Založení a ručení akciové společnosti

Zvažujete založení obchodní společnosti a nevíte, jakou formu zvolit? Důležitými faktory pro rozhodování jsou finanční i administrativní náročnost, formy ručení jednotlivých společníků či společnosti obecně, způsob zdanění a forma účetnictví. Na nich si alespoň v krátkosti přiblížíme, v čem se vyplatí založení akciové společnosti oproti jiným typům společností a v čem jsou naopak její nevýhody.

zakládání akciové společnosti

Kapitoly článku

S.r.o nebo akciovka?

Nejčastější právní formou společnosti v českých podmínkách je společnost s ručením omezeným. Logicky pak tuto právní formu začínající podnikatel zvažuje nejčastěji. A právem. Její založení je totiž nepoměrně snazší než ostatní druhy společností, zejména pak akciová společnost.

Nutno také na úvod říct, že i další rozdíly mezi oběma zmíněnými typy obchodních společností jsou markantní. Podnikatelé zpravidla nemusejí zkoumat detaily jejich právní úpravy, ale spíše si říci, jaké jsou jejich aktuální finanční možnosti a jaké plány do budoucna se společností a svým businessem obecně mají. To může být rozhodující.

Jste-li tedy na začátku vašeho podnikání, chcete rozběhnout svou první společnost a vaše finance jsou spíše omezené, je nasnadě, že akciová společnost pro vás není to tou správnou volbou. Ke zvážení je spíše zřízení společnosti s ručením omezeným, případně i živnosti.

Tip: Pokud nevíte, zda pro podnikání zvolit formu živnosti či společnosti s ručením omezeným, přečtěte si náš článek na toto téma. Přinášíme v něm přehledné argumenty i protiargumenty, podle kterých se můžete rozhodnout, co je pro vás vhodnější.

Potřebujete čas od času právníka pro vaše podnikání?

Nemáte čas ho pokaždé hledat, dobývat se na něj a řešit fakturaci? Nebo dokonce chcete mít právníka neustále k dispozici? Obraťte se na nás.

Ručení u akciové společnosti

Společníci akciové společnosti, tedy akcionáři, za závazky společnosti neručí. To je určitá výhoda oproti společnosti s ručením omezeným. Jediné, co je může postihnout, je snížení hodnoty akcií, které vlastní. To je však v dnešním světě poměrně palčivý problém. Oproti tomu společníci s.r.o. ručí do výše svého nesplaceného vkladu do základního kapitálu společnosti. Jejich ručení je tak tedy ve skutečnosti spíše teoretické a z tohoto pohledu tedy není v realitě mezi akciovou společností a společností s ručením omezeným zásadní rozdíl.

Tip: Podrobně jsme se problematice ručení u společnosti s ručením omezeným věnovali v našem článku na blogu.

Administrativa a náročnost při zakládání a v průběhu fungování společnosti

Při zakládání akciové společnosti musíte:

Tento krátký seznam nevypadá na první pohled nijak výrazně složitě, realita zakládání akciové společnosti je ovšem výrazně komplikovanější. Právní úprava je složitá a nepoměrně náročné oproti s.r.o. je i samotné vedení společnosti. Náročnost zde zvyšuje především povinnost konání valných hromad, nutnost auditu a různé zveřejňovací povinnosti. Zanedbat nesmíte ani povinnost k dani z přidané hodnoty a poměrně komplikované vedení účetnictví.
Akciová společnost může mít pouze jednoho společníka (akcionáře), ale obvykle jich má už od začátku víc. Takže má trochu složitější strukturu už při založení.

Finanční náročnost vzniku akciové společnosti

Zcela základním rozdílem, u něhož často rozhodování, zda založit s.r.o. či akciovou společnost, končí, je požadavek na výši základního kapitálu. V současné době činí totiž 2 miliony korun, zatímco u společnosti s ručením omezeným pouze 1 Kč. Základní kapitál je rozvržen mezi předem specifikovaný počet akcií. V případě veřejné nabídky odkupu akcií je minimální kapitál 20 milionů korun.

V praxi může být finanční náročnost zmírněna tím, že založení společnosti vyžaduje splacení pouze 30 % vkladu. U akciové společnosti zákon požaduje splacení 30 % jmenovité í hodnoty upsaných akcií a případné emisní ážio. Ke splacení musí dojít nejpozději při podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku. U společnosti s ručením omezeným je nutné splacení alespoň 30 % peněžitých vkladů, a to nejpozději do 5 let od vzniku společnosti nebo od převzetí vkladové povinnosti.

Orgány akciové společnosti

Akciová společnost má zákonem daný na výběr dva systémy řízení:

  • První variantou je tzv. monistický systém, kdy je vytvořena správní rada, která plní funkci statutárního orgánu.
  • V druhém dualistickém systému je vytvořeno představenstvo a dozorčí rada. Oba orgány musí mít minimálně tři členy, pokud firemní stanovy neurčí jinak. V pochybnostech platí, že je zvolen dualistický systém. Tato možnost volby přináší větší míru variability a výběr vhodnější struktury vedení společnosti. To se pak následně promítá do efektivity a úspěšnosti řízení společnosti.

Akciovka také musí pravidelně svolávat valnou hromadu, během které se například určuje řízení celé společnosti nebo se volí členové správních orgánů.

Podíl na zisku či ztrátě

Cílem každé obchodní společnosti je pochopitelně dosáhnout zisku, který by se následně rozdělil mezi společníky. U většiny typů společností (například u veřejné obchodní společnosti či s.r.o.) je zisk rozdělován rovným dílem mezi společníky, pokud nebylo ve společenské smlouvě dohodnuto jinak. U akciové společnosti ovšem rozhoduje o výši podílu na zisku akcionáře valná hromada.

Přístup k cizím zdrojům

Přístupem k cizím zdrojům se myslí možnost získat další zdroje kapitálu, jako jsou různé půjčky a úvěry. U společnosti s ručením omezeným se mimo jiné posuzuje výše základního vloženého kapitálu. A platí to i obecně: tedy čím je společnost kapitálové silnější, tím snazší má možnosti přístupu k finančním zdrojům. To samozřejmě v tomto případě hraje ve prospěch akciové společnosti.

Stabilita společnosti a budoucí převod

U akciové společnosti je její vznik spjat s akciemi, jež jsou koupeny různými akcionáři. Ti pak mohou být v podstatě na společnosti zcela nezávislí a naopak. Důsledkem tohoto nastavení je to, že při změnách majitelů jednotlivých akcií nedochází ke změnám uvnitř společnosti. Tím je zajištěna její relativní stabilita. A naopak i poté, co už ve společnosti nejsou původní zakladatelé, může společnost i nadále dobře fungovat.
Převádění podílů, resp. jednotlivých akcí bývá zpravidla relativně snadná záležitost. Naopak převádění podílů u společnosti s ručením omezeným vyžaduje smlouvy, zápisy do obchodního rejstříku a další administrativu, která postup komplikuje.

Akciovka je určitě vhodná pro nastartování podnikání ve velkém. Dodá vašemu bussinesu prestiž a důvěryhodnost. Naopak ale vyžaduje mnohonásobně větší počáteční vklad, vícečlenné profesionální vedení a zodpovědný přístup k vedení a administrativě. Na druhou stranu společnost s ručením omezeným je určitě výhodnější pro malé a střední podnikatele, kteří potřebují rychlý a pružný start. Prioritou jsou nízké náklady a laiky (zpravidla s dopomocí účetní a právnika) zvládnutelná administrativa.

Tip: Vaše podnikání se rozrostlo a přestala vám v současné podobě vyhovovat? Pomýšlíte na založení společnosti s ručením omezeným, ale připadá vám to administrativně a finančně příliš složité? Možná vás překvapí, že ani zdaleka není a oproti podnikání živnostenskému přináší i některé výhody. V našem článku jsme pro vás shrnuli postup, náklady i podmínky při založení s.r.o.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Právník pro podnikání

Poskytneme vám zkušeného právníka pro vaše podnikání. Ať už budete jeho pomoc potřebovat nárazově, nebo třeba celý rok, bude vám vždy k dispozici. Při objednávce platíte pouze cenu za první měsíc služby, dále probíhá úhrada v měsíčních intervalech.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Jiří Dušil

před 2 roky

Potřeboval jsem poradit s odstoupením od již podepsané smlouvy. Zadal jsem poptávku, druhý den se mi ozval advokát, který se mnou vše probral a doporučil postup. Na základě doporučeného postupu firma odstoupila od smlouvy a já dostal svoje peníze zpět. Mockrát děkuji a přeji firmě Dostupný advokát ať se Vám daří.

Recenze služby

MgA. Tomáš Klein, Zlín

před 3 roky

Nechal jsem si tu několikrát zkontrolovat smlouvu od dodavatele a sepsali mi rovněž smlouvu o dílo. Služby dobré, nemusím nikam za advokátem chodit, vše se vyřídí online, značka ideál.

Recenze služby

Adéla Bobková Humlová

před 2 roky

S Dostupným advokátem jsem řešila několik otázek. Zařídili mé firmě ochrannou známku, poradili mi v oblasti pracovního práva a v neposlední řadě jsem s nimi konzultovala otázky zakládání nové společnosti. Jsem maximálně spokojená, protože vždy jsem dostala rychlou a komplexní službu se skvělým poměrem cena/výkon.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024