Jak získat informace od veřejných institucí? | Dostupný advokát

Jak získat informace od veřejných institucí?

Potřebujete podklady pro výběrové řízení? Máte podnikatelský záměr a hledáte informace, které po vás žádá investor? Chcete si ověřit, zda vám starosta říká pravdu? V našem návodu se dozvíte, jaká práva máte a jak oficiální žádost o informace podat.
Obrázek k článku Jak získat informace od veřejných institucí?
4 minut čtení
Ondřej Preuss
1. 3. 2016

1. Jak formulovat žádost o informace?

Zákon nestanoví žádný formulář nutný pro podání žádosti o informaci.

Žádat může kdokoliv, a to jakoukoliv formou, včetně pouhého emailu bez elektronického podpisu. Právě v jednoduchosti tohoto pravidla je kouzlo celého svobodného přístupu k informacím.

Zde je mustr, který můžete při podání žádosti využít:

[Název povinného soubjektu]

[Adresa povinného subjektu]


Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážení, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás žádám o poskytnutí následujících informací: [.]

Prosím o poskytnutí informací v elektronické podobě včetně metadat.

Děkuji

V [.] dne [.]


ŽADATEL FYZICKÁ OSOBA:

Jméno: [.]

Příjmení: [.]

Datum narození: [.]

Adresa: [.]

E-mail: [.]

ŽADATEL PRÁVNICKÁ OSOBA:

Název: [.]

IČ: [.]

Adresa: [.]

E-mail: [.]

Je-li žádost zaslána elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny (pokud je zveřejněna, jinak na jakoukoliv elektronickou adresu).

2. Kde se můžu ptát?

Nebojte se získat informace i od nestátních institucí. Ptát se můžete i některých soukromých společností pod vlivem státu.

Povinnými „sdělovateli“ informací jsou

  • všechny státní orgány (včetně např. soudů, Veřejného ochránce práv či Kanceláře prezidenta republiky),
  • územní samosprávné celky (obce, kraje a jejich orgány)
  • veřejné instituce,
  • ty subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech nebo povinnostech (např. lesní stráž).
 • Nejširší kategorií je „veřejná instituce“. Soudy tento pojem svým výkladem velmi rozšířily. Do této kategorie je tak zařazena např. Všeobecná zdravotní pojišťovna či státní podnik Letiště Praha nebo národní podnik Budějovický Budvar.

  Povinným subjektem však mohou být i obchodní společnosti jako dopravní podniky či dokonce ČEZ a.s., pokud v nich mají státní či samosprávné orgány „rozhodující“ vliv.

  Pro žadatele je to výhoda, téměř se nemůže splést a obrátit se na nepříslušný orgán.

  3. Do kdy musí úřad informaci poskytnout?

  Povinný subjekt musí informaci poskytnout do 15 dní, pokud je žádost v pořádku a nebrání nějaké omezení zveřejnění.

  Pokud by bylo poskytnutí informace zatěžující, může povinný subjekt žádat uhrazení administrativních nákladů. To je ovšem možné při první žádosti, pokud se někdo další zeptá na totéž, musí být informace poskytnuty bezplatně.

  Je nějak omezeno, jaké informace lze po úřadech požadovat?

  Ano. Konkrétně nelze poskytnout zejména utajované informace. Dále mohou úřady argumentovat např. obchodním tajemstvím, nemusí poskytnout informace chráněné jako průmyslová práva (např. patenty) či autorská práva. Nelze také požadovat názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací nebo informace o probíhajícím trestním řízení. Nelze se také ptát na osobní údaje třetích osob.

  Co dělat, když úřad odmítne informaci poskytnout?

  Pokud úřad odmítá informaci vydat nebo jen zdržuje, je potřeba podat stížnost nebo odvolání. V této fázi již doporučujeme konzultaci s odborníkem. Pokud ani to nepomůže, je možné podat žalobu. Správní soudy se věcí zabývají meritorně a zkoumají, zda skutečně nemělo k poskytnutí informace dojít, přezkoumávají tedy důvody odmítnutí a často žalobám vyhoví.

  Využijte jednu z našich stálých služeb — Řešení právního problému na míru
  Zjistíme, v čem je váš právní problém, jaká z něj pro vás vyplývají právní rizika a navrhneme konkrétní možná řešení. Žádný právní problém pro nás není dost velký.

  Líbil se vám článek?
  Sdílejte ho s přáteli


  Mohlo by vás také zajímat

  E-shopy mají tři měsíce na úpravu obchodních podmínek

  Od začátku února vstupují v účinnost nová pravidla mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Pro zákazníky on-line obchodů to znamená, že se budou moci jednoduše obrátit na nezávislého rozhodčího, pro e-shopy pak...

  17. 2. 2016
  Ondřej Preuss

  Airbnb a poplatky za služby

  Svět je stále více „on-line“. Důkazem toho však není jen naše on-line právní služba, ale i mnohé další z různých oblastí života. Příkladem může být služba Airbnb. Ta po celém...

  3. 2. 2016
  Ondřej Preuss

  Nesete odpovědnost za škodu na služebním autě při nehodě?

  Máte k dispozici služební auto a zajímá Vás, co se stane, pokud jej poškodíte? Udělejte si rychlý test a rámcovou představu o tom, zda vůbec a za jakých podmínek odpovídáte...

  20. 10. 2015
  Ondřej Preuss

  Jsme členy

  ČAK logo

  Znáte nás z médií

  Dostupný advokát © 2013-2019