Prodloužení nájmu aneb dodatek k nájemní smlouvě

Jste spokojeni se svým nájemníkem a chcete mu prodloužit nájemní smlouvu? Poradíme vám, jak sepsat prodloužení smlouvy o nájmu a co musí obsahovat takzvaný dodatek k nájemní smlouvě. Vysvětlíme, zda se smlouva dodatkem v něčem podstatném mění. Prozradíme ale také co naopak dělat, když chcete ukončit nájem s problémovým nájemníkem.

Prodloužení nájmu aneb dodatek k nájemní smlouvě
6 minut čtení

Kapitoly článku

Dodatek k nájemní smlouvě

V našem prostředí se častěji setkáváme s nájemní smlouvou na dobu určitou. Chceme-li v ní po uplynutí sjednané doby nájmu pokračovat, je nezbytné ji prodloužit dodatkem. Platí však jedno speciální pravidlo, na něž je třeba pamatovat. Pokud nájemce pokračuje v užívání bytu po dobu alespoň tří měsíců po dni, kdy měl nájem skončit, dojde k automatickému obnovení nájemní smlouvy. Nechce-li pronajímatel v nájemním vztahu pokračovat, musí písemně do tří měsíců od konce smlouvy vyzvat nájemníka, aby byt opustil. Pokud tak neučiní, prodlužuje se nájem na dobu, na kterou byl sjednán, maximálně však na dva roky. 

Toto automatické prodloužení ale může být ve smlouvě explicitně vyloučeno. Smlouva pak zanikne uplynutím doby a nájemce se musí vystěhovat. Pokud nájemce sám pokračovat v nájmu nechce, jednoduše předá byt majiteli. Doporučujeme sepsat protokol o předání, ve kterém bude uvedeno, v jakém stavu byt předáváte. A může také posloužit jako důkaz v případě sporů.

Někdy je však ve smlouvě naopak automatické prodloužení i výslovně zakotveno. Pak je nutné vždy před koncem sjednaného obdobní aktivně smlouvu ukončit, tak jak to sama předvídá.

Nájem nemovitosti

Postaráme se o to, aby pronájem bytu či jiné nemovitosti proběhl bez právních komplikací. Sepíšeme nebo zkontrolujeme nájemní smlouvu a poradíme, jak nájem ukončit nebo prodloužit.Vše zvládneme rychle a bezchybně. Zaplatit přitom můžete až po poskytnutí služby.

Nájem na dobu určitou versus neurčitou

Pokud uzavíráte nájemní smlouvu, ať již jako pronajímatel, nebo nájemce, musíte se vzájemně dohodnout, zda ji uzavřete na dobu určitou či neurčitou. Když byste si dobu trvání neujednali, pak se podle občanského zákoníku jedná o nájem na dobu neurčitou. Když si dokonce sjednáte nájem na dobu delší než 50 let, půjde o nájem na dobu neurčitou s tím, že v prvních padesáti letech jej lze vypovědět jen z sjednaných důvodů a ve sjednané výpovědní době.

Smlouvu na dobu neurčitou může pronajímatel vypovědět pouze se zákonem stanovených důvodů, například když nájemce dlouhodobě neplatí nájemné. Proto není divu, že pronajímatelé dávají raději přednost smlouvě na dobu určitou. Po uplynutí doby, na níž byl nájem sjednán, se totiž mohou zbavit problematického nájemníka, aniž by mu museli dávat tříměsíční výpověď.

Dodatek k nájemní smlouvě a zvýšení nájmu

Nájemné lze navýšit několika různými způsoby, například vzájemnou dohodou. Pronajímatel je ovšem může zvýšit i jednostranně. To platí u nájmu na dobu neurčitou, když ale občanský zákoník navyšování nájemného limituje na dvacetiprocentní zvýšení jednou za tři roky, a to maximálně do výše nájemného obvyklého v daném místě.

Protože po skončení smlouvy na dobu určitou je uzavírána zcela nová smlouva, může být i nájemné nově sjednáno (a často je navyšováno). Tomu nic nebrání ani v případě nájmu na dobu neurčitou. Jedná se však o dohodu ve formě dodatku.

Na co si dát pozor?

Podle občanského zákoníku může být písemně uzavřená smlouva změněna pouze písemnou formou. To platí i o nájmu bytu. Dodatek k nájemní smlouvě tedy takévyžaduje písemnou formu. Stisk ruky nebo potvrzení v SMS zprávě není dostatečnou zárukou dohody.

Číslujte dodatky, a to pečlivě, ať je zpětně jasné, na jaké znění smlouvy vlastně navazují. Vždy je tedy označte jako Dodatek č. 1, č. 2 a tak dále. A pro váš klid dodáváme: Pokud na číslování zapomenete, neznamená to automaticky neplatnost dodatku.

Dodatek k nájemní smlouvě má své náležitosti
Dodatek k nájemní smlouvě má své náležitosti

Co vše by měl dodatek k nájemní smlouvě obsahovat

Pokud brouzdáte po internetu a hledáte vzor dodatku k nájemní smlouvě, dejte si pozor, aby obsahoval vše, co má. Jak jsme si již řekli, pokud je nájemní smlouva písemná, musí být i všechny její změny písemné. Tedy i dodatek. Na to by si měli dávat pozor především ti, které zajímá jak bezpečně pronajmout svůj byt. Pokud se například s nájemcem pronajímatel dohodne pouze ústně na prodloužení a zároveň zvýšení nájemného, nebude se brát na takové ujednání ohled. Pronajímatel se pak dostane do situace, kdy se nájem prodlouží automaticky, ale nájemné zůstane zachováno.

V dodatku uveďte smluvní strany – kdo je pronajímatel a nájemce. Tedy jejich jména, příjmení, data narození a adresy trvalého bydliště. Dále je třeba identifikovat původní smlouvu. Je možné např. napsat, že dodatek se týká nájemní smlouvy uzavřené toho a toho dne mezi výše uvedenými stranami. Hodí se napsat, ke kterému bodu smlouvy se dodatek vztahuje, resp. která ujednání mění či nahrazuje. Dodatek pak bude obsahovat konkrétní změny smlouvy, například dobu, na kterou se prodlužuje, nová výše nájemného a další. V závěru nezapomeňte napsat, od kdy je dodatek účinný a podepsat jej.

Dodatek k nájemní smlouvě a změna pronajímatele

Může za pronajímatele jednat někdo jiný? Strany dodatku jsou stejné, jako ty, které mezi sebou uzavřely původní nájemní smlouvu. Nevadí však, pokud za ně pokaždé jedná někdo jiný. Je-li například ve společnosti nový jednatel, podepisuje dodatek smlouvy on a ne jednatel, který už odešel. To samé platí o zplnomocněných zástupcích.

Dodatek může uzavřít také právní nástupce původního účastníka, například dědic pronajatého bytu, na kterého přešla práva a povinnosti ze smlouvy.

Z advokátní praxe: Pronajímatel se pokusil dodatkem změnit původní ujednání

Paní Heda nám poslala dodatek k nájemní smlouvě, protože se jí nezdálo jedno konkrétní ustanovení, které do něj pronajímatel přidal. Měla pravdu, bylo nanejvýš podezřelé. Pomocí dané věty se pronajímatel pokusil zrušit souhlas s podnájmem, který předtím paní Hedě garantoval a který využívala.

Podnájem by tak byl porušením smlouvy a pronajímatel by mohl smlouvu kdykoliv flexibilně ukončit. Nepovolený podnájem je totiž považován za hrubé porušení nájemní smlouvy přímo ze zákona a pronajímatel by měl díky tomu volné ruce k předčasnému vypovězení smlouvy.

Máte pochybnosti ohledně dodatku k nájemní smlouvě? Rádi vám poradíme i pomůžeme!

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Nájem nemovitosti

Sepíšeme nebo zkontrolujeme nájemní smlouvu na míru vašemu případu. Díky našim službám nevzniknou ani po skončení nájmu mezi pronajímatelem a nájemníkem spory ohledně nejasných práv či povinností.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 4.8
hodnoceno: 4 krát

…nebo jej sdílejte

Témata článku:

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Anna Marková

před 3 roky

Já osobně jsem člověk, který neví o smlouvách a „právnických“ věcech zhola nic. Naštěstí pro mě je tu služba Dostupný advokát! Potřebovala jsem vypracovat darovací a podnájemní smlouvu na družstevní byt. V DA vše vyřídili bezproblémově, rychle a k tomu si za práci řekli rozumnou cenu. Pokud jste neznalec jako já a chcete mít smlouvy (zobrazit více) v pořádku, doporučuji Vám se na Dostupného advokáta obrátit.

Recenze služby

MUDr. Pavla Kramolišová, Nový Jičín

před 3 roky

Oceňuji, jak rychle a pro mě jako laika srozumitelně pracujete. Ušetřilo mi to čas, nervy a obavy z neznámého. Už nikdy do bezplatné právní poradny.

Recenze služby

Kateřina Petrašová

před 3 roky

Dobrý den, dnes jsem obdržela kladné „Vyrozumění o provedeném vkladu do KN“. Chtěla bych tímto velice poděkovat za neskutečně výbornou službu absolutnímu laikovi, který má pouze jasnou představu co chce. Jednalo se o převod vlastnického práva nemovitosti z otce na dceru a syna, vč. věcného břemene – bezúplatné doživotní užívání. S takto dobře postavenou službou (zobrazit více) Dobrý den, dnes jsem obdržela kladné „Vyrozumění o provedeném vkladu do KN“. Chtěla bych tímto velice poděkovat za neskutečně výbornou službu absolutnímu laikovi, který má pouze jasnou představu co chce. Jednalo se o převod vlastnického práva nemovitosti z otce na dceru a syna, vč. věcného břemene – bezúplatné doživotní užívání. S takto dobře postavenou službou jsem se opravdu dlouho nesetkala, neskutečně jasné a rychlé jednání za přesně stanovených podmínek. Průběh celého řízení proběhl bez jediného zaváhání, ač jsme měli obavy ohledně opakovaného podáním návrhu na vklad do KN s tím, že „něco“ není v pořádku. Opravdu chválím – za 1!!! Moc děkuji a přeji Vám mnoho úspěchů ve Vašem podnikání!

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024