Sepsání závěti a vypořádání dědictví

Lidé, kteří celý život budovali a zhodnocovali svůj majetek, často chtějí mít určitou kontrolu i nad tím, co se s ním stane po jejich smrti. Toho nejsnáze docílí sepsáním závěti. Jak má závěť vypadat, co má být jejím obsahem a jaké může mít formy?

starší pár podepisuje dokumenty
6 minut čtení

Kapitoly článku

Jaké varianty poslední vůle známe?

Dědické právo je zaručeno výslovně již v samotné Ústavě. Častým “nástrojem”, jak aktivně vypořádat svůj majetek ještě za života, je klasická závěť. Jde vlastně o jednostrannou “poslední vůli”, tedy instrukci, jak má být s majetkem naloženo.

Je možné ji sepsat jednak vlastní rukou s podpisem, či se svědky. Nejjistější je však sepsat závěť formou veřejné listiny. Taková závěť se totiž ani “neztratí”, neb ji notář vede ve speciálním rejstříku. V závěti dotyčný, v právní mluvě označovaný jako „zůstavitel“, označí dědice a určí jejich podíly.

Dovětkem je možné stanovit také podmínku, třeba že vnuk musí dostudovat, aby získal dědova veterána, kterého si vždy přál. Nelze však uložit podmínku, která by byla v rozporu s dobrými mravy nebo veřejným pořádkem. Není tedy možné dědictví např. podmínit zákazem oženit se nebo vdát. Dědici je možné uložit i nějakou povinnost příkazem, například, že musí sekat louku, kterou zdědí.

Tip: Vlastníte družstevní byt, který je předmětem vaší závěti? Přečtete si, zda lze zdědit družstevní byt a jak probíhá převod.

Uzavřít lze také dědickou smlouvu. Ta je ale spíš kuriozitou. Jde o poměrně nový institut uplatňovaný teprve od roku 2014. V podstatě tak lze uzavřít s dědicem smlouvu a v ní přesně určit, co zdědí. Často za to dědic také něco zaplatí.

Tento nový způsob se však v praxi příliš nevyužívá. Už proto, že nejsme nijak omezeni v nakládání s majetkem za svého života. Můžeme tedy majetek úplatně či bezúplatně převést dle svého uvážení i na jinou osobu než smluvního dědice.

Když nedojde k dědění na základě dědické smlouvy nebo podle závěti, dědí se tzv. ze zákona. Občanský zákoník zde stanoví šest dědických tříd, které přicházejí postupně v úvahu. Podle první dědické třídy dědí manžel a děti. Pokud nejsou, pak majetek přejde na jejich potomky. Pokud nejsou žádní dědicové z první dědické třídy, nastupují dědicové z druhé dědické třídy a tak dále. Nově jsou do okruhu zákonných dědiců zařazeni „praprarodiče“ nebo sestřenice a bratranci.

Tip: Častou praxí je rozdělení majetku mezi jednotlivé dědice. S tím se následně pojí vznik spoluvlastnictví. Jaké má spoluvlastnictví výhody a nevýhody? To se dozvíte v našem dalším článku.

Pokud zesnulý nemá žádné příbuzné, připadne dědictví státu jako tzv. „odúmrť“. V případě, kdy by měl zemřelý třeba jednu nemovitost a vedle toho nějaké finanční prostředky, bylo by určitě škoda dělit nemovitost mezi pozůstalé. Máme bohaté zkušenosti s tím, jak podobné situace končí. Pokud to jde, je vhodnější nemovitost zanechat jen jednomu a ostatní vyplatit. Dosáhnout dohody po smrti “patriarchy” rodiny totiž může být nemožné. Zejména v situacích, kdy část rodiny v domě, který je předmětem dědictví, bydlí a část ho vnímá jen jako zdroj příjmů a nechce do jeho zvelebení investovat.

U dědiců, kteří dědí ze zákona nebo ze závěti, nastává „univerzální sukcese“. To znamená, že dědí vše v určitém podílu, přičemž existují tzv. nepominutelní dědicové. Ti mají právo na určitý podíl z dědictví nehledě na závěť či odkaz. To činí problémy typicky právě v situaci, kdy dominantním majetkem zůstavitele je nemovitost a zbytek vlastně za moc nestojí. Nepominutelnými dědici jsou děti, a pokud nedědí, tak jejich potomci. Nezletilý nepominutelný dědic musí dostat alespoň tolik, kolik činí tři čtvrtiny jeho zákonného dědického podílu. Zletilý má právo na jednu čtvrtinu.

Pojďme si to vysvětlit na příkladu:

Zůstavitel má manželku, jednoho syna ve věku 22 let a druhého ve věku 17 let. Hodnota pozůstalosti, kterou tvoří jeden dům ve výlučném vlastnictví zůstavitele, činí 3.600.000 korun. Podle závěti má vše připadnout manželce. Díky povinným dílům ale nebude možné podle závěti postupovat důsledně. Manželka a děti se nacházejí v první dědické třídě a dědí rovným dílem. V našem případě by tak každý ze zákona obdržel 1/3 pozůstalosti, což činí 1 200.000 korun. Povinný díl nezletilého syna činí 3/4 zákonného podílu, tedy podílu na pozůstalosti. To dělá 900.000 korun. U zletilého, jak jsme již řekli, jde o ¼ zákonného podílu, v tomto případě tedy 300.000 korun. Matka by obdržela zbývajících 2 400.000.

Sepsání závěti

Chcete rozhodnout o tom, kdo po vás bude dědit? Odkázat konkrétní část majetku konkrétní osobě? Mít jistotu, že bude vaše poslední vůle skutečně respektována? Sepíšeme pro vás závěť podle vašich požadavků. To vše do 5 dní od objednávky služby.

Jak jsme říkali v úvodu, lidé, kteří celý život budovali a zhodnocovali svůj majetek, často chtějí mít určitou kontrolu i nad tím, co se s ním stane po jejich smrti. Toho nejsnáze docílí sepsáním závěti. Jak má závěť vypadat, co má být jejím obsahem a jaké může mít formy? Tomu jsme se věnovali v našem samostatném článku.

Vydědění

Pokud zůstavitel chce, aby dědicové nezískali ani povinný díl, musí je vydědit. Vydědění je však možné pouze ze zákonem stanovených důvodů. Pro neposkytnutí pomoci, pokud potomek neprojevuje o zůstavitele opravdový zájem, pokud byl odsouzen za trestný čin spáchaný za okolností, které svědčí o jeho zvrhlé povaze, nebo pokud vede trvale nezřízený život. Zvláštním důvodem je pak vydědění potomka pro velké zadlužení, ale také marnotratnost. Tady je ale zapotřebí, aby zůstavitel zároveň odkázal to, co by náleželo jeho marnotratnému synovi či dceři, přímo jejich potomkům, tedy svým vnoučatům. V praxi jde však o skutečně extrémní chování, typicky propadnutí drogám.

Nejen zůstavitel by však při řešení dědictví měl být opatrný. Pozůstalost, i když na první pohled může obsahovat třeba i více hodnotných nemovitostí, může být ve skutečnosti předlužena. To znamená, že souhrn dluhů převyšuje hodnotu majetku.

Dědictví lze pochopitelně odmítnout. Což se děje zpravidla právě z důvodu jeho předlužení. Dědictví pak připadne ostatním dědicům v poměru, v jakém dědí oni. Pozor ale na to, že odmítnutí již nelze vzít zpět.

Dědictví se lze také vzdát nebo se zřeknout dědického práva. Vzdání se dědictví lze provést jen ve prospěch někoho jiného. Zřeknutí se dědického práva je možné učinit smlouvou za života zůstavitele.

Tip: Právní úprava dědictví je jednou z pěti nejčastěji užívaných částí občanského zákoníku. Přečtěte si také o zbylých čtyřech.

Tento článek jsme připravili pro Seriál Lidových novin „Právo & bydlení“. Podívejte se i na další články ze seriálu:

 1. Na co si dát pozor při koupi nemovitosti
 2. Jak na hypotéku
 3. Co si zkontrolovat před koupí nemovitosti
 4. Kdo a jak platí daň z převodu nemovitosti?
 5. Co by měla obsahovat kupní smlouva na nemovitost
 6. Nejčastější chyby při sepisování návrhu na katastr nemovitostí
 7. Koupě nemovitosti od developera
 8. Úschova kupní ceny při koupi nemovitosti
 9. Rozdíl mezi bytem družstevním a v osobním vlastnictví
 10. Co je to anuita?
 11. Jak správně darovat nemovitost
 12. K čemu slouží věcné břemeno nebo služebnost?
 13. Sepsání závěti a vypořádání dědictví
 14. Co je to kolace
 15. Co by nemělo chybět v nájemní smlouvě
 16. Kdy se může zvyšovat nájemné
 17. Ukončení nájmu
 18. Dohoda o ukončení nájmu
 19. Jak sepsat smlouvu o dílo s řemeslníkem
 20. Skryté vady a odstoupení od smlouvy o dílo
 21. Kdy potřebujete stavební povolení k rekonstrukci nemovitosti?
 22. Domovní řád
 23. Co obnáší funkce ve výboru bytového domu?
 24. Proč nepodceňovat stanovy v bytovém domě
 25. Společné prostory v bytovém domě
 26. Co obnáší rekonstrukce bytového domu
 27. Může se SVJ nebo bytové družstvo zadlužit?
 28. Jak na rekonstrukci domu nebo chaty
 29. Na co si dát pozor při jednání se stavební “firmou”?
 30. Stavba domu na „zelené louce“
 31. Jak na vyjmutí půdy ze zemědělského fondu

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Sepsání závěti

Chcete rozhodnout o tom, kdo po vás bude dědit? Odkázat konkrétní část majetku konkrétní osobě? Mít jistotu, že bude vaše poslední vůle skutečně respektována? Sepíšeme pro vás závěť podle vašich požadavků. To vše do 5 dní od objednávky služby.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 5
hodnoceno: 1 krát

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Tomáš Dastych

před 7 měsíců

Službu jsem opakovaně využil s maximální spokojeností. Mohu doporučit.

Recenze služby

Michal D.

před 5 měsíců

Rychla odpoved (telefonicky kontakt s pravnikem). Navrhli nekolik variant reseni, serazeno dle pomeru vykon / cena. Rozumne vysvetleno, nic netlacili.

Recenze služby

Adéla Bobková Humlová

před 2 roky

S Dostupným advokátem jsem řešila několik otázek. Zařídili mé firmě ochrannou známku, poradili mi v oblasti pracovního práva a v neposlední řadě jsem s nimi konzultovala otázky zakládání nové společnosti. Jsem maximálně spokojená, protože vždy jsem dostala rychlou a komplexní službu se skvělým poměrem cena/výkon.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024