Kupní smlouva na věci movité | Dostupný advokát

Co by měla obsahovat kupní smlouva k movitým věcem

Obrázek k článku Co by měla obsahovat kupní smlouva k movitým věcem

1. 2. 2018 / autor: Ondřej Preuss

Kupní smlouvu uzavíráme téměř každý den. Pokud se však nejedná o běžnou záležitost, např. při prodeji automobilu či jiných cennější věcí, pak je vhodné kupní smlouvu uzavřít v písemné podobě a předem si jasně dohodnout veškeré podmínky.

Písemná podoba kupní smlouvy

Kupní smlouva na věci movité nevyžaduje nutně písemnou podobu. Ostatně v drtivé většině případů ji ani písemně neuzavíráme. Tak například při nákupu ve večerce s prodavačem žádnou smlouvu nesepisujeme, kupní smlouva je však platně uzavřena ústně. Pokud se bude jednat o významnější věci, jako např. automobil, je už vhodné mít smlouvu sepsanou v písemné podobě. Kupní smlouvu doporučujeme sepsat také v případě, že si strany dohodnou specifická ujednání, například odloženou platbu kupní ceny. Pakliže se strany dohodnou, že kupní smlouvu uzavřou až později, pak nejprve podepíší smlouvu o smlouvě budoucí. K té už by ale mělo být přiloženo také znění samotné kupní smlouvy, aby obě strany předem znaly veškeré podmínky prodeje.

Náležitosti smlouvy

Kupní smlouva by měla především jasně pospat prodávanou věc. Podrobnější popis věci, včetně případných existujících vad, může předejít pozdějším dohadům. U prodeje automobilů v bazarech se můžeme setkat s praxí, kdy smlouva vůz popisuje tak, že se vada může vyskytovat prakticky u jakéhokoli součástky. To prodejce odůvodňuje tím, že auto není nové, že tím chrání sebe i kupujícího. Takovou smlouvu rozhodně nedoporučujeme podepisovat, kupující by tím v zásadě vyloučil možnost nárokovat slevu v případě později zjištěné vady.

Kupní smlouva by měla také obsahovat kupní cenu, nebo alespoň způsob jejího určení. Pokud nebude cena uhrazena spolu s podpisem smlouvy, je vhodné stanovit přesný termín splatnosti. Jeho nedodržení může být spojeno s povinností zaplatit penále či smluvní pokutu. Má-li strana v případě porušení své povinnosti zaplatit smluvní pokutu, musí smlouva pokutu výslovně sjednávat. Může se také stát, že prodávanou věc její majitel pronajímá jiné osobě. Zde je nutné počítat s tím, že pronájem a půjčování věci nebrání jejímu prodeji. Nový vlastník nastoupí do postavení pronajímatele a bude stejným způsobem zavázán z nájemní smlouvy.

Výhrada vlastnictví

Pro větší ochranu prodávajícího v případě, že kupující nezaplatí celou kupní cenu při podpisu smlouvy, doporučujeme ve smlouvě sjednat takzvanou výhradu vlastnictví. V tomto případě se kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Kupující by tak věc až do úplného zaplacení kupní ceny nemohl převést na jinou osobu. Pokud naopak kupující nezaplatí, věc bude i nadále prodávajícího.

Odstoupení od kupní smlouvy

Poruší-li jedna ze stran sjednané podmínky kupní smlouvy, může druhá strana trvat na jejím ukončení. Řešením takové situace je odstoupení od kupní smlouvy, výpověď smlouvy v tomto případě nebude možná. Je vhodné, aby samotná smlouva definovala důvody a situace, kdy je možné od ní odstoupit. Pokud je nebude obsahovat, je potřeba vycházet z důvodů uvedených v novém občanském zákoníku. Typickými důvody na straně kupujícího jsou podstatné vady kupované věci nebo prodlení prodávajícího s předáním kupované věci. Prodávající naopak bude moci od smlouvy odstoupit v případě neuhrazené kupní ceny. Kupní smlouvu je možné ukončit také na základě dohody obou stran. Zde by bylo nutné také sjednat způsob vrácení zaplacené ceny a odevzdání věci zpět prodávajícímu.

Martin prodal své starší auto. Ačkoliv se s kupujícím znal, sjednal si ve smlouvě výhradu vlastnictví, protože kupní cenu měl dostat v pěti splátkách. Třetí splátku už ale kupující nezaplatil, ačkoliv se Martin opětovně připomínal. Od smlouvy proto odstoupil a požadoval vrácení auta a také náhradu za opotřebení způsobené kupujícím. S ohledem na sjednanou výhradu vlastnictví bylo auto stále Martinovo, nemusel tedy řešit na úřadě převod v registru vozidel.

Do kupní smlouvy je tedy vhodné zahnout ustanovení řešící různé situace, ke kterým by mohlo dojít. Nedoporučujeme využívat vzor kupní smlouvy, který je k dispozici ke stažení zdarma na internetu, protože vzorová smlouva nemůže nikdy odpovídat vašim konkrétním požadavkům. Vzor může být také zastaralý nebo dokonce neplatný. V takovém případě by si strany musely vrátit zpět své plnění, případně uzavřít novou smlouvu.

Pokud chcete sepsat nebo zkontrolovat kupní smlouvu podle nového občanského zákoníku (NOZ) odpovídající právním předpisům v roce 2018, seznamte se s naší nabídkou.


Zajistíme pro vás koupi nebo prodej jakékoli movité věci po právní stránce bez nejasností a kliček. Běžně už do dvou dnů!

Vše proběhne jednoduše, on-line, na míru tomu, co potřebujete, a za předem danou cenu. Většinu případů vyřídíme do dvou pracovních dnů. Se sepisováním i kontrolou kupních smluv na věci movité máme bohaté zkušenosti.

Ať už jste prodávající, nebo kupující, díky nám máte jistotu, že při transakci snadno předejdete právním rizikům, stejně jako Martin. Rádi vytvoříme nebo zkontrolujeme i smlouvy, na jejichž základě dochází k pronájmu a půjčování věcí movitých.

Anonymní vzor kupní smlouvy ke stažení zdarma vás účinně neochrání. Smlouva vytvořená na míru od odborníků ano. Předcházejte problémům s neuhrazenou kupní cenou, přechodem vlastnického práva nebo řešení složitých situací soudní cestou. Garantujeme správnost všech smluv podle nového občanského zákoníku (NOZ).

Chcete-li připravit nebo zkontrolovat kupní smlouvu na nemovitost, máme pro vás jinou nabídku.

Co pro vás uděláme:

Varianty naší nabídky Standard Premium
Sepíšeme kupní smlouvu na věc movitou na míru vašemu případu
Zkontrolujeme existující kupní smlouvu na věc movitou na míru vašemu případu
Poskytneme konzultaci s advokátem pro zhodnocení rizik a dalšího postupu30 minut60 minut
Jak rychle vše zpracujeme a najdeme pro vás řešení? do týdnedo 48 hodin
Konečná cena včetně DPH44003636,16 Kč bez DPH59004875,76 Kč bez DPH

Rychlé představení služby

S čím jsme už klientům pomohli?

Kupní smlouvy jsme již sepsali nebo zkontrolovali také pro koupi a prodej:

  • luxusních i běžných automobilů a motorek,
  • bagru,
  • dodávky archivních vín,
  • zubařského křesla, nebo
  • roje čmeláků.

Poradíme vám i s vhodnou právní formou dohody, například smlouvou o smlouvě budoucí kupní.

Co říkají lidé, kteří využili našich služeb?

MDDr. Pavla Kramolišová (zubařka): „Oceňuji, jak rychle a pro mě jako laika srozumitelně pracujete. Ušetřilo mi to čas, nervy a obavy z neznámého.“
Pavel Kasal (provozovatel webu): „Při předčasném odstoupení od operativního leasingu mi byla vyúčtována nesmyslně vysoká částka. Dostupný advokát mi doporučil řešení a díky tomu jsem ušetřil desetitisíce korun.“ Přečtěte si, jak jsme Pavlu Kasalovi pomohli.
Další reference našich zákazníků naleznete v záložce Reference.

Radíme vám i v médiích:


Ohodnoťte tento článek:

Mohlo by vás také zajímat: