Jaký zvolit vklad a základní kapitál u s.r.o.?

Plánujete založit společnost s ručením omezeným a přemýšlíte, jak velký základní kapitál a jakou výši vkladu zvolit? Poradíme vám, podle čeho se rozhodovat a jaké povinnosti jsou s vklady spojeny.

mladý muž přemýšlí o financích, vklad do společnosti, základní kapitál

Kapitoly článku

Již několik let nám umožňuje občanský zákoník založit společnost s ručením omezeným s relativně nízkými náklady. Jistě, vždy je třeba počítat s poplatky za notářský zápis o založení společnosti, vydání živnostenského oprávnění, poplatek soudu spojený se zápisem do obchodního rejstříku, případně výlohy na právníka. Toto vše by ale nemělo přesáhnout dvacet tisíc korun. Samotnou společnost pak založíte již třeba za korunu (oproti dřívějším 200 000 korunám).

To sice založení společnosti výrazně zjednodušilo a zpřístupnilo široké veřejnosti, ovšem ne vždy se ale vyplatí tu nejlevnější cestu zvolit. Proč není ideální zvolit jako základní kapitál korunu?

Plánujete založit s.r.o.?

Založení s.r.o. se může stát kvůli úředním procesům procedurou, která je složitá a časově náročná. Pokud potřebujete co nejrychleji začít podnikat, založíme vám společnost s ručením omezeným (s.r.o.) na míru.

Vaše společnost neexistuje ve vzduchoprázdnu, ale pro své fungování bude potřebovat zákazníky, obchodní partnery a možná i investory, případně bankovní úvěr. Vše jmenované bude o něco složitější, pokud bude základní kapitál činit jednu korunu. Společnost tak může působit nedůvěryhodně a neperspektivně. Dodatečné navýšení základního kapitálu je sice možné, ale představuje zbytečnou a náročnou administrativu.

Jedná se přitom o jistý paradox. V praxi totiž základní kapitál nemusíte udržovat někde na kontě společnosti a nepředstavuje tak jistotu plnění závazků. Jedná se v podstatě spíše o účetní položku, přičemž reálný majetek se může lišit klidně v řádu statisíců.

Při stanovení výše základního kapitálu je tedy především třeba myslet na to, kolik daná společnost k rozběhu potřebuje, než začne vykazovat nějaký zisk. To se může u jednotlivých společností diametrálně lišit například podle toho, jak vysokou částku platí za nájmy, kolik je k jejímu provozu třeba zaměstnanců či spolupracovníků a jaké budou náklady na případnou výrobu či propagaci. Podstatný je také počet společníků a obecně struktura společnosti.

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud by skutečně někdo zvolil základní kapitál ve výši jedné koruny či několika stokorun, jeho společnost by byla podfinancovaná a neměla by nejspíš ani základní peníze na provoz. Již záhy po svém založení by se tak mohla ocitnout v úpadku.

Jak se liší vklad a základní kapitál?

Vkladem chápeme hodnotu předmětu vkladu společníka do základního kapitálu, která je vyjádřena v penězích. Souhrn všech vkladů pak tvoří základní kapitál společnosti, jehož výše se zapisuje do obchodního rejstříku.

To, jaká je výše vkladu každého společníka, stanovuje společenská smlouva. Ta také určí, jaká výše vkladu připadá na podíl, přičemž pro jednotlivé podíly může být stanovena odlišně.

Předmětem vkladu společníka mohou být

 • peníze v hotovosti či na bankovních účtech (peněžitý vklad),
 • movité věci či nemovitosti (nepeněžitý vklad). Ty se poté oceňují znaleckým posudkem. Mohou se spadat např. automobil, budova či výrobní zařízení.

Tip: Vaše živnost se rozrostla a přestala vám v současné podobě vyhovovat? Pomýšlíte na založení společnosti s ručením omezeným, ale připadá vám to administrativně a finančně příliš složité? Nemusí být. Shrnuli jsme pro vás postup, náklady i podmínky při založení s.r.o v našem článku.

Peněžitý vklad

Při zakládání společnosti je třeba složit peněžitý vklad na speciální bankovní účet, který za tímto účelem zřídí správce vkladu, jímž může být třeba notář. Finance jsou zde pak blokovány až do chvíle, kdy získáte potvrzení o zápisu společnosti do obchodního rejstříku. Od té chvíle je jejich vlastníkem nově vzniklá společnost.

Zakládáte-li společnost s ručením omezeným s maximálním základním kapitálem ve výši 20 000 korun či méně, nemusíte ani zakládat speciální bankovní účet. Stačí vklady splatit uložením u správce vkladu.

Podstatné také je, že pro vznik společnosti není nezbytné shromáždit 100 % všech vkladů. Pro společnost s ručením omezeným zákon udává nutnost splatit z každého peněžitého vkladu nejméně 30 % nejpzději ke dni zápisu do obchodního rejstříku a případně celé vkladové ážio (pokud taková povinnost vyplývá ze společenské smlouvy). Zbylých 70 % můžete splatit maximálně do 5 let (případně ještě dřív, pokud tak stanoví společenská smlouva).

Nepeněžitý vklad

Pokud nechcete či nemůžete vkládat do společnosti hotovost, lze využít možnosti vložit i nepeněžitý vklad. Může jím být jakákoliv věc ocenitelná penězi, a to i v případě, kdy samotná věc není pro chod společnosti nikterak nezbytná či nutná. Lze si představit, že se jím stane třeba vaše chata na Šumavě či sbírka zlatých mincích po dědečkovi. Je ovšem třeba počítat, že společnost takovou věc může prodat a získané peníze využít pro svou činnost.

Podmínkou je pouze to, že má tato věc jistou hodnotu vyjádřitelnou v penězích a že je daný předmět oceněn znalcem a je k němu vypracován znalecký posudek.

Částka, na níž se započítá vklad společníka ovšem nemusí být totožná s částkou, na níž byl oceněn předmět znalcem. Počítá-li se vklad v nižší hodnotě, než v jaké byla věc oceněna, jedná se o již zmíněné vkladové ážio.

S nepeněžitými vklady je třeba počítat již při tvorbě společenské smlouvy, neboť ta následně musí obsahovat jejich popis, ocenění, informace o znalci a další detaily, stanovené zákonem. Nepeněžitý vklad je tak de facto vnesen do společnosti ještě před jejím samotným vznikem a je přijímán přímo samotným správcem vkladů.

Pokud se jedná o movitou věc, pak musí dojít k jejímu fyzickému předání oproti předávacímu protokolu, umožňuje-li to povaha věci.

U vkladu nemovitosti se předává písemné prohlášení o vnesení nemovité věci.

Tip: Svůj vklad sice nemusíte mít splacen hned při zřízení společnosti. To, do jaké výše jsou vklady splaceny, ale může ovlivnit jinou podstatnou věc, a to ručení společníků. Podle zákona totiž ručí svým soukromým majetkem společně a nerozdílně do výše, v jaké nesplnili svou vkladovou povinnost. Posuzuje se to podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku v době, kdy byli věřitelem vyzváni k plnění. Ručení společníků s.r.o. vzniká automaticky ze zákona a je ručením solidárním. K plnění tedy může být vyzván kterýkoliv společník bez ohledu na to, zda má již svůj vklad splacen či ne.

Co se stane, když společník vkladovou povinnost nesplní?

Pokud společník nesplatí vklad ve stanoveném termínu:

 • má povinnost hradit úroky z prodlení ve výši sjednané ve společenské smlouvě anebo zákonem ve výši 17 % p.a.,
 • případně mu hrozí vyloučení ze společnosti.

Změna základního kapitálu

Měnit základní kapitál v průběhu podnikání možné je, ale nikdy se nevyhnete administrativně náročnému procesu. I z toho důvodu k jeho navyšování a snižování nedochází příliš často.

O změně musí rozhodnout valná hromada a je nutné upravit zápis o výši základního kapitálu v obchodním rejstříku. K tomu dochází prostřednictvím notářského zápisu. Změna základního kapitálu má podobu:

 • dodatečných vkladů majitelů do společnosti při navýšení základního kapitálu,
 • převodu zisku do základního kapitálu za účelem zvýšení základního kapitálu,
 • výběru vkladů při snižování základního kapitálu.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Založení společnosti s.r.o.

Bezpečně vás provedeme celým procesem založení s.r.o. a poskytneme veškerý související servis. Vše vyřídíme rychle a profesionálně, abyste se co nejdříve mohli těšit z vlastní firmy. Za předem danou cenu a v rámci celé ČR. Zaplatit přitom můžete až po poskytnutí služby.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Luboš Kulhánek, Praha

před 3 roky

Fantastická zkušenost. Chtěli jsme jen revidovat smlouvu, ale sami přišli s mnoha důležitými podněty. Nadmíru splnili očekávání. Vše online. Dobrá cena. Takto si představuji služby v 21. století!

Recenze služby

MgA. Tomáš Klein, Zlín

před 3 roky

Nechal jsem si tu několikrát zkontrolovat smlouvu od dodavatele a sepsali mi rovněž smlouvu o dílo. Služby dobré, nemusím nikam za advokátem chodit, vše se vyřídí online, značka ideál.

Recenze služby

Ing. Lucie Proroková, Ostrava

před 3 roky

S jednorázovou konzultací jsem byla velice spokojena. Získala jsem zpětnou vazbu ke smlouvě, kterou jsem potřebovala, a navíc jsem z celé konzultace získala zápis. A to vše v poměrně krátkém termínu – do druhého dne od objednání.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024