Dohoda o mlčenlivosti (NDA)

Podnikatel má zájem chránit svá data a informace v okamžiku, kdy je nezbytné je někomu sdělit. Dohoda o mlčenlivosti, tedy tzv. NDA (z anglického non disclosure agreement) je právním nástrojem, jak toho docílit. Podle této dohody se druhá strana zavazuje chránit, nezveřejňovat ani jinak využívat sdělené informace. Tyto povinnosti jsou pak často podpořeny smluvní pokutou, kterou si podnikatel může naúčtovat kdykoliv dojde k úniku či zneužití předané informace, materiálu či jiných podkladů.

Znáte nás z médií
ct-inverse
hn-inverse
idnes-inverse
prima-inverse
ihned-inverse
cro-inverse
Logo Česká advokátní komora logo-apek-male
Sledujte novinky
Dostupný advokát © 2013-2023