Darovací smlouva na pozemky | Dostupný advokát

Test: Darovací smlouva na pozemek

Obrázek k článku Test: Darovací smlouva na pozemek

4. 6. 2010 / autor: Ondřej Preuss

Příprava kupní smlouvy s sebou nese několik nástrah, které mohou celý převod ohrozit či alespoň zpomalit. Realitní kanceláře sice nabízejí "právní servis" zdarma, ale pro koho jsou jejich rady výhodné?

Jak má darovací smlouva dle nového občanského zákoníku vypadat?

Darovací smlouva má jasné a nutné náležitosti, které je třeba dodržet a ve smlouvě uvést. Každá darovací smlouva na nemovitost podléhá schválení katastrálního úřadu pro zápis vlastnického práva obdarovaného do katastru nemovitostí. Jaké jsou tyto náležitosti?

1) Darovací smlouva musí obsahovat jména, rodná čísla, adresy trvalého bydliště, případně číslo dokladu jak dárce, tak obdarovaného

2) Dokument musí být označen jako "darovací smlouva"

3) Smlouva musí být uzavřena písemně a musí být vlastnoručně podepsána dárcem a obdarovaným s úředně ověřeným podpisem

4) V darovací smlouvě nesmí být uvedeno protiplnění, například kupní cena

5) Na katastr nemovitostí se předkládá jeden výtisk darovací smlouvy s ověřenými podpisy všech účastníků, tedy dárce či dárců a obdarovaného, nebo obdarovaných

6) Musí být přesně a určitě uvedena definice nemovitostí, která jsou předmětem daru. Nesmí dojít v chybě v určení či označení

7) Nezapomeňte, že od nového roku je budova součástí pozemku, který se převádí a má stejného vlastníka. Převádí se tak pozemek spolu s příslušenstvím - budovou


Co pro vás můžeme udělat Standard Premium
Zkontrolujeme nebo sepíšeme darovací smlouvu na míru vašemu případu
Připravíme návrh na vklad vlastnictví do katastru nemovitostí
Posoudíme výši darovací daně
Připravíme věcné břemeno pro klidné dožití dárce
Poskytneme konzultaci s advokátem pro zhodnocení rizik a dalšího postupu30 minut60 minut
Jak rychle vše zpracujeme a najdeme pro vás řešení? do týdnedo 48 hodin
Konečná cena včetně DPH40003305,60 Kč bez DPH56004627,84 Kč bez DPH

Ohodnoťte tento článek: