Dostupný advokát

Poučení o zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje pečlivě chráníme a nebudeme je nikomu dalšímu předávat. Vaše osobní údaje budou sloužit pouze k tomu, abychom s Vámi komunikovali a abychom vás informovali o právních novinkách a našich nových produktech.

Pokud vás zajímá, jak se staráme o bezpečí dat a vaše soukromí, přečtěte si sekci ochrana vašeho soukromí.

Pokud nesouhlasíte, abychom vás informovali o právních novinkách a našich produktech, stačí jednoduše, abyste „nezaklikli fajfku“ u souhlasu pod registračním formulářem nebo nám poslali email. A je to hotovo.

Pokud tak neučiníte, dáváte v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen Zákon) svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů v následujícím rozsahu: (i) jména a příjmení, (ii) adresy bydliště, (iii) emailové adresy, a (iv) telefonu (dále jen Osobní údaje) advokátovi JUDr. Ondřeji Preussovi, Ph.D., IČO: 013 95 289, se sídlem U Smaltovny 1334/22a, Praha 7, 170 00, jako správci Osobních údajů (dále jen Správce).

Účelem zpracování Osobních údajů je, abychom vás mohli informovat o novinkách ze světa práva a poskytovat Vám komplexní informace o produktech a službách, které Správce poskytuje prostřednictvím zasílání informací, nabídek, nabídek účasti na marketingových akcích, výzkumech nebo anketách, a to i elektronickými prostředky (zejména e-mailem, telefonicky, prostřednictvím SMS a MMS zpráv).

Souhlas se zpracováním Osobních údajů udělujete dobrovolně, a to nejdéle na dobu tří let od registrace nebo poskytnutí právní služby.

Máte rovněž právo:

  • na přístup k vašim osobním údajům;
  • požadovat opravu vašich osobních údajů v souladu se Zákonem; a
  • kdykoli svůj souhlas odvolat oznámením doručeným Správci (postačí nám poslat email).

Správce prohlašuje, že Osobní údaje budou zpracovávány pouze v souladu s účelem vyjádřeným v tomto souhlasu. Osobní údaje mohou být zpracovávány rovněž Správcem pověřenými zpracovateli za použití manuálních a automatizovaných způsobů zpracování.