Pro živnostníky a obchodní společnosti | Dostupný advokát

PRÁVNÍ KONZULTACE

Potřebujete poradit a nenašli jste své téma mezi balíčky právních služeb? Ať už jde o konkrétní právní problém nebo obecnou právní radu, vše s vámi vyřešíme během KONZULTACE.

SLOVNÍČEK

Potřebujete lépe porozumět některému z termínů? Podívejte se do našeho slovníčku.

Hlavní strana » Živnostníci a společnosti

Právník pro podnikání

Chcete mít právníka pro vaše podnikání neustále k dispozici, ať už osobně, nebo z pohodlí vaší kanceláře na telefonu, e-mailu nebo třeba Skypu? Zakládáte společnost na zelené louce? Se vším vám pomůžeme, navíc za zlomek obvyklých cen.


Založení s.r.o.

Založení s.r.o. je kvůli legislativě a úředním procesům procedura, která je složitá a časově náročná. Pokud potřebujete, co nejrychleji začít podnikat, založíme vám společnost s.r.o. na míru a bez všudypřítomné zatěžující byrokracie.


Smlouva o dílo

Chcete sepsat novou smlouvu o dílo nebo zkontrolovat existující? Ať už jste zhotovitel, nebo zadavatel, díky nám máte jistotu, že s naší smlouvou o dílo snadno předejdete právním rizikům. Anonymní vzory ke stažení vás účinně neochrání a špatně uzavřená smlouva si vybírá svou daň. Předcházejte problémům s neuhrazenými fakturami, zdaněním nebo nutností odstoupit od smlouvy. Garantujeme správnost všech smluv podle nového občanského zákoníku (NOZ).

Smlouva o spolupráci

Chcete sepsat novou smlouvu o spolupráci nebo zkontrolovat existující? Ať už jste dodavatel, nebo odběratel, díky nám máte jistotu, že s naší smlouvou o spolupráci snadno předejdete právním rizikům. Nespoléhejte na vzory, neboť ty vás účinně neochrání. S garancí podle nového občanského zákoníku (NOZ).

Dohoda o mlčenlivosti
tzv. NDA

Chcete sepsat novou dohodu o mlčenlivosti nebo zkontrolovat existující? Ať jste ten, kdo si své tajemství a znalosti chrání, nebo na druhé straně, s naší dohodou o mlčenlivosti (NDA) máte jistotu, že se cenné poznatky a know-how nedostanou do nepovolaných rukou. Samozřejmě v souladu s novým občanským zákoníkem (NOZ).

GDPR audit pro podnikatele

Připravíme vás na změny, které přináší nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů "GDPR" a seznámíme vás s jejími konkrétními dopady na vaše podnikání. S GDPR máme četné zkušenosti. Díky nám máte jistotu, že při nakládání s osobními údaji nejen vašich zákazníků a zaměstnanců snadno předejdete právním rizikům.

Kupní smlouva na věci movité

Chcete sepsat novou kupní smlouvu nebo zkontrolovat existující? Ať už jste prodávající, nebo kupující, díky nám máte jistotu, že při transakci snadno předejdete právním rizikům. Rádi vytvoříme nebo zkontrolujeme i smlouvy, na jejichž základě dochází k pronájmu a půjčování věcí movitých. Běžně již do dvou dnů! Nebo potřebujete pomoct s kupní smlouvou na nemovitost?

Licenční smlouva

Chcete sepsat novou licenční smlouvu nebo zkontrolovat existující? Zajistíme vám účinnou ochranu autorských práv, ať už jste poskytovatel licence, nebo její nabyvatel. Rovněž vám zajistíme registraci ochranné známky. S naší licenční smlouvou máte jistotu, že snadno předejdete právním rizikům. Vše v souladu s novým občanským zákoníkem (NOZ).

Obchodní podmínky

Chcete sepsat nové specifické, všeobecné obchodní podmínky nebo zkontrolovat vaše stávající? Hledáte obchodní podmínky pro e-shop? Pak jste u nás na správné adrese. Posoudíme, jaká rizika mohou nastat ve vašem podnikání, zohledníme zákonné povinnosti a připravíme vám obchodní podmínky, které ochrání vás i soukromí vašich zákazníků. Vše v souladu s novým občanským zákoníkem (NOZ) a GDPR.