Rezervní fond: vytvářet, či ne?

Dříve byla povinnost vytvářet rezervní fond pro některé společnosti dána zákonem, to se ale před pár lety změnilo. Zakladatelé nových společností často tápou, nakolik se jedná o praktickou záležitost a nakolik o přežitek, na který můžeme v klidu zapomenout. Jak je to tedy s rezervním fondem?

vytváření rezervního fondu společnosti

Kapitoly článku

Povinnost zřizovat rezervní fond měly kapitálové společnosti až do roku 2013. Od této doby je (až na níže uvedené výjimky) v zásadě pouze na nich, za budou chtít fond zřizovat, v jaké formě a s jakým účelem. To neplatí pouze na společnosti, které vznikly před účinností zákona o obchodních korporacích, které fond již zřízený měly a nezměnily v souvislosti s novelou svou společenskou smlouvu.

Co je a k čemu slouží rezervní fond?

Rezervní fond představuje určitou finanční rezervu, kterou si společnost může vytvořit, aby vykompenzovala ztráty, či měla v záloze finance na neočekávané výdaje.

Fond bývá zpravidla tvořen finanční hotovostí, ale není to nezbytnou podmínkou. Stejně tak jej mohou tvořit zčásti i cenné papíry nebo jiné finanční instrumenty.

Pokud se jej zakladatelé rozhodnou zřídit, měla by s jeho vznikem počítat společenská smlouva. A také naopak platí: vytvoření rezervního fondu je povinné, pokud s ním společenská smlouva počítá.

Využití rezervního fondu

Rezervní fond může být využit k pokrytí neočekávaných výdajů nebo ztrát společnosti, které mohou postihnout podnik. Jeho hlavním účelem je zajistit stabilitu a finanční odolnost společnosti v případě nepředvídaných událostí nebo krizových situací. Může být ale také využit na financování investic nebo rozvojových projektů, případně k rozdělení mezi akcionáře ve formě dividend.

V případě, že se rezervní fond použije k pokrytí ztráty, musí být takové použití schváleno valnou hromadou společnosti.

Založení společnosti s.r.o.

Bezpečně vás provedeme celým procesem založení s.r.o. a poskytneme veškerý související servis. Vše vyřídíme rychle a profesionálně, abyste se co nejdříve mohli těšit z vlastní firmy. Za předem danou cenu a v rámci celé ČR. Zaplatit přitom můžete až po poskytnutí služby.

V jakých typech společností se fond využívá?

Rezervní fondy se vyskytují v různých typech společností, ať už se jedná o malé podniky, střední či velké korporace. Typický je ale právě pro ty velké. Jak jsme zmínili, nejčastěji se s ním setkáváme u akciových společností, kde může být zřízení i povinné.

Akciová společnost

Tvorba rezervního fondu je možná z rozdílu mezi cenou nepeněžitého vkladu a jmenovitou nebo účetní hodnotou akcií, za podmínky, že tak určí stanovy nebo rozhodnutí valné hromady.

Jak jsme již výše uvedli, podle zákona o obchodních korporacích není dána obecná povinnost zřizovat rezervní fond. Přesto jsou dány určité situace, kdy má akciová společnost povinnost zvláštní rezervní fond vytvořit. Je to od doby, kdy je společnost laicky řečeno považována za ziskovou, či odbornějším slovníkem vyjádřeno, pokud nabyde vlastní akcie a vykáže je na aktivním rozvahovém účtu. Na jeho vytvoření lze využít nerozdělený zisk (event. jiné fondy). Pokud by tyto vlastní akcie opět zcizila, může společnost rezervní fond zrušit nebo snížit.

Společnost s ručením omezeným

U společnosti s ručením omezeným lze vytvořit rezervní fondu z rozdílu mezi oceněnou cenou nepeněžitého vkladu společníka a výší vkladu společníka.

Rezervní fond může se souhlasem společníka (nebo budoucího společníka) vytvořen z rozdílu mezi oceněnou cenou nepeněžitého vkladu a výší vkladu společníka.

V této souvislosti je třeba zmínit také regulaci rozdělení podílů na zisku u s.r.o. Rozdělit lze maximálně částku, která tvoří součet:

 • hospodářského výsledku za posledního skončeného účetního období,
 • nerozděleného zisku z předchozích období sníženého o ztráty z předchozích období,
 • příděly do rezervních fondů.

Pokud společenská smlouva upravuje tvorbu fondů ze zisku, nesmí zůstatek těchto fondů klesnout pod limit stanovený společenskou smlouvou.

Tip: Zvažujete založení společnosti a nevíte, jakou formu zvolit? Mimo finanční a administrativní náročnosti může být důležitým aspektem pro rozhodování také ručení jednotlivých společníků či společnosti obecně. Vysvětlíme vám, jak je tomu v případě společnosti s ručením omezeným.

Jak vzniká rezervní fond?

Rezervní fond vzniká tím, že podnik pravidelně odkládá část svého zisku do tohoto fondu. Přesná výše částky, která má být odkládána, závisí na konkrétním rozhodnutí společnosti, zákonem stanovených minimálních hranicích nebo na podmínkách stanovených ve společenské smlouvě.

Účetnictví a finanční rozvaha

Rezervní fond je součástí vlastního kapitálu společnosti a je zaznamenán v účetnictví podniku. Na straně pasiv finanční rozvahy je zobrazen pod položkou „rezervní fond“ nebo „ostatní rezervy“. Výše rezervního fondu je pak pravidelně aktualizována, aby odrážela skutečný stav finančních rezerv společnosti.

Využití finančních prostředků z fondu

Prostředky z rezervního fondu lze použít za různých okolností, a to v souladu s interními pravidly společnosti a legislativními požadavky. Některé druhy využítí jsme již v úvodu načrtli. Pojďme se na ně nyní podívat trochu blíže:

 1. Pokrytí ztrát: Rezervní fond slouží jako záložní zdroj financí pro pokrytí neočekávaných ztrát nebo mimořádných výdajů. To může zahrnovat například krizové situace, jako jsou přírodní katastrofy, hospodářské recese nebo ztráta klíčových zákazníků.
 2. Investice do rozvoje: Prostředky z rezervního fondu mohou být použity na financování investic do rozvoje společnosti, jako je například rozšíření výrobních kapacit, zavedení nových technologií nebo expanze na nové trhy.
 3. Splacení dluhů nebo závazků: V případě potřeby může být rezervní fond použit na splacení dluhů nebo závazků společnosti, což může snížit finanční riziko a zlepšit bonitu podniku.
 4. Vyplacení dividend: V některých případech mohou být prostředky z rezervního fondu použity na vyplacení dividend akcionářům, pokud zisk společnosti nestačí na pokrytí vyplacených částek.

Rezervní fond je důležitým nástrojem pro řízení finanční stability podniku. Jeho správné vytvoření a řízení může pomoci společnosti lépe čelit nepředvídatelným událostem a zajišťovat její dlouhodobý úspěch.

Tip: Zvažujete založení obchodní společnosti a nevíte, jakou formu zvolit? Důležitými faktory pro rozhodování jsou finanční i administrativní náročnost, formy ručení jednotlivých společníků či společnosti obecně, způsob zdanění a forma účetnictví. Na nich si alespoň v krátkosti přiblížíme, v čem se vyplatí založení akciové společnosti oproti jiným typům společností a v čem jsou naopak její nevýhody. Na vše jsme se zaměřili v našem článku.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Založení společnosti s.r.o.

Bezpečně vás provedeme celým procesem založení s.r.o. a poskytneme veškerý související servis. Vše vyřídíme rychle a profesionálně, abyste se co nejdříve mohli těšit z vlastní firmy. Za předem danou cenu a v rámci celé ČR. Zaplatit přitom můžete až po poskytnutí služby.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 1
hodnoceno: 1 krát

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Petr Medek

před 3 roky

Největší benefit spatřuji v tom, že nikam nemusíte, vše vyřídíte z domova nebo kanceláře. S Dostupným advokátem spolupracujeme už několik let a vždy jsme byli spokojeni.

Recenze služby

Luboš Kulhánek, Praha

před 3 roky

Fantastická zkušenost. Chtěli jsme jen revidovat smlouvu, ale sami přišli s mnoha důležitými podněty. Nadmíru splnili očekávání. Vše online. Dobrá cena. Takto si představuji služby v 21. století!

Recenze služby

Daniel Nový

před 2 roky

Již podruhé jsem se obrátil na Dostupného advokáta a podruhé jsem byl s touto službou spokojený. Tentokrát se mi věnovala paní advokátka a pocitově je to hvězdiček šest. Při hodnocení jsou pro mě vždy tři důležité body – kvalita služby nebo produktu, prostředí a rychlost. Provozuji restauraci a tři Michelinské hvězdy znamenají hvězdičku za obsluhu, (zobrazit více) za prostředí a za kuchyni. A můj osobní názor je ten, že odchází pouze ten nespokojený zákazník, který nespokojeným chce být anebo spokojený být neumí. Tvoříme si svůj život a je jen na nás, zda jsme schopni a ochotni si svoji spokojenost vykomunikovat předtím, než napíšeme čtyř nebo méně hvězdičkové hodnocení. Kvalitu služby poznáte také tehdy, když se stane chyba, podle schopnosti jak se kdo s chybou vyrovná a jak se k ní postaví. Chyba je jen svobodná volba v minulosti, kterou v přítomnosti hodnotíme jako chybu na základě nových informací. V minulosti ta chyba neexistuje. Vždy děláme to nejlepší, co můžeme, podle svých možností a informací. Ještě jednou děkuji a rád se na vás opět obrátím.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024