avatar-01@2x
Konzultace s advokátem
Máme 1 variantu řešení vašeho problému
Zobrazit

Hrozí vám nemoc z povolání?

Pod pojmem nemoc z povolání si každý představí něco trochu jiného. Může se jednat o nemoc, kterou trpíme měsíc či dva? Nebo by ji měly provázet nevratné následky? A lze chápat jako nemoc z povolání třeba bolest zad či hlavy, kterými vždy večer po práci trpíme? Na některé nejasnosti, s nimiž se u tématu nemocí z povolání setkáváme, jsme se zaměřili.

muž trpící bolestí z nemoci z povolání
6 minut čtení
21. 6. 2022

Kapitoly článku:

Co definujeme jako nemoc z povolání a jaké nemoci sem řadíme?

Definice říká, že se jedná o nemoc vznikající nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů, pokud vznikly za podmínek uvedených v seznamu nemocí z povolání. Přitom jde o nemoc, kdy chorobné změny na zdraví, které z ní plynou, jsou v přímé souvislosti s výkonem povolání. Jinými slovy se dá výkon daného povolání označit za jednoznačnou příčinu této nemoci.
Zmíněný seznam stanovený nařízením vlády tedy jednak vyjmenovává nemoci uznané jako nemoci z povolání a rovněž charakteristiku toho, jak daná nemoc vzniká.

Pro ilustraci uveďme jednu z mnoha desítek položek, které nařízení zahrnuje: Rakovina plic z radioaktivních látek. Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána taková inhalační expozice radioaktivním látkám, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci.

Častým mýtem je, že pro naplnění definice musí jít o chronickou, doživotní nemoc, ale nemoc z povolání může mít stejně tak i dočasný charakter, kdy dojde ke zlepšení stavu buď při změně daného povolání, nebo po zvolení vhodné léčby. Každopádně v obou případech by měl nemocný zaměstnanec zvážit skončení rizikové práce, která onemocnění způsobila.

Nemoc z povolání nemusí být ani nutně takového charakteru, který vyžaduje léčbu doma a pobírání nemocenské, setkáváme se i s nemocemi z povolání, se kterými nadále lidé práci vykonávají.

Server www.bozp.cz jako nejčastější příklady nemoci z povolání v dekádě 2010 – 2020 uvedl následující:

 • Syndrom karpálního tunelu,
 • kontaktní alergický ekzém,
 • svrab (sarkoptóza),
 • zánět průdušek (Astma bronchiale),
 • pneumokonióza uhlokopů prostá.

Následují diagnózy přetížení různých částí těla (např. klouby ruky), artrózy, různá onemocnění kůže i plic.

Máte pochybnosti, zda může být vaše nemoc charakterizovaná jako nemoc z povolání?

Pokud si nejste jisti, zda naplňuje vaše nemoc právní definici nemoci z povolání, obraťte se na nás se svým dotazem. Naši advokáti vypracují do 48 hodin písemné stanovisko k vašemu dotazu.

Chci se poradit

V posledních dvou letech se opakoval dotaz, zda může být brán covid jako nemoc z povolání. Přikláníme se k variantě, že za určitých okolností a u určitého typu povolání jej bylo možné takto chápat, byla-li nemoc u daného zaměstnance prokazatelně diagnostikována a bylo-li zřejmé, že k došlo v rámci pracoviště k úzkému kontaktu s jinou osobou, které byla rovněž daná diagnóza potvrzena. Týkalo se to ale typicky lékařů, sester či pracovníků v laboratoři, nikoliv běžných kanceláří.

Od ledna příštího roku bude možné jako nemoc z povolání nahlašovat snad nejčastější problém dnešní doby: bolest zad, resp. chronickou bolest bederní páteře. Taková diagnóza by se typicky měla týkat osob vykonávajících náročnou fyzickou práci, zahrnující zvedání těžkých předmětů (zdravotní sestry, skladníci), kdy se udává vyšší pravděpodobnost daných problémů o 40 – 60 % oproti běžné populaci. Úředníci, kteří využívají malý notebook namísto obrazovky v úrovni svých očí, následkem čehož se hrbí, by se ovšem spíše než na možné odškodnění měli zaměřit na ergonomii pracoviště.

Domnívám se, že mám nemoc z povolání…

Domněnka vám k žádnému nároku nepostačí. Existenci nemoci z povolání může prohlásit pouze lékař, a dokonce pouze specializované pracoviště zaměřené na pracovnělékařské posudky. Potvrdí-li dané pracoviště nemoc z povolání, můžete se obrátit na svého zaměstnavatele.

Pokud vaše zdravotní potíže nespadají v danou chvíli do seznamu nemocí z povolání, ale jste si jisti, že v této souvislosti nastaly, vyplatí se sledovat novelizace daného nařízení vlády. Lékař totiž jako nemoc z povolání může uznat i nemoc vzniklou před jejím zařazením do seznamu nemocí z povolání, a to od jejího zařazení do seznamu a za dobu nejvýše 3 let před jejím zařazením do seznamu.

Pro uznání nároku není nutné pracovat v danou chvíli pro zaměstnavatele, u něhož nastaly podmínky, za nichž daná nemoc vzniká. Na dotyčného zaměstnavatele se můžete obrátit i zpětně. Pokud jste vystřídali více zaměstnavatelů, u nichž dané podmínky nastaly, obraťte se na toho posledního, u něhož jste za těchto podmínek pracovali.

Tip: Dávejte pozor na to, že byť se nárok na odškodnění jako takový nepromlčuje, jednotlivá práva na plnění se promlčují v obecné tříleté lhůtě. Ta se počítá zpravidla po uplynutí 1 roku, kdy je již nesporné, že došlo k trvalému poškození zdraví, a že nedojde ke zlepšení zdravotního stavu zaměstnance.

Povinnosti zaměstnavatele týkající se nemoci z povolání

Zaměstnavatelé mají v souvislosti s bezpečností a ochranou zdraví při práci ze zákona povinnost jednak:

 • vést evidenci zaměstnanců, u nichž byla uznána nemoc z povolání, která vznikla na jeho pracovištích, a dále
 • uplatnit taková opatření na pracovišti, která odstraní či alespoň minimalizují rizikové faktory, které vyvolávají ohrožení nemocí z povolání nebo nemoc z povolání.

Na co mám nárok, pokud mám nemoc z povolání?

Zaměstnavatel je povinen stejně jako u pracovního úrazu poskytnout náhradu za:

 • věcnou škodu – tou může být například poplatek, který musel postižený zaplatit za lékařský posudek,
 • účelně vynaložené náklady spojené s léčením – léky, zdravotní pomůcky nehrazené pojišťovnou,
 • ztrátu na výdělku – jde o výplaty jakési “renty” ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a výdělkem dosahovaným po zjištění nemoci z povolání. Náhrada přísluší zaměstnanci nejdéle do konce kalendářního měsíce, v němž dovršil věk 65 let nebo do data přiznání starobního důchodu,
 • bolest a ztížení společenského uplatnění.

Pokud zaměstnanec na nemoc z povolání zemřel, mají pozůstalí nárok na léčebné výdaje a náklady spojené s pohřbem, náklady na výživu pozůstalých, na nemajetkovou újmu pozůstalým a na náhradu věcné škody dědicům.

Tip: Detailně jsme jednotlivé nároky rozebírali v článku, který se věnoval pracovním úrazům.

Zaměstnavatelé jsou povinni být pojištění, takže odškodnění následně zpravidla vyplácí pojišťovna.

Bolestné se stejně jako u pracovního úrazu počítá podle tabulky. Počítá se přitom až po určité době poté, kdy byla nemoc zjištěna, aby zde byl předpoklad ustálení zdravotního stavu nemocného zaměstnance. Hodnota jednoho bodu činí 250 Kč. Například u nejčastější nemoci z povolání, tj. poškození karpálních tunelů se vyplácí bolestné ve výši zhruba 150 bodů na jednu ruku. Vše záleží ale na konkrétním posudku lékaře.

Výpověď z důvodu nemoci z povolání

Pokud zaměstnanec pozbyl zdravotní způsobilost pro výkon dosavadní práce v důsledku nemoci z povolání a není možné převedení zaměstnance na jinou práci a je mu zaměstnavatel oprávněn dát zaměstnanci výpověď z pracovního poměru.

V takovém případě je ovšem povinen poskytnout zaměstnanci odstupné ve výši dvanáctinásobku průměrného platu. Stejná povinnost se týká zaměstnavatele v případě, že pracovní poměr bude ukončen dohodou ze stejných důvodů.

A co když se cítím pouze ohrožen nemocí z povolání?

Jestliže se váš zdravotní stav v důsledku podmínek na pracovišti zhoršuje, nicméně zhoršení nedosahuje takového stupně, aby mohlo být uznáno za nemoc z povolání, můžete požadovat s ohledem na svůj zdravotní stav převedení na jinou práci. Současně požadujte doplatek mzdy do průměrného výdělku, kterého jste dosahovali před tímto převedením.

img-hero-hp

Nechte si poradit od právníků online

 • Vše zvládneme on-line
 • Požadavky řešíme do druhého dne
 • Předem víte, kolik zaplatíte
 • Zkušený tým 6 specialistů

Váš případ posoudíme a navrhneme, jak ho vyřešit za 390 Kč.

Zbývá 500 znaků

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Konzultace s advokátem

Hledáte odpověď na konkrétní právní otázku? Napište nám ji a do 48 hodin budete mít k dispozici odpověď od některého z našich advokátů. Máme specialisty na všechny oblasti práva a garantujeme tak vysokou odbornost našich advokátů.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah?
Sdílejte ho s přáteli…

…nebo mu přidejte hodnocení

Zatím nehodnoceno

Témata článku:

Autor článku

221103_dostupny-advokat_087

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání

 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Recenze služby Dostupný advokát

Tomáš Hrdlička, Nové Strašecí

před 2 roky

Jít osobně za advokátem mně přišlo dost nepříjemné. S Dostupným advokátem jsem ale všechno vyřídil bez toho, abych se s kýmkoli vůbec musel setkat. Koupil jsem u něj konzultaci, protože mě zaměstnavatel vyslal na dlouhodobou pracovní cestu do dost exotické země, aniž by mi cokoli vysvětlil a já jsem ani nevěděl, na co mám nárok. (zobrazit více) Advokát přes skype příjemný, služba rychlá, můžu jen doporučit.

Honzin

před 2 roky

Moc jsem tomu ze začátku nevěřil (advokát jakože přes web). Ale spolupráce byla profesionální, nápomocná (z hlediska toho identifikovat, co potřebuji a co je pro mě zbytečné), advokát byl pečlivý a vše bylo provedeno v dohodnutém termínu. Poměr cena/výkon podstatně příznivější, než jsem zažil v ‚klasické‘ advokátní kanceláři. Za mě palec nahoru.

Ing. Lucie Proroková, Ostrava

před 2 roky

S jednorázovou konzultací jsem byla velice spokojena. Získala jsem zpětnou vazbu ke smlouvě, kterou jsem potřebovala, a navíc jsem z celé konzultace získala zápis. A to vše v poměrně krátkém termínu – do druhého dne od objednání.


Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Lékař s pacientem v popředí si dělá poznámky na papír

Pracovnělékařská prohlídka pro zaměstnance

Máte jasno v tom, jak často a v jakých situacích máte poslat své zaměstnance na závodní prohlídky? Víte, ke komu je poslat, jakými dokumenty je vybavit a co hrozí, pokud…

20. 2. 2019
Kolega ošetřuje zraněnou nohu zaměstnance

Co všechno znamená pracovní úraz?

Přihodil se vám v pracovní době úraz? Na co máte nárok, co je to bolestné a jak se postupuje při jeho stanovení? Liší se postup, pokud jste si úraz částečně…

14. 6. 2022
těžce pracující zaměstnanec uvažuje o úpravě pracovní doby

Pracovní doba – jaká úprava se vám vyplatí?

Úprava pracovní doby je velmi různorodá: úvazky kratší či delší, pracovní doba pevná, nerovnoměrná. Poradíme vám, na co máte při jednotlivých variantách právo a co zvolit, máte-li na výběr.

25. 11. 2021

Jsme členy

Logo Česká advokátní komora logo-apek-male

Znáte nás z médií

Dostupný advokát © 2013-2023