Péče o seniory

Lidé se dožívají čím dál vyššího věku. S tím se ale pojí i stále větší množství nemohoucích seniorů. K tomuto problému pak dále přispívá to, že máme děti ve stále vyšším věku. Na mnoho lidí pak padá povinnost starat se nejen o malé děti, ale zároveň také o nemohoucí rodiče. I z tohoto důvodu existuje příspěvek na péči a řada sociálních služeb a zařízení, které nám mohou péči ulehčit nebo nás od ní zcela oprostit. V tomto článku se proto podíváme na to, jak funguje příspěvek na péči a jaké existují možnosti péče.

6 minut čtení

Kapitoly článku

Příspěvek na péči

Na příspěvek na péči má nárok každý, kdo je v každodenním fungování závislý na pomoci jiné osoby. Může se jednat o fyzicky či psychicky postiženého jedince nebo o stárnoucí osobu se zhoršenou pohyblivostí nebo třeba trpící demencí, které zapříčiňují, že není schopna normálně fungovat.

Příspěvek by měl proto takové osobě umožnit financování péče např. ze strany pečovatelské služby nebo rodinného příslušníka, který je kvůli péči často nucen ukončit své vlastní zaměstnání a plně se starat o nemohoucí osobu.

Stupně a výše příspěvku

Míru závislosti osoby na cizí péči řadí Občanský zákoník do čtyř stupňů:

  1. Lehká závislost: Nastává v případě, že osoba není schopna vykonávat 3-4 základní životní potřeby. Příspěvek na péči činí 880 korun za měsíc.
  2. Středně těžká závislost: Osoba není schopna vykonávat 5-6 základních životních potřeb. Příspěvek na péči činí 4400 korun za měsíc.
  3. Těžká závislost: Osoba není schopna vykonávat 7-8 základních životních potřeb. Příspěvek na péči činí 12800 korun za měsíc.
  4. Úplná závislost: Osoba není schopna vykonávat 9-10 základních životních potřeb. Příspěvek na péči činí 19200 korun za měsíc.

Mezi základní životní potřeby se řadí: mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, osobní hygiena, výkon fyziologických potřeb (vyprazdňování se), péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost.

Jak si o příspěvek zažádat

O příspěvek je možné zažádat dvěma způsoby:

  1. Online: A to buď prostřednictvím elektronického podání, ke kterému potřebujete kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis, nebo přes datovou schránku. Vyplněné a podepsané formuláře je pat třeba odeslat na Úřad práce České republiky.
  2. Fyzicky: Zažádat je možné také klasickou formou. Vyplněnou žádost pak můžete doručit osobně na krajskou pobočku Úřadu práce nebo poslat poštou.

Co se posuzuje

Po podání žádost dochází k posouzení stavu osoby a určení stupně závislosti a výše příspěvku. V první řadě se posuzuje sociální stránka, kdy se zjišťuje schopnost samostatného fungování osoby v jejím přirozeném sociálním prostředí. Kromě toho se ale posuzuje také zdravotní stav osoby na základě lékařských zpráv.

Tip: Nebyl vám přiznán příspěvek na péči i přesto, že na něj máte nárok? Obraťte se na nás. Váš případ posoudíme a do 24 hodin vypracujeme návrh právních služeb vedoucích k jeho vyřešení.

Jak s příspěvkem na péči naložit

V případě, že byl seniorovi přiznán příspěvek na péči, existuje několik možností, jak s ním naložit. Nejlepším řešením bývá péče ze strany blízké osoby. To ale v mnoha případech není reálně možné, a proto existuje mnoho alternativních možností pro odbornou péči o seniory.

Denní péče o seniory a jejich druhy

První skupinu tvoří denní péče o seniory. Ta spočívá v tom, že senior nadále žije buď u sebe doma nebo u blízké osoby, ale denně k němu dochází osoba poskytující péči, případně sám senior dochází do centra, kde je mu poskytována péče. Mezi tyto služby patří:

Osobní asistence

Osobní asistence spočívá v docházení pečovatelské osoby přímo domů za seniorem nebo kamkoliv bude senior chtít. Jejím úkolem je pomoc s běžnými každodenními činnostmi a s osobní péčí. Může se tak jednat například o zajišťování chodu domácnosti, pomoc s osobní hygienou nebo pomoc se sociálním kontaktem seniora s jeho okolím. Kromě toho ale osobní asistence spočívá také v pomoci s vyřizováním pochůzek, s uplatňováním práv apod. Osobní asistenci obvykle poskytuje vždy ten stejný osobní asistent a není nijak časově omezena. Proto může být nepřetržitá nebo stanovena na libovolný čas a trvání.

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba může být poskytována přímo u seniora doma, ale i ve speciálních sociálních zařízení. Stejně tak, jako osobní asistence, i pečovatelská služba pomáhá seniorovi s každodenním fungování a vyřizováním jeho záležitostí. Narozdíl od osobní asistence je ale poskytována pouze ve vymezeném čase. Pečovatelská služba má proto stanovenou pracovní dobu, ve které péči poskytuje a obvykle se u jednoho seniora střídá více pečovatelů.

Odlehčovací služba

Odlehčovací služba může mít terénní, ambulantní i pobytový charakter. Jejím cílem je umožnit pečující osobě odpočinek. Jedná se tedy o službu, která zastoupí blízkou pečující osobu v případě, že potřebuje na nějakou dobu odjet nebo si jednoduše potřebuje chvíli odpočinout. Samotná odlehčovací služba pak zajišťuje stejnou péči, jako pečovatelská služba.

Centra denních služeb

V případě center denních služeb dochází senior (nebo je dopravovaný přímo speciálním vozidlem centra) do sociálního zařízení. V tomto centru tráví čas přes den a na večer odjíždí opět domů. Je mu zde zajištěna podobná péče jako v případě pečovatelské služby. Kromě toho ale mají centra zajištěné celodenního stravování a nabízí seniorům různé aktivity a programy, jako je třeba zdravotní cvičení, procházky, malování nebo četba.

Stacionáře

Stacionáře se dělí na denní a týdenní. Denní stacionář spočívá v denním docházení seniora do sociálního zařízení. Zde je mu poskytnuta základní péče, ale zároveň je kladen důraz i na další aktivity, které seniorům zajistí nejen zábavu, ale i pomoc s fyzickým a psychickým zdravím. Týdenní stacionáře, na rozdíl od denních, poskytují také ubytování, a to obvykle v pracovním týdnu od pondělního rána do pátečního odpoledne. Náplň je přitom stejná nebo velmi podobná jako u denních stacionářů.

Potřebujete pomoct?

Potřebujete pomoct s žádostí o příspěvek na péči, případně jakoukoliv jinou právní pomoc či radu? Obraťte se na Dostupného advokáta. Váš případ posoudíme a do 24 hodin vypracujeme návrh právních služeb vedoucích k jeho vyřešení. Pokud se pak rozhodnete svěřit jeho řešení do našich rukou, máte vypracování návrhu zdarma.

Péče o seniory v pobytových sociálních zařízeních a jejich druhy

V případě, že nemá senior blízkou osobu, která by se o něj dokázala postarat nebo je jeho stav natolik zhoršený, že není možné zajistit péči v domácím prostředí, existuje zde možnost pobytových sociálních zařízení. Mezi hlavní druhy patří:

Dům s pečovatelskou službou

Jedná se o speciální bytové domy ve vlastnictví obcí, kde mají senioři pronajatý svůj vlastní bezbariérový byt vybavený vlastním sociálním zařízením a kuchyní. Zároveň je jim zde ve vyhrazené době dostupná pečovatelská služba. Součástí domu bývá obvykle také společenská místnost. Tento styl ubytování je proto vhodný pro seniory, kteří se o sebe dokážou alespoň částečně postarat.

Dům pro seniory

Domov pro seniory je určený i pro seniory s horším zdravotním stavem. Pečovatelská služba je zde totiž dostupná 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Senioři jsou obvykle ubytovaní v samostatných pokojích (někdy ale i ve více lůžkových) a mají zde zajištěnou celodenní stravu. Kromě samotné péče poskytuje většina domovů pro seniory také různé volnočasové a společenské aktivity.

Tip: Nedostává se vám nebo vašim příbuzným v domě pro seniory slíbené péče? Nebo máte podezření, že zde dochází k porušování pravidel? Obraťte se na Dostupného advokáta. Váš případ posoudíme a do 24 hodin vypracujeme návrh právních služeb vedoucích k jeho vyřešení. Pokud se pak rozhodnete svěřit jeho řešení do našich rukou, máte vypracování návrhu zdarma.

Dům se zvláštním režimem

Domovy se zvláštním režimem jsou určeny seniorům trpícím alzheimerovou, stařeckou nebo jinou demencí. Tyto domovy jsou uzpůsobeny tak, aby odpovídaly jejich speciálním potřebám. Pracují zde proto speciálně vyškolení zaměstnanci a seniorům jsou dostupny speciálně navržené aktivity a terapeutické činnosti.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Tomáš Dastych

před 9 měsíců

Službu jsem opakovaně využil s maximální spokojeností. Mohu doporučit.

Recenze služby

Adéla Bobková Humlová

před 2 roky

S Dostupným advokátem jsem řešila několik otázek. Zařídili mé firmě ochrannou známku, poradili mi v oblasti pracovního práva a v neposlední řadě jsem s nimi konzultovala otázky zakládání nové společnosti. Jsem maximálně spokojená, protože vždy jsem dostala rychlou a komplexní službu se skvělým poměrem cena/výkon.

Recenze služby

Tomáš Václavík

před 10 měsíců

Všem vřele doporučuji. Profesionalita, ochota.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024