K čemu slouží předmanželská smlouva? | Dostupný advokát

K čemu slouží předmanželská smlouva?

Stále více párů dnes ještě před uzavřením manželství sepisuje předmanželskou smlouvu. Víte, k čemu taková smlouva slouží a co vše může obsahovat?
Obrázek k článku K čemu slouží předmanželská smlouva?
5 minut čtení
Ondřej Preuss
8. 4. 2019

Co lze upravit předmanželskou smlouvou?

Zákon pojem předmanželská smlouva nezná, běžně se však používá pro úpravu budoucího majetkového režimu snoubenců. V takové smlouvě si tedy partneři mohou upravit to, zda budou mít jako manželé společný majetek, co tam bude patřit, nebo zda budou mít každý zcela oddělené jmění. V předmanželské smlouvě nelze upravovat třeba to, komu připadnou děti po rozvodu, nebo kdo bude platit jaké výživné. Týká se skutečně jen majetku.

Společné jmění manželů, nebo raději jmění oddělené?

Pokud jde o majetek manželů, existují dvě hlavní kategorie. Tzv. zákonný majetkový režim mají všichni ti manželé, kteří se vzali a žádnou smlouvu neuzavřeli. U těchto manželů automaticky po svatbě vzniká společné jmění manželů. Ve společném jmění je veškerý majetek, který manželé po svatbě nabyli (tedy například to, co si jeden z nich, nebo oba dohromady zakoupili), ale patří sem i dluhy (například půjčka jednoho či obou z manželů). Ze společného jmění existují výjimky. Nepatří sem například majetek, který slouží osobní potřebě, nebo majetek nabytý děděním a darem. Do společného jmění nepatří také například velké půjčky jednoho z manželů, se kterými druhý z manželů nesouhlasil.

Druhou kategorií je smluvený majetkový režim. Pokud se snoubenci či manželé rozhodnou, že nechtějí mít společné jmění manželů, nebo ho chtějí určitým způsobem upravit, mohou za tím účelem uzavřít smlouvu. Když takovou smlouvu uzavřou snoubenci, mluvíme o předmanželské smlouvě.

Možnosti předmanželské smlouvy

Řekli jsme si, že předmanželská smlouva mění zákonný režim majetku manželů. Změnit ho může některou ze čtyř možností. Pokud zvolíte režim oddělených jmění, budete po svatbě dál každý mít svůj vlastní majetek a svoje vlastní dluhy. Když si koupíte byt dohromady, budete jej mít ve spoluvlastnictví s určenými podíly. Krkolomně je nazvaná druhá možnost, která odkládá vznik společného jmění ke dni zániku manželství. Když zvolíte tento režim, budete celou dobu manželství každý nabývat „za svoje“ a můžete s těmito věcmi sám nakládat, a to až do okamžiku zániku manželství. Teprve ve chvíli, kdy je manželství rozvedeno, nebo zanikne třeba smrtí jednoho z manželů, vše, co si pořídili během manželství, spadne do společného jmění a to se musí vypořádat podle toho, co tam na konci manželství „zbylo“. Tato možnost se moc nevyužívá. Další dvě možnosti v zásadě dovolují, aby snoubenci něco ze společného jmění vyňali, nebo tam naopak zařadili něco, co by tam dle zákona nespadalo. Společné jmění se tedy může zúžit, nebo rozšířit. Například když si jeden z partnerů ještě před svatbou koupí dům, do kterého chce druhý ze snoubenců po svatbě investovat, mohou se dohodnout, že dům bude zařazen do společného jmění.

Odpověď od advokáta

Hledáte odpověď na konkrétní právní otázku? Napište nám ji a do 48 hodin budete mít k dispozici odpověď od některého z našich advokátů. Máme specialisty na všechny oblasti práva a garantujeme tak vysokou odbornost. Zaplatit můžete až po poskytnutí služby.

Jak smlouvu sepsat?

Předmanželská smlouva musí být sepsána ve forma notářského zápisu, tedy ještě před svatbou musíte navštívit notáře. Je jedno, jestli smlouvu necháte sepsat rok, nebo týden před sňatkem. V každém případě smlouva začne platit, až ve chvíli, kdy se vezmete. Smlouvu můžete nechat notářem zapsat do Seznamu smluv o manželském majetkovém režimu. Není to sice povinné, ale je to výhodné, protože pak nemusíte smlouvu předkládat při každé půjčce, anebo při exekuci. Banka i exekutor si musí informace ze seznamu zjišťovat. Pokud tedy budete mít oddělené jmění a váš manžel se ocitne v exekuci, exekutor je povinen si ověřit v seznamu, zda tam máte předmanželskou smlouvu zapsanou.

Hlavní je ochrana před dluhy

A tím se dostáváme k hlavnímu důvodu, proč předmanželskou smlouvu uzavírat. Jsou i tací, kteří již za sebou mají rozvod a nechtějí v dalším manželství zažít tahanice o majetek. Proto zvolí radši oddělené jmění, aby byli více nezávislí a i případný rozvod byl snazší. Někdo chce také ochránit svůj majetek třeba pro potomky z předchozího manželství. Většina snoubenců, kteří předmanželské smlouvy uzavírají, se však chce chránit před dluhy toho druhého. Zejména pokud jeden ze snoubenců již dluhy má, anebo chce třeba podnikat, je vhodné, aby před svatbou předmanželskou smlouvu uzavřel. Druhý z manželů bude v případě exekuce chráněn. V případě, kdy ani jeden ze snoubenců nemá větší majetek (anebo mu nevadí se o něj případně dělit) a ani jeden nehodlá podstupovat rizikové podnikání či si brát neuvážené půjčky, se může předmanželská smlouva jevit jako zbytečná.

Nevíte, zda je pro vás předmanželská smlouva výhodná? Nebo jste již manželé, ale stejně byste nyní rádi majetek oddělili? Jsme připraveni na veškeré vaše otázky ohledně (před)manželských smluv.

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Odpověď od advokáta

Hledáte odpověď na konkrétní právní otázku? Napište nám ji a do 48 hodin budete mít k dispozici odpověď od některého z našich advokátů. Máme specialisty na všechny oblasti práva a garantujeme tak vysokou odbornost. Zaplatit můžete až po poskytnutí služby.

od 1500 Kč
Chci pomoct
Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Líbil se vám článek?
Sdílejte ho s přáteli

Jsme členy

ČAK logo

Znáte nás z médií

Dostupný advokát © 2013-2019