Vzor dodatek ke smlouvě

  • Jak prodloužit nájemní smlouvu, upravit pracovní smlouvu a další typy smluv?
  • Vyřešte vše jednoduše dodatkem ke smlouvě pomocí našeho vzoru.
  • Připravili jsme jednoduchý vzor ke stažení, který obsahuje všechny zákonem dané náležitosti.
Aktualizováno: 20. 7. 2022
Vzor dodatek ke smlouvě
Náhled knížky

Ať už potřebujete prodloužit nájemní smlouvu, upravit obsah pracovní smlouvy nebo řešíte změnu dodacích podmínek u smlouvy kupní, vše se jednoduše dá vyřešit dodatkem ke smlouvě. Připravili jsme vám jednoduchý vzor ke stažení, který obsahuje všechny zákonem dané náležitosti.

Tým advokátů pro vás dal dohromady bezplatný vzor, který se dá využít jako:

Dodatek ke smlouvě – vždy v písemné formě

Dle občanského zákoníku může být písemně uzavřená smlouva změněna pouze písemnou formou. Stisk ruky nebo potvrzení v SMS zprávě není dostatečnou zárukou dohody. Změní-li se proto situace a vy budete potřebovat ustanovení smlouvy částečně změnit, můžete tak snadno učinit pomocí dodatku ke smlouvě.

Dostupný advokát radí: Číslujte dodatky ke smlouvám, a to pečlivě, ať je zpětně jasné, na jaké znění smlouvy navazují. Vždy je tedy označte jako dodatek č. 1, č. 2, a tak dále. Pro váš klid dodáváme, že pokud na číslování zapomenete, neznamená to automaticky neplatnost dodatku.

Tip: Řešíte prodloužení nájmu? Přečtěte si podrobný článek o tom, jak sepsat dodatek k nájemní smlouvě.

Bez čeho se neobejde bezchybný dodatek ke smlouvě?

  • Identifikace stran dodatku – ty musí být totožné s těmi, které smlouvu uzavřely. Dodatek ale může uzavřít i právní nástupce původního účastníka, například dědic, na kterého přešly práva a povinnosti ze smlouvy.
  • Označení, že se jedná o dodatek ke smlouvě – doplňte ke které a kdy byla uzavřena.
  • Text dodatku – konkrétní definice toho, co se dodatkem mění.
  • Datum a podpisy stran.

Tip: Pokud jste smlouvu uzavřeli s firmou a ta mezitím změnila statutární orgán, není důvod se zneklidňovat. Stranou je v tomto případě celá firma a dodatek ke smlouvě to nijak neovlivňuje.

Před podpisem dodatek porovnejte s původní smlouvou

V praxi už jsme několikrát byli svědky toho, když změna jednoho článku zapříčinila rozpor s články, které klienti nechtěli vůbec měnit. Proto vždy doporučujeme pečlivě porovnat nový dodatek se smlouvou, zda i ve vašem případě nedochází k něčemu podobnému.

Dostupný advokát radí: Pokud potřebujete změnit většinu ustanovení ze smlouvy, bude vhodnější starou smlouvu zrušit a uzavřít smlouvu novou. V tomto případě by dodatek mohl být nepřehledný.

Výjimkou není ani stav, kdy jedna ze stran využije dodatek k nekalému jednání. Paní Heda nám poslala dodatek k nájemní smlouvě, protože se jí nezdálo ustanovení, které do něj pronajímatel přidal. Pomocí dané věty se pokusil zrušit souhlas s podnájmem, který předtím paní Hedě garantoval a který využívala. Pokud by takový dodatek ke smlouvě podepsala, podnájem by byl porušením smlouvy a pronajímatel by mohl smlouvu kdykoliv ukončit.

Zbavíme vás všech pochybností spojených s dodatky

V případě paní Hedy jsme do dodatku ke smlouvě zasáhli a nadále mohla byt pronajímat bez starostí. Při změně smlouvy odhalíme všechny právní kličky a porovnáme ji s původní smlouvou.

Proč si i tak nechat zkontrolovat vzor dodatku ke smlouvě advokátem?

  • Původní smlouvu podrobí důkladné rešerši, aby zjistil, zda jsou všechna ustanovení dostatečně jasná, případně právně vymahatelná a zda v ní nechybí stěžejní právní ustanovení.
  • Právník následně  porovná původní smlouvu s dodatkem, díky čemuž budete mít jistotu, že neobsahuje nic, co by bylo v rozporu s ostatními články smlouvy.

Proč použít placenou službu od Dostupného advokáta?

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 5
hodnoceno: 1 krát

…nebo jej sdílejte

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Veronika Lašťovková

před 2 roky

Maximální spokojenost, profesionální přístupem a rychlost jednání. Mohu jen doporučit!

Recenze služby

Ronald Vališ

před 10 měsíců

Využil jsem služeb právnické kanceláře Dostupný advokát při řešení správní žaloby. JUDr. Chlebík žalobu vypracoval rychle a dobře, byl se mnou jako můj právní zástupce u krajského soudu a ve sporu s ČSSZ jsme byli úspěšní. Tímto ještě jednou děkuji za seriózní a kvalitní služby, rád se opět na tuto advokátní kancelář znovu obrátím, bude-li (zobrazit více) třeba. Mohu s důvěrou doporučit.

Recenze služby

Michal Vrátný, Praha

před 3 roky

Děkuji za rychlou a precizní radu. Musím se přiznat, že jsem byl původně k přínosu advokáta skeptický. Nakonec jsem však rád, že jsem do toho šel. Navíc mám jasno v tom, kam se příště ohledně právního poradenství pohodlně obrátit.

Zobrazit všechny reference

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024