JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej (JUDr. Preuss, Ph.D.) je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let. Rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s pracovními problémy, řeší za ně převod nemovitosti nebo poradí s autorskou licencí.

LinkedIn

Ondřej Preuss na Wikipedii

Profil na UK

221103_dostupny-advokat_087

Životopis

Ondřej se narodil v Praze. Kromě právnické fakulty Univerzity Karlovy vystudoval obor mezinárodní teritoriální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Studoval rok i ve francouzském Nancy.

Kromě provozování advokátního serveru DostupnyAdvokat.cz je v současnosti i odborným asistentem na katedře ústavního práva své alma mater (Pf UK).

Baví ho psaní odborných a popularizačních textů, které se většinou nějakým způsobem vážou k právní tematice.

Je vášnivým hráčem pétanque, rád cestuje a podniká výpravy za kulturou. Ondřej je šťastně ženatý a se svou manželkou Lenkou žije v Praze.

Vzdělání

 • 2010-2014: Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • 2009-2010: Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • 2004-2010: Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • 2004-2007: Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Získaná praxe

 • 2015-současnost: Advokát, DostupnyAdvokat.cz
 • 2014-2015: Advokát, Jasanská & Co
 • 2010-2014: Advokátní koncipient, Jasanská & Co

Publikace - monografie a sborníky

 • PREUSS, Ondřej. RESCHOVÁ, Jana. ANTOŠ, Marek. GRINC, Jan. KINDLOVÁ, Míla. Státověda : Stát. Jednotlivec. Konstitucionalismus. Praha: Wolter Kluwer, 2019.
 • PREUSS, Ondřej. Hans Kelsen und die unabänderliche Norm. IN JABLONER Clemens; KUKLÍK, Jan; OLECHOWSKI, Thomas (eds.). Hans Kelsen in der tschechischen und internationalen Rechtslehre. Wien: Manz Verlag, 2018.
 • PREUSS, Ondřej. Rule of Law and Mechanisms of its Protection in the Czech Republic. IN: PÍTROVÁ, Lenka (ed.). Rule of law and mechanism of its protection: Czech perspective. Passau: rw&w Science & New Media, 2015.
 • PREUSS, Ondřej. Klauzule věčnosti. Je možné odstranit liberální demokracii? Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015
 • PREUSS, Ondřej. Klauzule nezměnitelnosti na příkladech vybraných států. IN: GERLOCH, Aleš (ed.). Viktor Knapp. Vědecké dílo v proměnách času. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014
 • PREUSS, Ondřej. Podstatné náležitosti demokratického právního státu v judikatuře českého Ústavního soudu IN: GERLOCH, Aleš a Jan KYSELA. 20 let Ústavy České republiky: ohlédnutí zpět a pohled vpřed. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013
 • PREUSS, Ondřej. Los jako cesta z krize? Demokratický potenciál losování IN: JIRÁSEK, Jiří (ed.). Ústava ve stínu politiky? Sborník příspěvků sekce ústavního práva mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny 2012. Olomouc, Iuriducum Olomoucense , o.p.s., 2012.
 • PREUSS, Ondřej. Modely státní služby. In WINTR, Jan. ANTOŠ, Marek. (ed.) Výkonná a soudní moc v demokratickém právním státě. Praha:Leges, 2012
 • PREUSS, Ondřej. Jak racionalizovat parlamentarismus? In WINTR, Jan. ANTOŠ, Marek. (ed.) Parlamenty – funkce, kultura, procedury. Praha:Leges, 2011
 • PREUSS, Ondřej. Kontrola ústavnosti mezinárodních smluv a český ústavní soud in ŠTURMA, Pavel (ed.). II. Konference studentské vědecké odborné činnosti

Publikace - odborné články

 • PREUSS, Ondřej. Slovenský „Melčák“, nukleární zbraň jako dar novému ústavnímu soudu. Jurisprudence č. 6, 2019
 • PREUSS, Ondřej. The Eternity Clause Lessons from the Czech Example. European Journal of Law Reform, 3,2019.
 • PREUSS, Ondřej. Suverenita lidu 1918 a 2018. Acta Universitatis Carolinae – Iuridica 3, 2018.
 • PREUSS, Ondřej. KINDLOVÁ, Míla. Výhrada svědomí v kontextu povinného očkování a mimo něj. Jurisprudence č. 3, 2017.
 • PREUSS, Ondřej. The eternity clause as a smart instrument — lessons from the Czech case law. Hungarian Journal of Legal Studies. Acta Juridica Hungarica. Volume 57, Issue 3, September 2016.
 • PREUSS, Ondřej. Demokratický právní stát tesaný do pískovce. Časopis pro právní vědu a praxi. č. 3, 2016.
 • PREUSS, Ondřej. Lid jako ústavní subjekt? Jurisprudence č. 1, 2015.
 • PREUSS, Ondřej. Je právo hříčkou memů? Acta Universitatis Carolinae – Iuridica 1, 2014.
 • PREUSS, Ondřej. Přezkum smlouvy podle čl. 10a a suverenita České republiky. Acta Universitatis Carolinae – Iuridica 4, 2013.
 • PREUSS, Ondřej. GRINC, Jan. BARTONIČKA, Jan. Report from the Conference „20 Years of the Constitution of Czech Republic“ held on December 10th and 11th, 2012. The Lawyer Quarterly. č. 3, roč. 2013.
 • PREUSS, Ondřej. Přebírání „obsahu“ v českých médiích jako výzva pro autorské právo? Právní rozhledy č. 18, 2013.
 • PREUSS, Ondřej. Nezměnitelná ústava? Klauzule nezměnitelnosti („věčnosti“) na příkladech vybraných států. Právník č. 8, roč. 2013.
 • PREUSS, Ondřej. Ke smlouvě o prodeji podniku či jeho části v čase rekodifikace. Bulletin Advokacie č. 4, roč. 2013.
 • PREUSS, Ondřej. (Ne)přezkoumatelná amnestie a proces ochrany podstatných náležitostí demokratického právního státu, Praha, 2013.
 • PREUSS, Ondřej. GRINC, Jan. Zpráva o vědecké konferenci „Odpovědnost v demokratickém právním státě“ konané v Praze na Právnické fakultě univerzity Karlovy, červen 2012. Právník č. 10, roč. 2012.
 • PREUSS, Ondřej. Přímá volba prezidenta jako esenciální znak poloprezidentské formy vlády ve Francii? Acta Universitatis Carolinae – Iuridica 4, 2011.
 • PREUSS, Ondřej. Jaké jsou důsledky politické stávky? Právní rozhledy č. 20, 2011.
 • PREUSS, Ondřej. K problematice krucifixů a státní náboženské „neutralitě“. Všehrd.cz, Praha 2011.
 • PREUSS, Ondřej. GRINC, Jan. Zpráva o vědecké konferenci „Constitutionalism in a New Key“ konané v Berlíně dne 28- a 29. ledna 2011. Právník č. 8, roč. 2011.

Publikace - články v tisku

 • PREUSS, Ondřej. Potřebujeme vůbec prezidenta? Hospodářské noviny. 23.11.2018
 • PREUSS, Ondřej. Nedělejme z populistů mučedníky, nechme je, ať se sami ztrapní. Ihned. 13.10.2017
 • PREUSS, Ondřej. Jak na skryté vady nemovitostí? Ihned. 12.4.2017.
 • PREUSS, Ondřej. Máme se bát umělé inteligence? Ihned. 25.1.2017
 • PREUSS, Ondřej. Mučení rozhodně není řešení. Lidové noviny. 27.8.2016
 • PREUSS, Ondřej. Víc než abdikace císaře. Lidové noviny. 20.7.2016
 • PREUSS, Ondřej. Loudalové, rváči, kecalové. Je parlamentní obstrukce v demokracii legitimní? Reflex 8.1.2015.
 • PREUSS, Ondřej. Zájmy státu hlídá lid. Lidové noviny. 17.4.2015
 • PREUSS, Ondřej. SZOPOVÁ, Magdalena. Užití tajné nahrávky v pracovněprávním vztahu. Národní pojištění. č. 4, 2015
 • PREUSS, Ondřej. SZOPOVÁ, Magdalena. Spor o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru. Národní pojištění. č. 1, 2015
 • PREUSS, Ondřej. SZOPOVÁ, Magdalena. Spor o neplatnost výpovědi z pracovního poměru. Národní pojištění. č. 11, 2014
 • PREUSS, Ondřej. SEMBOL, Jakub. Podmínky přiznání/odebrání osobního ohodnocení. Národní pojištění. č. 7, 2014
 • PREUSS, Ondřej. SEMBOL, Jakub. „Efektivnost“ výpovědi pro nadbytečnost. Národní pojištění. č. 5, 2014
 • PREUSS, Ondřej. SEMBOL, Jakub. Náhrada mzdy (platu) při neplatném rozvázání pracovního poměru. Národní pojištění. č. 3, 2014
 • PREUSS, Ondřej. SEMBOL, Jakub. Téměř dokonalý švarcsystém. Národní pojištění. č. 1, 2014
 • PREUSS, Ondřej. Veřejná služba mimo politiku. Hospodářské noviny. 17.4.2014.
 • PREUSS, Ondřej. SEMBOL, Jakub. Platnost odstupného nad rámec zákona. Národní pojištění. č. 8-9, 2013
 • PREUSS, Ondřej. Prezident uchvatitel? Právo. 27.6.2013.
 • PREUSS, Ondřej. SEMBOL, Jakub. Spor o neplatnost ukončení pracovního poměru. Národní pojištění. č. 6, 2013
 • PREUSS, Ondřej. Podivuhodně bezmocný Ústavní soud. Právo. 8.4.2013.
 • PREUSS, Ondřej. SEMBOL, Jakub. Nepřímý útok na majetek zaměstnavatele a okamžité zrušení pracovního poměru. Národní pojištění. č. 3, 2013
 • PREUSS, Ondřej. Co kdyby se vedle voleb i losovalo? Lidové noviny. 25.10.2012
 • PREUSS, Ondřej. JASANSKÁ, Ladislava. Okamžité zrušení pracovního poměru? Národní pojištění. č. 8-9, 2012
 • PREUSS, Ondřej. JASANSKÁ, Ladislava. Pověření obchodním vedením. Moderní řízení. č. 7, 2012.
 • PREUSS, Ondřej. JASANSKÁ, Ladislava. Kritika zaměstnavatele. Moderní řízení. č. 2, 2012.
 • PREUSS, Ondřej. JASANSKÁ, Ladislava. Sporný úraz na pracovní cestě? Národní pojištění. č. 4, 2012
 • PREUSS, Ondřej. Soumrak reklamy na zahraniční loterie? Mediaguru.cz, Praha, 2012
 • PREUSS, Ondřej. SCHORMOVÁ, Markéta. Splatnost mzdy. Národní pojištění. č. 2, 2012
 • PREUSS, Ondřej. SCHORMOVÁ, Markéta. Omezení práva na přístup k soudu. Národní pojištění. č. 1, 2012
 • PREUSS, Ondřej. SCHORMOVÁ, Markéta. Tíha odpovědnosti za situaci na trhu práce ve vztahu k náhradě ztráty na výdělku za nemoc z povolání. Národní pojištění. č. 12, 2011
 • PREUSS, Ondřej. Nový útok na „švarcsystém“. Moderní řízení. č. 11, 2011.
 • PREUSS, Ondřej. Může stávkovat živnostník? Mladá Fronta DNES, 20.6.2011
 • PREUSS, Ondřej. Podíl na likvidačním zůstatku v naturální podobě. Epravo.cz. Praha, 2011.

Zápis u České advokátní komory

Evidenční číslo: 15 597

Články autora

Znáte nás z médií
ct-inverse
hn-inverse
idnes-inverse
prima-inverse
ihned-inverse
cro-inverse
Logo Česká advokátní komora logo-apek-male
Sledujte novinky
Dostupný advokát © 2013-2023