Pěstounská péče – informace a tipy

Zvažujete pěstounskou péči? Co to znamená v osobní, právní i finanční rovině? Jaké jsou druhy pěstounské péče a jak na to, pokud se chcete stát pěstounem? Shrnuli jsme všechna fakta i možné právní komplikace s pěstounstvím spojené.

pěstouni s dítětem v pěstounské péči
6 minut čtení

Kapitoly článku

Co je to pěstounská péče?

Jedná se o jednu z variant náhradní rodinné péče. Rozhoduje o ní soud a pěstoun má právo a současně i povinnost pečovat o jemu svěřené dítě. Do jisté míry zastupuje v běžných věcech roli rodičů. Na rozdíl od adoptivního rodiče ale nemá rodičovskou odpovědnost a ani vyživovací povinnost vůči dítěti.

Tip: Na právní vztahy týkající se osvojení a adopce jsme se zaměřili v našem článku.

Kdy se přistupuje k pěstounské péči?

Z hlediska pěstouna je hlavní motivací touha pomoci dítěti, které nemá svoji rodinu. Díky náhradní rodině tak získá běžné zážitky a návyky, jež mu ústavní péče zprostředkovat nemůže. Z právního hlediska je pěstounská péče na místě v případě, pokud dítě není právně volné, tedy především, když jeho rodiče (hovoříme zde o rodičích, která o dítě reálně nepečují) uplatňují rodičovská práva a nesouhlasí s adopcí. Jiným typem případů je pěstounská péče poskytovaná prarodiči dítěte. Zde není ani v případě právní volnosti dítěte vhodné osvojení z různých důvodů, mimo jiné i věkových.

Řešíte právní problém v souvislosti s pěstounskou péčí?

Napište nám a my pro vás sestavíme řešení na míru. Návrh a kalkulaci vám naši odborníci zašlou do 24 hodin. Pokud využijete k řešení svého problému našich služeb vrátíme vám poplatek zpět.

Tip: Všechny formy náhradní rodinné péče přehledně rozebíráme v samostatném článku.

Formy pěstounské péče

Podle délky rozlišujeme běžnou pěstounskou péči a pěstounství na přechodnou dobu. Zatímco běžná pěstounská péče je poskytována od rozhodnutí soudu a její ukončení je spojována se zletilostí dítěte, přechodná pěstounská péče se stanovuje (rovněž soudně) v akutních případech, na dobu nezbytně nutnou, nejdéle na 12 měsíců.

Podle vztahu pěstouna k dítěti pak rozlišujeme pěstounskou péči příbuzenskou (tu mohou poskytovat například prarodiče) či nepříbuzenskou. Liší se také v tom, zda je potřeba předem procházet přípravou (u příbuzenské péče to není potřeba). Podle statistik tvoří většinu pěstounských rodin právě ty příbuzenské.

Právní postavení pěstouna

Jak už bylo výše naznačeno, pěstoun se nestává náhradním rodičem v právním, ale pouze v praktickém slova smyslu. Postará se, aby dítě nestrádalo, mělo co jíst a co si oblékat a poskytuje mu i vhodné emoční zázemí. Není ovšem zapsán do matriky coby rodič, navzájem mezi ním a dítětem nevzniká nárok na dědictví a nejpozději dosažením zletilosti dítěte tento právní vztah zaniká.

Pakliže pěstoun a dítě navážou hezký osobní vztah, nic nebrání dalšímu pokračování společného soužití, ovšem mimo rámec pěstounské péče. Ta je ohraničena a vymezena dohodou o výkonu pěstounské péče, díky které získávají pěstouni podporu doprovázející organizace.

Výše odměny pěstouna

Na rozdíl od adopce je pěstounství spojeno také s poskytováním určité finanční částky. Týká se to jak odměny v rámci zprostředkované pěstounské péče, tak také pěstounství na přechodnou dobu. Částka náleží oficiálně jedné osobě, takže v případě manželů náleží odměna pouze jednomu z nich. Výše odměny pěstouna se odvíjí od násobku minimální mzdy (zprostředkovaná pěstounská péče). Jinou dávkou je pak příspěvek při pěstounské péči, poskytovaný při nezprostředkované pěstounské péči (typicky při péči prarodičů), který se odvíjí od životního minima, počtu svěřených dětí a také jejich zdravotního stavu.

Od ledna roku 2022 platí novela, která výši odměn pro pěstouny upravila. Profesionálním pěstounům sice stát přidal, ostatní jsou na tom ale často hůře. O několik tisíc tak přišli v ekonomicky složité době prarodiče, kteří se starají o svá vnoučata, která často nikoho jiného ani nemají. Podle navrhovatelů zákona by se ovšem měli jako příbuzní o děti starat tak jako tak.

Statisticky přitom prarodiče představují největší pěstounskou skupinu. V loňském roce například evidovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí přes 7500 pěstounů-prarodičů, přibližně 2400 jiných příbuzných pěstounů, jako jsou tety, strýcové či sourozenci, a něco přes 5000 pěstounů bez příbuzenského vztahu k dítěti.

Situaci mohou napomoci ještě další příspěvky, které jsou s pěstounstvím spojeny, a to příspěvek na úhradu potřeb dítěte, jímž pomáhá stát pěstounům pokrýt výdaje spojené s péčí o dítě. Tedy např. na nákup oblečení, obuvi či osobních potřeb.

Nově také zákon přiznává zaopatřovací příspěvky opakující se a jednorázový. Ty jsou určené mladým dospělým, kteří se osamostatňují a odcházejí z náhradní rodinné péče.

Jak na to, když se chci stát pěstounem

Začít můžete zkontaktováním některé z organizací, která se zabývá provázením náhradních rodičů a jejich vzděláváním. Seznámí vás s celým procesem, a pokud se do něj budete chtít vstoupit, můžete u nich následně absolvovat také školení. Administrativní část procesu pak začíná kontaktováním oddělení OSPOD – odbor sociálně právní ochrany dětí na obecním úřadu obce s rozšířenou působností podle místa vašeho trvalého bydliště. Se sociální pracovnicí můžete probrat svou motivaci stát se pěstouny a zodpoví případné dotazy. Následně vyplníte žádost o zařazení do evidence žadatelů.

K žádosti je třeba doložit:

  • doklad o státním občanství nebo o povolení k trvalému pobytu na území ČR
  • opis z evidence Rejstříku trestů
  • zprávu ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu
  • údaje o ekonomických a sociálních poměrech

Pracovnice OSPOD k žádosti přikládá své stanovisko. Pokud už jste měli nějaké děti do pěstounské péče v minulosti svěřené, je připojeno také vyjádření organizace, se kterou jste měli uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče. Žádost poté putuje na krajský úřad, který rozhoduje o zařazení do evidence osob vhodných stát se pěstouny či pěstouny na přechodnou dobu.

Během procesu přípravy absolvují budoucí pěstouni také psychotesty a je nezbytné absolvovat také odbornou přípravu v celkové délce nejméně 48 hodin, resp. 72 hodin u žádosti do zařazení do evidence pro pěstounskou péči na přechodnou dobu.

Pomoc advokáta

Během čekání na přídělení k vhodnému dítěti či během pěstounské péče se někdy bohužel mohou vyskytnout právní těžkosti. Situaci může zkomplikovat například nevhodný způsob uplatňování práv biologických rodičů či nutnost získat souhlas soudu pro některé soudní rozhodnutí. Statisticky nejvyšší počet pěstounů je mezi biologickými prarodiči dětí, takže spory s biologickými rodiči pak znamenají i spory ve vlastní rodině. Vždy je ve prospěch dítěte, aby se celá záležitost vyřešila hladce a co možná nejrychleji. Někdy se můžete setkat s názorem laiků, že s advokáty se celá věc jen vyhrotí a půjde o zbytečnou “právní bitvu”. Ale opak je pravdou. Zkušený odborník v oblasti rodinného práva jedná především s ohledem na zájmy dítěte a rozhodně nehodlá situaci nijak eskalovat. Konzultace u něj rozhodně hned neznamená nějaké soudní spory, ale může vás jen pomoci nasměrovat správným směrem a ochránit práva dítěte.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 5
hodnoceno: 1 krát

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Michal D.

před 8 měsíců

Rychla odpoved (telefonicky kontakt s pravnikem). Navrhli nekolik variant reseni, serazeno dle pomeru vykon / cena. Rozumne vysvetleno, nic netlacili.

Recenze služby

Tomáš Dastych

před 10 měsíců

Službu jsem opakovaně využil s maximální spokojeností. Mohu doporučit.

Recenze služby

Ing. Peter Čunderlík

před 11 měsíců

Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady (zobrazit více) Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady jako klient pociťuji sílu právní kanceláře, že je věc konzultována z různých úhlů a pozor, peníze zde nejsou na prvním místě. Zastupitelnost kvality kvalitou doplněním z jiné oblasti- já říkám za rohem, co se přirozeně hned nevidí – může být rada od právníka pro klienta nesrozumitelnou, ale pokud klient věnuje maximální péči konzultaci a skutečně odevzdává pravdivé a snaží se i úplné informace, nemůže být negativní odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – negativní, ale konstruktivní. A proto souhlasím s názorem že pravdivé informování kanceláře již od počátku (člověk sám bez vzdělání a právnické praxe není neomylný) zjednodušuje další postup a řešení vznikají takříkajíc současně, ve spolupráci. Zastupitelnost, ochota pomoci, rychlost, dozeptání se bez obavy z navýšení ceny vytváří prostor 50% na 50%. Obě strany jsou stejně zainteresované na výsledku. Proto si i příště vyberu toto právní kancelář.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024