Kdy je lepším řešením nájemní smlouva na dobu neurčitou?

Obrázek k článku Kdy je lepším řešením nájemní smlouva na dobu neurčitou?

3. 7. 2017 / autor: Ondřej Preuss

Z pohledu nájemce bytu je téměř vždy výhodnější nájemní smlouva na dobu neurčitou. Pronajímatelé však preferují jakousi zkušební dobu v podobě doby určité. To se lehce nájemníkovi chápe v situaci, kdy ho ještě pronajímatel nezná a může se obávat neplacení nájemného či závadného chování. Pokud však k žádným potížím nedochází, je zejména pro nájemníka lepší přejít ke smlouvě na dobu neurčitou.

Z advokátní praxe: Nová pronajímatelka neoprávněně vyhrožovala dlouholeté nájemnici vystěhováním z bytu

Paní Ema nedávno oslavila 77. narozeniny, bohužel to ale nebylo v atmosféře rodinné pohody. Právě naopak. Paní Ema žila ve stresu, který jí připravila nová pronajímatelka jejího bytu.

Naštěstí se na naši on-line advokátní službu obrátila slečna Jana, vnučka paní Emy. Ta nás s celým případem seznámila. Pronajímatelka tvrdila, že smlouva má formální chyby a vůbec neplatí a že paní Emu vystěhuje z bytu, kdykoliv bude chtít.

Zakročili jsme a zjistili, že se jedná o jednoduchou nájemní smlouvu na dobu neurčitou, kterou nejde jen tak vypovědět. Smlouva byla navíc v perfektní kondici a rozhodně nebyla neplatná. Paní Ema mohla tedy opět klidně a beze strachu v noci spát.

Máte pochybnosti ohledně své nájemní smlouvy? Potřebujete pomoct s řešením nelehké situace s pronajímatelem bytu? Jsme tu pro vás.


Co pro vás můžeme udělat Vzor nájemní smlouvy Premium
Poskytneme vám aktuální a bezpečný vzor obecné nájemní smlouvy
Zkontrolujeme nebo sepíšeme nájemní smlouvu na míru vašemu případu
Připravíme předávací protokol a potvrzení o platbě kauce nájemníkem
Poskytneme konzultaci s advokátem pro zhodnocení rizik a dalšího postupu30 minut
Jak rychle vše zpracujeme a najdeme pro vás řešení?do 48 hodin
Konečná cena včetně DPHzdarma = 0 Kč1800 Kč1487,52 Kč bez DPH

Za jakých okolností je uzavřená smlouva platná na dobu neurčitou?

Obecně platí, že neujednají-li si strany dobu trvání nebo den skončení nájmu, jedná se o nájem na dobu neurčitou. Je potřeba si dávat navíc pozor na to, že ujednají-li si strany nájem na dobu určitou delší než 50 let, má se za to, že byl nájem sjednán na dobu neurčitou s tím, že v prvních 50 letech je možné nájem vypovědět jen z ujednaných výpovědních důvodů a ve vyjednané výpovědní době. Jde tedy o takový hybrid mezi smlouvou na dobu určitou a neurčitou.

Jak je to s výpovědí nájmu uzavřeného na dobu neurčitou?

Nájem sjednaný na dobu neurčitou může nájemce vypovědět kdykoliv bez uvedení důvodu, musí ovšem dodržet výpovědní dobu, pokud se tedy s pronajímatelem nedohodne na jiném okamžiku ukončení. To by už ale nebyla výpověď, nýbrž dohoda o ukončení nájmu. Tu lze doporučit, je vždy výhodnější, jelikož se odstraňují veškeré nejasnosti.

Pokud však dohoda nepřichází v úvahu, je potřeba sdělit pronajímateli úmysl skončit nájemní vztah formou písemné výpovědi. Dejte si pozor na to, že je ji potřeba prokazatelně doručit, např. doporučeně poštou s dodejkou. Výpovědní doba začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž pronajímatel výpověď obdržel.

Pronajímatel, na rozdíl od nájemce, nemůže smlouvu na dobu neurčitou vypovědět jen tak. O tom se více dozvíte v následujícím článku.

Ohodnoťte tento článek: