Obchodní podmínky COVID-19

Podmínky pro poskytnutí právní pomoci pro postižené COVID-19

Objednáním služby Právní pomoc pro postižené COVID-19 („Služba“) souhlasíte s následujícími podmínkami této služby:

1. Služba je určena pro vás, kteří jste stiženi pandemií COVID-19. Jejím cílem je pomoci s orientací v právním prostředí, poskytnout vám právní poradenství a navrhnout řešení tak, aby bylo možné zabránit vzniku škody. Cílem služby je dále zvýšení vaší informovanosti ohledně dopadů současné krize na vaše životy nebo podnikání.

2. Služba je vám poskytnuta zdarma advokátem – dobrovolníkem, který tak činí dobrovolně a bez nároku na honorář. Prosíme mějte toto na paměti.

3. Advokáti – dobrovolníci, kteří vám poskytují služby, jsou členy České advokátní komory.

4. Provozovatel tohoto webu je JUDr. Ondřej Preuss Ph.D., evidenční číslo ČAK 15597 („Provozovatel“). Provozovatel nenese odpovědnost za poskytované Služby ani nemůže garantovat, že Služba bude poskytnuta všem, kteří o to projeví zájem. Nicméně učiníme vše proto, aby se tak stalo.

5. Pokud se s advokátem – dobrovolníkem, který vám službu poskytuje, domluvíte na další spolupráci, je pouze na dohodě mezi vámi a takovým advokátem a na jeho odpovědnost, jaká právní služba vám bude poskytnuta a v jakém rozsahu. Pokud poptáte placenou službu od Provozovatele, bude to za standardních podmínek Provozovatele.

Pravidla poskytování služeb pro advokáty

1. Advokát – dobrovolník se rozhodl Službu poskytnout bez nároku na honorář, protože chce posílit občanskou společnost a nabídnout pomocnou ruku osobě, která se ocitla v souvislosti s pandemií COVID-19 v nouzi.

2. Advokát – dobrovolník souhlasí a bere na vědomí, že Služba je určena pro osoby v nouzi, často bez prostředků a přistupuje k poskytování Služby tak, že vedle poradenství je cílem rovněž poskytnout takové osobě útěchu.

3. Rozsah poskytované Služby je na úvaze advokáta – dobrovolníka. Očekává se, že advokát – dobrovolník poskytne Službu v rozsahu základní právní rady ohledně způsobu, jak postupovat a jakým rizikům se vyhnout.

4. Pokud s tím osoba poptávající Službu souhlasí a je-li to v souladu s principy vyjádřenými výše a v její prospěch, může advokát – dobrovolník takové osobě nabídnout své další služby. Podmínky takové spolupráce jsou na dohodě mezi advokátem – dobrovolníkem a osobou, která takové služby poptává.

V Praze dne 22. března 2020.

Jsme členy

Logo Česká advokátní komora logo-apek-male

Znáte nás z médií

Dostupný advokát © 2013-2022