Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy je jednou z možností jak ukončit smlouvu, pokud ji druhá strana podstatně poruší. Nepotřebujete k němu souhlas druhé smluvní strany, ale právní předpisy jej umožňují jen v některých případech. V našem článku se dozvíte nejen to, které situace to jsou, ale i jakým způsobem od smlouvy odstoupit a s čím musíte počítat.

Odstoupení od smlouvy a jeho podmínky
5 minut čtení

Odstoupení od smlouvy – v jakých případech je možné?

Odstoupení od smlouvy je obecně upraveno v ustanoveních  občanském zákoníku. Pro platné odstoupení od uzavřené smlouvy musí vždy existovat důvod, od smlouvy nelze odstoupit z libovůle smluvních stran. Možné případy definuje zákon, nebo je možné si je jasně definovat předem ve smlouvě. Smlouva může také odkazovat na obchodní podmínky, kde lze ustanovení o odstoupení často také najít.

Tip: Speciálním případem odstoupení je možnost pro spotřebitele odstoupit od smlouvy do 14 dnů, pokud byla uzavírána distančně (nejčastěji prostřednictvím e-shopu).

Pokud vaše smlouva neobsahuje žádné ustanovení o odstoupení, můžete k tomuto kroku přistoupit pouze, nastane-li jedna z následujících situací:

a) Podstatné porušení smlouvy

Představte si situaci, kdy uzavřete kupní smlouvu na koupi jízdního kola, které má mít určité specifické vlastnosti. Chcete například, aby kolo mělo odpružené vidlice a lehký hliníkový rám. Smlouvu uzavřete v kamenné prodejně a po dodání kola zjistíte, že tyto požadované vlastnosti jízdní kolo nemá. V tomto případě se jedná o podstatné porušení smlouvy, neboť prodávající při uzavření smlouvy věděl, nebo musel tušit, že byste smlouvu neuzavřeli, pokud byste předvídali, že obdržíte kolo bez odpružených vidlic a lehkého hliníkového rámu.

Tip: Odstoupení od smlouvy se může týkat i nemovitostí, a to i v případě, že v ní již začnete bydlet a posléze objevíte nějaké skryté vady, o nichž jste doposud nevěděli. Kdy lze takto platně od smlouvy od koupi nemovitosti odstoupit? Na to jsme se zaměřili v našem článku.

b) Prodlení s plněním smlouvy

Dalším příkladem, kdy lze od uzavřené smlouvy odstoupit, je situace, kdy je druhá smluvní strana v prodlení s plněním, a to podstatným způsobem. Uzavřeli jste smlouvu o dílo na vymalování bytu a malíř je v prodlení se započetím prací delší dobu, vám ale tato situace znemožňuje například pokračovat v následné rekonstrukci bytu? Jedná se o prodlení s plněním podstatným způsobem, neboť kdyby vám tato skutečnost byla známá při sjednávání smlouvy, k jejímu podpisu by nedošlo.

c) Odstoupení od smlouvy při vadném plnění

Smlouvy se mají plnit řádně, tedy bez vad. Pokud představuje vada podstatné porušení smlouvy, má kupující právo zvolit si mezi odstraněním vady, dodáním nové věci či její opravou, poskytnutím slevy z kupní ceny, anebo je oprávněn od smlouvy odstoupit. Podstatným porušením smlouvy je například situace, kdy si objednáte zboží, které nemá vlastnosti, které jste při objednání požadovali nebo byly inzerovány. Například si koupíte chytré hodinky, které mají mít GPS, po jejich instalaci však zjistíte, že tímto nedisponují.

Tip: Zjistěte více informací, jak je to se zárukou za vady u spotřebního zboží.

d) Odstoupení od spotřebitelských smluv

Pokud uzavřete smlouvu prostřednictvím komunikace na dálku (přes internet, po telefonu) nebo mimo obvyklé obchodní prostory (např. u vás doma, na ulici, zájezdu organizovaném za účelem propagace zboží), případně pokud uzavřete smlouvu o spotřebitelském úvěru, jste v postavení spotřebitele a máte právo od smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Odstoupit od smlouvy můžete do 14 dnů od převzetí zboží resp. od jejího uzavření, pokud jde o poskytnutí služby.

Muž na pohovce podepisující odstoupení od smlouvy
Muž na pohovce podepisující odstoupení od smlouvy

Klasickým příkladem může být objednání zboží přes e-shop, které se vám po dodání nelíbí. Takové zboží můžete vrátit zpět. Náklady spojené s odesláním však hradíte sami. Ve výjimečných případech nelze práva na odstoupení využít, a to například u:

 • smlouvy o zájezdu,
 • smlouvy, jejímž předmětem je dodání novin a časopisů,
 • zboží podléhajícího rychlé zkáze – například potraviny nebo řezané květiny,
 • zboží upraveného na míru podle spotřebitele,
 • zboží, které bylo vyjmuto z hygienického utěsněného obalu, který zboží chrání – například zubní kartáček, kontaktní čočky, balené potraviny,
 • CD a DVD (pokud byl porušen jejich originální obal),
 • služby jako doprava, stravování, využití volného času, pokud jsou tyto služby zakoupeny pro konkrétní den atd.

Mějte jistotu, že po odstoupení od smlouvy získáte vše, na co máte nárok

Prodejci nebo dodavatelé mnohdy využívají právnické kličky nebo po klientech požadují věci, na které nemají právo. Odstoupení od smlouvy za vás vyřešíme tak, abyste na něm ve finále netratili.

Forma odstoupení od smlouvy

Konkrétní forma odstoupení od smlouvy není v občanském zákoníku stanovena, nicméně bude záležet na typu smlouvy. Pokud je pro daný typ smluvního vztahu stanovena zákonná povinnost písemné formy (například kupní smlouva na nemovitost), musí odstoupení od smlouvy rovněž proběhnout písemně.

Z odstoupení by mělo být zřetelné, kdo jsou smluvní strany, o jakou smlouvu se jedná a musí být dána najevo skutečnost, že dochází k úkonu odstoupení od smlouvy. Není zákonnou povinností uvést důvod, pro který se odstupuje, lze to však doporučit.

Doporučení Dostupného advokáta: Odstoupení od smlouvy zašlete nejlépe pomocí doporučeného podpisu s dodejkou, ať máte v případě možných sporů důkaz o tom, že písemnost byla doručena v konkrétní datum a konkrétní osobě.

Tip: Přečtěte si, jak na úspěšnou reklamaci zboží.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Účinky odstoupení od smlouvy nastanou v okamžiku, kdy se druhá smluvní strana o odstoupení dozví, tedy ústním oznámením nebo doručením písemného odstoupení. Odstoupení od smlouvy si už nemůžete rozmyslet. Jakmile totiž jednou doručíte odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně, zanikají práva a povinnosti ze smluvního vztahu od samého počátku.

Smluvní strany si musí vrátit vše, co již bylo vzájemně plněno, takže pokud jste například obdrželi zboží, musíte ho vrátit a druhá strana vám vrátí peníze za toto zboží. Odstoupením od smlouvy nezaniká povinnost k úhradě případné smluvní pokuty ani splatného úroku z prodlení nebo náhrady škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti.

Příklad z praxe: Náš klient si nechal zbudovat stáje, ale dodavatel je řádně nedodal. Došlo tedy k odstoupení od smlouvy. Tím ale nezanikla dodavateli povinnost zaplatit ušlý zisk za ustájení koní, které už bylo rezervované.

S čím je nutné počítat u odstoupení od služby

Pokud už byla část služby na základě vašeho souhlasu poskytnuta, musíte počítat s tím, že budete hradit poměrnou část ceny služby. Podnikatel vás o tom ale před dokončením závazné objednávky musí informovat nebo musí mít váš souhlas. V opačném případě poměrnou část platit nemusíte.

Tyto situace mohou být složité a obsahovat mnoho právnických kliček. Rádi vám připravíme řešení na míru vašeho případu.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 4.4
hodnoceno: 5 krát

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Eva Šimková

Eva působí v advokacii od roku 2010 a během této doby získala bohaté zkušenosti z různých oborů práva. Pomůže vám např. v otázkách občanského práva, obchodního práva a rovněž práva trestního. Zabývá se také oblastí práva pracovního. Právní služby poskytuje také v angličtině a ve španělštině.

Vzdělání
 • Univerzita Karlova v Praze, Mgr. (právo), 2010
 • Univerzita Karlova v Praze, JUDr. (právo), 2011
 • Univerzita Cáceres, Extremadura, 2009
 • West Bend High School, Wisconsin, USA, 2003

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Tomáš Dastych

před 10 měsíců

Službu jsem opakovaně využil s maximální spokojeností. Mohu doporučit.

Recenze služby

Jakub Jedlinský

před 8 měsíců

Spokojenost s přístupem advokátů, s jejich trpělivostí i naceněním.

Recenze služby

Michal D.

před 8 měsíců

Rychla odpoved (telefonicky kontakt s pravnikem). Navrhli nekolik variant reseni, serazeno dle pomeru vykon / cena. Rozumne vysvetleno, nic netlacili.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024