Ondřej Preuss
Žaloba a zastupování u soudu
Máme 1 variantu řešení vašeho problému
Zobrazit

Co dělat, když nesouhlasíte s přiznaným příspěvkem na péči?

Nárok na příspěvek na péči mohou mít například nemohoucí senioři, osoby po úrazech, náročných operacích a obecně lidé, kteří jsou z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby. Výše příspěvku se liší podle míry závislosti. Co když ale míru závislosti vidíte jinak než úředník, který o věci rozhoduje? Jak se lze bránit?

Amputace nohy při diabetes. Nárok na příspěvek na péči
6 minut čtení
13. 5. 2022

Kapitoly článku:

Žádost o příspěvek

Paní Klára pečuje o tatínka, který má 86 let. Trpí vážnou formou diabetes a musela mu být amputována noha. Otec je v podstatě trvale upoután na lůžko. Dochází za ním rehabilitační sestra, s pomocí příbuzných se přemísťuje na delší vzdálenosti s mechanickým vozíkem, s oporou dospělé osoby a francouzské hole udělá několik kroků okolo lůžka. Pomoc dcery či jiných příbuzných potřebuje i k základní hygieně, přípravě jídla a dalším běžným činnostem. Prognóza zdravotního stavu je nejistá. Otci byla zhotovena protéza, která mu ale kvůli špatně se hojící ráně nevyhovuje a rehabilitace s ní nyní není možná.

Na základě doporučení zdravotní sestry zažádali o příspěvek na péči. Ten je obecně určen osobám starším jednoho roku, jejichž dlouhodobý nepříznivý zdravotní stav vyžaduje péči jiné osoby při zvládání základních životních potřeb.

Příspěvek je poskytován na základě zákona o sociálních službách a provádějící vyhlášky. Jeho výše je odstupňována podle toho, zda jde o lehkou, středně těžkou, těžkou či úplnou závislost na jiné osobě, a dospělé osobě může být přiznán dle této závislosti příspěvek v rozpětí 880 korun – 19 200 korun.

Tip: Na téma Jak obstarat příspěvek na péči jsme sepsali také samostatný článek se všemi podrobnostmi ohledně jeho výše a kritérií pro její vyhodnocení.

Otec paní Kláry, pan Antonín, s její pomocí tedy sepsal žádost o příspěvek na péči, který adresoval na úřad práce dle svého bydliště. Proces byl trochu složitější, než předpokládal. Nejprve je kontaktovala sociální pracovnice, se kterou si domluvili termín návštěvy na následující týden. Sociální pracovnice strávila v domácnosti celkem asi 40 min. Prohlédla si byt, ložnici i sociální zařízení a svými dotazy prověřovala, zda je pan Antonín schopen si připravit jídlo, jaké jsou možnosti v obstarání hygieny, oblékání, zda je schopen se sám dopravit ke dveřím, přivolat si pomoc atd. Pan Antonín na většinu věcí odpovídal, že není schopen sám si danou věc obstarat, neboť je prakticky upoután na lůžko. Celou dobu si sociální pracovnice dělala poznámky a v závěru návštěvy řekla, že závěry šetření předává k posouzení lékaře na okresní správu sociálního zabezpečení.

Zhruba za tři týdny dorazilo panu Antonínovi rozhodnutí z krajského úřadu práce, kterým mu byl přiznán příspěvek na péči v nejnižším stupni – tedy lehká závislost. V rozhodnutí byl popsán obecný stav po amputaci dolní končetiny, kdy se předpokládá rehabilitace, využití protézy a následně takřka úplná soběstačnost pacienta. Údajně bylo ale přihlédnuto mimo jiné k vysokému věku žadatele a z toho důvodu byl příspěvek vůbec přiznán.

Potřebujete pomoci s podáním správní žaloby nebo zastoupením u soudu?

Potřebujete pomoci s podáním správní žaloby nebo zastoupením u soudu? Rádi vám se vším pomůžeme. Provedeme důkladnou analýzu, posoudíme vaše reálné šance a navrhneme další postup. To vše do 48 hodin od objednávky služeb.

Chci pomoci s právním zastoupením

Odvolání se proti rozhodnutí o příspěvku na péči

V případě, že je vaše žádost o příspěvek na péči zamítnuta, případně je přiznána v nižším stupni, než jste předpokládali, můžete se v souladu se správním řádem odvolat. Na odvolání máte 15 dní. Ještě patnáctý den tedy můžete odvolání odevzdat na poště.

Tip: Ačkoliv samotnému rozhodnutí předchází stanovisko revizního lékaře, nenechte se zmást, odvolání nesměřujete proti lékařskému posudku či rozhodnutí ČSSZ, ale proti rozhodnutí úřadu práce.

Ačkoliv směřujete odvolání na úřad práce, jeho vyřízení a nové rozhodnutí spadá do pravomoci Ministerstva práce a sociálních věcí, kterému úřad práce předá celý spis nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo odvolání doručeno (v případě nepřípustného nebo opožděného odvolání předá spis odvolacímu správnímu orgánu do 10 dnů).

Jak formulovat odvolání?

V odvolání v prvé řadě identifikujte sebe (tedy osobu, která žádala o příspěvek na péči). Uveďte své jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. Označte rozhodnutí, proti kterému se odvoláváte (kdo a kdy je vydal a číslo jednací) a dále popište, proč s rozhodnutím nesouhlasíte a co navrhujete (například, že zjištěný stav neodpovídá realitě a že žádáte navýšení příspěvku). Pokud můžete přiložit důkazy, učiňte tak. Mohou jimi být například lékařské zprávy potvrzující reálný zdravotní stav i prognózu do budoucna. Nezapomeňte odvolání podepsat.

Pan Antonín podal sám odvolání, ale neuvedl v něm žádné nové skutečnosti a odvolání bylo zamítnuto. Proto se obrátil prostřednictvím své dcery na naše advokátní služby s dotazem, zda je možné ve věci ještě něco podniknout.

Podání správní žaloby

Další možností obrany v takovém případě je podání žaloby ve správním řízení. Lze ji podat pouze ve chvíli, kdy už bylo marně využito odvolání. Správní žaloba se podává ke krajskému soudu, v jehož obvodu má navrhovatel bydliště, případně se v něm zdržuje. Je třeba dodržet lhůtu dvou měsíců od doručení rozhodnutí, proti němuž žaloba směřuje. Podání žaloby není spojeno s žádnými soudními poplatky.

V rámci soudního řízení není třeba být zastoupen advokátem, nicméně lze určitě doporučit alespoň konzultaci s ním a přípravu žaloby. Správným sepsáním žaloby se výrazně zvyšuje vaše šance na úspěch a v takovém případě se vám náklady na advokáta již během měsíce mohou vrátit zpět.

Správní žaloba je formálně podobná předchozímu odvolání. Musí z ní být zřejmé, čeho se týká, kdo ji podává, kdo vydával rozhodnutí, jehož se týká, a co je navrhováno. Kopie napadeného rozhodnutí se přikládá.

Nechali jsme si od paní Kláry znovu popsat zdravotní stav jejího otce a porovnali jej s tabulkou, kterou využívají také revizní lékaři. Je zde popsáno deset základních životních potřeb, mezi něž patří: mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity, péče o domácnost. Při nezvládnutých třech až čtyřech z těchto potřeb je nárok na první stupeň příspěvku, při 5-6 jde o druhý stupeň, třetí stupeň jich má 7-8 a čtvrtý stupeň, tedy úplná závislost předpokládá 9-10 nezvládnutých potřeb.

Do správní žaloby jsme popsali rozpory reálného stavu s posudkem a nechali si od lékaře pana Antonína explicitně potvrdit zdravotní prognózu s ohledem na jeho věk. V praxi může být diametrální rozdíl v rehabilitaci třicetiletého sportovce po amputaci nohy a téměř devadesátiletého pána s diabetes a dalšími neduhy po témže zdravotním úkonu. Podle posudku ale k tomuto nebylo přihlédnuto.

Rozsudek správního soudu

Správní soud nerozhoduje o tom, jaký stupeň příspěvku na péči bude přiznán. Rozhodnutí správního orgánu soud rozsudkem pouze potvrdí nebo zruší (případně, pokud není žaloba důvodná, soud ji zamítne). V případě zrušení rozhodnutí pak následuje nové projednání věci u Ministerstva práce a sociálních věcí, které je vázáno právním názorem krajského soudu.

Krajský soud rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí zrušil a ministerstvo v novém projednání rozhodlo o poskytování příspěvku ve III. stupni, kdy jde o těžkou závislost. Pan Antonín mohl do péče o sebe zahrnout další placenou sílu a ulevit tak paní Kláře od jejích povinností.

blogRightBoxTop

Nechte si poradit od právníků online

  • Vše zvládneme on-line
  • Požadavky řešíme do druhého dne
  • Předem víte, kolik zaplatíte
  • Zkušený tým 6 specialistů

Váš případ posoudíme a navrhneme, jak ho vyřešit za 390 Kč.

Zbývá 500 znaků

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Žaloba a zastupování u soudu

Potřebujete pomoci s podáním žaloby nebo zastoupením u soudu? Ať spor teprve začíná, nebo už je řízení dávno rozjeté, rádi vám se vším pomůžeme. Provedeme důkladnou analýzu, posoudíme vaše reálné šance a navrhneme další postup. To vše do 48 hodin od objednávky služeb.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah?
Sdílejte ho s přáteli…

…nebo mu přidejte hodnocení

průměrné hodnocení: 5
hodnoceno: 1 krát

Autor článku

medailonek-preuss

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let. Rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s pracovními problémy, řeší za ně převod nemovitosti nebo poradí s autorskou licencí.

Vzdělání

  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Recenze služby Dostupný advokát

Jana Baierová

před 2 roky

Dostupny advokat me mile prekvapil. Rychlost, vstricnost, profesionalita a dobra cena. Doporucuji!

Lucia Tóthová, Praha

před 2 roky

V životě každého z nás nastane chvíle, kdy potřebujeme využít služeb právníků nebo advokátů. Pro všechny, kteří hledají právní radu (je jedno, jestli kupují nemovitost, soudí se se zaměstnavatelem anebo potřebují jakoukoli jinou pomoc od profesionála na legislativu) a zároveň chtějí řešit věci digitálně, vzdáleně, bez nutnosti osobních návštěv, je Dostupný advokát jednoznačně zajímavou alternativou.

Stanislava Losartová

před 3 měsíce

Služby dostupného advokáta jsem využila již 2x. Jednou cca před pěti lety a jednou letos. Pokaždé mě nachystali smlouvy do pár hodin, byli pro mě vždy po ruce na telefonu, nemusela jsem nikam jezdit, za mě doopravdy profesionálové ve svém oboru. Velké díky zejména panu Mgr. Marku Svobodnému který mi během pár hodin nově připravil (zobrazit více) správně důležitou smlouvu, která okamžitě prošla a kterou mi právníci z jiné společnosti připravili 3x chybně. I v budoucnu bych se vždy obrátila již jenom na ně v záležitostech ohledně nemovitostí.


Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

rodina domlouvá se seniorem žádost o příspěvek na péči

Jak obstarat příspěvek na péči?

Dlouhodobá péče o blízké, ať už jsou jimi staří nemohoucí rodiče nebo třeba vážně nemocný potomek, není vůbec levnou záležitostí. Zaplatit pečovatelku, asistenci, nebo začít pečovat osobně a ztratit tak…

31. 10. 2021
Matka pečuje o dceru v rámci ošetřovného

Na co máte nárok při péči o své blízké?

Vaše dítě už má třetí rýmu během podzimu a vy máte pocit, že by to mělo opravdu pořádně vyležet a nepřecházet? Osmdesátiletá maminka vážně onemocněla a přestala být soběstačná? Máte…

30. 10. 2021
žena o francouzských holích, které nepřiznali invalidní důchod

Co když nesouhlasíte s rozhodnutím o invalidním důchodu?

Máte dlouhodobé zdravotní problémy, jste po vážném úrazu, ale nebyl vám přiznán ani invalidní důchod prvního stupně? Případně vám byl snížen stupeň invalidity v rozporu s názorem vašeho obvodního lékaře?…

5. 5. 2022

Jsme členy

Logo Česká advokátní komora logo-apek-male

Znáte nás z médií

Dostupný advokát © 2013-2022