Kupní smlouva na věci movité | Dostupný advokát

Co by měla obsahovat kupní smlouva k movitým věcem

Kupní smlouvu uzavíráme téměř každý den. Pokud se však nejedná o běžnou záležitost, např. při prodeji automobilu či jiných cennější věcí, pak je vhodné kupní smlouvu uzavřít v písemné podobě a předem si jasně dohodnout veškeré podmínky.
Obrázek k článku Co by měla obsahovat kupní smlouva k movitým věcem
5 minut čtení
Ondřej Preuss
1. 2. 2018

Písemná podoba kupní smlouvy

Kupní smlouva na věci movité nevyžaduje nutně písemnou podobu. Ostatně v drtivé většině případů ji ani písemně neuzavíráme. Tak například při nákupu ve večerce s prodavačem žádnou smlouvu nesepisujeme, kupní smlouva je však platně uzavřena ústně. Pokud se bude jednat o významnější věci, jako např. automobil, je už vhodné mít smlouvu sepsanou v písemné podobě. Kupní smlouvu doporučujeme sepsat také v případě, že si strany dohodnou specifická ujednání, například odloženou platbu kupní ceny. Pakliže se strany dohodnou, že kupní smlouvu uzavřou až později, pak nejprve podepíší smlouvu o smlouvě budoucí. K té už by ale mělo být přiloženo také znění samotné kupní smlouvy, aby obě strany předem znaly veškeré podmínky prodeje.

Náležitosti smlouvy

Kupní smlouva by měla především jasně pospat prodávanou věc. Podrobnější popis věci, včetně případných existujících vad, může předejít pozdějším dohadům. U prodeje automobilů v bazarech se můžeme setkat s praxí, kdy smlouva vůz popisuje tak, že se vada může vyskytovat prakticky u jakéhokoli součástky. To prodejce odůvodňuje tím, že auto není nové, že tím chrání sebe i kupujícího. Takovou smlouvu rozhodně nedoporučujeme podepisovat, kupující by tím v zásadě vyloučil možnost nárokovat slevu v případě později zjištěné vady.

Kupní smlouva by měla také obsahovat kupní cenu, nebo alespoň způsob jejího určení. Pokud nebude cena uhrazena spolu s podpisem smlouvy, je vhodné stanovit přesný termín splatnosti. Jeho nedodržení může být spojeno s povinností zaplatit penále či smluvní pokutu. Má-li strana v případě porušení své povinnosti zaplatit smluvní pokutu, musí smlouva pokutu výslovně sjednávat. Může se také stát, že prodávanou věc její majitel pronajímá jiné osobě. Zde je nutné počítat s tím, že pronájem a půjčování věci nebrání jejímu prodeji. Nový vlastník nastoupí do postavení pronajímatele a bude stejným způsobem zavázán z nájemní smlouvy.

Kupní smlouva na věci movité

Sepíšeme za vás kupní smlouvu na věci movité, případně zkontrolujeme tu existující. Všechno vyřídíme rychle a bezchybně, za předem stanovenou cenu. Zvládneme to do i do 48 hodin a v rámci celé ČR. Vy se o nic nestaráte a zaplatit můžete až po poskytnutí služby.

Výhrada vlastnictví

Pro větší ochranu prodávajícího v případě, že kupující nezaplatí celou kupní cenu při podpisu smlouvy, doporučujeme ve smlouvě sjednat takzvanou výhradu vlastnictví. V tomto případě se kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Kupující by tak věc až do úplného zaplacení kupní ceny nemohl převést na jinou osobu. Pokud naopak kupující nezaplatí, věc bude i nadále prodávajícího.

Odstoupení od kupní smlouvy

Poruší-li jedna ze stran sjednané podmínky kupní smlouvy, může druhá strana trvat na jejím ukončení. Řešením takové situace je odstoupení od kupní smlouvy, výpověď smlouvy v tomto případě nebude možná. Je vhodné, aby samotná smlouva definovala důvody a situace, kdy je možné od ní odstoupit. Pokud je nebude obsahovat, je potřeba vycházet z důvodů uvedených v novém občanském zákoníku. Typickými důvody na straně kupujícího jsou podstatné vady kupované věci nebo prodlení prodávajícího s předáním kupované věci. Prodávající naopak bude moci od smlouvy odstoupit v případě neuhrazené kupní ceny. Kupní smlouvu je možné ukončit také na základě dohody obou stran. Zde by bylo nutné také sjednat způsob vrácení zaplacené ceny a odevzdání věci zpět prodávajícímu.

Martin prodal své starší auto. Ačkoliv se s kupujícím znal, sjednal si ve smlouvě výhradu vlastnictví, protože kupní cenu měl dostat v pěti splátkách. Třetí splátku už ale kupující nezaplatil, ačkoliv se Martin opětovně připomínal. Od smlouvy proto odstoupil a požadoval vrácení auta a také náhradu za opotřebení způsobené kupujícím. S ohledem na sjednanou výhradu vlastnictví bylo auto stále Martinovo, nemusel tedy řešit na úřadě převod v registru vozidel.

Do kupní smlouvy je tedy vhodné zahnout ustanovení řešící různé situace, ke kterým by mohlo dojít. Nedoporučujeme využívat vzor kupní smlouvy, který je k dispozici ke stažení zdarma na internetu, protože vzorová smlouva nemůže nikdy odpovídat vašim konkrétním požadavkům. Vzor může být také zastaralý nebo dokonce neplatný. V takovém případě by si strany musely vrátit zpět své plnění, případně uzavřít novou smlouvu.

Pokud chcete sepsat nebo zkontrolovat kupní smlouvu podle nového občanského zákoníku (NOZ) odpovídající právním předpisům v roce 2018, seznamte se s naší nabídkou.

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Kupní smlouva na věci movité

Sepíšeme za vás kupní smlouvu na věci movité, případně zkontrolujeme tu existující. Všechno vyřídíme rychle a bezchybně, za předem stanovenou cenu. Zvládneme to do i do 48 hodin a v rámci celé ČR. Vy se o nic nestaráte a zaplatit můžete až po poskytnutí služby.

od 4400 Kč
Chci pomoct
Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Líbil se vám článek?
Sdílejte ho s přáteli


Mohlo by vás také zajímat

Převod auta podle „nového“ občanského zákoníku - První část: Kradené auto

Nový občanský zákoník přinesl revoluční právní změny, novou terminologii a pro některé i bolení hlavy. Co však přinesl pro běžný život?...

2. 1. 2017
Ondřej Preuss

Převod auta podle „nového“ občanského zákoníku: Druhá část: Vadné auto

Jak jsme již uvedli v první části, v oblasti převodu vozidel přinesl nový občanský zákoník dvě základní linie změn. Ty se dotýkají základních rizik spojených s koupí ojetého auta....

1. 9. 2016
Ondřej Preuss

Jak je to se zárukou za vady u spotřebního zboží?

Přijetí nového občanského zákoníku v případě záruky za vady na spotřebním zboží vyvolalo více otázek než odpovědí. Pojďme tedy posílit právní vědomí zákazníků a ve zkratce si říct na co...

31. 8. 2015
Ondřej Preuss

Jsme členy

ČAK logo

Znáte nás z médií

Dostupný advokát © 2013-2019