Odpovědnost za škodu na autě | Dostupný advokát

Nesete odpovědnost za škodu na služebním autě při nehodě?

Obrázek k článku Nesete odpovědnost za škodu na služebním autě při nehodě?

20. 10. 2015 / autor: Ondřej Preuss

Máte k dispozici služební auto a zajímá Vás, co se stane, pokud jej poškodíte? Udělejte si rychlý test a rámcovou představu o tom, zda vůbec a za jakých podmínek odpovídáte Vašemu zaměstnavateli za škodu, pokud se stanete účastníkem dopravní nehody v jeho automobilu.

1. Došlo při nehodě ke škodě na zdraví nebo majetku?

Škoda vznikla – pokračujte na otázkou č. 2.

Škoda nevznikla – nejste odpovědní.

2. Zavinili jste nehodu?

Zavinili – pokračujte na otázkou č. 3.

Nezavinili – nejste odpovědní.

3. Došlo k nehodě při plnění pracovních úkonů nebo nikoli?

Jinými slovy, stala se nehoda při služební cestě nebo při soukromé cestě? Za soukromou cestu se považuje například i to, že jste při cestě za zákazníkem odskočili do sousedního města na nákup nebo jste si udělali výlet a jeli oklikou.

Při plnění pracovních úkolů– pokračujte na otázkou č. 4.

Během soukromé cesty– – odpovědnost za škodu nesete podle obecných předpisů a nikoli podle zákoníku práce. Bude velmi záležet na okolnostech dopravní nehody.

4. Vznikla nehoda v důsledku toho, že jste porušili dopravní předpisy nebo interní předpisy (např. pracovní řád) Vašeho zaměstnavatele?

Ano, porušili – pokračujte na otázkou č. 5.

Ne, nic jsme neporušili– za škodu nejste odpovědní.

5. Porušili jste předpisy v důsledku nedbalosti nebo úmyslu?

Za nedbalost se mimo jiné považuje např. překročení rychlosti, porušení předpisů dopravního provozu apod. Za úmysl se mimo jiné považuje např. „vybržďování“, jízda pod vlivem alkoholu nebo drog, vysoce překročená rychlost apod.

Nedbalost – za škodu odpovídáte maximálně do výše 4.5 násobku svého příjmu.

Úmysl– jste odpovědní za způsobenou škodu v plném rozsahu.

Ohodnoťte tento článek:

Mohlo by vás také zajímat: