Ondřej Preuss
Žaloba a zastupování u soudu
Máme 1 variantu řešení vašeho problému
Zobrazit

Promlčení trestného činu

V případě trestných činů se můžeme setkat se situací, kdy jednání pachatele sice splňuje veškeré znaky, které zákon předpokládá pro daný trestný čin, a přesto není ani nemůže být trestný čin nijak potrestán, neboť uplynula příliš dlouhá doba od jeho spáchání. Hovoříme o promlčení trestního stíhání.

hacker páchá trestný čin, promlčení trestného činu
4 minuty čtení
28. 3. 2022

Kapitoly článku:

Důvodem, proč se k promlčení přistupuje, je zejména fakt, že je z hlediska efektu trestu je vhodné jej udělit co nejdříve po spáchání trestného činu. Jen tehdy může plnit trest svou roli preventivní i výchovnou. Opožděné potrestání má totiž mnohem menší význam jak pro společnost, tak pro pachatele samotného. K tomu se přidává i náročnost dokazování v případě letitých událostí. Je ale třeba rozlišovat, o jak závažný trestný čin se jednalo. Jistě nelze „prominout“ ve stejném čase krádež v obchodě a těžké ublížení na zdraví.

Potřebujete zastoupení u soudu?

Soudní řízení může být úspěšné, pokud bude po právní stránce pečlivě připravené. Neponechávejte proto nic náhodě a využijte advokátních služeb. Provedeme pečlivou analýzu případu a postaráme se o přípravu žaloby i zastupování u soudu, kde budeme tvrdě vymáhat vaše práva.

Mám zájem o právní zastoupení

Délka promlčecí lhůty

Jednotlivé trestné činy proto mají stanovené dle závažnosti jednak tresty a jednak právě různé lhůty pro promlčení. A různé promlčecí doby se vztahují dokonce k jedné skutkové podstatě. Nemůžeme tak hovořit obecně o „promlčecí lhůtě vraždy“. V tomto případě by bylo nutné rozlišit, zda se například jednalo o vraždu těhotné ženy, za níž zákon umožňuje uložení výjimečného trestu a promlčecí lhůta by tak byla třicet let. Pokud by žádná obdobná závažná okolnost nenastala (a jednalo by se tedy o trestný čin, jehož hranice činí nejméně deset let), pak je promlčecí lhůta patnáct let. Zákon dále stanovuje lhůtu deset, pět a tři roky pro promlčení různých trestných činů dle jejich závažnosti.

Tip: Jednotlivým druhům trestů jsme se podrobně věnovali v samostatném článku.

Běh promlčecí lhůty

Promlčecí doba obecně začíná běžet od okamžiku dokonání trestného činu. V teorii trestního práva rozlišujeme určité specifické případy jako jsou trestné činy pokračující, kdy by se pak počítal běh doby až od ukončení dané činnosti. Například v případě zpronevěry, kdy by každý měsíc prodavačem docházelo k “úpravě” tržeb v obchodě by se promlčení nepočítalo od první takové události, ale naopak až od té poslední. I kdyby taková činnost trvala mnoho let, bude se na ní pohlížet jako na celek jak z pohledu potrestání, tak také z pohledu promlčení. Obdobně by se pohlíželo na promlčení u trestného činu trvajícího, u kterého trvá protiprávní stav (například omezování osobní svobody). Také zde není pro počátek promlčecí doby rozhodující, kdy omezení svobody nastalo, ale spíše jak dlouho a do kdy trvalo. Dále se můžeme setkat s trestnými činy, u nichž je z hlediska trestu rozhodující účinek, který nastal. U trestného činu vraždy teoreticky může nastat fyzický útok na jiného člověka v určitý den. Pokud ale daná osoba podlehne zraněním až po několika dnech, bude pro nás rozhodující až tento okamžik.

Promlčecí lhůta se přerušuje, nastane-li některý z důvodů uvedených v zákoně, kterými jsou například zahájení trestního stíhání či vzetí do vazby. Přerušení nastává také tehdy, když pachatel spáchá jakýkoli další trestný čin, za který trestní zákoník stanoví stejný nebo přísnější trest.

Tip: Pozor! Přerušení promlčení znamená, že dosud započítaná promlčecí doba ztrácí význam a začíná běžet nová promlčecí doba.

Od výše uvedeného je třeba odlišit tzv. stavení promlčecí doby, kdy nastane stav, při němž se určitá doba do promlčecí doby nezapočítává, nicméně doposud uběhnutá doba zůstává v platnosti a po odpadnutí dané překážky se připočítá. Takovou situací je například to, že nelze v danou dobu postavit pachatele před soud z důvodu diplomatické imunity nebo z důvodu těžké choroby. Další podobné důvody stanovuje trestní zákon a trestní řád.

Promlčení u jednotlivých trestných činů

I další skutkové podstaty mají různé promlčecí doby dle závažnosti konkrétního trestného činu. Například promlčecí doba trestného činu zkrácení daně může být dle výše způsobené škody a výše udělené trestní sazby pět, deset, případně i 15 let. V situaci, kdy daňový poplatník daň krátí ve více zdaňovacích obdobích, mohou být naplněny znaky pokračujícího trestného činu.

V případě trestného činu podvodu se odvozuje promlčecí doba dle způsobené škody (a výše hrozícího trestu následujícím způsobem:

 • Škoda nikoli nepatrná (vyšší než 5 tisíc korun), trest až 2 roky, promlčecí doba 3 roky
 • Opakovaný podvod se škodou nikoli nepatrnou, trest až 3 roky, promlčecí doba 5 let
 • Škoda větší (50-500 tisíc korun), trest až 5 let, promlčecí doba 10 let
 • Škoda značného rozsahu (0,5 – 5 milionů korun), trest až 8 let, promlčecí doba 10 let
 • Škoda velkého rozsahu (5 miilionů korun a více), trest až 10 let, promlčecí doba 15 let

Výjimky z promlčení

Promlčení trestného činu se vztahuje na všechny trestné činy s výjimkou těch, které jsou v trestním zákoníku výslovně vyjmenovány. Je jimi například trestný čin vlastizrady, teroristického útoku, genocidia či útoku proti lidskosti. Z hlediska hodnot chráněných trestním zákoníkem jde o nejzávažnější trestné činy.

Tip: Jak se dělí jednotlivé trestné činy a co je charakterizuje, jsme rozebrali v samostatném článku.

Stejně jako u přestupku rozlišujeme i v trestním právu dva druhy promlčení: promlčení trestní odpovědnosti, které je popsáno výše a promlčení výkonu trestu, ke kterému dochází spíše výjimečně. V případě promlčení výkonu trestu se jedná o situaci, kdy proběhlo trestní řízení, nicméně trest nebyl z nějakého důvodu vykonán. V takovém případě již uložený trest vykonán nebude, pokud již uběhlo pět, deset, dvacet či třicet let, v závislosti na délce trestu.

blogRightBoxTop

Nechte si poradit od právníků online

 • Vše zvládneme on-line
 • Požadavky řešíme do druhého dne
 • Předem víte, kolik zaplatíte
 • Zkušený tým 6 specialistů

Váš případ posoudíme a navrhneme, jak ho vyřešit za 390 Kč.

Zbývá 500 znaků

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Žaloba a zastupování u soudu

Potřebujete pomoci s podáním žaloby nebo zastoupením u soudu? Ať spor teprve začíná, nebo už je řízení dávno rozjeté, rádi vám se vším pomůžeme. Provedeme důkladnou analýzu, posoudíme vaše reálné šance a navrhneme další postup. To vše do 48 hodin od objednávky služeb.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah?
Sdílejte ho s přáteli…

…nebo mu přidejte hodnocení

průměrné hodnocení: 5
hodnoceno: 1 krát

Autor článku

medailonek-preuss

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let. Rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s pracovními problémy, řeší za ně převod nemovitosti nebo poradí s autorskou licencí.

Vzdělání

 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Recenze služby Dostupný advokát

Jarka BL

před 1 rokem

Potřebovala jsem podat co nejrychleji trestní oznámení a společnost „Dostupný advokát“ jsem našla náhodou na webových stránkách. Komunikace proběhla v pořádku. Trvalo asi týden a oznámení jsme odeslali. Mohu doporučit, byla jsem spokojená.

Filip Zufan, Praha

před 2 roky

Rychlé a smysluplné jednání! Dokumenty byly připraveny v profesionální kvalitě a během krátké doby, služby Dostupného advokáta mohu jen doporučit, cena adekvátní.

Michaela P.

před 2 roky

Vzhledem k tomu, že pro nás bylo rozhodnutí koupit nemovitost krokem do neznáma, obrátili jsme se na Dostupného advokáta. Byla to ta naprosto nejlepší volba. Provedl nás celým procesem, od rezervace nemovitosti až po poskytnutí úschovy finančních prostředků. Všechny dokumenty ke koupi byly překontrolány, přepracovány a doplněny tak, že jsme je mohli bez obav podepsat. (zobrazit více) Právník Mgr. Svobodný, který se nás ujal, byl vždy připraven obratem zodpovědět všechny naše dotazy, poskytnout rady jak dále postupovat a hlavně vnesl do celé záležitosti pocit jistoty, že bojuje za nás. Až se opět dostaneme do situace, ve které budeme potřebovat právní radu, tak pro nás není jiná volba než Dostupný advokát. Děkujeme.


Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

muž páchající trestný čin krádeže

Co je trestný čin a jak trestné činy dělíme?

Obecné povědomí o tom, co je trestný čin má asi většina z nás. „Vražda nebo krádež“, by zněla možná odpověď. Víte ale, že krádež může být i pouhým přestupkem, který…

27. 9. 2021
Soudce rozhoduje v trestním řízení

Co je trestní řízení a jak probíhá?

Nemusíte být pachatelem trestného činu, ba dokonce jej ani plánovat, a přesto se vás může trestní řízení bezprostředně týkat. Stačí, když vám někdo ukradne kolo větší hodnoty, a již jste…

26. 9. 2021
policistka vysvětluje obviněnému pravidla trestního řízení

Jaké jsou zásady a pravidla v rámci trestního řízení?

Bylo proti vám či někomu z vašich blízkých zahájeno trestní stíhání? Může se jednat třeba jen o omyl a vůbec nemusí dojít k odsouzení, ale přesto (či spíše právě proto)…

28. 9. 2021

Jsme členy

Logo Česká advokátní komora logo-apek-male

Znáte nás z médií

Dostupný advokát © 2013-2022