Slovník právních pojmů a terminologie | Dostupný advokát

Slovníček právních pojmů a terminologie

nemovitosti | pracovní právo | živnostníci | SVJ a bytová družstva | motorová vozidla

Slovníček pojmů slouží pouze pro lepší orientaci v dané problematice a pro usnadnění objednávky a jeho smyslem není poskytnutí jakékoli právní rady.



A
Auto - je osobní dopravní prostředek (vozidlo). Je tzv. dvoustopý a podléhá povinně registraci.
Autobus - je hromadný dopravní prostředek (nad 9 míst). Je tzv. dvoustopý a podléhá povinně registraci.
M
Motorka - je osobní dopravní prostředek (vozidlo). Je tzv. jednostopý a podléhá povinně registraci.
Motorové vozidlo - je pozemní dopravní prostředek, který ke svému pohonu využívá síly motoru a který je využíván k přepravě lidí nebo materiálu po komunikacích nebo v terénu.
S
Skrytá vada - vada, která není zjevná v okamžiku koupě věci a vyjde najevo až po převzetí věci kupujícím.
SPZ/RZ - zkratka pro státní poznávací značku (podle legislativní zkratky v zákoně také registrační značka - RZ) je jednoznačné písmeno-číselné označení motorového vozidla nebo jeho přívěsu či návěsu, zaregistrovaného v určitém státě. Tabulka s tímto označením, nejčastěji ve formě bílé obdélníkové destičky s černými písmeny a čísly, je povinně umístěna na každém motorovém vozidle.
V
Vada - je faktický nebo právní stav, který brání řádnému nebo smluvenému užívání věci.
VIN - (Vehicle identification number - Identifikační číslo vozidla) je mezinárodně jednoznačný identifikátor motorových vozidel, zpravidla vyražený na štítku trvale připevněném ke karosérii vozu nebo vyražený do karosérie samotné.
Z
Záruka (za jakost) - závazek prodávajícího, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.