Jak obstarat příspěvek na péči?

Dlouhodobá péče o blízké, ať už jsou jimi staří nemohoucí rodiče nebo třeba vážně nemocný potomek, není vůbec levnou záležitostí. Zaplatit pečovatelku, asistenci, nebo začít pečovat osobně a ztratit tak podstatnou část výdělku, zpravidla významně zatíží rodinný rozpočet. Proto se vyplatí znát možnosti, kterými stát takové situace podpoří.

rodina domlouvá se seniorem žádost o příspěvek na péči
5 minut čtení

Kapitoly článku

Pro jaké účely slouží příspěvek na péči?

Příspěvek na péči je sociální dávka poskytovaná dle zákona o sociálních službách. Má pomoci osobám, které se nezvládnou obstarat sami a jsou závislé na péči někoho jiného. Přitom je klíčové, že nepříznivý zdravotní stav trvá minimálně rok nebo se během následujícího roku nedá očekávat jeho zlepšení. Podstatné je, že se poskytuje přímo potřebné osobě. Nejčastěji jí bývá senior, ale může to být i dítě (starší jednoho roku) či kdokoliv jiný. Díky příspěvku si následně dotyčný může zaplatit pomoc blízké osoby, asistenta sociální péče nebo poskytovatele sociálních služeb či hospic. Nároku na příspěvek nebrání ani případná hospitalizace. V praxi zpravidla potřebným osobám pomáhají tuto situaci řešit příbuzní či blízcí, s jejichž pomocí o příspěvek žádají.

Potřebujete právní radu týkající se péče o blízké?

Popište nám svůj problém a některý z našich advokátů jej obratem zpracuje a navrhne vám do dvou pracovních dní řešení.

Příspěvek nespadá mezi dávky nemocenského pojištění. I v rámci nemocenských dávek lze nalézt pomoc ve formě dlouhodobého ošetřovného. V tomto případě jde ale skutečně o dávku, která je poskytována přímo pečujícím osobám a má i jiné podmínky pro poskytování.

Tip: Na co vše máte nárok, když onemocníte, jsme přiblížili v našem článku.

Jak se posuzuje schopnost zvládat péči o sebe?

Zákon stanovuje určité okruhy životních potřeb a úkonů, které se při posuzování zkoumají. Jsou jimi:

 • mobilita,
 • orientace,
 • komunikace,
 • stravování,
 • oblékání a obouvání,
 • tělesná hygiena,
 • výkon fyziologické potřeby,
 • péče o zdraví,
 • osobní aktivity
 • a péče o domácnost (ta se ovšem neposuzuje u osob do 18 let).

Jednotlivé stupně závislosti nemocných osob na péči jiných se charakterizují jako neschopnost zvládat určitý počet těchto potřeb. Počty nezvládnutých potřeb si lze představit jako body, které určí stupeň závislosti.

Tip: Na jakou pomoc a dávky dosáhnete, pokud jste ošetřující osobou? Podívejte se na náš článek.

Výše příspěvku na péči

Výsledná výše příspěvku se odvíjí jednak od stupně závislosti a dále od věku nemocné osoby. Jednotlivé kategorie a jejich výše jsou stanoveny přímo zákonem a je na příslušném Úřadu práce, aby vyhodnotil stav posuzované osoby a přiřadil jej k některé z kategorií. Rozlišujeme přitom čtyři stupně závislosti – lehkou (I. stupeň), středně těžkou (stupeň II), těžkou (stupeň III) a úplnou (stupeň IV).

Měsíční výše příspěvku stanovená podle závislosti činí k 1. 11. 2021:
Pro osoby starší jednoho roku do 18 let věku:

 • 3300 Kč, jde-li o lehkou závislost,
 • 6600 Kč, jde-li o středně těžkou závislost,
 • jde-li o těžkou závislost, pak 9 900 Kč, pokud poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb nebo lůžkový hospic (v případě dětí také dětský domov), 13 900 Kč v ostatních případech.
 • jde-li o úplnou závislost, pak 13200 Kč, pokud poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb nebo lůžkový hospic (v případě dětí také dětský domov), 19200 Kč v ostatních případech.

Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc:

 • 880 Kč, jde-li o lehkou závislost,
 • 4400 Kč, jde-li o středně těžkou závislost,
 • jde-li o těžkou závislost, pak 8 800 Kč, pokud poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb nebo lůžkový hospic a 12 800 Kč v ostatních případech,
 • jde-li o úplnou závislost, pak 13200 Kč, pokud poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb nebo lůžkový hospic a 19200 Kč v ostatních případech,

Proces získání příspěvku

Osoba, která má nárok na tuto dávku, si může stáhnout formulář žádosti příspěvku o péči ze stránek ministerstva práce a sociálních věcí. Podle místa svého bydliště stačí najít příslušný Úřad práce a vyplněnou žádost tam podat elektronicky s elektronickým podpisem, přes datovou schránku, či osobně. K žádosti se připojí Oznámení o poskytovateli pomoci.

Deklarovaný stav prověřuje sociální pracovník. Zjišťuje přitom, nakolik je posuzovaná osoba schopna samostatného života. Následně krajská pobočka Úřadu práce zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení žádost o posouzení stupně závislosti osoby. Při tom se vychází jednak ze zdravotního stavu osoby doloženého lékařským nálezem, dále ze zmíněného výsledku sociálního šetření případně i z výsledku vlastního vyšetření posuzujícího lékaře.

Přiznání příspěvku

Příspěvek přiznává svým rozhodnutím příslušný Úřad práce. Pokud s jeho rozhodnutím adresát souhlasí, začne mu jeho prostřednictvím chodit příspěvek každý měsíc na platební účet či poštovním poukazem.

Nesouhlasí-li adresát s výsledným rozhodnutím Úřadu práce například z toho důvodu, že rozporuje jimi určený stupeň závislosti, je možné se proti němu odvolat. Následně celou věc posuzuje Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Změna příspěvku

Během období nároku na příspěvek na péči může oprávněná osoba kdykoli požádat o změnu výše příspěvku. Stačí k tomu opět pouze vyplnit návrh na změnu výše příspěvku na předepsaném formuláři a zaslat jej na Úřad práce. Během období nároku na příspěvek na péči může oprávněná osoba kdykoli požádat o změnu výše příspěvku. Stačí k tomu opět pouze vyplnit návrh na změnu výše příspěvku na předepsaném formuláři a zaslat jej na Úřad práce.

Je-li příjem oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných nižší než dvojnásobek částky životního minima, může být příspěvek na péči zvýšen o částku 2 000 Kč. Zvýšený příspěvek na péči, za splnění daných podmínek, náleží nezaopatřenému dítěti do 18 let pobírající příspěvek na péči a rodiči, kterému náleží příspěvek na péči a současně pečuje o nezaopatřené dítě do 18 let. Žádost o zvýšení příspěvku nabízí ke stažení web ministerstva práce a sociálních věcí.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Konzultace s advokátem

Hledáte odpověď na konkrétní právní otázku? Napište nám ji a do 48 hodin budete mít k dispozici odpověď od některého z našich advokátů. Máme specialisty na všechny oblasti práva a garantujeme tak vysokou odbornost našich advokátů.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 4.7
hodnoceno: 3 krát

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Tomáš Dastych

před 9 měsíců

Službu jsem opakovaně využil s maximální spokojeností. Mohu doporučit.

Recenze služby

Adéla Bobková Humlová

před 2 roky

S Dostupným advokátem jsem řešila několik otázek. Zařídili mé firmě ochrannou známku, poradili mi v oblasti pracovního práva a v neposlední řadě jsem s nimi konzultovala otázky zakládání nové společnosti. Jsem maximálně spokojená, protože vždy jsem dostala rychlou a komplexní službu se skvělým poměrem cena/výkon.

Recenze služby

Из KZ в CZ ЧЕХИЯ.МИГРАЦИЯ.

před 10 měsíců

Díky za pomoc v řešení problému. Skupina profesionálních advokátů.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024