Ochrana vašich údajů | Dostupný advokát

ZÁSADY OCHRANY VAŠEHO SOUKROMÍ

Dobře víme, že bezpečnost vašich osobních údajů a dat, které s námi sdílíte, je klíčem k vzájemné důvěře. Ze všech sil se snažíme zabezpečit váš účet, ochránit vaše osobní údaje a získat si vaši důvěru.

Ať už jste náš dlouhodobý nebo nový zákazník, prosíme pečlivě si přečtětě tyto zásady a pokud máte jakékoli dotazy, kontaktujte nás.

V těchto zásadách ochrany vašeho soukromí vysvětlujeme:

  • kdo, proč a jak shromažďuje vaše osobní údaje,
  • jak chráníme vaše osobní údaje a data,
  • proč a jak používáme cookies, a
  • jakým způsobem se můžete informovat o zpracování vašich osobních údajů a získat k těmto údajům přístup a případně vaše osobní údaje opravit či aktualizovat.

Kdo, proč a jak shromažďuje vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje shromažďuje a zpracovává za pomocí formulářů uvedených na webu dostupnyadvokat.cz (dále jen Web) advokát JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., IČ: 013 95 289, se sídlem U Smaltovny 1334/22a, Praha 7, PSČ 170 00 (dále jen Dostupný advokát) výhradně v mezích zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen Zákon).

Při registraci na Webu shromažďujeme vaše osobní údaje a nadále je zpracováváme v následujícím rozsahu: (i) jméno a příjmení, (ii) adresa bydliště, (iii) emailová adresa, a (iv) telefonní číslo (dále jen Osobní údaje). Nad rámec Osobních údajů ještě zpracováváme vaše datum narození, a to výhradně k ověření možného konfliktu zájmů na naší straně. K žádnému jinému účelu vaše datum narození nezpracováváme.

Účelem zpracování Osobních údajů je pouze to, abychom vám mohli poskytnout právní službu a abychom vás mohli informovat o právních novinkách a našich službách. K žádnému jinému účelu Osobní údaje nezpracováváme a nikomu třetímu je nepředáváme.

Pokud nesouhlasíte s tím, abychom Osobní údaje používali k tomu, abychom vás informovali o právních novinkách a našich službách, postačí „nezakliknout fajfku“ u souhlasu pod registračním formulářem nebo nám poslali email s tím, že si nepřejete, abychom Osobní údaje pro tento účel zpracovávali.

Před registrací a v průběhu každé další objednávky učiněné prostřednictvím Webu jste vyzváni ke kontrole Osobních údajů a jejich aktualizaci.

Osobní údaje nepředáváme žádné jiné osobě a chráníme je před jejich zneužitím.

Osobní údaje zpracováváme za použití manuálních i automatizovaných způsobů zpracování.

Ochrana a bezpečnost Osobních údajů

Dostupný advokát zavedl příslušná technicko-organizační opatření za účelem zabezpečení Osobních údajů a dalších informací, které s námi sdílíte. Mezi tyto opatření patří zejména:

  • komunikaci s Webem šifrujeme pomocí protokolu SSL;
  • procesy shromažďování a zpracování Osobních údajů pečlivě kontrolujeme;
  • pořizujeme záložní kopie všech informací a informace zálohujeme v off-line prostředí;
  • pravidelně sledujeme naše IT systémy a vyhodnocujeme získané informace;
  • používáme firewally a další zabezpečovací technologie.

Používání "Cookies" na Webu

Tzv. „cookies“ (z anglického koláčky) je malý soubor dat, které Web uloží do vašeho počítače, tabletu nebo mobilního zařízení. „Cookies“ slouží mimo jiné k rozlišování preferencí uživatelů Webu a k tomu, aby si o vás Web pamatoval určité informace při vaší další návštěvě. „Cookies“ pro vás nepředstavují nebezpečí.

Používáme „cookies“ a) pro vylepšování našich služeb a b) pro potřeby reklamy. Dále používáme „cookies“ třetích stran (např. Google Analytics).

Používáním Webu souhlasíte s ukládáním souborů “cookies” na váš počítač. Pokud si přejete zablokovat „cookies“ z Webu, můžete nastavit váš internetový prohlížeč tak, aby vás před přijetím „cookies“ varoval a odmítnout „cookies“ v případě, že váš prohlížeč upozorní na jejich přítomnost. Ukládání „cookies“ můžete v prohlížeči také zcela vyloučit nebo již nainstalované „cookies“ můžete vymazat.

Vaše práva k Osobním údajům

Uchováváváme Osobní údaje a další informace o vaší osobě po dobu požadovanou zákonem nebo po dobu nezbytnou pro účel, pro který byly Osobní údaje shromážděny v souladu s vašim souhlasem. Vaše práva k Osobním údajům jsou uvedena v souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů.

Máte právo přístupu k Osobním údajům a dále právo požadovat informace o zpracování Osobních údajů.

Pokud si přejete vědět, jaké Osobní údaje o vás uchováváme, nebo pokud si přejete doplnit, opravit, anonymizovat či smazat neúplné, nesprávné či neaktuální Osobní údaje, nebo pokud si přejete, abychom Osobní údaje nezpracovávali, můžete tohoto práva kdykoli využít. Vezměte, prosím, na vědomí, že v některých případech, zejména pokud si přejete, abychom Osobní údaje smazali či ukončili jejich zpracovávání, to může znamenat, že vám již nebudeme moci poskytovat naše služby.

Dotazy ohledně ochrany soukromí

Pokud budete mít jakékoli dotazy, které se týkající těchto pravidel, ochrany vašeho soukromí či stížnost na způsob, jakým využíváme Osobní údaje, obraťte se prosím na nás.

Tyto zásady mohou být čas od času změněny.

Tyto zásady nabývají platnosti dne 5. února 2016