Daňové povinnosti živnostníka v roce 2016 | Dostupný advokát

Daňové povinnosti živnostníka v roce 2016

Obrázek k článku Daňové povinnosti živnostníka v roce 2016

4. 4. 2016 / autor: Ondřej Preuss

Vydali jste se na strastiplnou cestu podnikání „na sebe“? Patrně si věříte a asi vynikáte v tom, co děláte. Můžete však být méně zběhlí v administrativě a možná se nevyznáte v daních, které máte platit. Tento přehled daňových a dalších povinností osob samostatně výdělečně činných by vám měl pomoci soustředit se na to, co vás skutečně živí, co je vaší vášní. Také vám snad nějaké náklady ušetříme.

OSVČ není zaměstnanec

Pokud jste klasický zaměstnanec, daňové otázky nemusíte řešit. Vše za vás udělá váš zaměstnavatel. Jste však skutečně zaměstnanec? Američané říkají: “Vypadá to jako kachna, kváká to jako kachna, chodí to jako kachna – tak to bude nakonec kachna!” Tak by to mělo být i v pracovním právu při výkonu tzv. závislé práce. V praxi to však nemusí platit. Důležité je, jakou smlouvu máte se svým „zaměstnavatelem“ uzavřenu. Pokud jste externista, tak si musíte daňové záležitosti ohlídat sami.

Daň z toho co vyděláte

Berní úřad se snaží popadnout zejména měšec s vaším výdělkem. Spíše však pasivně, aktivní je jen, když mu peníz neodevzdáte sami. Každý živnostník je totiž povinen nejpozději do 1. dubna odevzdat daňové přiznání příslušnému finančnímu úřadu a zaplatit za minulý rok daň, kterou si sám spočte.

Pokud byste využili služeb daňového poradce, můžete daňové přiznání podat až ke konci června.

15% daň se však počítá až ze zisku. Odečíst tedy můžete své reálné náklady nebo místo toho uplatnit tzv. paušál. Můžete však započíst i další úlevy. Například odpočet na manželku, životní pojištění, invaliditu apod.

U jakých příjmů Paušál Maximální výše

Příjmy z řemeslných živností, zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství.

80%

1 600 000 Kč za rok

(uplatní se maximální odchylka 40 % nahoru)

Příjmy z živností volných, vázaných i koncesovaných 60 % 1 200 000 Kč za rok
Příjmů, na které nemáme živnost, například z jiného podnikání dle zvláštních předpisů (advokáti), z poskytnutí autorských či průmyslových práv (patentů) atp. či z jiné samostatné výdělečné činnosti 40 % 800 000 Kč za rok
Přijmy z pronájmu 30 % 600 000 Kč za rok

Představme si např. pana Viktora s příjmem ve výši 600 tisíc korun za rok. Pan Viktor je copywriter, který pracuje doma. Reálné výdaje má tedy minimální a nevyplatí se mu je uplatňovat. Uplatní tedy 60% výdajový paušál. Kolik zaplatí na dani za rok 2015?

Příjmy pana Viktora 600 000 Kč

Výdaje pana Viktora

360 000 Kč (uplatnil 60 % paušál)

Daňový základ 240 000 Kč
Sleva na poplatníka 24 840 Kč
Daň 11 180 Kč

Zdravotní a sociální pojištění

Kromě finančního úřadu se na vás budou sápat i jiné instituce. Například vaše zdravotní pojišťovna napjatě čeká, zda jste správně spočítali zálohy. Na zdravotním pojištění musíte odvést 13,5 % z vyměřovacího základu. Přičemž vyměřovací základ je přesně polovina daňového základu (viz výše). Zdravotní pojištění však musí být zaplaceno alespoň z minimálního vyměřovacího základu. Ten byl pro rok 2015 159 666 Kč.

Ukažme si to opět na panu Viktorovi.

Příjmy pana Viktora 600 000 Kč

Výdaje pana Viktora

360 000 Kč (uplatnil 60 % paušál)

Daňový základ 240 000 Kč
Vyměřovací základ 159 666 Kč (uplatní se minimum)
Zdravotní pojištění 21 555 Kč

Minimální měsíční záloha pro rok 2016 je stanovena na 1 823 Kč (v roce 2015 to bylo 1 797 Kč). Zálohy nemusíte platit, pokud máte i nějaký pracovněprávní příjem jako „vedlejšák“. Na konci roku se Vám to však stejně sečte.

Odvody na sociální pojištění jsou nejkomplikovanější, odvíjejí se od příjmů v minulém roce a také od charakteru příjmu.

Daň z přidané hodnoty

DPH je asi nejmocnější nástroj státu, jak si zajistit příjem. Princip této daně je kouzelný.

Ukažme si to na příkladu. Pan Radovan zakoupí od svého dodavatele zboží za 1150 Kč – z toho 1000 Kč tvoří cena zboží a 150 Kč tvoří DPH (15 % ve snížené sazbě třeba na potraviny). 150 Kč tedy odvede státu. Radovan pak zboží rozprodá svým odběratelům za 1725 Kč. Z toho 1500 Kč činí cena zboží a 225 Kč DPH. Při vyčíslení daně tak Radovan od DPH na výstupu (225 Kč) odečte DPH na vstupu (150 Kč) a odvede rozdíl: 75 Kč.

Běžná sazba DPH pro živnostníky je však 21 %.

Registrovat se k DPH může každý, někdy je možnost odečtů totiž výhodná. Povinně to však musí udělat ti, jejichž obrat je za 12 měsíců vyšší než 1 000 000,- Kč.

K DPH je nutné se hlásit buď měsíčně či čtvrtletně a nově je potřeba zároveň podávat tzv. kontrolní hlášení, tedy přehled všech vystavených i obdržených faktur.

Silniční daň

Aby toho nebylo málo - používáte-li auto pro své podnikání, musíte za něj platit ještě silniční daň. Platíte ji však jen za ty měsíce, ve kterých jste auto skutečně používali.

Přiznání je potřeba podávat čtvrtletně (do 15. dubna, pak do 15. července atd.). Výše daně je odvozena od výkonu auta i jeho stáří (data registrace). Osvobozeny jsou osobní auta jezdící na alternativní pohon (například elektrický, hybridní, na plyn).

Ostatní daně

Kromě výše uvedeného se můžete těšit ještě na další poplatky a místní daně. Mezi ně patří daň z nemovitostí, poplatek za komunální odpad, daň z užívání veřejného prostranství (např. festivaly) atd.

Při placení daní nevěšte hlavu a berte to s humorem. Ostatně krásně to řekl slavný americký soudce Oliver Wendel Holmes: „Daně platím rád, kupuji si za ně civilizaci“.


Co pro vás můžeme udělat Právník na 6 měsíců Právník na 12 měsíců
Konzultace s právníkem k jakékoli právní otázce. Hodiny jsou volně převoditelné do dalšího měsíce.3 hodiny měsíčně7 hodin měsíčně
Sepsání nebo kontrola smlouvy nebo jiného právního dokumentu
Zastoupení při jednání s protistranou nebo u soudu či úřadu
Sepsání obchodních podmínek za zvýhodněnou cenu — popis služby
Doba trvání služby od objednání6 měsíců12 měsíců
Konečná cena služby — službu čerpáte i hradíte měsíčně, proto při objednávce platíte pouze cenu prvního měsíce.6 × 2900 Kč vč. DPH12 × 6300 Kč vč. DPH
Konečná cena včetně DPH29002396,56 Kč bez DPH63005206,32 Kč bez DPH

Ohodnoťte tento článek:

Mohlo by vás také zajímat: