Životní pojištění a další druhy pojištění proti nečekaným událostem

Cesta životem je nevyzpytatelná a může se vám na ní přihodit téměř cokoliv. Úrazu či nemoci se bohužel nevyhnete, můžete se na ně ale připravit. Jedním ze způsobů jsou různé druhy pojištění. Ty vám sice nepomohou s uzdravením, ale seberou vám z ramenou část problémů díky finančnímu zajištění. Více o jednotlivých druzích pojištění si přečtěte v tomto článku.

6 minut čtení

Kapitoly článku

Co je to pojištění

Pojištění je služba, která slouží k ochraně před různými riziky a negativními situacemi. Základní princip pojištění spočívá v tom, že pravidelně platíte určitou peněžní částku (pojistné) pojišťovně, která se na oplátku zavazuje k tomu, že vám v případě, že nastane určitá nepříznivá událost (pojistná událost) poskytne finanční náhradu. Klíčovým prvkem tohoto systému je sdílení rizika mezi velkým počtem pojištěných osob, které pojišťovně umožňuje rozložení nákladů na pojistné události tak, aby na tom zároveň vydělávala.

Co určuje cenu a rozsah pojištění

Pojištění se nejčastěji týká osob nebo majetku. U obou obecně platí, že vyšší krytí znamená vyšší pojistné, protože pojišťovna musí pokrýt větší potenciální závazky. U pojištění osob hrají hlavní roli faktory jako věk, pohlaví, zdravotní stav, povolání a životní styl.

U majetku (nejčastěji u nemovitosti) pak hraje hlavní roli jeho stav, přičemž novější a dražší majetek bude vyžadovat vyšší pojistné. Roli hraje také geografická poloha, kde se pojištěný majetek nachází. Například v povodňových oblastech si zaplatíte na pojištění nemovitosti víc než v oblastech, kde problémy s povodněmi nebývají.

Tip: Existují různé typy pojištění nemovitosti, které odpovídají specifickým potřebám a typům nemovitostí. Jakou pojistku vybrat a jak proces pojišťování probíhá? To si přečtěte v našem článku.

Cenu značně ovlivňuje také míra vaší spoluúčasti, což je peněžní částka, kterou musíte zaplatit z vlastní kapsy předtím, než pojišťovna začne vyplácet pojistné plnění. Přirozeně zde platí, že vyšší spoluúčast znamená nižší pojistné, protože nesete větší část rizika.

Máte právní otázku týkající se pojištění?

Napište nám ji a do 48 hodin budete mít k dispozici odpověď od některého z našich advokátů.

Druhy pojištění

V dnešní době se dá pojistit už téměř na všechno. V tomto článku se ale zaměříme na pojištění osob. Mezi nejčastější dobrovolné druhy pojištění osob patří: životní pojištění, úrazové pojištění, pojištění schopnosti splácet, pojištění odpovědnosti za škodu a cestovní pojištění. Pojďme se na tyto druhy podívat blíže:

Životní pojištění

Životní pojištění poskytuje finanční ochranu pro případ úmrtí pojištěnce. Hlavním účelem životního pojištění je tedy zajistit finanční zabezpečení pozůstalých (například rodiny) po smrti pojištěného. Životní pojištění upravuje občanský zákoník. Pokud se rozhodujete, zda se vám toto pojištění vyplatí, pak vám možná pomůže tato informace – částku, kterou platíte za životní pojištění, si můžete odepsat z daní do výše až 24 000 korun a ušetřit tak až 3 600 korun ročně.

Úrazové pojištění

Úrazové pojištění poskytuje finanční ochranu v případě, že utrpíte úraz. Úrazové pojištění je navrženo tak, aby pokrylo náklady spojené s léčbou úrazů, ztrátou příjmu v důsledku pracovní neschopnosti, výdaji a ztrátami spojenými s hospitalizací, trvalou invaliditou nebo smrtí následkem úrazu. Cílem úrazového pojištění je tedy zmírnit finanční dopady, které mohou nastat v důsledku neočekávaného úrazu.

Důležitou informací je, že má pojišťovna právo na to, aby vám plnění snížila až na polovinu v případě, že k úrazu došlo následkem požití alkoholu nebo jiné návykové látky.

Tip: Co všechno znamená pracovní úraz? Na co máte nárok, co je to bolestné a jak se postupuje při jeho stanovení? Liší se postup, pokud jste si úraz částečně zavinili sami porušením svých povinností? A proč vám smí dát zaměstnavatel v souvislosti s pracovním úrazem výpověď? To vše vám zodpovíme v našem článku.

Pojištění pracovní neschopnosti neboli pojištění schopnosti splácet

Pojištění schopnosti splácet je pojištění, které vás chrání před neschopností splácet vaše závazky v případě nečekaných událostí, jako jsou ztráta zaměstnání, dlouhodobá pracovní neschopnost, úraz nebo úmrtí. Tento typ pojištění se obvykle sjednává v souvislosti s uzavřením různých úvěrových smluv, jako jsou hypotéky či spotřebitelské úvěry. U všech scénářů obvykle běží určitá karenční lhůta. Například v případě dlouhodobé nemoci se obvykle jedná o 30 dnů. To tedy znamená, že prvních 30 dnů vám pojišťovna splátky nezaplatí.

Plnění vám může být v určitých případech sníženo. Zde ale záleží na konkrétních podmínkách konkrétní pojišťovny. Nejčastěji se však setkáte se snížením pojistného v případě pojistných událostí způsobených jednáním pod vlivem návykových látek, vaší trestnou činností, adrenalinovými sporty apod.

Tip: Snížila vám pojišťovna plnění neprávem? Nenechte si to líbit! Obraťte se na nás. Celou situaci pečlivě zanalyzujeme a budeme tvrdě bránit vaše práva.

Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění odpovědnosti za škodu kryje škody, které způsobíte třetím stranám. Toto pojištění je tedy navrženo tak, aby vás chránilo před finančními náklady spojenými s náhradou škody, kterou jste způsobili někomu jinému, a to buď na majetku, nebo na zdraví. Existuje přitom několik druhů:

 • Pojištění občanské odpovědnosti: Kryje škody, které způsobíte třetím stranám v běžném životě. Může jít například o poškození majetku souseda, zranění osoby při nehodě v domácnosti nebo škody způsobené domácími mazlíčky.
 • Pojištění profesní odpovědnosti: Je určeno pro osoby a firmy poskytující odborné služby (např. lékaři, právníci, účetní). Kryje škody způsobené klientům v důsledku profesní chyby nebo nedbalosti.
 • Pojištění odpovědnosti při podnikání: Toto pojištění chrání podnikatele a firmy před finančními náklady spojenými s nároky na náhradu škody způsobené třetím stranám v souvislosti s jejich podnikatelskou činností.
 • Pojištění odpovědnosti zaměstnance: Přezdívá se mu také pojistka na blbost. Jeho účelem je krytí škod způsobených zaměstnancem zaměstnavateli.

Tip: Přečtete si, jaké jsou principy náhrady škody. Dozvíte se, na co vše máte v takové situaci nárok a jak jej uplatnit.

Cestovní pojištění

Cestovní pojištění zajišťuje finanční ochranu a asistenci při cestování v případě nečekaných událostí, jako jsou zdravotní problémy, úrazy, ztráta zavazadel, storno letenek či ubytování atd. Celkový rozsah záleží na konkrétní pojistné smlouvě.

Tip: Služební cesta obvykle vyžaduje speciální cestovní pojištění. Zařídit a zaplatit vám ho musí váš zaměstnavatel, a to povinně ze zákona. V opačném případě má totiž povinnost uhradit veškeré výdaje v zahraničí vzniklé následkem nemoci nebo úrazu.

Výpověď pojistné smlouvy

Výpověď pojistné smlouvy je možné podat bez udání důvodu písemnou formou. Tuto výpověď je třeba zaslat při určitých událostech nebo v určitých lhůtách, konkrétně:

 • minimálně 6 týdnů před dnem, kdy došlo k podepsání smlouvy,
 • do dvou měsíců od sjednání pojistné smlouvy,
 • do 3 měsíců po vzniku pojistné události.

Tip: Plánujete výpověď pojištění při pracovní neschopnosti, životního pojištění, úrazového pojištění nebo pojištění odpovědnosti? Nespoléhejte se na vzory dostupné na internetu a raději se obraťte na nás. Vše vyřešíme rychle, kvalitně a online.

Existuje také možnost odstoupení od smlouvy, ale pouze v případě, že vám byly pojišťovnou poskytnuty nesprávné nebo neúplné informace o vašem pojištění. Jakmile toto zjistíte, začne vám běžet dvouměsíční lhůta k podání výpovědi. V některých případech se také můžete vzájemně dohodnout s pojišťovnou na ukončení pojistky, ale to záleží pouze na její dobré vůli.

Poslední možností, kterou bychom vám ale určitě nedoporučovali je přestat platit pojistné. V tomto případě vám po určité době pojištění zanikne, ale zároveň budete mít povinnost doplatit chybějící částku a pravděpodobně i penále. Tímto způsobem si zhoršíte reputaci pro budoucí pojištění a navíc se můžete rychle zadlužit a dostat se až do problémů s vymáháním dluhů a exekucí.

Tip: Více o tom kdy a jak lze ukončit pojistnou smlouvu se dozvíte v našem článku.

Shrnutí

Pojištění představuje klíčový nástroj pro ochranu před nepředvídatelnými riziky. Různé druhy pojištění nabízejí specifické služby a krytí, které si můžete přizpůsobit dle vašich individuálních potřeb.Při výběru pojištění je důležité zvážit faktory ovlivňující cenu a rozsah pojistky, včetně spoluúčasti a osobních nebo majetkových parametrů. Kromě toho je důležité znát možnosti a pravidla pro ukončení pojistné smlouvy, abyste předešli nežádoucím komplikacím.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Ing. Peter Čunderlík

před 10 měsíců

Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady (zobrazit více) Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady jako klient pociťuji sílu právní kanceláře, že je věc konzultována z různých úhlů a pozor, peníze zde nejsou na prvním místě. Zastupitelnost kvality kvalitou doplněním z jiné oblasti- já říkám za rohem, co se přirozeně hned nevidí – může být rada od právníka pro klienta nesrozumitelnou, ale pokud klient věnuje maximální péči konzultaci a skutečně odevzdává pravdivé a snaží se i úplné informace, nemůže být negativní odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – negativní, ale konstruktivní. A proto souhlasím s názorem že pravdivé informování kanceláře již od počátku (člověk sám bez vzdělání a právnické praxe není neomylný) zjednodušuje další postup a řešení vznikají takříkajíc současně, ve spolupráci. Zastupitelnost, ochota pomoci, rychlost, dozeptání se bez obavy z navýšení ceny vytváří prostor 50% na 50%. Obě strany jsou stejně zainteresované na výsledku. Proto si i příště vyberu toto právní kancelář.

Recenze služby

Jakub Jedlinský

před 7 měsíců

Spokojenost s přístupem advokátů, s jejich trpělivostí i naceněním.

Recenze služby

Michal D.

před 7 měsíců

Rychla odpoved (telefonicky kontakt s pravnikem). Navrhli nekolik variant reseni, serazeno dle pomeru vykon / cena. Rozumne vysvetleno, nic netlacili.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024