nabídky, pak vaši právní záležitost individuálně posoudíme a navrhneme nejvhodnější řešení. Tuto službu vám poskytneme zdarma, pokud si nás najmete na vyřešení vašeho problému, které vám v rámci této službu navrhneme.

V rámci této služby zjistíme, v čem je váš právní problém, jaká z něj pro vás vyplývají právní rizika a navrhneme konkrétní možná řešení. Žádný právní problém pro nás není dost velký. Zároveň se ale rádi zabýváme i standardizovanými případy za předem danou a pro vás výhodnou cenu, jejichž nabídku naleznete na hlavní stránce.

Jak vám službu poskytneme

  • Po krátké registraci uhradíte naše služby platební kartou nebo převodem na účet, je to jednoduché jako v jakémkoli jiném eshopu,
  • Do jednoho pracovního dne po úhradě služby vás kontaktuje náš advokát s posouzením vašeho problému a návrhem právního řešení,
  • v některých případech se s vámi náš advokát ještě telefonicky spojí, aby si ujasnil rozsah problému (počítejte cca 5-15 min),
  • poté, co budete znát rozsah vašeho právního problému, můžete investovat do jeho vyřešení.
Co pro vás uděláme Řešení na míru
Zjistíme v čem vězí váš právní problém a rizika
Navrhneme další postup za účelem vyřešení problému a pevnou cenu za toto řešení
Do kdy tak učiníme?do 24 hodin
Cena služby při následném objednání navrhovaného řešenízdarma
Konečná cena včetně DPH490404,94 Kč bez DPH

Co obvykle řešíme

Každý den řeší naši právníci (přesněji advokáti) ty nejkomplikovanější právní potíže našich klientů, například:

  • komplexní majetková vypořádání,
  • žaloby na jednotlivce i stát,
  • problémy v podnikání nebo v práci,
  • odpovědnost za škodu či ublížení na zdraví,
  • všechny způsoby zastupování u soudu včetně rozvodů a sporu o výživné a mnohé další.

Kdo vám službu poskytne

Služby poskytují advokáti zapsáni na seznamu advokátů České advokátní komory (ČAK) nebo pod jejich zkušeným vedením advokátní koncipienti. Všichni naši právníci jsou pojištěni proti škodě, kterou by mohli klientovi způsobit nesprávnou právní radou. Podívejte se na medailonky našich advokátů.

Všichni naši advokáti a koncipienti jsou navíc specializovaní na určitou právní oblast, před vaší věcí již řešili řadu obdobných problémů. Proto jsou naše služby vysoce efektivní, odborné a v konečném důsledku i levnější než u právníků bez specializace.

Služby poskytujeme v celé ČR, zpravidla online! Nejsme jen advokáti z Prahy, ale naše služby vám poskytneme i v té poslední vísce. Online, efektivně, rychle, finančně výhodně.

Garance vrácení peněz!

Pokud se službou našeho advokáta nebude z jakéhokoliv důvodu spokojeni, vrátíme vám u nás utracené peníze bez diskuzí! Této garance se nebojíme, protože 99% našich klientů říká, že by naše služby doporučili svým rodinám a přátelům. Také se tak i děje.

Ačkoliv naše právní poradenství poskytujeme zpravidla online, budete v porovnání s klasickou advokátní kanceláří příjemně překvapeni. Požadujte pro sebe garanci kvality a nespoléhejte na bezplatnou právní poradnu ani bezplatné právníky.

Co říkají lidé, kteří využili našich služeb?

Ing. Lucie Proroková, Ostrava (překladatelka): „S jednorázovou konzultací jsem byla velice spokojena. Získala jsem zpětnou vazbu ke smlouvě a navíc jsem z celé konzultace získala zápis. A to vše v krátkém termínu - do druhého dne od objednání.“
Michal Vrátný, Praha (podnikatel): „Děkuji za rychlou a precizní radu. Musím se přiznat, že jsem byl původně k přínosu advokáta skeptický. Nakonec jsem však rád, že jsem do toho šel. Navíc mám jasno v tom, kam se příště ohledně právního poradenství pohodlně obrátit.“
MDDr. Pavla Kramolišová, Nový Jičín (zubařka): „Oceňuji, jak rychle a pro mě jako laika srozumitelně pracujete. Ušetřilo mi to čas, nervy a obavy s neznámého. Už nikdy do bezplatné právní poradny.“
Lukáš Řezníček, Praha (řízení letového provozu): „Web i odvedenou službu hodnotím rozhodně pozitivně. Advokátní kancelář Dostupný advokát odhalila v mé smlouvě o převodu bytu „nenápadné“ riziko, které by mě stálo hodně peněz.“
Štěpán Mičunek, Rožnov p. R. (podnikatel): „Na Dostupného advokáta jsem se obrátil s prosbou o pomoc s neplatičem. Advokáti mi poradili, jak dále postupovat. Náš spor se dostal až před soudy, kde byl Dostupný advokát můj právní zástupce. Soudy jsem vyhrál, služby tohoto webu mohu vřele doporučit.“
Tomáš Hrdlička, Nové Strašecí (servisní technik): „Jít osobně za právníkem mně přišlo dost nepříjemné. Zde jsem ale všechno vyřídil bez toho, abych se s ním musel setkat a hledat ho v seznamu advokátů. Koupil jsem u něj právní konzultaci, protože mě zaměstnavatel vyslal na dlouhodobou pracovní cestu a já jsem ani nevěděl, na co mám nárok. S právníkem jsem mluvil online přes skype, byl příjemný, služba rychlá, můžu jen doporučit.“
Pavel Kasal, Praha (provozovatel webu): „Při předčasném odstoupení od operativního leasingu mi byla vyúčtována nesmyslně vysoká částka za to, že se vůz údajně prodal za nižší cenu, než byla jeho tržní hodnota. To se mi nezdálo, a tak jsem se obrátil na online právní poradnu Dostupného advokáta, který se velice rychle seznámil s celým případem a následně mi doporučil možné varianty, jak se bránit. Samozřejmě mi pomohli připravit potřebné podklady. Díky nim jsem musel uhradit pouze zlomek původní částky a tím ušetřil desetitisíce korun.“
Mgr. Vojtěška Kupcová, Otrokovice: „Chci poděkovat za výborné služby, které jste mi poskytli. Jsem důchodkyně a nesplacená směnka ve výši 100.000 Kč pro mne představovala ztrátu finanční rezervy, kterou v mém věku považuji za důležitou. Ztrácela jsem naději. "Dostupný advokát" kvalifikovaně záležitost vyřešil bez toho, abych někam musela chodit či se dokonce účastnit soudních jednání! Mnohokrát děkuji, vaší práce si velice vážím a přeji hodně úspěšných řízení.“
Další reference našich zákazníků naleznete v záložce Reference.

Napsali o naší službě:


Ohodnoťte tento článek:

Mohlo by vás také zajímat: