marek
Nájem nemovitosti
Máme 1 variantu řešení vašeho problému
Zobrazit

Prodloužení nájmu aneb dodatek k nájemní smlouvě

Pronajímáte nemovitost nájemníkovi, se kterým jste spokojen? Chcete mu prodloužit nájemní smlouvu? Poradíme vám, jak sepsat prodloužení smlouvy o nájmu a co musí obsahovat takzvaný dodatek k nájemní smlouvě. Vysvětlíme si, zda se smlouva dodatkem v něčem podstatném mění, ale také to, co dělat, když chcete naopak ukončit nájem s problémovým nájemníkem.

Prodloužení nájmu aneb dodatek k nájemní smlouvě
5 minut čtení
9. 8. 2021

Kapitoly článku:

Dodatek k nájemní smlouvě

V našem prostředí je běžnější nájemní smlouva na dobu určitou. Po uplynutí sjednané doby nájmu je proto nezbytné smlouvu prodloužit dodatkem. Pokud je tedy na straně pronajímatele i nájemce zájem na pokračování nájmu. Platí však jedno speciální pravidlo. Pokud nájemce pokračuje v užívání bytu po dobu alespoň tří měsíců po dni, kdy měl nájem skončit, dojde k automatickému obnovení nájemní smlouvy. Nechce-li pronajímatel v nájemním vztahu pokračovat, musí písemně do tří měsíců od konce smlouvy vyzvat nájemníka, aby byt opustil. Pokud tak neučiní, prodlužuje se nájem na dobu, na kterou byl sjednán, maximálně však na dva roky. 

Toto automatické prodloužení ale může být ve smlouvě explicitně vyloučeno. Smlouva pak zanikne uplynutím doby a nájemce se musí vystěhovat. Pokud nájemce sám pokračovat v nájmu nechce, jednoduše předá byt majiteli. Doporučujeme sepsat protokol o předání, ve kterém bude uvedeno, v jakém stavu byt předáváte. A může také posloužit jako důkaz v případě sporů.

Někdy je však ve smlouvě naopak automatické prodloužení i výslovně zakotveno. Pak je nutné vždy před koncem sjednaného obdobní aktivně smlouvu ukončit, tak jak to sama předvídá.

Nájem nemovitosti

Postaráme se o to, aby pronájem bytu či jiné nemovitosti proběhl bez právních komplikací. Sepíšeme nebo zkontrolujeme nájemní smlouvu a poradíme, jak nájem ukončit nebo prodloužit.Vše zvládneme rychle a bezchybně. Zaplatit přitom můžete až po poskytnutí služby.

Chci pomoct

Nájem na dobu určitou versus neurčitou

Pokud uzavíráte nájemní smlouvu, ať již jako pronajímatel, nebo nájemce, musíte se vzájemně dohodnout, zda ji uzavřete na dobu určitou či neurčitou. Pokud byste si dobu trvání neujednali, pak se podle občanského zákoníku jedná o nájem na dobu neurčitou. Když si dokonce sjednáte nájem na dobu delší než 50 let, půjde o nájem na dobu neurčitou s tím, že v prvních padesáti letech jej lze vypovědět jen z sjednaných důvodů a v sjednané výpovědní době.

Smlouvu na dobu neurčitou může pronajímatel vypovědět pouze se zákonem stanovených důvodů, například když nájemce dlouhodobě neplatí nájemné. Proto není divu, že pronajímatelé dávají raději přednost smlouvě na dobu určitou. Po uplynutí doby, na kterou byl nájem sjednán, se totiž mohou zbavit problematického nájemníka, aniž by mu museli dávat tříměsíční výpověď.

Tip: Zjistěte, na co si dát pozor při pronájmu bytu z pohledu nájemníka.

Dodatek k nájemní smlouvě a zvýšení nájmu

Pronajímatel může nájemné navýšit i jednostranně. To platí u nájmu na dobu neurčitou, když ale občanský zákoník navyšování nájemného limituje na dvacetiprocentní zvýšení jednou za tři roky, a to maximálně do výše nájemného obvyklého v daném místě.

Protože po skončení smlouvy na dobu určitou je uzavírána zcela nová smlouva, může být i nájemné nově sjednáno (a často je navyšováno). Tomu nic nebrání ani v případě nájmu na dobu neurčitou. Jedná se však o dohodou ve formě dodatku.

Na co si dát pozor?

Podle občanského zákoníku může být písemně uzavřená smlouva změněna pouze písemnou formou. To platí i o nájmu bytu. Dodatek k nájemní smlouvě tak vyžaduje písemnou formu. Stisk ruky nebo potvrzení v SMS zprávě není dostatečnou zárukou dohody.

Číslujte dodatky, a to pečlivě, ať je zpětně jasné, na jaké znění smlouvy vlastně navazují. Vždy je tedy označte jako Dodatek č. 1, č. 2 a tak dále. A pro váš klid dodáváme: Pokud na číslování zapomenete, neznamená to automaticky neplatnost dodatku.

Dodatek k nájemní smlouvě má své náležitosti
Dodatek k nájemní smlouvě má své náležitosti

Co vše by měl dodatek k nájemní smlouvě obsahovat

Pokud brouzdáte a hledáte vzor dodatku k nájemní smlouvě, dejte si pozor, co vše by měl obsahovat. Jak jsme si již řekli, pokud je nájemní smlouva písemná, musí být i všechny její změny písemný. Tedy i dodatek. Na to by si měli dávat pozor především ti, které zajímá jak bezpečně pronajmout byt z pohledu pronajímatele. Pokud se například s nájemcem pronajímatel dohodne pouze ústně na prodloužení a zároveň zvýšení nájemného, nebude se brát na takové ujednání ohled. Pronajímatel se pak dostane do situace, kdy se nájem prodlouží automaticky, ale nájemné zůstane zachováno.

V dodatku uveďte smluvní strany – kdo je pronajímatel a nájemce. Tedy jejich jména, příjmení, data narození a adresy trvalého bydliště. Dále je třeba identifikovat původní smlouvu. Je možné např. napsat, že dodatek se týká nájemní smlouvy uzavřené toho a toho dne mezi výše uvedenými stranami. Hodí se napsat, ke kterému bodu smlouvy se dodatek vztahuje, resp. která ujednání mění či nahrazuje. Dodatek pak bude obsahovat konkrétní změny smlouvy, například dobu, na kterou se prodlužuje, nová výše nájemného a další. V závěru nezapomeňte napsat, od kdy je dodatek účinný a podepsat jej.

Dodatek k nájemní smlouvě a změna pronajímatele

Může za pronajímatele jednat někdo jiný? Strany dodatku jsou stejné, jako ty, které mezi sebou uzavřely původní nájemní smlouvu. Nevadí však, pokud za ně pokaždé jedná někdo jiný. Je-li například ve společnosti nový jednatel, podepisuje dodatek smlouvy on a ne jednatel, který už odešel. To samé platí o zplnomocněných zástupcích.

Dodatek může uzavřít také právní nástupce původního účastníka, například dědic pronajatého bytu, na kterého přešla práva a povinnosti ze smlouvy.

Z advokátní praxe: Pronajímatel se pokusil dodatkem změnit původní ujednání

Paní Heda nám poslala dodatek k nájemní smlouvě, protože se jí nezdálo jedno konkrétní ustanovení, které do něj pronajímatel přidal. Měla pravdu, bylo nanejvýš podezřelé. Pomocí dané věty se pronajímatel pokusil zrušit souhlas s podnájmem, který předtím paní Hedě garantoval a který využívala.

Podnájem by tak byl porušením smlouvy a pronajímatel by mohl smlouvu kdykoliv flexibilně ukončit. Nepovolený podnájem je totiž považován za hrubé porušení nájemní smlouvy přímo ze zákona a pronajímatel by měl díky tomu volné ruce k předčasnému vypovězení smlouvy.

Máte pochybnosti ohledně dodatku k nájemní smlouvě? Rádi vám poradíme i pomůžeme!

blogRightBoxTop

Nechte si poradit od právníků online

Váš případ posoudíme a navrhneme, jak ho vyřešit za 490 Kč.

  • Vše zvládneme online
  • Požadavky řešíme do druhého dne
  • Předem víte, kolik zaplatíte
  • Zkušený tým 6 specialistů
Zbývá 500 znaků

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Nájem nemovitosti

Postaráme se o to, aby pronájem bytu či jiné nemovitosti proběhl bez právních komplikací. Sepíšeme nebo zkontrolujeme nájemní smlouvu a poradíme, jak nájem ukončit nebo prodloužit.Vše zvládneme rychle a bezchybně. Zaplatit přitom můžete až po poskytnutí služby.

4200 Kč
Chci pomoct
Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah?
Sdílejte ho s přáteli…

…nebo mu přidejte hodnocení

průměrné hodnocení: 5
hodnoceno: 1 krát

Autor článku

medailonek-preuss

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let. Rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s pracovními problémy, řeší za ně převod nemovitosti nebo poradí s autorskou licencí.

Vzdělání

  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Recenze služby Dostupný advokát

4.8
29 referencí

Jana Baierová

před 7 měsíci

Dostupny advokat me mile prekvapil. Rychlost, vstricnost, profesionalita a dobra cena. Doporucuji!

Martin Dědina

před 7 měsíci

Rychlost i kvalita za rozumnou cenu, určitě dostupnou pro každého. Doporučuji služby Dostupného advokáta a schopných svěřenců pana Preusse.

Jana Vičanová

před 7 měsíci

Advokátní služby online – nejprve jsem si myslela, že servis využiju ke zodpovězení jednouchého právního dotazu. Záhy jsem však zjistila, že můžeme cestou telefonu, Skypu a internetu vyřešit naprosto vše....

Mohlo by vás také zajímat

detail na ruce podepisující smlouvu a držící klíče

Co by nemělo chybět v nájemní smlouvě

Občanský zákoník chrání primárně slabší smluvní stranu. U nájemní smlouvy za ní považuje nájemce, a pronajímatele tak omezuje v mnoha ohledech.

6. 6. 2018
Pes sedící na parapetu okna pozoruje kolemjdoucí

Koupě bytu s nájemníkem

Kupujete nemovitost a dozvíte se, že v bytě je nájemník? A jaké pak máte vůči nájemníkovi povinnosti? Jak se vypořádat s takovou situací se dozvíte v dnešním článku.

6. 5. 2019
Jak bez neshod a komplikací s pronajímatelem ukončit nájem?

Jak bez neshod a komplikací s pronajímatelem ukončit nájem?

Jste nájemcem bytu a potřebujete nájem ukončit? Pokud se nemůžete s pronajímatelem domluvit, můžete nájem vypovědět. Máte možnost výpovědi sjednanou přímo ve smlouvě? Jaká bude délka výpovědní doby? Je potřeba…

6. 8. 2021

Jsme členy

Logo Česká advokátní komora logo-apek-male

Znáte nás z médií

Dostupný advokát © 2013-2021