avatar-01@2x
Konzultace s advokátem
Máme 1 variantu řešení vašeho problému
Zobrazit

Počátek běhu subjektivní a objektivní promlčecí lhůty

Došlo-li k bezdůvodnému obohacení pojišťovny tím, že její klient hradil pojistné částky na základě neplatné smlouvy, pak nelze automaticky ztotožnit počátek subjektivní promlčecí lhůty u práva na vydání bezdůvodného obohacení s uzavřením pojistné smlouvy a jednotlivými platbami pojistného.

nehoda, pojištění auta
3 minuty čtení

Konstatoval to ve svém aktuálním nálezu Ústavní soud. Podle něj by tím byla de facto popřena podstata subjektivní promlčecí lhůty, která předpokládá seznámení se oprávněného subjektu s určitou skutečností.

Promlčení a běh promlčecích lhůt

Promlčení je tradičním právním institutem, díky němuž dojde k oslabení subjektivního práva v důsledku marného uplynutí času. Tím má motivovat oprávněnou osobu (věřitele), aby učinil příslušné právní kroky (např. vymáhání finanční částky) v rámci určité časové hranice. Promlčecí lhůta sestává ze dvou složek, a to lhůty subjektivní a lhůty objektivní. Počátek běhu subjektivní promlčecí lhůty je závislý na subjektivních okolnostech, tedy spojených s určitým subjektem právního vztahu, který např. zjistí určitou skutečnost. Oproti tomu počátek běhu objektivní promlčecí lhůty je na subjektu právního vztahu nezávislý. Počátek běhu obou lhůt může být totožný, ale může se také lišit v řádu dní, měsíců či let (například mi někdo způsobí škodu na nemovitosti – chalupě, ale já se o ní dozvím až za 11 měsíců, kdy se na chalupu vypravím. Objektivní lhůta pro náhradu škody tedy počne běžet o 11 měsíců dříve). Účinky promlčení nastávají v okamžiku uplynutí jedné z výše uvedených lhůt, podle toho, která uplynula dříve.

Tip: Bližšímu vymezení subjektivní a objektivní promlčecí lhůty jsme se věnovali v našem článku o promlčení pohledávky.

Konzultace s advokátem

Hledáte odpověď na konkrétní právní otázku? Napište nám ji a do 48 hodin budete mít k dispozici odpověď od některého z našich advokátů. Máme specialisty na všechny oblasti práva a garantujeme tak vysokou odbornost našich advokátů.

Stanovisko obecných soudů

V posuzovaném případu došlo k situaci, kdy klient pojišťovny hradil pojistné plnění podle neplatné pojistné smlouvy. Dle svého vyjádření se dozvěděl o neplatnosti dané smlouvy (uzavřené v roce 2011) až v únoru roku 2017 a v květnu téhož roku začal bezdůvodné obohacení vymáhat zpět. Podle názorů obecných soudů, které rozhodovaly, ovšem subjektivní lhůta pro jednotlivé nároky začala běžet vždy k datu konkrétní platby pojistného, tedy k datu, kdy reálně k bezdůvodnému obohacení na straně pojišťovny došlo. Dle jejich názoru bylo podstatné, kdy oprávněný zjistil okolnosti, z nichž šlo dovodit, že smlouva, podle níž bylo plněno, je neplatná, což objektivně mohlo nastat v okamžiku jejího uzavření. Není přitom významné, zda měl věřitel takové právní znalosti, aby byl schopen posoudit neplatnost smlouvy. Vzhledem k tomu, že stěžovatel uskutečnil veškeré platby pojistného dříve než dva roky před tím, než je začal vymáhat, jednalo se dle názoru obecných soudů o promlčené právo.

Stěžovatel na to konto namítal, že smluvní podklady byly příliš složité a bez odborné pomoci si subjektivně nemohl uvědomit neplatnost smlouvy, pročež v době plnění z neplatné smlouvy netušil, že plní z neplatné smlouvy nebo že se někdo na jeho úkor bezdůvodně obohacuje.

Závěr Ústavního soudu

Podle názoru Ústavního soudu je z individuálních okolností věci zřejmé, že stěžovatel o neplatnosti smlouvy, a tedy existenci bezdůvodného obohacení na straně pojišťovny, s vysokou pravděpodobností nevěděl. Dle Ústavního soudu totiž nedává smysl, proč by v takovém případě v tu chvíli platby poskytoval. Pravidelné platby naopak svědčí spíše o tom, že stěžovatel měl přinejmenším po určitou dobu trvání smluvního poměru za to, že je smlouva v pořádku, tedy platná.

Je tedy třeba skutečně rozlišit subjektivní vědomost o něčem od objektivní skutečnosti (jakkoliv může být složité takovou věc prokázat). Počátek běhu subjektivní promlčecí doby práva na vydání bezdůvodného obohacení nemůže být bez dalšího určen pouze podle okamžiku uzavření smlouvy a plateb pojistného. Ty jsou samy o sobě objektivními okolnostmi, které o subjektivní vědomosti oprávněného o bezdůvodném obohacení nevypovídají. Je-li z okolností případu zřejmé, že věřitel v okamžiku plateb pojistného o existenci bezdůvodnosti obohacení z důvodu neplatnosti smlouvy s vysokou pravděpodobností nevěděl, soudy by měly učinit kroky ke zjištění subjektivní vědomosti oprávněného o bezdůvodném obohacení (tedy o neplatnosti smlouvy).

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Konzultace s advokátem

Hledáte odpověď na konkrétní právní otázku? Napište nám ji a do 48 hodin budete mít k dispozici odpověď od některého z našich advokátů. Máme specialisty na všechny oblasti práva a garantujeme tak vysokou odbornost našich advokátů.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Recenze služby Dostupný advokát

Pavel Drábek

před 2 roky

Oceňuji rychlost a pečlivost. Potřeboval jsem jednorázovou konzultaci a s výstupy jsem naprosto spokojený, pomohlo mi to vyřešit problém. Doporučuji!

Sebastian Dürl

před 4 roky

Se službami Dostupného advokáta jsem spokojen, poradí i na dálku a nemusíte nic řešit.

Tomáš Hrdlička, Nové Strašecí

před 2 roky

Jít osobně za advokátem mně přišlo dost nepříjemné. S Dostupným advokátem jsem ale všechno vyřídil bez toho, abych se s kýmkoli vůbec musel setkat. Koupil jsem u něj konzultaci, protože mě zaměstnavatel vyslal na dlouhodobou pracovní cestu do dost exotické země, aniž by mi cokoli vysvětlil a já jsem ani nevěděl, na co mám nárok. Advokát přes skype příjemný, (zobrazit více) služba rychlá, můžu jen doporučit.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
ct-inverse
hn-inverse
idnes-inverse
prima-inverse
ihned-inverse
cro-inverse
Logo Česká advokátní komora logo-apek-male
Sledujte novinky
Dostupný advokát © 2013-2023