Logo Advokátní kancelář roku 2023

Jak ručí s.r.o. a její společníci za dluhy?

Zvažujete založení společnosti a nevíte, jakou formu zvolit? Mimo finanční a administrativní náročnosti může být důležitým aspektem pro rozhodování také ručení jednotlivých společníků či společnosti obecně. Vysvětlíme vám, jak je tomu v případě společnosti s ručením omezeným.

Stavební společnost založená formou s.r.o., ručení v s.r.o.

Kapitoly článku

Rozsah ručení je největší výhodou

Omezená odpovědnost je jednou z největších výhod společnosti s ručením omezeným. Znamená to, že vy jako vlastník či společník osobně neodpovídáte za dluhy nebo závazky společnosti. Nehrozí vám tedy zadlužení rodiny či osobní bankrot. Příjdou-li potíže, odpovídáte pouze do výše majetku firmy. Pro spoustu lidí, kteří založení s.r.o. zvažují, je právě toto výhoda číslo jedna. Jak si ale osvětlíme dále, v některých případech se lze domáhat plnění dluhů společnosti také po společníkovi nebo jednateli, určí-li tak zákon.

Má-li společnost s ručením omezeným dluhy, odpovídá za ně celým svým majetkem. Ten samozřejmě netvoří jen prostředky na bankovním účtu, ale také nemovitosti, zásoby, průmyslová práva, různé zařízení či stroje.

Tip: Jste vlastníkem podílu ve společnosti s ručením omezeným? Co vše podíl představuje, jaká práva a povinnosti jsou s ním spjata a jak lze podíl převádět či s ním jinak nakládat? Na to jsme se podívali v našem článku.

Zvažujete založení s.r.o.?

Nechejte si pomoct od odborníků. Založená společnost včetně společenské nebo zakladatelské listiny bude od počátku přesně taková, jakou potřebujete ke svému podnikání. Pokud koupíte již existující společnost, nikdy nemůžete znát detailně její minulost a riskujete, že se objeví nežádoucí závazky nebo jiná historická rezidua. Námi založenou společností máte zaručeno, že s vaším podnikáním nebude spojeno cokoliv nežádoucího.

Chci využít právní radu

Kdy ručí za dluhy s. r. o. společník a v jaké míře?

Ručení společníků v s.r.o. upravuje zákon o obchodních korporacích. Podle zákona ručí svým soukromým majetkem společně a nerozdílně (solidárně) jen do výše, v jaké nesplnili svou vkladovou povinnost podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku v době, kdy byli věřitelem vyzváni k plnění. Ručení společníků s.r.o. vzniká automaticky ze zákona, a to zpravidla okamžikem vzniku společnosti nebo zvýšením jejího základního kapitálu.

Předpokládá se ovšem solidární ručení, bez ohledu na to, zda někteří ze společníků mají svůj vklad již splacený. Výzva věřitele samozřejmě nemusí směřovat vůči všem společníkům, zcela dostačuje vyzvat k plnění jednoho z nich a ostatní společníci budou za dluhy společnosti automaticky ručit solidárně (tj. spolu s vyzvaným společníkem). Výzva může být učiněna jak písemně, tak i ústní formou. Před tím, než tak věřitel vůči některému společníkovi učiní, měl by ale nejprve k plnění vyzvat společnost jako takovou, neboť se jedná o primárního dlužníka.

Je tedy primárně na společnících samotných, aby si splacení vkladu ostatních ohlídali a motivovali je k jeho dokončení. Zápisem splacení veškerých vkladů do obchodního rejstříku toto omezené ručení společníků zaniká.

Tip: Nějakou dobu byla nejasná situace, kdy sice věřitel vyzval některého ze společníků k plnění, nicméně ihned poté byly veškeré vklady doplaceny. V danou chvíli nebylo zřejmé, zda se zde uplatní ručení do výše nesplacených vkladů, či ne. Soudy a nyní i zákon se ovšem přiklonily na stranu věřitelů. Ručení je tak nyní fixováno k okamžiku výzvy věřitele k plnění (dle stavu zapsaného do obchodního rejstříku) a poskytuje tak věřitelům ochranu jejich dobré víry v zápis údajů v obchodním rejstříku. To znamená, že z ručení se společník nemůže vyvázat tím, že by ihned po výzvě svůj vklad splatil.

Kdy ručí za dluhy s.ro. jednatel?

Jednateli přísluší v rámci společnosti s ručením omezeným obchodní vedení společnosti a je statutárním orgánem. Svou funkci je povinen vykonávat s péčí řádného hospodáře. Není-li tomu tak, je povinen nahradit případnout způsobenou škodu. A pokud by ji neuhradil, může se věřitel domáhat plnění přímo na něm. Tato situace má ovšem ještě základní podmínku, a to, že se věřitel musí v prvé řadě domáhat zaplacení pohledávky po společnosti a až následně se obrátit na jednatele.

Nevznikla-li pohledávka škodou způsobenou jednatelem, pak za ni jednatel neručí.

Tip: Vaše živnost se rozrostla a přestala vám v současné podobě vyhovovat? Pomýšlíte na založení společnosti s ručením omezeným, ale připadá vám to administrativně a finančně příliš složité? Možná vás překvapí, že ani zdaleka není a oproti podnikání živnostenskému přináší i některé výhody. Shrnuli jsme pro vás postup, náklady i podmínky při založení s.r.o.

Neomezené ručení jednatele za dluhy společnosti

Zákon o obchodních korporacích upravuje také dva případy neomezeného ručení jednatele za dluhy společnosti v úpadku.

První je situace, kdy byl určité osobě uložen zákaz vykonávat funkci jednatele z toho důvodu, že výkon funkce vedl k úpadku. Daná osoba ale zákaz poruší. Pak tento jednatel ručí za splnění dluhů společnosti vzniklých v době, kdy přes zákaz činnosti vykonával funkci jednatele.

Druhým případem neomezeného ručení jednatel ručí dluhy společnosti neomezeně, je situace, kdy tak rozhodne soud. Může tak učinit v případě, kdy bylo rozhodnuto, že je společnost s ručením omezeným v úpadku a jednatel věděl nebo měl a mohl vědět, že již nastal hrozící úpadek, ale v rozporu s péčí řádného hospodáře neučinil za účelem odvrácení tohoto úpadku vše potřebné a rozumně předpokládatelné. Je tedy nezbytné, aby došlo soudem k prohlášení úpadku. O ručení jednatele rozhoduje soud na návrh taxativně vyjmenovaných subjektů, jimiž jsou insolvenční správce nebo věřitel.

Další výhody společnosti s ručením omezeným

Omezené ručení a ochrana vašeho soukromého majetku není jediným pozitivem, pro které stojí za to zakládat s.r.o.

Zvážit byste měli také určité daňové výhody. Společnost s ručením omezeným sice musí oproti živnostníkovi odvádět vyšší daň z příjmů, a to 19% daň z příjmu právnických osob a dále pak musí zdanit vyplacené podíly na zisku 15% srážkovou daní, přesto může nabídnout i daňové výhody. Při vyšších ziscích cca nad 2 000 000 Kč se například vyplatí výnosy investovat zpět do firmy, což sníží zisk, a tím také daň z příjmu. Obecně může znalost a využívání daňové optimalizace přinést řadu výhod.

Majitelé s.r.o. zpravidla oceňují větší důvěryhodnost, pokud se například o určité zakázky ucházejí jako společnost. Ačkoliv se v praxi může jednat o obdobně velké podnikání, jako probíhalo doposud pod hlavičkou živnosti, dopad může být nesrovnatelný. Nesporné jsou i výhody marketingové, možnost pracovat s názvem společnosti, logem a dalšími atributy. V neposlední řadě umožňuje s.r.o. také alespoň částečně skrytí identity společníků, jejichž jména nemusí být okamžitě na očích (ačkoliv jsou rovněž dohledatelná).

Tip: Pokud chcete začít podnikat, ale nevíte, zda zvolit formu živnosti či společnosti s ručením omezeným, prostudujte si náš článek na toto téma. Přinášíme v něm přehledné argumenty i protiargumenty, podle kterých se můžete rozhodnout, co je pro vás vhodnější.

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Založení společnosti s.r.o.

Bezpečně vás provedeme celým procesem založení s.r.o. a poskytneme veškerý související servis. Vše vyřídíme rychle a profesionálně, abyste se co nejdříve mohli těšit z vlastní firmy. Za předem danou cenu a v rámci celé ČR. Zaplatit přitom můžete až po poskytnutí služby.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Michal Vrátný, Praha

před 2 roky

Děkuji za rychlou a precizní radu. Musím se přiznat, že jsem byl původně k přínosu advokáta skeptický. Nakonec jsem však rád, že jsem do toho šel. Navíc mám jasno v tom, kam se příště ohledně právního poradenství pohodlně obrátit.

Adéla Bobková Humlová

před 10 měsíců

S Dostupným advokátem jsem řešila několik otázek. Zařídili mé firmě ochrannou známku, poradili mi v oblasti pracovního práva a v neposlední řadě jsem s nimi konzultovala otázky zakládání nové společnosti. Jsem maximálně spokojená, protože vždy jsem dostala rychlou a komplexní službu se skvělým poměrem cena/výkon.

Jan Vrátný, Veselí nad Lužnicí

před 2 roky

Orientuji se v prostředí, ve kterém dlouhodobě podnikám. Před nedávnem jsem se ale dostal do nepředvídatelných problémů a potřeboval jsem právní pomoc. Nechtěl jsem obvolávat právní kanceláře a pokoušet se domlouvat v kdovíjakých odborných termínech. Proto jsem zvolil vyhledání i výběr právní služby pomocí internetu. A mohu s klidným svědomím říci: „dobře jsem sáhnul“. Lidé z Dostupnyadvokat.cz na můj dotaz ihned reagovali a po upřesnění (zobrazit více) mého požadavku mi vypracovali smlouvu šitou na míru dané situaci. S prací i cenou jsem byl moc spokojen. Celý příběh.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
ct-inverse
hn-inverse
idnes-inverse
prima-inverse
ihned-inverse
cro-inverse
Logo Česká advokátní komora logo-apek-male Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Dostupný advokát © 2013-2023