Co je kvalifikační dohoda?

Nabídl vám zaměstnavatel, že vám zaplatí školení nad rámec vaší současné kvalifikace pod podmínkou, že s ním uzavřete kvalifikační dohodu? Co to je a co to pro vás znamená?

Table full of contracts
4 minuty čtení

Kapitoly článku

Kvalifikační dohoda je ujednání zaměstnance a zaměstnavatele, kterým je upraveno zvýšení či prohloubení kvalifikace a s tím související povinnosti. Máte-li při zaměstnání získávat další vzdělání, je tedy třeba nejdříve rozlišit, jestli se slovy zákoníku práce jedná o „prohlubování“ nebo „zvyšování“ kvalifikace.

Co je prohlubování kvalifikace

Prohlubováním kvalifikace se rozumí doplnění zdokonalování v něčem, co už umíte a co používáte při výkonu práce. Nezískáte tedy novou kvalifikaci, spíš si udržujete a doplňujete své vědomosti.  Například když se mzdová účetní vydá na školení k novým účetním předpisům nebo když delegát cestovní kanceláře, který hovoří plynně španělsky, absolvuje kurz španělštiny pro pokročilé, aby se v komunikaci přiblížil rodilým mluvčím. Takové vzdělávání vám zaměstnavatel může uložit, náklady ale většinou bude hradit sám. Kvalifikační dohodu v tomto případě uzavřít nemůžete.

Co je zvýšení kvalifikace

Zvýšení kvalifikace naopak znamená, že nad rámec toho, co v práci děláte, se učíte něco úplně nového. Tedy když buď získáte zcela novou znalost, kterou jste doposud nedisponovali, případně když postoupíte na další stupeň svého vzdělání. Slovy zákona jde o studium, vzdělávání, školení, nebo jinou formu přípravy k dosažení vyššího stupně vzdělání, jestliže je to v souladu s potřebou zaměstnavatele. Třeba když úřednice při práci absolvuje vysokou školu, aby mohla převzít místo své nadřízené. Takové vzdělávání už není povinností zaměstnance a zaměstnavatel mu je nemůže nařídit. Naopak ale může požadovat, aby mu zaměstnanec výměnou za financování takového vzdělání slíbil věrnost a uzavřel s ním právě zmíněnou kvalifikační dohodu.

Firma platí náklady, vy se upíšete

Z § 234  zákoníku práce vyplývá, že dohodu o zvýšení kvalifikace je možné uzavřít bez ohledu na výši předpokládaných nákladů, které zaměstnavatel na zvýšení kvalifikace zaměstnance vynaloží. Naopak kvalifikační dohodu o prohlubování kvalifikace lze uzavřít pouze v případě, že předpokládané náklady dosahují alespoň částky 75 000 Kč. Pokud jsou náklady na prohloubení kvalifikace nižší, pak takovou dohodu nelze uzavřít.

Předmětem kvalifikační dohody je závazek zaměstnavatele, že vám uhradí náklady zvýšení kvalifikace výměnou za to, že u něj zůstanete zaměstnáni po sjednanou dobu, nejdéle však 5 let. Pokud závazek nedodržíte, budete muset náklady zvýšení kvalifikace zaplatit. Před podpisem kvalifikační dohody si zkontrolujte, že je v ní jasně popsáno, jaké vzdělání vám má být hrazeno, jak dlouho vás bude dohoda svazovat a jaké náklady a v jaké výši byste případně musel hradit.

Tip: Jak by měl zaměstnavatel správně stanovit mzdu, jaké jsou jeho zákonné povinnosti ohledně odměňování, které benefity jsou výhodné pro zaměstnance a zaměstnavatele a co může zaměstnavatel ze mzdy strhnout. Na to jsme se zaměřili v našem samostatném článku.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Uzavření kvalifikační dohody

Pokud se dohodu rozhodnete uzavřít, je třeba dát si pozor na specifické počítání doby, kdy nemůžete od zaměstnavatele odejít. Ta začne běžet až od okamžiku zvýšení vaší kvalifikace a nezapočítá se do ní rodičovská dovolená. Kvalifikační dohoda musí být písemná.

Kdy náklady hradí zaměstnanec

Kromě případů, kdy pracovní poměr skončíte sami, vám vznikne povinnost nahradit náklady svého vzdělání zaměstnavateli i tehdy, pokud budete propuštěn z důvodu porušení svých povinností. Platit budete muset i v případě, že pracovní poměr bude ukončen dohodou. Výjimka z tohoto pravidla platí, jen pokud by důvodem rozvázání pracovního poměru byly organizační důvody na straně zaměstnavatele a některé zdravotní důvody na vaší straně. Jen tehdy byste náklady platit nemuseli.

Zaměstnavatel musí znalosti využívat

Náhradu nákladů po vás zaměstnavatel nemůže chtít ani tehdy, pokud v posledním roce vaše nově nabyté vzdělání po dobu nejméně šest měsíců z vlastní vůle nevyužívali. Kvalifikační dohoda má samozřejmě svůj smysl. Zaměstnavatel investuje peněžní prostředky na „zkvalitnění“ svého zaměstnance, zaměstnanec na druhou stranu zvyšuje svou cenu na trhu práce. Zaměstnavatel chce logicky chránit svou investici, ale na vás je, abyste si ohlídal rozsah takové ochrany, aby absolvování kvalifikačního kurzu mělo i pro vás očekávaný přínos.

Je zaškolení zaměstnance změnou kvalifikace?

Běžným vzděláváním zaměstnance je jeho zaškolování ve chvíli, kdy nastupuje do pracovního poměru. Naučí se pracovat s novými programy, například grafickými, účetními či spisovou službou, ostatní zaměstnanci jej v rámci školení seznámí s přístroji, s nimiž bude denně v kontaktu. Přesto, že školení znamená určité časové nároky pro zaměstnance a dost možná i finanční nároky pro zaměstnavatele, podle zákona se ale nejedná o prohloubení ani zvýšení kvalifikace. Jedná se totiž o povinnost zaměstnavatele a z pohledu zaměstnance se jedná o běžný výkon práce.

Tip: Zaměstnanecký motivační plán, který umožňuje participovat na výsledcích společnosti (ESOP), je v České republice věcí stále relativně neznámou. Pojďme se podívat, jaké jsou výhody a nevýhody zavedení takového programu a proč o něm případně ve své firmě uvažovat. Tématu jsme věnovali samostatný článek.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 3
hodnoceno: 3 krát

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Ing. Lucie Proroková, Ostrava

před 3 roky

S jednorázovou konzultací jsem byla velice spokojena. Získala jsem zpětnou vazbu ke smlouvě, kterou jsem potřebovala, a navíc jsem z celé konzultace získala zápis. A to vše v poměrně krátkém termínu – do druhého dne od objednání.

Recenze služby

Ing. Peter Čunderlík

před 10 měsíců

Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady (zobrazit více) Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady jako klient pociťuji sílu právní kanceláře, že je věc konzultována z různých úhlů a pozor, peníze zde nejsou na prvním místě. Zastupitelnost kvality kvalitou doplněním z jiné oblasti- já říkám za rohem, co se přirozeně hned nevidí – může být rada od právníka pro klienta nesrozumitelnou, ale pokud klient věnuje maximální péči konzultaci a skutečně odevzdává pravdivé a snaží se i úplné informace, nemůže být negativní odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – negativní, ale konstruktivní. A proto souhlasím s názorem že pravdivé informování kanceláře již od počátku (člověk sám bez vzdělání a právnické praxe není neomylný) zjednodušuje další postup a řešení vznikají takříkajíc současně, ve spolupráci. Zastupitelnost, ochota pomoci, rychlost, dozeptání se bez obavy z navýšení ceny vytváří prostor 50% na 50%. Obě strany jsou stejně zainteresované na výsledku. Proto si i příště vyberu toto právní kancelář.

Recenze služby

Zuzana Marková, Praha

před 3 roky

Nechali jsme si pro naši tělocvičnu sepsat obchodní podmínky a jsme za to moc rádi. Jasné vztahy dělají přátele, v businessu to platí desetinásob.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024