Ondřej Preuss
Řešení právního problému na míru
Máme 1 variantu řešení vašeho problému
Zobrazit

Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy je jednou z možností jak ukončit smlouvu, pokud ji druhá strana podstatně poruší. Nepotřebujete k němu souhlas druhé smluvní strany, ale je možné jen v některých případech. V článku se dozvíte nejen to, které situace to jsou, ale i jakým způsobem od smlouvy odstoupit a s čím musíte počítat.

Odstoupení od smlouvy a jeho podmínky
5 minut čtení
20. 12. 2020

Odstoupení od smlouvy – v jakých případech je možné?

Odstoupení od smlouvy je obecně upraveno v ustanoveních § 2001 až 2005 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Pro platné odstoupení od uzavřené smlouvy musí vždy existovat důvod, od smlouvy nelze odstoupit z libovůle smluvních stran. Možné případy definuje zákon, nebo je možné si je jasně definovat předem ve smlouvě.

Tip: Speciálním případem je možnost pro spotřebitele odstoupit od smlouvy do 14 dnů, pokud byla uzavírána distančně (nejčastěji prostřednictvím e-shopu).

Pokud vaše smlouva neobsahuje žádné ustanovení o odstoupení, můžete k tomuto kroku přistoupit pouze, nastane-li jedna z následujících situací:

a) Podstatné porušení smlouvy

Představte si situaci, kdy uzavřete kupní smlouvu na koupi jízdního kola, které má mít určité specifické vlastnosti. Chcete například, aby kolo mělo odpružené vidlice a lehký hliníkový rám. Smlouvu uzavřete v kamenné prodejně a po dodání kola zjistíte, že tyto požadované vlastnosti jízdní kolo nemá. V tomto případě se jedná o podstatné porušení smlouvy, neboť prodávající při uzavření smlouvy věděl, nebo musel tušit, že byste smlouvu neuzavřeli, pokud byste předvídali, že obdržíte kolo bez odpružených vidlic a lehkého hliníkového rámu.

Tip: Přečtěte si, co dělat v případě neuznané reklamace.

b) Prodlení s plněním smlouvy

Dalším příkladem, kdy lze od uzavřené smlouvy odstoupit, je situace, kdy je druhá smluvní strana v prodlení s plněním, a to podstatným způsobem. Uzavřeli jste smlouvu o dílo na vymalování bytu a malíř je v prodlení se započetím prací delší dobu, vám ale tato situace znemožňuje například pokračovat v následné rekonstrukci bytu? Jedná se o prodlení s plněním podstatným způsobem, neboť kdyby vám tato skutečnost byla známá při sjednávání smlouvy, k jejímu podpisu by nedošlo.

c) Odstoupení od smlouvy při vadném plnění

Smlouvy se mají plnit řádně, tedy bez vad. Pokud představuje vada podstatné porušení smlouvy, má kupující právo zvolit si mezi odstraněním vady, dodáním nové věci či její opravou, poskytnutím slevy z kupní ceny, anebo je oprávněn od smlouvy odstoupit. Podstatným porušením smlouvy je například situace, kdy si objednáte zboží, které nemá vlastnosti, které jste při objednání požadovali nebo byly inzerovány. Například si koupíte chytré hodinky, které mají mít GPS, po jejich instalaci však zjistíte, že tímto nedisponují.

Tip: Zjistěte více informací, jak je to se zárukou za vady u spotřebního zboží.

d) Odstoupení od spotřebitelských smluv

Pokud uzavřete smlouvu prostřednictvím komunikace na dálku (přes internet, po telefonu) nebo mimo obvyklé obchodní prostory (např. u vás doma, na ulici, zájezdu organizovaném za účelem propagace zboží), případně pokud uzavřete smlouvu o spotřebitelském úvěru, jste v postavení spotřebitele a máte právo od smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Odstoupit od smlouvy můžete do 14 dnů od převzetí zboží resp. od jejího uzavření, pokud jde o poskytnutí služby.

Muž na pohovce podepisující odstoupení od smlouvy
Muž na pohovce podepisující odstoupení od smlouvy

Klasickým příkladem může být objednání zboží přes e-shop, které se vám po dodání nelíbí. Takové zboží můžete vrátit zpět. Náklady spojené s odesláním však hradíte sami. Ve výjimečných případech nelze práva na odstoupení využít, a to například u:

 • smlouvy o zájezdu,
 • smlouvy, jejímž předmětem je dodání novin a časopisů,
 • zboží podléhajícího rychlé zkáze – například potraviny nebo řezané květiny,
 • zboží upraveného na míru podle spotřebitele,
 • zboží, které bylo vyjmuto z hygienického utěsněného obalu, který zboží chrání – například zubní kartáček, kontaktní čočky, balené potraviny,
 • CD a DVD (pokud byl porušen jejich originální obal),
 • služby jako doprava, stravování, využití volného času, pokud jsou tyto služby zakoupeny pro konkrétní den atd.

Mějte jistotu, že po odstoupení od smlouvy získáte vše, na co máte nárok

Prodejci nebo dodavatelé mnohdy využívají právnické kličky nebo po klientech požadují věci, na které nemají právo. Odstoupení od smlouvy za vás vyřešíme tak, abyste na něm ve finále netratili.

Využít radu advokáta

Forma odstoupení od smlouvy

Konkrétní forma odstoupení od smlouvy není v občanském zákoníku stanovena, nicméně bude záležet na typu smlouvy. Pokud je pro daný typ smluvního vztahu stanovena zákonná povinnost písemné formy (například kupní smlouva na nemovitost), musí odstoupení od smlouvy rovněž proběhnout písemně.

Z odstoupení by mělo být zřetelné, jaké jsou smluvní strany, o jakou smlouvu se jedná a musí být dána najevo skutečnost, že dochází k úkonu odstoupení od smlouvy. Není zákonnou povinností uvést důvod, pro který se odstupuje, lze to však doporučit.

Doporučení Dostupného advokáta: Odstoupení od smlouvy zašlete nejlépe pomocí doporučeného podpisu s dodejkou, ať máte v případě možných sporů důkaz o tom, že písemnost byla doručena v konkrétní datum a konkrétní osobě.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Účinky odstoupení od smlouvy nastanou v okamžiku, kdy se druhá smluvní strana o odstoupení dozví, tedy ústním oznámením nebo doručením písemného odstoupení. Odstoupení od smlouvy si už nemůžete rozmyslet. Jakmile totiž jednou doručíte odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně, zanikají práva a povinnosti ze smluvního vztahu od samého počátku.

Smluvní strany si musí vrátit vše, co již bylo vzájemně plněno, takže pokud jste například obrdželi zboží, musíte ho vrátit a druhá strana vám vrátí peníze za toto zboží. Odstoupením od smlouvy nezaniká povinnost k úhradě případné smluvní pokuty ani splatného úroku z prodlení nebo náhrady škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti.

Příklad z praxe: Náš klient si nechal zbudovat stáje, ale dodavatel je řádně nedodal. Došlo tedy k odstoupení od smlouvy. Tím ale nezanikla dodavateli povinnost zaplatit ušlý zisk za ustájení koní, které už bylo rezervované.

S čím je nutné počítat u odstoupení od služby

Pokud už byla část služby na základě vašeho souhlasu poskytnuta, musíte počítat s tím, že budete hradit poměrnou část ceny služby. Podnikatel vás o tom ale před dokončením závazné objednávky musí informovat nebo musí mít váš souhlas. V opačném případě poměrnou část platit nemusíte.

Kterým konkrétním případům odstoupení od smlouvy jsme se věnovali v předchozích článcích?

Tyto situace mohou být složité a obsahovat mnoho právnických kliček. Rádi vám připravíme řešení na míru vašeho případu.

blogRightBoxTop

Nechte si poradit od právníků online

Váš případ posoudíme a navrhneme, jak ho vyřešit za 490 Kč.

 • Vše zvládneme online
 • Požadavky řešíme do druhého dne
 • Předem víte, kolik zaplatíte
 • Zkušený tým 6 specialistů
Zbývá 500 znaků

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 490 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

490 Kč
Chci pomoct
Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah?
Sdílejte ho s přáteli…

…nebo mu přidejte hodnocení

Zatím nehodnoceno

Autor článku

medailonek-braunova

JUDr. Eva Braunová

Eva působí v advokacii od roku 2010 a během této doby získala bohaté zkušenosti z různých oborů práva. Pomůže vám např. v otázkách občanského práva, obchodního práva a rovněž práva trestního. Zabývá se také oblastí práva pracovního. Právní služby poskytuje také v angličtině a ve španělštině.

Vzdělání

 • Univerzita Karlova v Praze, Mgr. (právo), 2010
 • Univerzita Karlova v Praze, JUDr. (právo), 2011
 • Univerzita Cáceres, Extremadura, 2009
 • West Bend High School, Wisconsin, USA, 2003

Recenze služby Dostupný advokát

Anna Marková

před 9 měsíci

Já osobně jsem člověk, který neví o smlouvách a „právnických“ věcech zhola nic. Naštěstí pro mě je tu služba Dostupný advokát! Potřebovala jsem vypracovat darovací a podnájemní smlouvu na družstevní byt. V DA vše vyřídili bezproblémově, rychle a k tomu si za práci řekli rozumnou cenu. Pokud jste neznalec jako já a chcete mít smlouvy v pořádku, doporučuji Vám se na Dostupného advokáta obrátit.

Filip Rufer, Praha

před 10 měsíci

Dostupný advokát aktualizoval smluvní podmínky našeho webového portálu studentino.cz, aby byly plně v souladu GDPR. Všechnu komunikaci jsme zvládli online a za rozumnou cenu.

MgA. Anna Leschingerová, Cvikov

před 10 měsíci

Netušila jsem, že existuje online služba, kde za vás právník zařídí veškeré papírování a vy se můžete soustředit jen na radost z obdarování milované osoby.


Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

opravář montující pračku

Skryté vady po dokončení díla

Co v případě, že se objeví na zrekonstruovaném bytě vady? Zhotovitel díla sice obecně odpovídá za to, že dílo v době dokončení bude bezvadné, neodpovídá však již za vady, které…

8. 6. 2018
detail na ruce podepisující smlouvu

Jak správně ukončit smlouvu

Přišel vám vadný produkt a chcete odstoupit od kupní smlouvy? Nejste spokojeni s prací řemeslníka a chtěli byste ukončit smlouvu o dílo? Nebo již nejste spokojeni se službami vaší pojišťovny?…

20. 4. 2018
leasing.jpg

Příběh klienta: Jak ušetřil desetitisíce

Lidé se často bojí ozvat. Ať už je to v samoobsluze, kde vám namarkují o pár korun navíc, nebo když vám telefonní operátor nedá výhody, které slíbil. Další skupina lidí…

27. 3. 2017

Jsme členy

Logo Česká advokátní komora logo-apek-male

Znáte nás z médií

Dostupný advokát © 2013-2021