Náhradní rodinná péče | Dostupný advokát

Náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče

29. 7. 2019 / autor: Ondřej Preuss

Ve chvíli, kdy se o dítě nemohou starat jeho biologičtí rodiče (ať už krátkodobě či trvale), může být dítě umístěno do nějakého ústavního zařízení typu dětský dům, nebo do některé z forem náhradní rodinné péče. Druhá varianta je samozřejmě mnohem lepší a měla by být i z pohledu státu preferovaná, protože dětem poskytuje nejen materiální, ale i citové zázemí. V dnešním článku se podíváme na to, jaké vlastně jsou formy náhradní rodinné péče, jaké podmínky je potřeba splnit, abyste se mohli stát pěstouny či adoptivními rodiči, a které dítě lze adoptovat.


Formy náhradní rodinné péče

Náhradní rodinná péče byla dříve upravena v zákoně o rodině. Od roku 2014 je tento zákon zrušen a vše je zakotveno v novém občanském zákoníku. Obvykle se rozlišují 4 hlavní formy náhradní rodinné péče, a to adopce (osvojení), pěstounství, poručenství a opatrovnictví. Každá forma má svá specifika a hodí se pro jiný případ, kdy je potřeba se o dané dítě postarat.

Kdo a kdy může adoptovat dítě

V případě, že biologičtí rodiče dítěte nežijí, nebo jsou jejich vazby k dítěti z různých důvodů natolik narušeny, může dojít k nejzávažnějšímu zásahu v podobě osvojení dítěte jinou osobou. Adoptovat dítě může ten, kdo je zletilý (je mu alespoň 18 let), svéprávný a má takové vlastnosti a způsob života, že to zaručuje, že bude dobrým rodičem (zájemci o adopci musí projít psychologickými vyšetřením, šetřením v místě bydliště a přípravnými kurzy). Osvojit dítě si může jednotlivec, společně tak mohou učinit jen manželé. Registrovaní partneři společně adoptovat nemohou, vždy pouze jako jednotlivci. Mezi osvojitelem a dítětem musí být přiměřený věkový rozdíl, minimálně 16 let. Adoptovat také nemohou někteří blízcí příbuzní, například sourozenec, nebo prarodiče.

Adoptovat je možné jen to dítě, které je tzv. právně volné. Jeho biologičtí rodiče tedy buď musí s adopcí souhlasit, nebo zde musí nastat nějaká závažná situace, kdy se souhlas nevyžaduje (např. rodiče nežijí, jsou nezvěstní, nebo byli zbaveni rodičovské odpovědnosti a práva dát souhlas k osvojení třeba proto, že dítě týrali). Souhlas biologických rodičů také není potřeba, pokud o dítě nejeví delší dobu opravdový zájem.

Od 12ti let musí dítě s adopcí souhlasit

Další podmínkou pro adopci je samozřejmě souhlas dítěte. O adopci rozhoduje soud a ten by měl vždy názor dítěte zjistit. Pokud je dítěti alespoň 12 let, je jeho souhlas nutný. Pokud se adoptuje malé dítě, které ještě situaci nevnímá a nebude si ji pamatovat, mělo by se o své adopci dozvědět nejpozději se zahájením školní docházky.

Je možné adopci zrušit?

Zákon stanoví různé lhůty pro biologické rodiče, kdy si mohou ještě svůj souhlas rozmyslet. Tak například matka může dát souhlas s adopcí až po uplynutí šesti týdnů od narození dítěte a oba rodiče mohou své souhlasy do tří měsíců po jejich vyslovení odvolat. Adoptivní rodiče si mohou dítě vzít k sobě i před uplynutím těchto lhůt, ale musí počítat s tím, že osvojení ještě není finální. I potom soud obvykle rozhoduje o tzv. péči před osvojením, tedy o určité zkušební době. Adoptivní rodiče pak mohou zrušit adopci ještě po dobu tří let. Poté už osvojení nelze zrušit (kromě rozporu se zákonem).

Pěstounství

Další formou náhradní rodinné péče je pěstounství. Pěstounská péče je podobná adopci, ovšem dítěti nezanikají vazby k původní biologické rodině. Pěstoun se o dítě stará, vychovává jej, ale nemá povinnost ho vyživovat. Vyživovací povinnost mají pořád jeho rodiče, kteří by na něj měli platit. Pěstoun naopak dostává dávky od státu, které slouží k zabezpečení dítěte i jako jeho odměna. Pěstounská péče může trvat jen pár měsíců, či mnoho let – podle toho, jak dlouho nejsou rodiče schopni se o dítě postarat. Pěstoun by měl zajistit, aby dítě mělo možnost se s rodiči stýkat a udržovat s nimi vztah. Pěstoun také dítě zastupuje v běžných záležitostech, o těch zásadních musí rozhodnout rodič, nebo soud.

Poručenství

Poručníka dítěti stanoví soud ve chvíli, kdy jeho rodiče zemřeli, nebo přišli o rodičovskou odpovědnost. Když je situace akutní, jmenuje soud tzv. veřejného poručníka v podobě OSPODu (orgánu sociálně právní ochrany dítěte) do doby, než se najde vhodná fyzická osoba. Poručník má pak k dítěti podobná práva jako rodič (je jeho zákonný zástupce), ale nemá vyživovací povinnost. Pokud se poručník osobně stará, má také nárok na pěstounské dávky. Poručník je pod dohledem soudu, podává mu zprávy a závažnější věci si nechává u soudu schvalovat.

Opatrovnictví

Opatrovníka jmenuje soud ve chvíli, kdy dítěti hrozí nějaký střet zájmů. Typicky pokud se u rozvodu rozhoduje, komu z rodičů bude dítě svěřeno, má pro dobu soudního řízení opatrovníka v podobě OSPODu. Ten má nestranně chránit zájmy dítěte. Další možností je jmenování opatrovníka pro správu jmění dítěte.


Poradíme, jak váš problém nejvhodněji vyřešit

Pokud vaši právní záležitosti neřeší žádná služba z naší nabídky, pak vaši právní záležitost individuálně posoudíme a navrhneme nejvhodnější řešení. Tuto službu vám poskytneme zdarma, pokud si nás najmete na vyřešení vašeho problému, které vám v rámci této službu navrhneme.

V rámci této služby zjistíme, v čem je váš právní problém, jaká z něj pro vás vyplývají právní rizika a navrhneme konkrétní možná řešení. Žádný právní problém pro nás není dost velký. Zároveň se ale rádi zabýváme i standardizovanými případy za předem danou a pro vás výhodnou cenu, jejichž nabídku naleznete na hlavní stránce.

Jak vám službu poskytneme

  • Po krátké registraci uhradíte naše služby platební kartou nebo převodem na účet, je to jednoduché jako v jakémkoli jiném eshopu,
  • Do jednoho pracovního dne po úhradě služby vás kontaktuje náš advokát s posouzením vašeho problému a návrhem právního řešení,
  • v některých případech se s vámi náš advokát ještě telefonicky spojí, aby si ujasnil rozsah problému (počítejte cca 5-15 min),
  • poté, co budete znát rozsah vašeho právního problému, můžete investovat do jeho vyřešení.
Co pro vás uděláme Řešení na míru
Zjistíme v čem vězí váš právní problém a rizika
Navrhneme další postup za účelem vyřešení problému a pevnou cenu za toto řešení
Do kdy tak učiníme?do 24 hodin
Cena služby při následném objednání navrhovaného řešenízdarma
Konečná cena včetně DPH490404,94 Kč bez DPH

Co obvykle řešíme

Každý den řeší naši právníci (přesněji advokáti) ty nejkomplikovanější právní potíže našich klientů, například:

  • komplexní majetková vypořádání,
  • žaloby na jednotlivce i stát,
  • problémy v podnikání nebo v práci,
  • odpovědnost za škodu či ublížení na zdraví,
  • všechny způsoby zastupování u soudu včetně rozvodů a sporu o výživné a mnohé další.

Kdo vám službu poskytne

Služby poskytují advokáti zapsáni na seznamu advokátů České advokátní komory (ČAK) nebo pod jejich zkušeným vedením advokátní koncipienti. Všichni naši právníci jsou pojištěni proti škodě, kterou by mohli klientovi způsobit nesprávnou právní radou. Podívejte se na medailonky našich advokátů.

Všichni naši advokáti a koncipienti jsou navíc specializovaní na určitou právní oblast, před vaší věcí již řešili řadu obdobných problémů. Proto jsou naše služby vysoce efektivní, odborné a v konečném důsledku i levnější než u právníků bez specializace.

Služby poskytujeme v celé ČR, zpravidla online! Nejsme jen advokáti z Prahy, ale naše služby vám poskytneme i v té poslední vísce. Online, efektivně, rychle, finančně výhodně.

Garance vrácení peněz!

Pokud se službou našeho advokáta nebude z jakéhokoliv důvodu spokojeni, vrátíme vám u nás utracené peníze bez diskuzí! Této garance se nebojíme, protože 99% našich klientů říká, že by naše služby doporučili svým rodinám a přátelům. Také se tak i děje.

Ačkoliv naše právní poradenství poskytujeme zpravidla online, budete v porovnání s klasickou advokátní kanceláří příjemně překvapeni. Požadujte pro sebe garanci kvality a nespoléhejte na bezplatnou právní poradnu ani bezplatné právníky.

Co říkají lidé, kteří využili našich služeb?

Ing. Lucie Proroková, Ostrava (překladatelka): „S jednorázovou konzultací jsem byla velice spokojena. Získala jsem zpětnou vazbu ke smlouvě a navíc jsem z celé konzultace získala zápis. A to vše v krátkém termínu - do druhého dne od objednání.“
Michal Vrátný, Praha (podnikatel): „Děkuji za rychlou a precizní radu. Musím se přiznat, že jsem byl původně k přínosu advokáta skeptický. Nakonec jsem však rád, že jsem do toho šel. Navíc mám jasno v tom, kam se příště ohledně právního poradenství pohodlně obrátit.“
MDDr. Pavla Kramolišová, Nový Jičín (zubařka): „Oceňuji, jak rychle a pro mě jako laika srozumitelně pracujete. Ušetřilo mi to čas, nervy a obavy s neznámého. Už nikdy do bezplatné právní poradny.“
Lukáš Řezníček, Praha (řízení letového provozu): „Web i odvedenou službu hodnotím rozhodně pozitivně. Advokátní kancelář Dostupný advokát odhalila v mé smlouvě o převodu bytu „nenápadné“ riziko, které by mě stálo hodně peněz.“
Štěpán Mičunek, Rožnov p. R. (podnikatel): „Na Dostupného advokáta jsem se obrátil s prosbou o pomoc s neplatičem. Advokáti mi poradili, jak dále postupovat. Náš spor se dostal až před soudy, kde byl Dostupný advokát můj právní zástupce. Soudy jsem vyhrál, služby tohoto webu mohu vřele doporučit.“
Tomáš Hrdlička, Nové Strašecí (servisní technik): „Jít osobně za právníkem mně přišlo dost nepříjemné. Zde jsem ale všechno vyřídil bez toho, abych se s ním musel setkat a hledat ho v seznamu advokátů. Koupil jsem u něj právní konzultaci, protože mě zaměstnavatel vyslal na dlouhodobou pracovní cestu a já jsem ani nevěděl, na co mám nárok. S právníkem jsem mluvil online přes skype, byl příjemný, služba rychlá, můžu jen doporučit.“
Pavel Kasal, Praha (provozovatel webu): „Při předčasném odstoupení od operativního leasingu mi byla vyúčtována nesmyslně vysoká částka za to, že se vůz údajně prodal za nižší cenu, než byla jeho tržní hodnota. To se mi nezdálo, a tak jsem se obrátil na online právní poradnu Dostupného advokáta, který se velice rychle seznámil s celým případem a následně mi doporučil možné varianty, jak se bránit. Samozřejmě mi pomohli připravit potřebné podklady. Díky nim jsem musel uhradit pouze zlomek původní částky a tím ušetřil desetitisíce korun.“
Mgr. Vojtěška Kupcová, Otrokovice: „Chci poděkovat za výborné služby, které jste mi poskytli. Jsem důchodkyně a nesplacená směnka ve výši 100.000 Kč pro mne představovala ztrátu finanční rezervy, kterou v mém věku považuji za důležitou. Ztrácela jsem naději. "Dostupný advokát" kvalifikovaně záležitost vyřešil bez toho, abych někam musela chodit či se dokonce účastnit soudních jednání! Mnohokrát děkuji, vaší práce si velice vážím a přeji hodně úspěšných řízení.“
Další reference našich zákazníků naleznete v záložce Reference.

Napsali o naší službě:


Ohodnoťte tento článek:

Mohlo by vás také zajímat: