Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy je právní úkon, který můžete učinit bez souhlasu druhé smluvní strany, avšak pouze v určitých případech. Závazek ze smlouvy se odstoupením ruší od počátku a zanikají tak práva a povinnosti obou stran, které si musí vrátit vzájemná plnění. Nezaniká však povinnost k úhradě případné smluvní pokuty ani splatného úroku z prodlení, nebo náhrady škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti.
Obrázek k článku Odstoupení od smlouvy
5 minut čtení
20. 2. 2020

Kdy můžu odstoupit od smlouvy

Odstoupení od smlouvy je obecně upraveno v ustanoveních § 2001 až 2005 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Pro platné odstoupení od uzavřené smlouvy musí vždy existovat důvod, od smlouvy nelze odstoupit z libovůle smluvních stran. Odstoupit od smlouvy můžete v případech, které definuje zákon, anebo pokud si důvody odstoupení jasně dohodnete předem ve smlouvě.

Pokud vaše smlouva neobsahuje žádné ustanovení o odstoupení, můžete k tomuto kroku přistoupit pouze, nastane-li jedna z následujících situací:

a) Podstatné porušení smlouvy.

Představte si situaci, kdy uzavřete kupní smlouvu na koupi jízdního kola, které má mít určité specifické vlastnosti. Chcete například, aby kolo mělo odpružené vidlice a lehký hliníkový rám. Smlouvu uzavřete v kamenné prodejně a po dodání kola zjistíte, že tyto požadované vlastnosti jízdní kolo nemá. V tomto případě se jedná o podstatné porušení smlouvy, neboť prodávající při uzavření smlouvy věděl, nebo musel vědět, že byste smlouvu neuzavřeli, pokud byste předvídali, že obdržíte kolo bez odpružených vidlic a lehkého hliníkového rámu.

b) Prodlení s plněním smlouvy

Dalším příkladem, kdy lze od uzavřené smlouvy odstoupit je situace, kdy je druhá smluvní strana v prodlení s plněním, a to podstatným způsobem. Uzavřeli jste smlouvu o dílo na vymalování bytu a malíř je v prodlení se započetím prací delší dobu, kdy tato situace vám znemožňuje například pokračovat v následné rekonstrukci bytu? Jedná se o prodlení s plněním podstatným způsobem, neboť kdyby vám tato skutečnost byla známá při sjednávání smlouvy, k jejímu podpisu by nedošlo.

c) Odstoupení od smlouvy při vadném plnění

Smlouvy se mají plnit řádně, tedy bez vad. Pokud představuje vada podstatné porušení smlouvy, má kupující právo zvolit si mezi odstraněním vady, dodáním nové věci či její opravou, poskytnutím slevy z kupní ceny, anebo je oprávněn od smlouvy odstoupit. Podstatným porušením smlouvy je například situace, kdy si objednáte zboží, které nemá vlastnosti, které jste při objednání požadovali, nebo byly inzerovány. Například, koupíte si chytré hodinky, které mají mít GPS, po jejich instalaci však zjistíte, že tímto nedisponují.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 490 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

d) Odstoupení od spotřebitelských smluv

Pokud uzavřete smlouvu prostřednictvím komunikace na dálku (přes internet, po telefonu), nebo mimo obvyklé obchodní prostory (např. obchodník vás navštíví doma), případně pokud uzavřete smlouvu o spotřebitelském úvěru, jste v postavení spotřebitele a máte právo od smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Odstoupit od smlouvy můžete do 14 dnů od převzetí zboží, resp. od jejího uzavření, pokud jde o poskytnutí služby. Klasickým příkladem může být objednání zboží přes e-shop, které se vám po dodání nelíbí. Takové zboží můžete vrátit zpět. Náklady spojené s odesláním však hradíte sami. Ve výjimečných případech nelze práva na odstoupení využít, a to například u smlouvy o zájezdu, smlouvy, jejichž předmětem je dodání novin a časopisů, zboží podléhající rychlé zkáze, zboží upravené na míru podle spotřebitele, CD a DVD (pokud byl porušen jejich originální obal), služby jako doprava, stravování, využití volného času, pokud jsou tyto služby zakoupeny pro konkrétní den atd.

Forma odstoupení od smlouvy

Konkrétní forma odstoupení od smlouvy není v občanském zákoníku stanovena, nicméně bude záležet na typu smlouvy. Pokud je pro daný typ smluvního vztahu stanovena zákonná povinnost písemné formy (například kupní smlouva na nemovitost), musí odstoupení od smlouvy rovněž proběhnout písemně. Z odstoupení by mělo být zřetelné, jaké jsou smluvní strany, o jakou smlouvu se jedná a musí být dána najevo skutečnost, že dochází k úkonu odstoupení od smlouvy. Není zákonnou povinností uvést důvod, pro který se odstupuje, lze to však doporučit.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Účinky odstoupení od smlouvy nastanou v okamžiku, kdy se druhá smluvní strana o odstoupení dozví, tedy ústním oznámením nebo doručením písemného odstoupení. Odstoupení od smlouvy si už nemůžete rozmyslet. Jakmile totiž jednou doručíte odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně, zanikají práva a povinnosti ze smluvního vztahu od samého počátku. Smluvní strany si musí vrátit vše, co již bylo vzájemně plněno, takže pokud jste například obrdželi zboží, musíte ho vrátit a druhá strana vám vrátí peníze za toto zboží. Odstoupením od smlouvy nezaniká povinnost k úhradě případné smluvní pokuty ani splatného úroku z prodlení, nebo náhrady škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti.

Tyto situace mohou být složité a obsahovat mnoho právnických kliček. Rádi vám připravíme řešení na míru vašeho případu.

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 490 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

od 490 Kč
Chci pomoct
Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Líbil se vám článek?
Sdílejte ho s přáteli

Autor článku

JUDr. Eva Braunová

Eva působí v advokacii od roku 2010 a během této doby získala bohaté zkušenosti z různých oborů práva. Pomůže vám např. v otázkách občanského práva, obchodního práva a rovněž práva trestního. Zabývá se také oblastí práva pracovního. Právní služby poskytuje také v angličtině a ve španělštině.

Vzdělání

  • Univerzita Karlova v Praze, Mgr. (právo), 2010
  • Univerzita Karlova v Praze, JUDr. (právo), 2011
  • Univerzita Cáceres, Extremadura, 2009
  • West Bend High School, Wisconsin, USA, 2003

Mohlo by vás také zajímat

Obrázek k článku K čemu slouží smluvní pokuta a jak na ni?

K čemu slouží smluvní pokuta a jak na ni?

Jistě jste se již setkali se „smluvní pokutou“. Najedeme ji téměř v jakékoliv smlouvě. K čemu slouží, jaké praktické výhody a nevýhody má a proč si na ni dát pozor?...

2. 11. 2016
Ondřej Preuss
Obrázek k článku NDA, aneb na co si dát pozor při uzavírání dohody o mlčenlivosti

NDA, aneb na co si dát pozor při uzavírání dohody o mlčenlivosti

Chystáte se uzavřít dohodu o mlčenlivosti tzv. NDA (non disclosure agreement), abyste ochránili vaše know-how? Co by měl takový dokument obsahovat, aby vás skutečně chránil?...

2. 1. 2018
Ondřej Preuss
Obrázek k článku Jak je to se zárukou za vady u spotřebního zboží?

Jak je to se zárukou za vady u spotřebního zboží?

Přijetí nového občanského zákoníku v případě záruky za vady na spotřebním zboží vyvolalo více otázek než odpovědí. Pojďme tedy posílit právní vědomí zákazníků a ve zkratce si říct na co...

31. 8. 2015
Ondřej Preuss

Jsme členy

ČAK logo

Znáte nás z médií

Dostupný advokát © 2013-2019