JUDr. Eva Šimková

Eva (JUDr. Šimková) působí v advokacii od roku 2010 a během této doby získala bohaté zkušenosti z různých oborů práva. Pomůže vám např. v otázkách občanského práva, obchodního práva a rovněž práva trestního. Zabývá se také oblastí práva pracovního. Právní služby poskytuje také v angličtině a ve španělštině.

Životopis

Eva se narodila v Českých Budějovicích. Vystudovala osmileté gymnázium a následně Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Během svých studií strávila rok v Americe na střední škole, kterou zakončila americkou maturitou.

Na advokacii ji nejvíce baví to, že každý právní problém a pomoc klientovi představuje ojedinělý případ, čímž je její výkon nevšední a pestrý. Velice ráda se účastní soudních jednání a rovněž obhajuje klienty v trestních řízeních, neboť každý má právo na spravedlivý proces a svou prací se tomuto cíli snaží být nápomocná.

V získávání cestovatelsko – studijních zkušeností pokračovala i následně, absolvováním střednědobých pobytů v zahraničí, za účelem studia jazyků a práva. Eva studovala rovněž právo na španělské univerzitě v Cáceres a ve studiu španělštiny pokračovala i v roce 2019 osmiměsíčním pobytem v Kolumbii a Mexiku. Velice ráda sportuje, zejména běhá a plave a podniká turistické výlety s přáteli.

Vzdělání

Získaná praxe

Zápis u České advokátní komory

Evidenční číslo: 15 259

Články autora

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024