Mám za dveřmi exekutora, co mohu dělat?

Ohlásil se vám exekutor a hrozí vám zabavování majetku, auta a obstavení účtu? Co lze v takovou chvíli dělat, jaká jsou vaše práva a naopak co smí a nesmí s vaším majetkem dělat exekutor? Poradíme vám.

Starší muž vyhlíží kukátkem exekutora za dveřmi
7 minut čtení

Kapitoly článku

Když exekutor zvoní za dveřmi

Toho, že by vám exekutor zazvonil u dveří zničehonic, se běžně obávat nemusíte. Pokud vybíráte schránku a komunikujete s úřady a věřiteli, pak byste o tom, že se “něco” chystá, jistě věděli. Exekuci samotné zpravidla předchází výzvy od věřitele (tedy toho, komu dlužíte peníze či nějakou službu). Pokud zůstanou bez odezvy, obrací se věřitel na soud, aby mu pomohl domoci se svých práv. V této fázi lze pak ještě exekuci odvrátit. Je pouze nezbytné komunikovat a jednat. Pakliže získá věřitel platební rozkaz či rozsudek soudu, může se obrátit na exekutora, který požádá soud o pověření a nařízení exekuce. O všech těchto krocích musíte být informováni.

Tip: Jak předcházet exekuci a jaké jsou možnosti obrany jsme detailně rozebrali v jiném článku.

Pakliže již vstoupíte do kontaktu s exekutorem, i tady lze více než doporučit aktivní komunikaci, a ideálně slušnou formou. Je sice možné, že je momentálně exekutor ta nejnenáviděnější osoba ve vašem životě, ale vězte, že v jednu chvíli získá také nad vaším životem jistou moc. Pokud jej budete zahrnovat nadávkami a posílat výhružné dopisy a poté si vzpomenete, že by se vám hodil splátkový kalendář, naději na úspěch mít spíše nebudete.

V každém případě exekutora kontaktujte co nejdříve a začněte s ním domlouvat možnosti úhrady dluhu. Veškerá komunikace se doporučuje písemně, prostřednictvím datové schránky či e-mailem s elektronickým podpisem.

Na co vše lze provést exekuci?

Exekuci si mnozí představují skutečně jako pověstné zazvonění, po kterém vám v bytě zůstane jen matrace a dvoje šaty a boty. Exekuce prodejem věci je ale až téměř nejzazší možnost a do takových extrémů určitě nezachází. V realitě existuje více způsobů exekuce a pro exekutora bude jednak vždy snazší “odebrat” něco z účtu či mzdy dlužníka, než zkoušet prodat jeho majetek. Hlavní slovo má ale zákon, který posloupnost jednotlivých metod stanovuje. Jaké možnosti tedy exekutor teoreticky má? Může provést exekuci

 • srážkami ze mzdy a jiných příjmů,
 • přikázáním pohledávky (zde jde o tzv. obstavení účtu),
 • postižením obchodního závodu,
 • správou nemovité věci,
 • pozastavením řidičského oprávnění,
 • prodejem movitých věcí,
 • prodejem nemovitých věcí.

Prodej movitých věcí je přitom ze všech možných metod až na předposledním místě. na posledním pak zákon předpokládá prodej nemovitosti, v níž dlužník bydlí.

Tip: Žádný způsob exekuce není příjemný, exekuce prodejem věcí však vzbuzuje nejvíce emocí. Jak probíhá exekuční prodej a dražba movitých věcí si můžete přečíst v našem dalším článku.

Srážky ze mzdy a jiných příjmů

Exekuce může postihnout část mzdy, ale také další příjmy jako je nemocenská, mateřská, důchod, invalidní důchod, stipendium, podpora v nezaměstnanosti, rodičovský příspěvek nebo přídavky na děti. Nezapomínejte, že exekuce se může dotknout i financí manžela či manželky.

V případě srážek ze mzdy či jiných příjmů ovšem existuje nezabavitelné minimum. To se odvíjí od rodinné situace (počet dětí a manžel či manželka) a také od výše mzdy. Pro konkrétního dlužníka jej lze jednoduše spočítat prostřednictvím kalkulaček na internetu.

Dojde-li také k obstavení účtu, nelze z něj strhnout částku ve výši trojnásobku životního minima. Tu si může dlužník jednorázově vybrat. Pokud ale dojde ke kombinaci obstavení účtu a srážek ze mzdy, zákon nabízí možnost zřídit si chráněný účet. Na něj je zasílána zbylá část mzdy, tedy zmíněné nezabavitelné minimum, se kterým pak lze běžně disponovat.

Tip: Detailně jsme se exekucí srážkami ze mzdy zabývali v našem článku.

Exekuce na pozastavení řidičského oprávnění

Nařizuje se pouze v případě vymáhání výživného (tedy alimentů) na dítě.

Exekuce správou nemovitosti

Jde o případ, kdy dlužník například vlastní další byt, který pronajímá. Soud tak v rámci výkonu správy nemovitosti může přikázat nájemci, aby nájemné skládal na jím určený účet a zakáže je poskytovat dlužníkovi, případně provádí jiná opatření (teoreticky může také nájem za podmínek stanovených zákon vypovědět a sjednat nový, výhodnější apod.).

Exekuce prodejem movitých věcí

Pokud není možné provést exekuci na plat, event. jiné příjmy dlužníka, může nastoupit exekuce prodejem věcí (tvz. mobiliární exekuce). Důležitou roli zde hraje moment překvapení. Proto je dlužníkovi usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí doručováno až při provádění exekuce, aby nemohl předem z bytu odnést vše, co má vyšší hodnotu. Samozřejmě ale nelze prodat cokoliv, co exekutorovi přijde pod ruku. Určité věci jsou z prodeje zákonem vyloučeny. Týká se to běžného oblečení, stejně jako běžného vybavení domácnosti (stůl, židle kuchyňská linka a nádobí, vařič, pračka apod.), pokud toto nepřesahuje svou obvyklou hodnotu. Exekutor dlužníkovi dále nesmí odnést jeho léky a nezbytné zdravotnické potřeby či pomůcky – hole, vozík apod., dále potřeby, které dlužník nebo členové rodiny potřebují ke studiu nebo výkonu povolání. Patří sem i různé osobní věci jako fotografie, písemnosti, svatební šaty, medaile, ale také snubní prsteny. Děti nepřijdou ani o své hračky či mazlíčky, stejně jako učebnice a studijní literaturu.

Řešíte svůj problém týkající se exekuce?

Svůj problém nám popište a do 48 hodin vám náš advokát připraví odpověď.

Exekuce prodejem nemovitostí

Prodej nemovitých věcí je až v předposlední kategorii, k níž exekutor v exekuci přistupuje, resp. v poslední, pakliže jde o nemovitosti, v níž má dlužník trvalý pobyt. Jako nepostižitelnou lze chápat nemovitost, v níž má dlužník trvalý pobyt, v případě dluhů nižších než 100 000 Kč.

Tato výjimka, resp. limit se ovšem neuplatní u dluhů z výživného, pohledávky za náhradní výživné nebo pohledávky náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví či trestným činem, neboť by to odporovalo dobrým mravům.

Čím se musí exekutor řídit?

Exekutor má povinnost nezávislosti, vázanosti Ústavou, zákony a dalšími právními předpisy či rozhodnutími soudu. Musí nechat zhotovit znalecký posudek na cenu nemovitosti, pokud se má prodat v dražbě a respektovat postup exekučního řízení předepsaný zákonem.

Značná část práce exekutora spočívá ve zjišťování možných příjmů a majetku dlužníka. Různé instituce mají povinnost poskytnout mu součinnost. Mimo jiné například Česká pošta musí exekutorovi sdělit totožnost lidí, kteří si u ní pronajímají poštovní přihrádky nebo jiná doručovací místa, údaje o počtu došlých zásilek, případně také souhrn peněžních prostředků, které přicházejí dlužníkovi poštou. Součinnost se týká také České správy sociálního zabezpečení, stavebních i zdravotních pojišťoven, penzijních fondů. policie a mnoha dalších institucí.

Čím se řídí dlužník a kde si může stěžovat?

Dlužník by měl ve svém vlastním zájmu (ačkoliv se mu to tak nemusí úplně jevit) spolupracovat s exekutorem, poskytovat součinnost, neměl by zatajit žádný příjem, v případě jakýchkoliv změn (zaměstnání, bydliště) by měl tuto skutečnost nahlásit.

Pokud nesouhlasí s postupem exekutora, může podat stížnost k Exekutorské komoře České republiky. Je ale vhodné mít v ruce důkaz, který jeho slova podpoří. V případě, že se stížnost týká soupisu majetku, doporučuje se pořídit si z průběhu celé akce také záznam. Dalším orgánem, na který je teoreticky možné se obrátit s písemným podnětem, je Ministerstvo spravedlnosti ČR, které nad exekuční činnosti vykonává státní dohled. Nutno ale dodat, že podaná stížnost exekuci nezastaví.

Jak je to s exekucí a dědictvím?

Časté dotazy, které dostáváme ohledně exekuce, se týkají dědictví. I majetek nabytý v dědictví může podlehnout exekuci a exekutor se na něj s vysokou pravděpodobností zaměří. Je-li jeden z dědiců v exekuci, rodině se zpravidla nelíbí, že část rodinného majetku zmizí v nenávratnu a tlačí na něj, aby se své části dědictví vzdal. To sice v rámci dědického řízení může, nicméně exekutor s jeho krokem patrně nebude souhlasit a bude jej považovat za úmysl zkrátit věřitele. Takový krok patrně napadne a může tak udělat nejpozději do tří let.

Vyplacení exekuce

Pokud dlužník zajistil peníze na zaplacení vymáhané částky, je její zaplacení samozřejmě nejjednodušším ukončením exekuce. Celková vymáhaná částka je uvedena na exekučním příkazu. Oznámení o skončení exekuce zašle exekutor dlužníkovi po právní moci konečného příkazu k úhradě nákladů exekuce, ovšem pouze na jeho žádost. Jakmile dojde k úplnému uhrazení pohledávky, zaniká exekutorovo oprávnění a celá exekuce.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Tomáš Václavík

před 10 měsíců

Všem vřele doporučuji. Profesionalita, ochota.

Recenze služby

Из KZ в CZ ЧЕХИЯ.МИГРАЦИЯ.

před 10 měsíců

Díky za pomoc v řešení problému. Skupina profesionálních advokátů.

Recenze služby

Michal D.

před 7 měsíců

Rychla odpoved (telefonicky kontakt s pravnikem). Navrhli nekolik variant reseni, serazeno dle pomeru vykon / cena. Rozumne vysvetleno, nic netlacili.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024