Ubytování a ubytovací smlouva

Letní dovolená v kempu nebo luxusní pobyt v lázních mají jedno společné – ubytovací smlouvu. Ta se vás může týkat jak ze strany cestovatele hledajícího ubytování, tak ze strany provozovatele ubytovacího zařízení. Proto čtěte dál. Dozvíte se, jak ubytování definuje právo, jaké mají obě strany povinnosti, a jak na správně sepsanou ubytovací smlouvu.

Kapitoly článku

Jak ubytování definuje právo

Ubytování neboli přechodný nájem vzniká ubytovací smlouvou. Ta zakládá ubytovateli povinnost poskytnou ubytovanému přechodné ubytování na stanovenou dobu v zařízení určeném pro ubytovací účely. Na druhé straně se ubytovaný zavazuje, že za ubytování a další nabízené služby zaplatí předem stanovenou částku. Ubytovaný tedy získává právo využívat ubytovacích a dalších služeb ubytovacího zařízení. Nemá ale právo nijak zasahovat do vybavení a prostor ubytování.

Ubytování se řadí do 4 kategorií:

  1. Hotel: Za hotel se považuje ubytovací zařízení, které má minimálně 10 oddělených pokojů pro hosty. Tyto pokoje musí být vybaveny vším, co je potřeba pro přechodné ubytování a hotel musí poskytovat také odpovídající služby.
  2. Motel: Na motel se kladou prakticky ty stejné požadavky jako na hotel. Motel je ale primárně určený pro motoristy. Proto se motely obvykle nachází u hlavních silničních tahů a bývají vybaveny dostatkem parkovacích míst.
  3. Penzion: Penzion je ubytovacím zařízením s minimálně 5 pokoji pro hosty. Oproti hotelu má omezenější společenské a doplňkové služby, ale ubytovací služby jsou srovnatelné s hotelem.
  4. Ostatní ubytovací zařízení: Sem patří např. studentské koleje, ubytovny, internáty, kempy a podobně.

Plánujte založit s.r.o.?

Plánujete ubytovávat a chcete si k tomuto účelu založit s.r.o.? Založení s.r.o. je kvůli legislativě a úředním procesům procedura, která je složitá a časově velmi náročná. Pokud potřebujete co nejrychleji začít podnikat, založíme vám společnost s ručením omezeným (s.r.o.) na míru.

Povinnosti ubytovatele

Jako ubytovatel máte za prvé povinnosti vůči ubytovanému a za druhé ke státu.

Povinnosti k ubytovanému

Ubytovatel musí ubytovanému umožnit užívání prostor, které jsou vyhrazeny k ubytování. Musíte mu tedy umožnit přístup do pokoje a jeho využívání. Tento pokoj musí být přitom ve stavu, který umožňuje jeho užívání. Měl by tedy splňovat určité hygienické standardy a nabízet minimálně standardní vybavení ve formě postele, nočního stolku, skříně, zrcadla a vybavené koupelny a záchodu. Stejně tak musíte ubytovanému umožnit užívání společných prostor (jako jsou např. sdílené koupelny, společenské místnosti nebo společná zahrada) a využívání služeb, které se s ubytováním spojují.

Ubytovatel by měl nabízet také služby úschovny cenných předmětů – tedy např. elektroniky, peněz či šperků. Tohle ale můžete odmítnou v případě, že by se jednalo o nebezpečné předměty nebo pokud by se jednalo o předměty s příliš vysokou hodnotou. Pokud si tedy ubytovaný bude chtít nechat uschovat třeba diamant o velikosti menšího dítěte nebo zlatou cihličku, můžete ho odmítnout.

Povinnosti ke státu

Pokud se chcete stát ubytovatelem, nepotřebujete získat žádné oprávnění či vzdělání. Jedná se totiž o tzv. volnou živnost. Abyste tuto živnost získali, stačí se přihlásit na živnostenském úřadě. V případě, že byste ale k hotelu chtěli připojit např. hotelovou restauraci, už budete potřebovat řemeslnou živnost na hostinskou činnost. K tomu už budete potřebovat odbornou způsobilost a další speciální povolení. Další možností je založit s.r.o. nebo akciovou společnost.

Tip: Chystáte se založit s.r.o.? Nemusíte studovat desítky právních předpisů, pročítat návody a trávit dlouhé hodiny na úřadech. Provedeme vás procesem založení společnosti a nabídneme i veškerý servis, který pro své podnikání potřebujete.

Další povinnosti se týkají daní a poplatků. Ročně budete muset jakožto podnikatel nebo právnická osoba odvádět daně. V závislosti na tom, kde ubytování poskytujete, budete muset platit také místní poplatky z pobytu a vést evidenci vašich hostů.

V případě, že jsou pokoje vybaveny televizí nebo rádiem, budete muset platit také koncesionářské poplatky neboli poplatky za televizi a rádio. Ty se registrují u České televize, u které zaplatíte 135 korun měsíčně za jeden přijímač (jednu televizi) a u Českého rozhlasu, u kterého poplatky činí 45 korun měsíčně za jeden přijímač. Dále pak budete muset odvádět autorské licenční poplatky Ochrannému svazu autorskému (OSA). Prvně ale budete muset s OSA uzavřít licenční smlouvu. Výše poplatků pak závisí na ubytovací kapacitě a množstvím přijímačů.

Tip: Zpracujeme pro vás licenční smlouvu na míru nebo zkontrolujeme stávající dokument, a ochráníme tak vaše autorská práva. Postaráme se o férové nastavení a ošetření autorských práv bez jakýchkoli nejasností a kliček.

V neposlední řadě máte povinnost ohlašovat své zahraniční hosty policii, a to do 3 dnů od jejich ubytování. Kromě toho máte také povinnost vést domovní knihu se zápisem informací o zahraničních hostech a době jejich ubytování. Tuto knihu je přitom nutné uchovávat minimálně 6 let od posledního zápisu.

Povinnosti ubytovaného

I ubytovaný má stanoveny určité povinnosti, které musí vůči ubytovateli dodržovat. Ze zákona máte jakožto ubytovaný host povinnost řádně užívat ubytování i služby ubytovacího zařízení. Dále nesmíte ve vašem ubytování provádět žádné podstatné změny.

Kromě toho ale mohou být v ubytovací smlouvě stanoveny i další povinnosti. Ubytovatel může například stanovit noční klid, který ubytovaný musí dodržovat. Často se pravidla týkají také návštěv ubytovaného. Ty mohou být úplně zakázány nebo povoleny např. jen v určitých denních dobách nebo po předchozí domluvě s ubytovatelem.

V ubytovacím zařízení může být dále zakázáno kouření, užívání omamných látek nebo držení zbraní či jiných nebezpečných předmětů. Obvykle také nesmíte na ubytování používat vaše vlastní spotřebiče (například dvouplotýnku pro přípravu ranní omelety). Pokud to není povoleno, nesmíte do ubytování vnášet ani domácí zvířata.

V neposlední řadě pak máte povinnost po ukončení pobytu opustit ve stanovenou dobu ubytovací zařízení a odevzdat váš pokoj v dobrém stavu – tedy zbavený veškerých vašich osobních předmětů, bez nadměrného nepořádku a neponičený. V opačném případě má ubytovatel právo vás na vaše náklady vystěhovat.

Ubytovací smlouva

Ubytovací smlouva neboli smlouva o přechodném nájmu by měla v první řadě určit, čeho se týká – tedy jakého ubytování se týká a po jakou dobu. Měla by zde být stanovena částka, kterou bude muset ubytovaný za ubytování uhradit, včetně způsobu a termínu úhrady. Případně i další částky, které je třeba uhradit např. za doplňkové služby. Dále by měla být součástí smlouvy také specifická pravidla ubytovacího zařízení. A celkově by měla být ve smlouvě dobře nastaveny práva a povinnosti obou stran.

Ukončení ubytovací smlouvy

Ubytovací smlouvu může ubytovatel předčasně a okamžitě vypovědět v případě, že ubytovaný hrubě porušuje povinnosti uvedené v ubytovací smlouvě nebo dobré mravy. Nejdříve je ale třeba výstraha. Také ubytovaný může ukončit smlouvu předčasně. Pokud by ale ubytovatel prokázal, že mu kvůli předčasnému ukončení smlouvy došlo ke škodě, kterou nemohl zvrátit, má ze strany ubytovaného právo na náhradu škody.

Tip: Dluží vám někdo peníze za předčasně ukončenou ubytovací smlouvu nebo poškozené vybavení vašeho ubytovacího zařízení? Zastaneme se vás a pošleme mu předžalobní výzvu. Jedná se o nejefektivnější a nejlevnější způsob, jak ochránit vaše práva. Na základě našich interních statistik máme ověřeno, že u více než 70 % případů dochází po odeslání předžalobní výzvy rychle k plnění nebo alespoň k částečnému plnění.

Proč se nevyplatí stažený vzor ubytovací smlouvy

Vzory smluv, které můžete najít zdarma ke stažení na internetu jsou často zastaralé a plné chyb. Navíc je třeba počítat s tím, že každý případ je něčím specifický a tuto specifičnost je třeba správně zaznamenat i v ubytovací smlouvě, což vám obecný vzor smlouvy neposkytne. Nesprávně sepsaná smlouva pak může vést až k její neplatnosti. Z tohoto důvodu je nejlepším řešením nechat si smlouvu sepsat profesionálem. Pokud se obrátíte na nás, získáte bezchybně sepsanou smlouvu a vše navíc vyřešíte rychle a z pohodlí vašeho domova.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Založení společnosti s.r.o.

Bezpečně vás provedeme celým procesem založení s.r.o. a poskytneme veškerý související servis. Vše vyřídíme rychle a profesionálně, abyste se co nejdříve mohli těšit z vlastní firmy. Za předem danou cenu a v rámci celé ČR. Zaplatit přitom můžete až po poskytnutí služby.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Štěpán Mičunek, okres Vsetín

před 3 roky

Na Dostupného advokáta jsem se obrátil s prosbou o pomoc s neplatičem. Dostupný advokát mi poradil, jak dále postupovat. Náš spor se dostal až před soudy, kde mne Dostupný advokát zastupoval. Soudy jsem vyhrál, služby tohoto webu mohu vřele doporučit.

Recenze služby

Jiří Dušil

před 2 roky

Potřeboval jsem poradit s odstoupením od již podepsané smlouvy. Zadal jsem poptávku, druhý den se mi ozval advokát, který se mnou vše probral a doporučil postup. Na základě doporučeného postupu firma odstoupila od smlouvy a já dostal svoje peníze zpět. Mockrát děkuji a přeji firmě Dostupný advokát ať se Vám daří.

Recenze služby

Luboš Zeman

před 8 měsíců

Obrátil jsem se o právní poradu – moje žádost byla vyřízena velmi rychle, kvalitně a hlavně kvalifikovaně. Všichni byli milí a ochotní. Mohu jen doporučit!

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024