Ondřej Preuss
Konzultace s advokátem
Máme 1 variantu řešení vašeho problému
Zobrazit

Vyhledejte své předky pomocí DNA – co na to GDPR?

Od května loňského roku se hojně hovoří o ochraně osobních údajů jako jsou jména, rodná čísla, tváře atp. Jak je to ale s takovou lidsko DNA?

Vědkyně u mikroskopu s pipetou
4 minuty čtení
11. 6. 2019

DNA je prostředek pro získání tzv. genetických údajů o jednotlivci. Ty jsou z pohledu GDPR velmi důležité, protože umožňují získat o jednotlivci informace, které jinak není možné získat, zejména pak o fyziologii člověka a o jeho zdraví.

Ještě před přijetím GDPR také označil DNA za mimořádně citlivý zdroj osobních údajů Evropský soud pro lidská práva, když v roce 2008 rozhodoval o britské legislativě, která umožňovala uchovávání vzorků DNA u osob, které byly zadrženy, ale následně zproštěny obvinění ze spáchání trestného činu.

Proto jsou genetické údaje zahrnuty v GDPR do zvláštní kategorie osobních údajů, které se také označují jako citlivé osobní údaje (mimo jiné jsou zde podobně zahrnuty údaje o zdravotním stavu, sexuální orientaci, náboženském vyznání apod.). Ty mají stanovený přísnější režim zpracování – jako pravidlo je jejich zpracování zcela zakázáno; GDPR pouze stanoví několik málo výjimek, mimo jiné v případě, že jednotlivec udělí k zpracovávání takových genetických údajů výslovný souhlas pro přesně stanovené účely.

Služby, které dohledají Vaše předky pomocí DNA

Jelikož se objevuje veliké množství služeb, které pomocí Vašeho DNA vyhledá Vaše předky, vyvstává současně i spoustu otazníků, co se týče ochrany osobních údajů. Pokud se někdo rozhodne pro DNA analýzu, musí si být vědom toho, že poskytuje cizímu subjektu prakticky ty nejcitlivější údaje, které o něm existují; s tímto budou vždy spojena nějaká rizika. Například společnost MyHeritage, což je zahraniční společnost zabývající se DNA testy a zjišťováním příbuzných a etnickým původem. Zde je například poněkud problematické, že se jedná o zahraniční subjekt, který vzorky posílá do USA, ale zároveň nemá například dostatečnou podporu v zemi, kde nabízí své služby. V případě MyHeritage je dále problémem její dosavadní přístup k ochraně os. údajů; např. v loňském roce u ní došlo k masivnímu úniku osobních údajů. U jiné podobné služby např. vyvolala kontroverzi dohoda, na základě které získala velká farmaceutická firma přístup k některým údajům poskytnutým klienty. I proto je nutné jakoukoliv tuto službu využívat s vědomím rizik, která mohou nastat.

Jak je to s odesíláním vzorků DNA do zemí mimo EU?

Konzultace s advokátem

Hledáte odpověď na konkrétní právní otázku? Napište nám ji a do 48 hodin budete mít k dispozici odpověď od některého z našich advokátů. Máme specialisty na všechny oblasti práva a garantujeme tak vysokou odbornost.

Jak je to s odesíláním vzorků DNA do zemí mimo EU?

Podle GDPR platí, že jakékoliv předání osobních údajů do třetí země (tj. nečlenského státu EU), kdy osobní údaje jsou předávány mj. za účelem dalšího zpracování, včetně uložení, musí být podmíněno tím, že je v takové zemi dostatečná úroveň ochrany osobních údajů, popřípadě, že existují dostatečné záruky, že předáním osobních údajů do takové země nebude ohrožena ochrana osobních údajů jednotlivce. V tomto směru je také GDPR stanovena povinnost o takovém přenosu informovat jednotlivce (zejména o záměru poskytovat osobní údaje do třetí země a o úrovni ochrany), není však nutné vždy odkazovat na konkrétní legislativu o ochraně osobních údajů v dané zemi.

Vzhledem k USA bylo Evropskou komisí vydáno rozhodnutí, které stanovilo podmínky, za kterých je úroveň ochrany při zpracovávání os. údajů americkými společnostmi dostatečná, aby mohly tyto transfery osobních dat probíhat bez nutnosti poskytovat další podrobné záruky. Toto rozhodnutí, nazývané také „Privacy Shield“ ale není bez kontroverzí; jeho předchůdce, tzv. rozhodnutí „Safe Harbour“ zrušil Soudní dvůr EU mj. ve světle aféry s Edwardem Snowdenem a současné rozhodnutí už bylo také (byť zatím neúspěšně) napadeno před Soudím dvorem EU. V rámci „Privacy Shield“ režimu se americké společnosti zapisují do seznamu subjektů, které se dobrovolně zavázaly k dodržování zásad ochrany os. údajů. Pokud společnost v tomto seznamu není, je možné předávat osobní údaje jenom za splnění podrobných záruk vyžadovaných GDPR.

Když společnost uvádí, že osobní údaje uživatelů zpřístupní třetím stranám například při akvizici společnosti, kdy veškerá její aktiva či akcie budou předmětem nabytí nebo prodeje – osobní údaje pak budou jedním z převáděných aktiv. Je to možné?

Zde je podstatné zmínit, že osobní údaje o jednotlivcích nejsou „aktiva“ žádné společnosti, nejedná se o její majetek ani tyto údaje nevlastní. Z koncepce GDPR poměrně jasně vyplývá, že jednotlivec nemůže svá osobní data „prodávat“ jakékoliv společnosti, pouze dává souhlas k tomu, aby tato společnost za určitých podmínek (od účelů a způsobů zpracování, až např. po dobu uchování) jeho údaje zpracovávala – v zásadě je společnosti pouze „propůjčuje“ a může svůj souhlas kdykoliv odvolat zpět a např. požadovat vymazání osobních údajů již poskytnutých.

Proto je také tato část smluvních podmínek spíše nedostačující – není dostatečně vyjasněno, jaké osobní údaje budou zpřístupněny a komu přesně a za jakých podmínek (např. bude se jednat pouze o údaje typu jméno a příjmení nebo rovnou i vzorky DNA, příp. dojde ke zpřístupnění teprve tomu, kdo společnost koupí, nebo i „zájemcům“ v rámci procesu vyjednávání atd.).

blogRightBoxTop

Nechte si poradit od právníků online

  • Vše zvládneme on-line
  • Požadavky řešíme do druhého dne
  • Předem víte, kolik zaplatíte
  • Zkušený tým 6 specialistů

Váš případ posoudíme a navrhneme, jak ho vyřešit za 390 Kč.

Zbývá 500 znaků

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Konzultace s advokátem

Hledáte odpověď na konkrétní právní otázku? Napište nám ji a do 48 hodin budete mít k dispozici odpověď od některého z našich advokátů. Máme specialisty na všechny oblasti práva a garantujeme tak vysokou odbornost.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah?
Sdílejte ho s přáteli…

…nebo mu přidejte hodnocení

Zatím nehodnoceno

Autor článku

medailonek-preuss

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let. Rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s pracovními problémy, řeší za ně převod nemovitosti nebo poradí s autorskou licencí.

Vzdělání

  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Recenze služby Dostupný advokát

Michal Kutil

před 1 rokem

Se službami jsem dlouhodobě spokojen 🙂 (používám opakovaně). Nejvíce se mi líbí, že jsem neustále online v obraze, v jakém je, co stavu. Díky

Petr Medek

před 2 roky

Největší benefit spatřuji v tom, že nikam nemusíte, vše vyřídíte z domova nebo kanceláře. S Dostupným advokátem spolupracujeme už několik let a vždy jsme byli spokojeni.

Sebastian Dürl

před 3 roky

Se službami Dostupného advokáta jsem spokojen, poradí i na dálku a nemusíte nic řešit.


Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Rodiče leží na podlaze s dítětem a dívají se na něj

Náhradní rodinná péče

V dnešním článku se podíváme na to, jaké jsou formy náhradní rodinné péče, jaké podmínky je potřeba splnit, abyste se mohli stát pěstouny či adoptivními rodiči, a které dítě lze…

29. 7. 2019
Otec se od auta dívá jak se syn vítá před domem se svoji matkou

Co obnáší střídavá péče?

Pokud se rozcházíte či rozvádíte a máte malé děti, nutně řešíte také otázky ohledně toho, kdo se bude o děti dále starat, s kým a kde budou děti dále žít.…

2. 7. 2019
starší pár podepisuje dokumenty

Sepsání závěti a vypořádání dědictví

Jak řekl Epikuros, jsme-li, není smrti, je-li smrt, nejsme. Co se stane s naším majetkem, právy a povinnostmi poté, co už nejsme, je jedna z právních otázek. Jak se na…

6. 6. 2018

Jsme členy

Logo Česká advokátní komora logo-apek-male

Znáte nás z médií

Dostupný advokát © 2013-2022