Vyklizení bytu – kdy je to možné a jak správně na to

Koupili jste si vysněný byt v dražbě i s nechtěným obyvatelem ve formě bývalého majitele, který se odmítá vystěhovat? Nebo třeba pronajímáte byt a i přes ukončení nájemní smlouvy stále v bytě zůstávají věci bývalého nájemníka? Tyto situace nejsou ničím neobvyklým. V tomto článku se proto podíváme na to, jak je řešit.

7 minut čtení

Kapitoly článku

Co zahrnuje vyklizení bytu

Vyklizení bytu se liší případ od případu. Obvykle ale zahrnuje tyto kroky:

 1. Odvoz nábytku – jedná se o vynesení a likvidaci veškerého nábytku v domě, včetně pohovek, židlí, stolů, postelí a skříní.
 2. Likvidace spotřebičů – kuchyňské a jiné spotřebiče, jako jsou ledničky, pračky, trouby a mikrovlnné trouby je nutné odstranit a řádně zlikvidovat nebo recyklovat.
 3. Vyklizení osobních věcí – bývalí obyvatelé za sebou často nechávají spoustu osobních předmětů, jako je oblečení, hygienické pomůcky apod., které je také třeba z bytu odstranit.
 4. Likvidace elektroniky – jako jsou televizory, počítače či audio zařízení.
 5. Odstranění odpadků – byt může být zanesen také odpadky, kterých je třeba se zbavit.
 6. Odstranění koberců a podlah – v extrémních případech (jako je např. pozdě zjištěné úmrtí obyvatele bytu) je třeba odstranit také koberce a podlahy, které představují zdravotní riziko pro budoucí obyvatele bytu.
 7. Úklid – v případě, že vyklizení bytu provádí úklidová služba, je často součástí také konečný úklid.
 8. Recyklace – některé úklidové služby zajišťují také recyklaci nebo darování vyklizených předmětů.

Trápí vás jakýkoliv právní problém?

Týká se váš problém něčeho jiného? Je vaše situace natolik specifická, že nevíte, kterou naší službu vybrat? Zvolte řešení právního problému na míru.  Váš případ posoudíme a do 24 hodin vypracujeme návrh právních služeb vedoucích k jeho vyřešení. Pokud se pak rozhodnete svěřit jeho řešení do našich rukou, máte vypracování návrhu zdarma.

Vyklizení bytu po zemřelém

S vyklizením bytu se můžete v první řadě setkat v případě úmrtí jeho obyvatele. Na vyklizení mají právo pouze dědicové, a to až po uzavření dědického řízení. Vyklizení bytu před dědickým řízením je možné pouze v případě, že se na tom dědicové dohodnout. Určité kazivé předměty (jako jsou např. potraviny v lednici) je ale možné vyklidit ihned.

Vyklizení takového bytu obvykle zvládnete sami. Výjimku představuje případ vyklizení bytu po úmrtí, kdy byl zemřelý člověk objeven až po delší době a došlo k zamoření bytu. V tomto případě je totiž potřeba nejen likvidace veškerého kontaminovaného vybavení, ale v závislosti na intenzitě zamoření také odstranění podlah a vrchních vrstev stěn. Takový byt často potřebuje také důkladnou dezinfekci a dezinsekci, ke které je třeba pozvat si profesionální úklidovou firmu.

Vyklizení bytu v insolvenci

S vyklizením bytu se můžete setkat také s koupí bytu v insolvenci. Ta může nastat v případě neschopnosti vlastníka bytu splácet dluhy. Prodej takového bytu má pak na starost insolvenční správce. Ten může nemovitost nabídnout k prodeji přímo, ale častěji pomocí veřejné dražby. A právě koupě takového bytu s sebou nese riziko toho, že nebude vyklizená. K vyklizení vydražené nemovitosti je pak potřeba potřeba podat k soudu žalobu na vyklizení nemovitosti. Jak na to si můžete přečíst níže v tomto článku.

Vyklizení bytu po nájemníkovi

I přesto, že výše uvedené situace nejsou ničím neobvyklým, existuje ještě jedna situace, která se objevuje velmi často a může být také velmi problematická. Tou situací je vyklizení bytu po ukončení nájmu. V ideálním případě ukončení nájmu proběhne tak, že nájemce byt kompletně vyklidí sám a následně takto vyklizený byt předá pronajímateli v den ukončení nájmu, uplynutí výpovědní doby nebo v předem dohodnutý den. To probíhá předáním klíčů a pronajímatel v tuto chvíli může opět volně do bytu vstupovat.

Tip: Sepíšeme nebo zkontrolujeme nájemní smlouvu na míru vašemu případu. Díky našim službám nevzniknou ani po skončení nájmu mezi pronajímatelem a nájemníkem spory ohledně nejasných práv či povinností.

Ideální situace ale nemusí nastat vždy a může se tak stát, že nájemce předá byt nevyklizený, nájemník zemře bez dědiců nebo v ještě v horším případě přestane nájemník platit nájem a před jeho ukončením zmizí a zanechá za sebou nevyklizený byt. Jak to v těchto případech funguje?

 • Nájemník předá byt nevyklizený: Pokud došlo k oficiálnímu předání bytu (předání klíčů), pak může pronajímatel do bytu volně vstupovat, a to i za předpokladu, že je byt nevyklizený.
 • Nájemník zemře bez dědiců: V případě, že nájemník zemře bez dědiců, dochází po uplynutí 6 měsíců k ukončení nájmu. Pronajímatel má pak možnost byt vystěhovat na své náklady a věci rozprodat. V případě, že by se časem dědici objevili, může po nich požadovat náklady za vyklizení.
 • Nájemník neplatí a před koncem nájmu zmizí: V tomto případě je potřeba počkat, až bude splněn předpoklad, že je nájem ukončen. Ten je splněn v případě, že nájemce byt opustí takovým způsobem, že lze nájem považovat bez jakýchkoliv pochybností za ukončený. To je tedy, v případě neplacení nájmu, po čtyřech měsících od doby prvního nezaplaceného nájmu. Neplacení nájmu po dobu tří měsíců se totiž považuje za porušení povinnosti nájemce. V tuto chvíli může tedy pronajímatel dát nájemníkovi výpověď a následně běží ještě měsíční lhůta na odevzdání bytu.

Žádost o vyklizení bytu

U obou případů je v první řadě dobré bývalého nájemníka kontaktovat a požádat ho o vyklizení bytu, případně mu poslat oficiální výzvu k vyklizení bytu neboli předžalobní výzvu k předání bytu.

Tip: Na internetu je možné sehnat spoustu různých vzorů výzvy k vyklizení bytu. Často ale neobsahují všechny podstatné informace, nejsou aktuální nebo obsahují závažné chyby. Raději se proto obraťte na profesionály. Naši advokáti vám sepíšou předžalobní výzvu rychle, bez chyb a z pohodlí vašeho domova.

Pokud i přesto bývalý nájemník nereaguje, je dobré stav bytu pečlivě zdokumentovat pomocí fotografií a videa pro případ následných sporů s bývalým nájemníkem. Poté můžete sami začít s vyklízením bytu a zároveň na bývalého nájemníka podat žalobu na vyklizení bytu.

Žaloba na vyklizení bytu

Žalobu na vyklizení bytu jsme zmínili již v několika situacích. Jedním z nejčastějších důvodů pro podání této žaloby bude nespolupracující nájemník nebo bývalý vlastník vydražené nemovitosti. Nový občanský zákoník (NOZ) upravuje vyklizení bytu po nájemníkovi tak, že k oficiálnímu předání bytu stačí předání klíčů a následně je tedy možné i vyklizení bytu. Zároveň ale NOZ nestanoví nájemci povinnost byt vyklidit. Pokud tedy bývalý nájemce nechá byt po skončení pronájmu plný svých věcí, je třeba podat žalobu na vyklizení.

V tomto případě musí pronajímatel soudu dokázat, že došlo k ukončení nájmu. Do doby rozhodnutí soudu má nájemník povinnost platit nájemné a po rozhodnutí dostane časovou lhůtu (obvykle 15 dní) na vyklizení bytu. Pokud i přesto bývalý nájemník byt nevyklidí, představuje další možný krok exekuce vyklizením nemovitosti.

Tip: Více informací o exekuci vyklizením nemovitosti si můžete přečíst v našem článku.

Podobná pravidla platí i u bývalých vlastníků nemovitosti, o kterou přišli v insolvenci. V případě, že dojde k přepsání vlastnických práv (nejčastěji po vydražení nemovitosti), ale bývalí majitelé se odmítají vystěhovat, přichází opět na řadu žaloba na vyklizení.

Cena vyklizení bytu

Jak už nyní víte, náklady za vyklizení mohou nést různé strany a často je třeba se o ně domáhat i u soudu. Otázkou však zůstává, kolik vlastně takové vyklizení stojí v případě, že jej dostane na starost speciální úklidová firma.

Tip: Nesázejte na vzor žaloby na vyklizení nemovitosti stažený zdarma z internetu. Nemusí se vám vyplatit. Raději se obraťte na nás. Provedeme pečlivou analýzu případu a postaráme se o přípravu předžalobní výzvy, žaloby, odvolání nebo rovnou o zastupování u soudu, kde budeme tvrdě vymáhat vaše práva.

Ceny vyklizení bytu se velmi liší. Sklepy je například možné nechat vyklidit již za pár stokorun, malé byty za několik tisíc a vyklízení bytu po zesnulém, jehož tělo v bytě pobylo delší dobu, může přijít až na desetitisíce. Hlavní roli při určování ceny hrají především:

 • Velikost nemovitosti: Velikost nemovitosti a množství položek, které je třeba odnosit a vyčistit, ovlivní náklady nejvýrazněji.
 • Objem a typ položek: Množství a typ vyklízených položek také ovlivňuje náklady. Pokud se v bytě nachází mnoho objemných nebo těžkých předmětů, může to vyžadovat více pracovní síly a možná bude potřeba zapojit do práce i speciální vybavení.
 • Dostupnost: Snadný přístup k nemovitosti je zásadní. Pokud je nemovitost obtížně přístupná nebo pokud existují omezení týkající se stěhovacích vozidel, může to vyžadovat další úsilí a čas, což přispívá k vyšším nákladům.
 • Stav položek: Stav položek, které mají být odklizeny či vyčištěny, je dalším důležitým faktorem. Pokud existují položky, které vyžadují speciální manipulaci nebo likvidaci kvůli nebezpečným materiálům (např. vyklízení bytu po mrtvole), značně to zvýší náklady.
 • Místní tržní sazby: Na ceny mají také vliv tržní sazby za služby vyklízení nemovitostí v konkrétní oblasti. Ceny se budou lišit v závislosti na poptávce, konkurenci a místních ekonomických faktorech.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Jakub Jedlinský

před 3 měsíce

Spokojenost s přístupem advokátů, s jejich trpělivostí i naceněním.

Recenze služby

Kateřina Petrašová

před 3 roky

Dobrý den, dnes jsem obdržela kladné „Vyrozumění o provedeném vkladu do KN“. Chtěla bych tímto velice poděkovat za neskutečně výbornou službu absolutnímu laikovi, který má pouze jasnou představu co chce. Jednalo se o převod vlastnického práva nemovitosti z otce na dceru a syna, vč. věcného břemene – bezúplatné doživotní užívání. S takto dobře postavenou službou (zobrazit více) Dobrý den, dnes jsem obdržela kladné „Vyrozumění o provedeném vkladu do KN“. Chtěla bych tímto velice poděkovat za neskutečně výbornou službu absolutnímu laikovi, který má pouze jasnou představu co chce. Jednalo se o převod vlastnického práva nemovitosti z otce na dceru a syna, vč. věcného břemene – bezúplatné doživotní užívání. S takto dobře postavenou službou jsem se opravdu dlouho nesetkala, neskutečně jasné a rychlé jednání za přesně stanovených podmínek. Průběh celého řízení proběhl bez jediného zaváhání, ač jsme měli obavy ohledně opakovaného podáním návrhu na vklad do KN s tím, že „něco“ není v pořádku. Opravdu chválím – za 1!!! Moc děkuji a přeji Vám mnoho úspěchů ve Vašem podnikání!

Recenze služby

Luboš Zeman

před 4 měsíce

Obrátil jsem se o právní poradu – moje žádost byla vyřízena velmi rychle, kvalitně a hlavně kvalifikovaně. Všichni byli milí a ochotní. Mohu jen doporučit!

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024