Jak se ochránit před dluhy v manželství?

Máte podezření na nedořešenou finanční situaci svého partnera či partnerky, nebo o ní nemáte ani velmi orientační přehled? Vaše drahá polovička podniká a vy se obáváte, že budete ručit za její případné dluhy z podnikání svým vlastním majetkem? Jak se v takových případech můžete efektivně chránit?

smutný manželský pár řeší dluhy v manželství
6 minut čtení

Kapitoly článku

Z advokátní praxe:

Pan Robert se před několika lety obrátil na kancelář Dostupného advokáta s dotazy týkajícími se vhodné právní formy a založení cestovní agentury. Spolu s ním přišla i jeho snoubenka Eva, která svého partnera podporovala ve všem, včetně jeho nového podnikatelského plánu. Jako opatrnější z páru ale současně chtěla mít jistotu, že její (či spíše jejich společný) majetek bude v bezpečí, i kdyby doba zrovna rozvoji cestovní agentury nepřála, nebo podnikatelský plán nevyšel.

Vzhledem k plánovanému sňatku jsme tedy snoubencům rovněž doporučili uzavření předmanželské smlouvy, navrhli její obsah a zprostředkovali její uzavření u notáře tak, jak předpokládá zákon. Před časem jsme k tomuto případu získali také zpětnou vazbu. Bohužel doba covidových lockdownů a zákazů cestování přála spíše zavedeným a stabilním cestovním kancelářím a agenturám, což nebyl případ agentury pana Roberta. Cestování po světě bylo znemožněno, zákazníci hromadně zájezdy rušili, pan Robert se ocitnul nejprve bez prostředků a posléze i do značných dluhů. Oba manželé následně zpětně kvitovali s povděkem tip na uzavření předmanželské smlouvy, která ochránila jejich majetek, včetně společného bydlení před exekucí.

Chcete ochránit partnera od možných turbulencí ve svém podnikání?

Obraťte se na nás a my vám poradíme, jak můžete svůj majetek zajistit. Připravíme pro vás předmanželskou smlouvu a zprostředkujeme její právní formu notářského zápisu dle zákona. To vše v řádu několika dní.

Jak je to s dluhy za trvání manželství?

Společné jmění nezahrnuje jen majetek, ale také dluhy. Pokud si tedy s manželkou vezmete společně půjčku, nebo hypotéku, bude i tento závazek ve společném jmění. Společný dluh ovšem vznikne i ve chvíli, kdy se zaváže jen jeden z manželů, například koupí na splátky novou televizi. Pokud by šlo o skutečně velký závazek typu půjčky na nové auto a druhý z manželů by o něm neměl tušení a posléze s ním nesouhlasil, pak bude takový závazek výhradním dluhem toho z manželů, kdo jej učinil (a musí ho splatit z vlastních prostředků).

Co obnáší předmanželská smlouva?

Předmanželská smlouva je dokument, který mohou uzavřít snoubenci, případně v podobě manželské smlouvy i manželé, kteří mají zájem upravit to, zda budou mít jako manželé společný majetek a co do něj bude patřit, nebo zda budou mít každý zcela oddělené jmění. Týká se ovšem skutečně jen majetku. Je-li uzavírána snoubenci, pak začíná platit okamžikem uzavření manželství. Předmanželskou smlouvou lze společné jmění manželů nejenom zúžit, ale také rozšířit a zvolit, kdo a jak smí s majetkem nakládat.

Tip: obecnými náležitostmi a postupem při uzavírání předmanželské smlouvy jsme se zabývali v našem článku na blogu.

Ochrana partnerů dlužníků

To, že se někomu nevydaří například podnikání nebo se vinou jiných nepříznivých okolností zadluží, se může stát téměř každému. V České republice počty dlužníků i exekucí stále narůstají a dle statistik s tím ruku v ruce narůstá i počet předmanželských smluv. Pokud se osoba, která dluží větší obnos peněz, či je přímo postižena exekucí, chce za dané situace vdát či oženit, nemusí být radostné chvilky druhého z manželů zakaleny vidinou, že se sám dostane do podobné situace. Řešením je právě předmanželská smlouva, která majetek dlužníkova partnera ochrání.

Tip: Vést si pečlivě účetnictví a schovávat faktury a účtenky se vyplatí asi každému. Vstupujete-li ovšem do manželství s člověkem, který má dluhy nebo provozuje riskantní podnikání, vezměte si toto doporučení skutečně k srdci. Může se vám hodit ve chvíli, kdy budete dokládat, že jste si konkrétní věc pořídili za vlastní peníze a nenáleží zadluženému manželovi, případně není součástí společného jmění manželů. Prokázat můžete i původ v hotovosti v domácnosti, například tak, že si uschováte potvrzenku o výběru z účtu, na němž máte pouze své vlastní peníze.

V situaci, kdy je předmanželská smlouva uzavírána především s ohledem na existující či potenciálně očekávatelné dluhy, lze také doporučit její zapsání do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu. Do něj může zapsat smlouvu notář. Výhodou je vyšší ochrana majetku manželů. V případě exekuce, která směřuje na jednoho z manželů, musí exekutor prověřovat existenci takové smlouvy a jejím obsahem se musí řídit. Stejně tak se lze vždy dovolat účinnosti takové smlouvy vůči třetím osobám, a to i když nebyly s jejím obsahem seznámeny. Majetek druhého z manželů je tak zabezpečen.

Pokud byste smlouvu neuveřejňovali, pak byste měli třetí osoby a zejména pak exekutora s obsahem takové smlouvy seznámit a smlouvu doložit.

Tip: Pokud nesouhlasíte s tím, co exekutor zahrnul do soupisu majetku, můžete svůj majetek ochránit bránit návrhem na vyloučení věci ze soupisu majetku. Blíže jsme se tomuto tématu věnovali v našem článku.

Vztahem dluhů jednoho z manželů a jejich placení druhým z manželů se zabýval v jednom ze svých judikátů Nejvyšší soud. Ten konstatoval, že “účelem manželství nemůže být placení dluhů druhého manžela, vzniklých před uzavřením manželství; opak by byl v extrémním rozporu s principy spravedlnosti, neboť by vedl k nepřijatelnému posílení práva věřitele na úkor manžela dlužníka.” Pokud tedy věřitel vymáhá dluh, který vznikl před uzavřením manželství dlužníka, a v nemá vůči snoubenci či snoubence dlužníka žádné pohledávky v okamžiku, kdy je smlouva uzavírána, pak jeho práva nemohou být uzavřením předmanželské smlouvy nijak porušena či dotčena. Nejvyšší soud připustil, že také ochrana třetích osob před jednáním manželů zamýšlejícím krácení práv věřitelů je nepochybně legitimní, není však žádný racionální argument pro to, aby založení manželství mělo vést k možnosti vést exekuci i na majetek manžela nabytý před manželstvím.

Tip: Někteří exekutoři se dlužnou částku snaží vymoci z jakéhokoliv dostupného majetku a překračují tím někdy i hranice předmanželských smluv. Může jít i o nevědomý postup, který nerozlišuje, co spadá do společného jmění manželů a co je z něj vyloučeno. Pokud dané jednání pokračuje, ačkoliv byl exekutor seznámen s obsahem předmanželské smlouvy, pak doporučujeme rychlý zásah s pomocí advokáta. Chcete-li vědět, jak má exekutor správně postupovat a co můžete sami dělat, pokud s jeho postupem nesouhlasíte, prostudujte si náš článek na toto téma.

Ochrana věřitelů

Zákon ale pamatuje i na práva věřitelů. A to tak, že se snaží odlišit účelové uzavírání předmanželských smluv. Podle zákona platí, že zavázal-li se jeden z manželů v době, od které do změny nebo vyloučení zákonného majetkového režimu (smlouvou manželů nebo rovněž rozhodnutím soudu) uplynulo méně než šest měsíců, může být pohledávka jeho věřitele uspokojena ze všeho, co by bylo součástí společného jmění, kdyby ke smlouvě manželů nebo k rozhodnutí soudu nedošlo. I v případě, že je tak vůči věřiteli jednoho z manželů, jehož pohledávka vznikla ještě před modifikací společného jmění, tato úprava smluvního režimu společného jmění účinná, protože se svým obsahem ani účelem nedotýkají jeho práv.

Co když není předmanželská smlouva uzavřená?

Pokud jste se ocitli v některé z výše popsaných situací a nyní přemítáte, co si lze počít, když jste na předmanželskou smlouvu za svobodna nemysleli, nemusíte mít obavy.

Jak jsme výše zmínili, i za trvání manželství lze obdobnou smlouvu uzavřít a společné jmění manželů zúžit. Nelze tak pochopitelně činit zpětně ke vzniku manželství, ale týkat se bude veškerého majetku nabytého po jejím uzavření.

I v případě, že žádnou obdobou smlouvu uzavřenou nemáte platí, že žádný z manželů neručí svým výlučným majetkem (tedy zděděnými prostředky, dary či majetkem nabytým před sňatkem) za dluhy manžela či manželky.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Předmanželská smlouva

Připravíme vám předmanželskou smlouvu na míru vaší situaci. Obdobnou smlouvu vám můžeme připravit i za trvání manželství a společné jmění manželů zúžit. To vše do pěti pracovních dnů a za předem stanovenou cenu.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Jana Vičanová

před 3 roky

Advokátní služby online – nejprve jsem si myslela, že servis využiju ke zodpovězení jednouchého právního dotazu. Záhy jsem však zjistila, že můžeme cestou telefonu, Skypu a internetu vyřešit naprosto vše. DA mi vytrhl trn z paty – coby matka dvou dětí s prací na plný úvazek jen stěží hledám čas, ušetřila jsem však čas i (zobrazit více) finance za cesty, a to za naprosto profi přístup. Vřele doporučuji!

Recenze služby

Tomáš Dastych

před 10 měsíců

Službu jsem opakovaně využil s maximální spokojeností. Mohu doporučit.

Recenze služby

Luboš Zeman

před 9 měsíců

Obrátil jsem se o právní poradu – moje žádost byla vyřízena velmi rychle, kvalitně a hlavně kvalifikovaně. Všichni byli milí a ochotní. Mohu jen doporučit!

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024