eva
Založení společnosti s.r.o.
Máme 1 variantu řešení vašeho problému
Zobrazit

Jak postupovat při založení s.r.o.

Vaše živnost se rozrostla a přestala vám v současné podobě vyhovovat? Pomýšlíte na založení společnosti s ručením omezeným, ale připadá vám to administrativně a finančně příliš složité? Možná vás překvapí, že ani zdaleka není a oproti podnikání živnostenskému přináší i některé výhody. Shrnuli jsme pro vás postup, náklady i podmínky při založení s.r.o.

Společníci se na meetingu domlouvají na postupu při založení společnosti s ručením omezením
6 minut čtení
1. 10. 2021

Kapitoly článku:

Založení společnosti s ručením omezením je významným právním krokem ve vašem podnikání. Zásadní výhodou je už v názvu zmiňované omezené ručení, které více chrání váš osobní majetek v případě nesprávných podnikatelských kroků. Plusem může být i relativně snadná možnost převedení vlastnických práv. Na druhou stranu je nezbytné počítat s větší náročností při vedení účetnictví a nemožností disponovat ziskem společnosti, kdykoliv se mi zamane.

Tip: Výhodami a nevýhodami živnostenského podnikání oproti podnikání v rámci právnické osoby jsme se věnovali v samostatném článku.

Jak založit vlastní firmu?

Používání pojmu „firma“ může být někdy trochu zavádějící. V právních kruzích se tím myslí čistě a pouze obchodní jméno, pod kterým je podnikatel zapsán v obchodním rejstříku. Tentokrát ale ryze právní terminologii opustíme a budeme tento pojem používat v jeho obecnějším významu, tedy jako podnik či společnost. Jste-li přesvědčeni, že založení firmy je pro vás tou pravou cestou a zajímá vás, jak na to, projděte si celý postup spolu s námi.

Celý proces upravuje také zákon. V obchodním zákoníku už ale po něm nepátrejte, platnou právní úpravu naleznete v zákoně o obchodních korporacích, který byl schválen současně s přijetím nového občanského zákoníku (NOZ).

Nevíte si rady s některými kroky při zakládání s.r.o.?

Chcete-li začít co nejrychleji podnikat, svěřte založení s.r.o. nám a my vám vytvoříme společnost na míru. Vše proběhne hladce a nejkratším možném termínu.

Chci jednoduše založit s.r.o.

Společenská smlouva, či zakladatelská listina?

Pokud společnost zakládáte sám či sama, pak vám bude stačit sepsání zakladatelské listiny. Více zakladatelů pak vyžaduje právní formu společenské smlouvy. Oba typy dokumentů ovšem shodně vyžadují notářský zápis (pokud půjde o základní verzi, bude to i výrazně levnější. Navíc notář pak může posléze i společnost zapsat přímo do rejstříku).

Již předem je potřeba mít shodu na trefném a originálním názvu a sídle společnosti (je nezbytné mít zajištěnou nájemní smlouvu nebo souhlas vlastníka, nejste-li vlastníkem nemovitosti, v níž se sídlo nachází), sladit vzájemné představy o fungování společnosti, dát dohromady čestná prohlášení a podpisové vzory budoucích jednatelů.

Ve společenské smlouvě musí uvedena jména a bydliště (sídla) všech společníků, sídlo společnosti a obchodní jméno, předmět podnikání, vzájemné podíly (podíl se zpravidla stanoví podle poměru jeho vkladu na tento podíl připadající k výši základního kapitálu, ale smlouva může stanovit i jiný postup). Pokud jde o sídlo, doporučujeme uvádět jen celou obec, např. “Praha”. Nebudete pak muset společenskou smlouvu měnit při každém stěhování v rámci obce a adresa se změní jen v obchodním rejstříku.

Společenská smlouva rovněž určuje orgány společnosti. Těmi jsou valná hromada, jejímž prostřednictvím se jednotliví členové podílejí na řízení společnosti a jednatelé, kteří jsou statutární orgánem. Jednatelé společnosti s ručením omezeným musí disponovat čistým trestním rejstříkem. Společnost smí mít i jiné orgány, jako např. dozorčí radu, pokud tak stanoví společenská smlouva.

Tip: Co je trestní rejstřík, co vše se do něj zapisuje  a kdy lze zažádat o výmaz z trestního rejstříku jsme rozebrali v článku Co jsou trestné činy a jak je dělíme.

Vypravte se na úřady

Po založení společnosti je třeba se vydat s notářským zápisem do banky. Zde si založíte bankovní účet, na který se bude vkládat základní jmění. Pro jeho založení je potřeba předložit sepsanou a ověřenou společenskou smlouvu.

Společnost musí být následně ohlášena na živnostenském úřadě a získat živnostenské oprávnění. K tomu je potřeba zajít na kterýkoliv živnostenský úřad, zaplatit správní poplatek a doložit právní titul k užívání budoucího sídla. I zde se předkládá společenská smlouva. Pro ohlášení živnosti vázané nebo řemeslné, stejně tak jako k získání oprávnění k živnosti koncesované, musí být ustanoven odpovědný zástupce.

Praktické je doplnit i souhlas manžela či manželky s vaším podnikáním. To i čestná prohlášení však lze jednoduše ověřit u notáře, ke kterému stejně musíte.

Společnost by nevznikla, pokud by nebyla zapsána v obchodním rejstříku. Toho lze docílit prostřednictvím rejstříkového soudu, nebo u notáře, který připravoval veškeré podklady. Ten smí učinit dálkový přístup do rejstříku.

Po zápisu do obchodního rejstříku by měla následovat registrace společnosti na finančním úřadě k příslušným daním. Daňovou registraci lze případně provést i přes živnostenský úřad.

Pokud usilujete o specifickou formu podnikání, jak je například založení agentury práce, je třeba kromě obecných náležitostí znát i specifika daného oboru. V tomto konkrétním případě byste potřebovali kromě odpovědného zástupce také povolení od Úřadu práce ČR ke zprostředkování zaměstnání (ten si také současně zažádá o souhlasné stanovisko Ministerstva vnitra ČR), dále složení kauce 500 000 Kč na účet Úřadu práce ČR a pojištění proti úpadku neboli pojištění záruky pro případ úpadku (poslední dva body se vás týkají, pokud plánujete své klienty zaměstnávat a přidělovat jednotlivým zaměstnavatelům).

Tip: Abyste se se svou novou firmou vyhnuli některým častým chybám, doporučujeme vaší pozornosti článek 7 nejčastějších chyb, kterých se dopouštějí start-upy.

Jaká je cena založení s.r.o.?

Dobrou zprávou je, že po založení s.r.o. vám ještě peníze na samotné rozběhnutí byznysu postačí. Pokud vše zvládnete zařídit sami, neměly by vaše náklady přesáhnout 10 tisíc korun. Nižší částky dosáhnete za podmínky, že se vydáte jednoduchou cestou, splníte jen to, co po vás zákon nutně vyžaduje a vklad složíte v penězích. V takovém případě bude založení osvobozeno od soudního poplatku.

Vklady společníků a ručení v rámci s.r.o.

Základní kapitál, který je potřeba pro rozběhnutí s.r.o. je pouhá 1 koruna. To je bezpochyby suma, která celý proces značně zjednodušuje. Před pár lety jste potřebovali totiž základní vklad nejméně 200 000 Kč.

Vklad jednoho společníka je třeba učinit rovněž nejméně ve výši 1 koruny. Dobu, do kdy je třeba celý vklad učinit stanovuje společenská smlouvy, přičemž při vzniku je třeba splatit 30 % částky u peněžitého vkladu a 100 % u nepeněžitého. Zbylou část pak nejpozději do 5 let od založení společnosti.

Společnost s ručením omezeným odpovídá za závazky svým celým majetkem. Tedy nejen penězi na účtě, ale i dalším movitým a nemovitým majetkem. Samotní společníci ručí do výše, v jaké nesplnili vkladové povinnosti v době výzvy k zaplacení závazku. Pozor, společníci ručí všichni společně a nerozdílně, bez ohledu na to, kdo konkrétně svůj vklad splatil. Pokud tedy základní kapitál činí 900 000 Kč, jeden společník zaplatil celý svůj vklad 300 000 Kč a další dva společníci dosud pouze 180 000 Kč, ručí tedy do výše 420 000 Kč, které lze vymáhat u kteréhokoliv z nich.

Délka založení společnosti s ručením omezeným

Zde se názory odborníků poněkud rozcházejí. V ideálním případě lze založit s.r.o. do několika dnů, v praxi ale může dojít na nějakém úřadě ke zdržení. Podle studie Světové banky Doing Business 2020, která srovnává obchodní procedury ve 190 zemích světa, trvá v České republice založení společnosti 24,5 dnů. Pro urychlení je možné využít služby odborníků, kteří celý proces důvěrně znají a vědí, co a jak správně načasovat.

Založení s.r.o. skutečně není nic, co byste neměli zvládnout. Pokud ale máte i přesto obavy z chyby, celým procesem založení s.r.o. vás provedeme a poskytneme vám veškerý servis.

blogRightBoxTop

Nechte si poradit od právníků online

  • Vše zvládneme on-line
  • Požadavky řešíme do druhého dne
  • Předem víte, kolik zaplatíte
  • Zkušený tým 6 specialistů

Váš případ posoudíme a navrhneme, jak ho vyřešit za 390 Kč.

Zbývá 500 znaků

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Založení společnosti s.r.o.

Bezpečně vás provedeme celým procesem založení s.r.o. a poskytneme veškerý související servis. Vše vyřídíme rychle a profesionálně, abyste se co nejdříve mohli těšit z vlastní firmy. Za předem danou cenu a v rámci celé ČR. Zaplatit přitom můžete až po poskytnutí služby.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah?
Sdílejte ho s přáteli…

…nebo mu přidejte hodnocení

průměrné hodnocení: 5
hodnoceno: 2 krát

Autor článku

medailonek-preuss

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let. Rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s pracovními problémy, řeší za ně převod nemovitosti nebo poradí s autorskou licencí.

Vzdělání

  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Recenze služby Dostupný advokát

Luboš Kulhánek, Praha

před 2 roky

Fantastická zkušenost. Chtěli jsme jen revidovat smlouvu, ale sami přišli s mnoha důležitými podněty. Nadmíru splnili očekávání. Vše online. Dobrá cena. Takto si představuji služby v 21. století!

Ing. Lucie Proroková, Ostrava

před 2 roky

S jednorázovou konzultací jsem byla velice spokojena. Získala jsem zpětnou vazbu ke smlouvě, kterou jsem potřebovala, a navíc jsem z celé konzultace získala zápis. A to vše v poměrně krátkém termínu – do druhého dne od objednání.

Jan Vrátný, Veselí nad Lužnicí

před 2 roky

Orientuji se v prostředí, ve kterém dlouhodobě podnikám. Před nedávnem jsem se ale dostal do nepředvídatelných problémů a potřeboval jsem právní pomoc. Nechtěl jsem obvolávat právní kanceláře a pokoušet se domlouvat v kdovíjakých odborných termínech. Proto jsem zvolil vyhledání i výběr právní služby pomocí internetu. A mohu s klidným svědomím říci: „dobře jsem sáhnul“. Lidé (zobrazit více) z Dostupnyadvokat.cz na můj dotaz ihned reagovali a po upřesnění mého požadavku mi vypracovali smlouvu šitou na míru dané situaci. S prací i cenou jsem byl moc spokojen. Celý příběh.


Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

živnostník truhlář pracuje v dílně.

Co zvolit pro podnikání: živnost nebo s.r.o.?

Chcete začít podnikat, ale nevíte, zda zvolit formu živnosti či společnosti s ručením omezeným? Obě varianty mají své výhody i nevýhody. Přinášíme přehledné argumenty i protiargumenty, podle kterých se můžete…

15. 8. 2022
Kancelář nově založené společnosti řešící zápis do obchodního rejstříku

Jak na zápis do obchodního rejstříku

Zápis do veřejně přístupného obchodního rejstříku je povinný pro většinu právnických osob a také některé fyzické osoby. U nich rozhoduje zejména výše příjmů, zapsat se ovšem mohou i zcela dobrovolně.…

9. 5. 2021
lidé pracující ve startupu, právní chyby ve startupu

7 nejčastějších chyb, kterých se dopouštějí startupy

Pustit se do nového businessu je velká výzva. Máte detailně promyšlenou vizi, možná máte připravený obchodní a finanční plán. Jen málo začínajících podnikatelů však myslí na právní stránku podnikání, která…

1. 10. 2022

Jsme členy

Logo Česká advokátní komora logo-apek-male

Znáte nás z médií

Dostupný advokát © 2013-2022