Co znamená ztížení společenského uplatnění?

O ztížení společenského uplatnění můžeme hovořit u lidí, kteří utrpěli trvalou újmu na zdraví. Může k ní dojít například vlivem pracovního či jiného úrazu, nemoci z povolání, případně autonehody. Kdo a jak újmu na zdraví posuzuje a jak se počítá její výše? Na to jsme se zaměřili v aktuálním článku.

pracovní úraz, ztížení společenského uplatnění
5 minut čtení

Kapitoly článku

Co je ztížení společenského uplatnění?

Ztížení společenského uplatnění chápeme jako omezení (v krajním případě i úplnou ztrátu) schopností poškozeného uplatnit se v některé ze stanovených oblastí lidského života. U dotčeného člověka dochází ke ztrátě schopností, které měl dříve.

K posouzení situace je vhodné porovnat životní styl dané osoby před a po zranění. Zjistit, zda došlo k trvalým následkům na zdraví či dokonce k vyloučení z běžného života. Dotyčný například trvale ztratil možnost živit se v rámci svého původního povolání, nemůže sportovat, nemůže mít děti, trpí depresemi, případně je trvale odkázán na péči druhých.

Čelíte právnímu problému, který je nad vaše síly a nespadá do žádného z našich balíčků?

Váš případ posoudíme a do 24 hodin vypracujeme návrh právních služeb vedoucích k jeho vyřešení. Pokud se pak rozhodnete svěřit jeho řešení do našich rukou, máte vypracování návrhu zdarma.

Někdy je změna životního stylu a tedy také ztráta společenského uplatnění zcela zjevná, například při upoutání na invalidní vozík. Jindy ale může jít o úraz, který řada lidí zvládne překonat s většími či menšími obtížemi, ale pro jiné je zcela fatální (tříštivá zlomenina nártu pro právníka X pro baletku, ztráta malíčku u učitelky X u hráče na kytaru). Je tedy třeba přistupovat k posouzení individuálně.

V rámci právních předpisů najdeme ztížení společenského uplatnění zakotvené jednak v občanském zákoníku, který říká, že: „Při ublížení na zdraví odčiní škůdce újmu poškozeného peněžitou náhradou, vyvažující plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy; vznikla-li poškozením zdraví překážka lepší budoucnosti poškozeného, nahradí mu škůdce i ztížení společenského uplatnění. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti.“

Dojde-li ke ztížení společenského uplatnění vlivem pracovního úrazu či nemoci z povolání, pak se postup řídí zákoníkem práce, který říká, že “…náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění se poskytuje zaměstnanci jednorázově. Odkazuje přitom na nařízení vlády, které výši náhrady blíže specifikuje”.

Posouzení trvalých následků u nepracovních úrazů

Pro kvalifikované posouzení trvalých následků o soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění) vydal Nejvyšší soud podrobnou metodiku. Doporučuje v ní posuzovat zdravotní stav poškozeného až ve chvíli, kdy dojde k jeho ustálení. To znamená, že by mělo dojít ke skončení kontinuálně probíhající léčby. Vždy je potřeba zdravotní stav (včetně okamžiku onoho ustálení) posuzovat komplexně, nikoliv zvlášť pro jednotlivé lékařské obory, na které se lékařská věda formálně dělí.

Metodika není závazným právním předpisem, ale je doporučena k využití. Jako k takové je třeba k ní tedy přistupovat. Stanovuje devět oblastí, v jejichž rámci se změny zdravotního stavu posuzují. Každá z nich se pak dělí na jednotlivé činnosti, které se hodnotí na škále 0-100 %. Početními úpravami u jednotlivých kapitol se poté dochází k výsledné procentuální hodnotě ztížení společenského uplatnění dané osoby. Pomyslná hodnota lidského života při 100% vyřazení ze všech sfér společenského zapojení byla stanovena na čtyřsetnásobek průměrné hrubé měsíční mzdy za předcházející rok.
Základní náhrada ztížení společenského uplatnění se vypočte jako procentní podíl (odpovídající zjištěnému stupni omezení poškozeného) ze základní rámcové částky.

Jednotlivými posuzovanými oblastmi jsou:

 • Učení se a aplikace znalostí
 • Všeobecné úkoly a požadavky
 • Komunikace
 • Pohyblivost
 • Péče o sebe
 • Život v domácnosti
 • Mezilidská jednání a vztahy
 • Hlavní oblasti života
 • Život komunitní, sociální a občanský

Při stoprocentním ztížení společenského uplatnění by muselo dojít v podstatě k naprostému vyřazení poškozeného z jeho života. Ztratil by tedy schopnost se pohybovat, komunikovat, pečovat o sebe a byl by zcela odkázán na péči ostatních.

Pro účely stanovení náhrady nemajetkové újmy by měly být jako důkaz využívány znalecké posudky vypracované znalcem v oboru zdravotnictví

Tip: Přihodil se vám v pracovní době úraz? Na co máte nárok, co je to bolestné a jak se postupuje při jeho stanovení? Liší se postup, pokud jste si úraz částečně zavinili sami porušením svých povinností? A proč vám smí dát zaměstnavatel v souvislosti s pracovním úrazem výpověď? To vše vám zodpovíme v našem článku.

Výpočet ztížení společenského uplatnění v souvislosti s prací

Pro výpočet ztížení společenského uplatnění je třeba využít nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Podle něho se bolest a ztížení společenského uplatnění se hodnotí v bodech. Odlišuje se přitom, zda došlo ke ztížení společenského uplatnění pracovním úrazem či nemocí z povolání. Jednotlivé počty bodů jsou pak stanoveny v tabulkách v přílohách 3 a 4 tohoto nařízení.

Zatímco v příloze 3 se setkáme s bodovými ohodnoceními úrazů typu ztráta nosu (900 bodů), deformace nosu (400 bodů), perforace nosní přepážky (160 bodů), v příloze 4 jsou vyjmenovány různé nemoci z povolání např. rakovina sliznice nosní (4 – 6000 bodů).

Součet bodů se následně násobí hodnotou jednoho bodu, která aktuálně činí 250 Kč.

V rámci vyčíslení nároku je vhodné se obrátit na advokáta.

Tip: Pod pojmem nemoc z povolání si každý představí něco trochu jiného. Může se jednat o nemoc, kterou trpíme měsíc či dva? Nebo by ji měly provázet nevratné následky? A lze chápat jako nemoc z povolání třeba bolest zad či hlavy, kterými vždy večer po práci trpíme? Na některé nejasnosti, s nimiž se u tématu nemocí z povolání setkáváme, jsme se zaměřili.

Kdy mám nárok na ztížení společenského uplatnění?

Jak jsme výše zmínili, odhad zhoršení společenského uplatnění se provádí až poté, co je zdravotní stav poškozeného relativně stabilizovaný a následky úrazu nebo zranění lze označit za trvalé. Nejčastěji se to stává po uplynutí jednoho roku od počátku újmy na zdraví, ale lhůta může být i kratší v případě velmi vážných poranění, jako je například amputace nebo ochrnutí. Prodloužit se naopak může při složitější léčbě. Zákon stanovuje lhůtu pro uplatnění nároku za zhoršení společenského uplatnění na tři roky (počítané od doby, kdy dojde k ustálení zdravotního stavu). U pracovních úrazů se ale tato lhůta počítá od samotného úrazu, a to i v případě, že ustálení zdravotního stavu nastalo dříve.

Zajímavostí je, že ztížení společenského uplatnění je možné uplatňovat opakovaně. Při každém zhoršení zdravotního stavu lze vypočítat výši rozdílu mezi novým ohodnocením ztížení společenského uplatnění a ohodnocením původním a rozdíl případně požadovat.

Tip: Může se vám doma přihodit pracovní úraz? Odpověď na tuto otázku naleznete v našem článku.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Konzultace s advokátem

Hledáte odpověď na konkrétní právní otázku? Napište nám ji a do 48 hodin budete mít k dispozici odpověď od některého z našich advokátů. Máme specialisty na všechny oblasti práva a garantujeme tak vysokou odbornost našich advokátů.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Témata článku:

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Jakub Jedlinský

před 7 měsíců

Spokojenost s přístupem advokátů, s jejich trpělivostí i naceněním.

Recenze služby

Luboš Zeman

před 7 měsíců

Obrátil jsem se o právní poradu – moje žádost byla vyřízena velmi rychle, kvalitně a hlavně kvalifikovaně. Všichni byli milí a ochotní. Mohu jen doporučit!

Recenze služby

Michal D.

před 7 měsíců

Rychla odpoved (telefonicky kontakt s pravnikem). Navrhli nekolik variant reseni, serazeno dle pomeru vykon / cena. Rozumne vysvetleno, nic netlacili.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024