Kdy se jedná o bezdůvodné obohacení?

Dali jste svému kamarádovi peníze za vymalování bytu, které se ale nakonec nekonalo? Zapomněli jste ukončit trvalý příkaz a poslali na cizí účet o splátku víc, než jste měli? Možná vám bude druhá strana tvrdit, že se jednalo o vaše dobrovolné plnění, takže ho nemůžete chtít zpět, ale je to omyl. Druhá strana se tak totiž bezdůvodně obohatila. Co je charakteristické pro bezdůvodné obohacení a jak se domáhat plnění zpět? Poradíme vám.

žena vytahuje bankovky z peněženky, vracení bezdůvodného obohacení
6 minut čtení

Kapitoly článku

Pojem bezdůvodné obohacení

Občanský zákoník upravuje bezdůvodné obohacení v rámci “závazků z jiných právních důvodů”. Jde tedy o závazek mezi dvěma stranami, který ale nevznikl na základě smlouvy. Jedna strana tohoto vztahu má právo požadovat od druhé určité plnění a strana druhá je povinna ho poskytnout. Obě by pak měly poskytnout součinnost k plnění závazku.

“Jiným právním důvodem” není ani vzniklá škoda, která vede k povinnosti náhrady škody a nikoliv vydání bezdůvodného obohacení. Nadto bezdůvodné obohacení předpokládá vždy újmu jedné strany na úkor obohacení druhé, což pro náhradu škody neplatí.

Tip: Obecnými aspekty náhrady škody a postupem pro její řešení jsme se zabývali v samostatném článku.

Chcete se domáhat vydání bezdůvodného obohacení u soudu?

Soudní řízení může být úspěšné, pokud bude po právní stránce pečlivě připravené. Neponechávejte proto nic náhodě a využijte advokátních služeb. Provedeme pečlivou analýzu případu a postaráme se o přípravu žaloby i zastupování u soudu, kde budeme tvrdě vymáhat vaše práva.

Představte si, že jste poobědvali v restauraci. Číšník byl velmi pohotový, prostředí příjemné a oběd vám velmi chutnal. Chcete přidat k ceně oběda obligátních deset procent jako spropitné. Právní důvod máte ale pouze k platbě částky, která je napsaná na účtence. Nedojde tedy náhodou na straně restaurace k bezdůvodnému obohacení?

Občanský zákoník bezdůvodné obohacení rovněž charakterizuje jako platbu bez spravedlivého důvodu. Ačkoliv zde tedy právní důvod není, platba spropitného se dá považovat za spravedlivý důvod a o bezdůvodné obohacení nejde.

Právní důvod se ale přece jen objevuje při bližším vymezení bezdůvodného obohacení, kde jsou nastíněny typické příklady, kdy k bezdůvodnému obohacení může dojít. Může se jednat o získání majetkového prospěchu:

 • plněním bez právního důvodu – neboli takzvané plnění nedluhu. K takovým situacím ovšem musí dojít na základě omylu ochuzeného. Ten například plní omylem jiné osobě, případně plní více než by měl, ale neuvědomuje si to. Jde o typický způsob, kterým k bezdůvodnému obohacení dochází.
 • plněním z právního důvodu, který odpadl – na rozdíl od předchozího případu zde právní důvod (například smlouva) existoval, ale došlo například k odstoupení od smlouvy, a přesto bylo plněno.
 • protiprávním užití cizí hodnoty – jde o příklady, kdy neoprávněně (trestnou činností) získám určitou věc, která mi přinese další prospěch. Například využívám auto, které jsem odcizil.
 • tím, že za někoho bylo plněno, co měl po právu plnit sám – příkladem je situace, kdy má pan Ulč platit určitý dluh, nicméně zaplatí jej za něj pan Diviš, ačkoliv takovou povinnost nemá (nejedná se tedy například o ručitele). V takovém případě sice nedojde k přímému obohacení pana Ulče tak, že by se navýšil jeho majetek, ale dojde k němu tím způsobem, že nenastane snížení jeho majetku, k němuž by plněním po právu došlo. Proto i zde o obohacení hovoříme.

Předpoklady, které musí nastat, aby se jednalo o bezdůvodné obohacení:

 • prospěch neoprávněného nabyvatele a jeho obohacení,
 • újma jiného subjektu,
 • příčinná souvislost mezi získáním obohacení jednoho subjektu a újmou subjektu druhého,
 • obohacení je možno považovat za neospravedlnitelné.

Jak se postupuje v případě bezdůvodného obohacení?

Základním východiskem z takové situace je to, že kdo se na úkor ochuzeného bez spravedlivého důvodu obohatí, musí mu vydat to, oč se obohatil.
Má-li být bezdůvodné obohacení vydáno v penězích a nesplní-li dlužník svoji platební povinnost včas, má věřitel právo požadovat též úroky z prodlení.

Co si ale na druhé straně počneme, pokud nebudeme moci předmět bezdůvodného obohacení vrátit? Například proto, že jej již nemáme? V takovém případě zaplatíme ochuzenému náhradu věci v penězích, ve výši obvyklé ceny.

Pokud se jedná o poctivého příjemce, který se v danou chvíli domníval, že se neobohacuje, ale věc mu po právu patří a věc postoupí dále (daruje ji, či prodá), může vrátit ochuzenému to, co za prodej věci utržil. Pokud si věc nechal, ale v mezičase ji nějakým způsobem opravil či vylepšil, má naopak právo žádat náhradu nutných nákladů, které jsme vynaložili.

Příklad: pan Vrba dostal z e-shopu kromě svého nákupu také kartičku s oznámením, že je šťastný výherce a vyhrává kulmu na vlasy v hodnotě 900 korun. Pan Vrba ovšem nemá ani dlouhé vlasy ani manželku, kterou by mohl dárkem potěšit, a proto kulmu za 500 korun prodá. Když mu později z obchodu zavolají, že se s výhrou spletli a vyhrál někdo jiný, může jim pan Vrba buď vrátit původní hodnotu kulmy, tedy 900 korun, případně to, co získal za její prodej, tedy 500 korun. Nejvíc by se mu ovšem v takovém případě vyplatilo mít manželku, protože kdyby jí kulmu daroval, nemusel by vracet nic.

Žaloba na vydání bezdůvodného obohacení

Nechce-li obohacený vrátit bezdůvodné obohacení dobrovolně, je třeba využít žalobu na vydání bezdůvodného obohacení a obrátit se s ní na soud.

Kdy nevzniká povinnost obohacení vracet?

Zákon dále hovoří o situacích, kdy například k obohacení došlo, ale současně tu nastala okolnost, kvůli níž nevzniká povinnost obohacení vracet.

Plnění dluhu

První takovou situací je, když se jednalo o plnění dluhu. Například když dlužník zaplatil věřiteli předčasně a věřitel platbu přijal, nemůže ji dlužník vymáhat zpět s tím, že zaplatí až později, jak byli domluveni. Stejný princip platí pro plnění promlčeného dluhu. Promlčením dochází sice k oslabení práva věřitele, nicméně toto právo stále existuje. Pokud by si například dlužník nebyl promlčení vědom a dluh splnil, nejde o bezdůvodné obohacení.

Tip: Institut promlčení a promlčecí lhůty pohledávky jsme rozebrali v samostatném článku.

Vědomé plnění nedluhu

Pokud došlo k situaci, že jedna osoba druhé osobě poskytne nějaké plnění, ač ví, že k tomu není nijak povinna ani zavázána, jde z hlediska práva o takzvané vědomé plnění nedluhu, které se nemusí vracet. Důraz je třeba klást na to, že plnitel si je opravdu situace zcela vědom. V praxi bude taková situace velmi obdobná darování.

Neoprávněné užívání cizí nemovitosti

Jak jsme výše uvedli, obecně lze za bezdůvodné obohacení považovat i protiprávní užívání cizí věci, tedy i nemovité věci. Obohacení, tedy jeho finanční vyjádření by v takovém případě byla částka, tedy v tomto případě nájemné, vynakládané obvykle v daném místě a čase na užívání obdobného předmětu nájmu a kterou by nájemce za obvyklých okolností byl povinen platit podle nájemní smlouvy.

Zajímavou a veřejností ostře sledovanou situaci v této souvislosti řešil Nejvyšší soud, který přezkoumával jeden z případů squattingu (tedy neoprávněnému využívání opuštěné nemovitosti). Poměrně překvapivě dospěl ve svém rozhodnutí k závěru, že nemovitou věc nebylo vůbec možné v relevantním období pronajmout, užívací právo k ní tudíž mělo nulovou hodnotu, pročež by ani nemohlo být usuzováno na vznik obohacení subjektu, který ji užíval. Podle něj tedy o bezdůvodné obohacení v tomto případě nešlo.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Žaloba a zastupování u soudu

Potřebujete pomoci s podáním žaloby nebo zastoupením u soudu? Ať spor teprve začíná, nebo už je řízení dávno rozjeté, rádi vám se vším pomůžeme. Provedeme důkladnou analýzu, posoudíme vaše reálné šance a navrhneme další postup. To vše do 48 hodin od objednávky služeb.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 5
hodnoceno: 2 krát

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Filip Rufer, Praha

před 3 roky

Dostupný advokát aktualizoval smluvní podmínky našeho webového portálu studentino.cz, aby byly plně v souladu GDPR. Všechnu komunikaci jsme zvládli online a za rozumnou cenu.

Recenze služby

Jiří Dušil

před 2 roky

Potřeboval jsem poradit s odstoupením od již podepsané smlouvy. Zadal jsem poptávku, druhý den se mi ozval advokát, který se mnou vše probral a doporučil postup. Na základě doporučeného postupu firma odstoupila od smlouvy a já dostal svoje peníze zpět. Mockrát děkuji a přeji firmě Dostupný advokát ať se Vám daří.

Recenze služby

Robin MěPřeciZnáte

před 2 roky

Objednal jsem si revizi NDA pro naši službu a musím přiznat, že Dostupný Advokát je spolehlivá, docela levná a příjemná služba. Navíc jsem vše vyřešil z obýváku.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024